Annons
Annons

Studie om vindkraftparks påverkan på fisk

Annons
Rapporten föreslår att det görs en ny studie vid vindkraftparken efter några år av drift, för att se om ansamlingen av vissa fiskarter nära vindkraftverken har fortsatt, om den ökat och haft effekter även på mängden fisk.

Rapporten föreslår att det görs en ny studie vid vindkraftparken efter några år av drift, för att se om ansamlingen av vissa fiskarter nära vindkraftverken har fortsatt, om den ökat och haft effekter även på mängden fisk.

Vindkraftsparken Lillgrund i Öresund lockar till sig bottenlevande fisk och leder till ett ökat undervattensbuller. Det finns också tecken på att ålar kan påverkas i sin vandring till lekområdena i Sargassohavet. Det visar den rapport som Havs- och vattenmyndigheten, HaV, tagit fram om effekter på fisk och fiske.
– Undersökningarna vid Lillgrund har gett värdefull kunskap om hur havsbaserad vindkraft kan påverka fisk. I dagsläget är den här slags studier fortfarande få, även internationellt sett, säger Ingemar Andersson, på HaV.
Lillgrunds vindkraftpark togs i drift under år 2008 och är den idag största fullföljda satsningen på havsbaserad vindkraft i Sverige. Den består av 48 stycken vindkraftverk (med 2,3 MW generatorer) som står på mellan fyra och sju meters djup och som mäter cirka 115 meter upp till vingspetsen. Totalt omfattar Lillgrund en yta av 4,6 kvadratkilometer.
Dåvarande Fiskeriverket har undersökt området åren före och efter anläggandet av Lillgrund för att se hur fisk och fiskvandring påverkas. Undersökningarna omfattar provfisken av främst bottennära fisk, undervattensljud, och studier av ålens vandringsmönster. De har genomförts i samarbete med forskningsprogrammet Vindval och har till större delen finansierats av Vattenfall AB som äger vindkraftsparken. Resultaten finns nu samlade i HaV-rapporten ”Fiskundersökningar vid Lillgrund vindkraftpark”.
– Från Hav:s sida hoppas vi att rapporten kan fungera som ett viktigt underlag för miljökonsekvensbeskrivningar samt i planerings- och tillståndsprocesser för vindkraft, säger Ingemar Andersson.
Undersökningar av vindkraftparkens effekter på bottennära fisk pågick i sju år med början 1997, fyra år före byggstarten. Den långa tidsserien som gjorts i provfisket är unik i sitt slag vad gäller uppföljning av effekter från havsbaserad vindkraft. Provfisken utfördes inom två referensområden; Bredgrund söder om Lillgrund och Sjollen norr om Lillgrund och Öresundsbron.
– Vindkraftparken hade ingen effekt på mängd fisk, antal arter eller artsammansättning när man jämför hela vindkraftparkens område med referensområden, säger Lena Bergström, forskare, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
– Inom själva vindkraftparken sågs för vissa arter en ökad täthet närmast tornen, till exempel gulål, torsk, stensnultra och rötsimpa. Ökningen kunde noteras upp till 50-160 meters avstånd från ett vindkraftverk.
Rapporten föreslår att det görs en ny studie vid vindkraftparken efter några år av drift, för att se om ansamlingen av vissa fiskarter nära vindkraftverken har fortsatt, om den ökat och haft effekter även på mängden fisk.
Undersökningarna av påverkan på lekvandrande blankål omfattade totalt 300 individmärkta ålar. Rapporten visar att en lika stor andel av blankålarna vid Lillgrund passerade före och efter att vindkraftparken kom till.
– Generellt kan vi inte se att det tar längre tid för blankålen att förflytta sig i området på grund av vindkraftparken. Men, enstaka längre förflyttningstider vid större elproduktion samt en liten ändring i passagemönster skulle kunna tyda på att vissa ålar påverkades av vindkraftparken, säger Ingvar Lagenfelt, utredare på vattenvårdsenheten på länsstyrelsen i Västra Götaland.
– Liknande mönster med en andel blankålar vars beteende avviker från det förväntade har tidigare registrerats vid marina bottenförlagda kablar.
De ljudmätningar som utförts i studien visar att Lillgrunds vindkraftpark tydligt bidrar till ljudbilden i Öresund inom vissa frekvenser som är viktiga för fisk. Analysen visar också ett samband mellan ljudnivån och antalet turbiner i vindkraftparken (så kallad parkeffekt), där varje enskild turbin bidrar till att öka den totala ljudnivån i området.
– Ljudmätningar visar att ljudnivåerna endast inom ca 100 meter från en turbin och vid höga vindstyrkor är tillräckligt höga för att medföra en risk att vissa arter av fisk påverkas negativt, i form av direkt flyktbeteende eller möjlig maskering av kommunikation, säger Mathias Andersson, forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
– Stressreaktioner kan förekomma även på längre avstånd än 100 meter från en turbin. Detta orsakas av att ljudet från turbinerna är kontinuerligt och högre än bakgrundsljudet inom vissa frekvenser.
Mer än 37 000 kommersiella fartyg (oljetankers, containerfartyg, passagerarfärjor och fiskebåtar) passerar området Lillgrund i Öresund varje år enligt Sjöfartsverket. Den trafiken och buller från fritidsbåtar, seismiska bottenundersökningar, militära aktiviteter samt buller från Öresundsbron skapar ett konstant brus under 1 kHz.
Här kan du läsa rapporten

LÄS OCKSÅ

Annons
0 kommentarer

E-postadressen publiceras inte.

