”Dom om dumpning viktig för skyddet av havsmiljön”

Möjligheterna att begränsa spridning av föroreningar från avfallet till omgivningen, efter att det dumpats, är ”obefintliga”.

Möjligheterna att begränsa spridning av föroreningar från avfallet till omgivningen, efter att det dumpats, är ”obefintliga”.

I juni beslutade Havs- och vattenmyndigheten, HaV, att bevilja Göteborg Hamn AB en 10-årig dispens från förbudet att dumpa muddermassor i havet.  Beslutet överklagades av bolaget – nu har ärendet avgjorts i Mark- och miljödomstolen.
– Domstolen går i stort på vår linje. Särskilt tillfredställande är att vårt krav på begränsade halter av det farliga ämnet tributyltenn, TBT, i muddermassorna fick gehör. Såvitt vi vet är det första gången en svensk domstol fastställer så låga nivåer, säger Björn Sjöberg.
Göteborgs hamn AB ansökte i fjol om dispens från det förbud mot att dumpa muddermassor som annars generellt gäller enligt miljöbalken. Bolaget måste muddra annars slammar hamnen och farlederna igen och det blir för grunt för de stora fartygen.
Ansökan omfattade dumpning av tio miljoner kubikmeter muddermassor i havet sydväst om Vinga utanför Göteborg inom de närmaste 20 åren.
Havs- och vattenmyndigheten sa ja till dispens som gäller i tio år och för fyra miljoner kubikmeter. I beslutet fanns också villkor för hur förorenade muddermassorna får vara, vilken tidpunkt på året som dumpning får ske och att dispensen endast får nyttjas av Göteborgs Hamn AB.
– Muddermassor från hamnar är ofta förorenade med tungmetaller och andra miljöfarliga ämnen som tidigare fanns i bland annat båtbottenfärger. Redan i mycket små doser ger TBT upphov till allvarliga skador på det marina livet, på framför allt bottendjur som snäckor och musslor, säger Björn Sjöberg.
–  Domen innebär att de muddermassor som dumpas inte får innehålla mer än 50 mikrogram TBT per kilo, i tidigare ärenden har halter av 200 mikrogram TBT per kilo muddermassa eller ibland 100 mikrogram tillåtits. Den här domen är ett stort steg i rätt riktning för en bättre vattenmiljö.
Mark- och miljödomstolen, MMD, betonar i domen att bortskaffande av muddermassor genom dumpning, till skillnad mot en avfallsdeponi på land, är oåterkalleligt och innebär ett svårkontrollerat och oprecist bortskaffande. Att möjligheterna att begränsa spridning av föroreningar från avfallet till omgivningen efter att det dumpats är ”obefintliga”.
Domstolen anser att dispenser ska meddelas restriktivt och under mycket högt ställda krav på renhet och kontroll. MMD delar HaV:s uppfattning om att dumpningarna ska ske under perioden 1/10-31/3. Men domstolen anser också att länsstyrelsen ska kunna meddela undantag om det finns särskilda skäl, exempelvis akuta muddringsbehov på grund av skred.
Nedbrytningstiden för TBT sträcker sig mellan ett till fem år beroende på syreförhållanden. Numera är det förbjudet i båtbottenfärger, som tidigare varit det huvudsakliga användningsområdet, men TBT finns kvar i sediment och bedöms fortfarande tillföras vattenmiljön i samband med exempelvis båtupptag.
Det begränsningsvärde som HaV satt upp och som domstolen nu fastställt grundar sig på en strävan efter att det material som dumpas vid Vinga inte ska innehålla halter som signifikant överskrider de halter som nu råder i området.
Här kan du läsa domen
Länk till HaVs. förra pressmeddelande

Annons
AKTUELLT

Ny podcast om havsmiljö

Havet står inför många utmaningar och ibland kan det vara svårt att sätta sig in i vissa frågor. Det vill Göteborgs universitet ändra på och därför släpper de nu en podcast om havet och havets miljö!

Strandäng ska återställas efter miljöbrott

En strandäng vid Hornsviken norr om Nyköping fylldes olovligen med ett 30 centimeter tjockt lager av schaktmassor. Nu har Mark- och miljödomstolen beslutat att schaktsmassorna ska forslas bort på markägarens bekostnad. – Det lönar sig att vara aktiv och rapportera misstänkta olovliga åtgärder, säger Nils Ljunggren, Sportfiskarnas projektledare inom rovfiskprojektet.

Sjölin drar en drömabborre

Den duktiga abborrfiskaren Jonathan Sjölin fick i tisdags uppleva årets höjdpunkt. Ett försiktigt hugg blev snabbt dramatisk och till slut kunde han väga in ett nytt personbästa. Fisken var 52 centimeter lång och tvingade ner vågen till hela 2030 gram. – Det känns helt fantastiskt, berättar den glada fångstmannen efter mängder pass i samma vatten.

Hajplågare åtalas för grova brott

I somras spreds en filmsekvens på tre män i Florida som gladeligen plågade en haj genom att dra den efter sin båt. Filmen väckte stor avsky på sociala medier och efter fyra månaders utredning har männen nu arresterats. Samtliga åtalas för grova brott och riskerar långa fängelsestraff.

EU:s fiskekvoter klara – tillfälligt ålfiskestopp införs

I morse enades EU:s fiskeministrar om nästa års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. Mest iögonfallande är kanske att torskfisket i Skagerrak tillåts öka med 39 procent jämfört med i år. Ålfisket efter blankål kommer att stoppas under en valfri period på tre sammanhängande månader mellan september och januari. Ålfiskestopet berör även Östersjön och därmed

Mängder av mikroplast i norska blåmusslor

En undersökning av blåmusslor längs den norska kusten visar på ett omfattande upptag av plast från havet. I nästan fyra av fem musslor hittade forskarna plastpartiklar, och Miljødirektoratet, som ligger bakom studien, menar att det finns risk att plasten äts av människor.

Nya elkunder får fiskeprylar

Är du sugen på att teckna ett fiskvänligare elavtal? Tranås Energi kör just nu en kampanj där nya kunder får ett presentkort värt 300 kronor från olssonsfiske.se!

Forskare fuskade och saknade tillstånd

Den spektakulära upptäckten att fiskyngel hellre äter mikroplast än vanlig mat var påhittad. Det fastslår nu Uppsala universitet, som även konstaterar att de båda forskarna saknade djuretiska tillstånd.

Stenrev gynnar torsken

En studie i Kattegatt visar att torsken trivs bland stora stenar. Slutsatsen kommer efter att ett stenrev restaurerats med påfallande gott resultat. Förutom att forskarna fann fler och större individer kunde de även se att torskarna uppehöll sig längre tid på revet.
Annons

Annonser

TYCK TILL!

Vilken specialtidning skulle du helst vilja läsa?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

HÄR FISKAR DU 2017

FÖLJ OSS!