Annons
AKTUELLT

Gädd-SM-vinnarna om guldtaktiken

Tuffast möjliga förutsättningar. Då var det ett hemmateam som klev fram. – Jag tror hemmaplan var en enorm fördel under två dagars tävling med så här dåligt fiske, säger Håkan Björk från Team Karlskronafiske som vann SM i Gädda. Grå himmel; blåsigt och blött – SM avgjordes under tuffast möjligt förutsättningar. Men Team Karlskronafiske hade

Gös attackerar dykare

Gösen är en egendomlig fisk tillika en våra största sötvattenspredatorer. Se filmen där dykaren åker på stryk av en bastant fisk. Att gösen befinner sig högt upp i näringskedjan är enkelt att se om man kikar på den här filmen. En oinbjuden gäst i form av en dykare kommer för nära en stor gös vilket

Laxen ska kunna stiga i Dalälven

I torsdags höll Nedre Dalälvens fiskeprojekt, som samlar flera organisationer, stormöte i Gysinge. Målet: Att lax och öring ska kunna ta sig förbi fler kraftverk i Dalälven, skriver P4 Gävleborg. Lax och öring som vill vandra uppåt hindras tidigt i Nedre Dalälven, det första vattenkraftverket kommer redan vid Älvkarleby kraftstation. Men längre upp finns de

Här är stjärnkockens superavancerade fiskrecept

Tycker du att det är för enkelt att tillaga fisk? Då är det här receptet för dig. Det är Facebooksidan Intersybarite  som lagt upp filmen på den japanska kocken Seiji Yamamoto, med tre Michelinstjärnor under bältet, som visar hur han tillagar en ”Akamutsu”, på engelska rosy seabass (ungefär, rosig havsabborre, Doederleinia berycoides). Och om du

Extremfiske i Florida efter orkanen Matthew

Orkanen Matthew fick katastrofala följder när den drog in över, bland annat, Haiti och Florida. Men den påverkade också fisket. Alla har förmodligen sett bilderna från de förödande konsekvenserna av orkanen Matthew på Haiti och kaoset som följde när den drog in över Florida. Där har den också chockat ekosystemet – och det var alltså

Solglasögon för ekolodsanvändaren

Trött på att inte se ekolodet ordentligt när du har solglasögonen på? Då kan det här vara lösningen för dig. Det är Sunread som lanserar den nya produkten WIND. Det är ett par solglasögon med bifokala linser, alltså de har två olika slipningar, en som gör att du ser på långt håll och en som

Tufft gädd-SM väntar, tror titelförsvararna

Förra året tog Team Mouse Fishing hem SM i gädda. Inför årets upplaga är de ändå ödmjuka. – Vi hoppas på en bra placering – vilket kommer att bli riktigt tufft i år, säger Tony Andersson. SM står för dörren och fjolårsvinnarna, bröderna Andreas och Tony Andersson, är redo. – Vi har inte laddat så

Fortsatt nätfiske på grundområden

Trots att det sedan flera år är förbjudet att fiska innanför tremeterskurvan efter 1 oktober har det i höst gjorts flera beslag av nät i Skellefteå skärgård. Men tillsynsarbetet försvåras av indragna anslag. För att skydda svaga och känsliga bestånd av framförallt lax och havsöring har myndigeterna beslutat om restriktioner för nätfisket. Bland annat att

BILDSPEL: Ännu fler 2017-beten

Alla intresserar sig för beten och ibland kan det upplevas som hela sportfiskevärlden snurrar kring detta heta ämne. Nedan finner du ytterligare sju nya beten  som kommer ut i butikshyllorna under nästkommande år. Vissa av dem har några riktigt intressanta detaljer. En tydlig trend bland beteshyllorna över våra breddgrader är det hårda som möter det

P-avgifter ska ge mer lax i Vättern

Stiftelsen Mer lax i Vättern jobbar för precis det de heter. En de del av pengarna får de genom skänkta p-avgifter, rapporterar Skaraborgs Allehanda. Mikael Darheden från Kavelbron Event driver stugbyn i Granvik som skänker hälften av p-avgiften från Granviks hamn till Mer lax i Vättern. Förra året blev det 14 000 kronor – i

Annons
Annons
SOMMARENS HETASTE ERBJUDANDE!

AOF1639-0059R-friluftskniv-250x240-MH

FÖLJ OSS!

FÖR ALLA FLUGFISKARE!

AOF1608-banner250x240-FJO

TYCK TILL!

Vad fiskar du helst på hösten?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

Annons
Annons
Instagram
Annons