Annons
Annons

Föredömligt agerande av kraftbolag

Annons

Olstorpsbäcken nedströms vattenkraftverket som ägs av Tranås Energi.

Biologisk mångfald och miljöanpassad elproduktion är några av det småländska energibolaget Tranås Energis största drivkrafter. Man har tidigare gjort stora insatser för att fiskanpassa vattenkraften genom omlöp, trappor och undanröjning av hinder. Nu kommer nästa steg där Tranås Energi planerar att ansöka om att få minimitappningen i vattendomen vid Olstorps vattenkraftverk ändrad från 70 till 300 liter/sekund.
En vattendom är en bestämmelse som säger hur mycket vatten som måste släppas vid exempelvis ett vattenkraftverk. Kraftbolaget Tranås Energi äger och driver Olstorps vattenkraftverk. Här säger vattendomen att man måste släppa minst 70 liter/sekund. Sedan 2008 har dock Tranås Energi på frivillig basis släppt ytterligare 230 liter/sekund, det vill säga totalt 300 liter/sekund. Detta för att underlätta för fiskvandring i Olstorpsbäcken och skapa goda förutsättningar för djurliv och biologiskt mångfald nedströms Bulsjöån.
Nu vill kraftbolaget ta ytterligare ett steg och har för avsikt att lämna in en ansökan till Växjö tingsrätt, miljödomstolen, med syftet att ändra minimitappningen i domen till 300 liter/sekund.
– Vi gör detta för att främja den biologiska mångfalden. Vi vet att kraftstationen påverkar miljön och vill ta hänsyn till det så långt det går, säger Niklas Johansson, VD Tranås Energi.
Fiskejournalen lyfter på hatten, bockar och hoppas att fler kraftbolag visar samma miljöengagemang som Tranås Energi i fortsättningen.
Här kan du läsa tidigare notiser om Tranås Energi.
Morgan Fihn

LÄS OCKSÅ

Annons
31 kommentarer

E-postadressen publiceras inte.

 • Vänta nu. 98 % av den ”miljövänliga” vattenkraft som detta elhandelbolag säljer kommer från icke miljömärkt vattenkraft med torrfåror, inga fiskvägar etc. Hur var det med att ta ansvar för hur elproduktionen påverkar miljön? Att FJ så lättvindligt går på en skicklig marknadsföringsstrategi, det är högst olyckligt och sänder helt fel signaler.

 • Jag förstår att du är skeptisk mot kraftbolagen. Men i fallet Tranås Energi är det annorlunda. Jag har personligen ägnat massor av tid av journalistiskt grävande – och enbart hittat bra omdömen om bolaget, från fiskevårdsområden, fiskeklubbar, naturvårdsintressenter, länsstyrelser osv.
  De har agerar ansvarsfullt i långa tider, helt i det tysta.

 • Ducka inte utan ge oss läsare ett svar istället: Tycker FJ verkligen att det är ok att köpa vattenkraftel från ett bolag som säljer ynka 1,9 % schysst el (med ”extra allt” i fiskevårdsväg på de 2 gamla minikraftverken de driver i PR-syfte) och 98,1 % inköpt fulel (som INTE är miljöcertifierad av SNF)? Gräv lite djupare i årsredovisningen för…

 • Bra att du är engagerad, om fler vore det så skulle det se annorlunda ut i detta land!
  Självklart har du rätt i att det inte är bra med “fulel” och om du har läst Fiskejournalen de senaste åren så vet du var vi står.
  Detta till trots vidhåller jag min ståndpunkt att Tranås Energi förtjänar all respekt. Här är anledningarna (se nästa inlägg):

 • – Vi vet att de har som mål att enbart köpa Bra Miljöval-el.
  – Det är det enda kraftbolag i Sverige som tar full hänsyn i ALL sin egna vattenkraft.
  – Det är det enda vattenkraftbolag som har begripit att det handlar om biologisk mångfald.
  – Det mörkar inte och sysslar inte heller med ”greenwashing” (vilket så gott som ALLA andra bolag sysslar…

 • – Att de dessutom omprövar sina egna domar för att släppa mer vatten än de behöver (men som naturen behöver) är så unikt att det inte finns ett enda bolag i Sverige som ens är i närheten av ansvarstagande.

 • De andra bolagen kämpar med näbbar och klor för att slippa spilla en enda droppe vid sidan av turbinerna, de få gånger något bolag går med på det är det uteslutande till 100 procent beroende på att de får statliga bidrag för produktionsförlusten.

 • Att Tranås Energi sedan inte kan köpa mer Bra Miljöval-märkt el än de gör i dagsläget beror uteslutande på att just det faktumet – inga andra gör något alls för miljön i sina kraftverk. Det finns alldeles för lite bra el att köpa…

  Är du nöjd med mitt svar?
  Kontakta mig gärna, det finns uppdrag för engagerade!
  Bästa hälsningar!
  Martin…

 • FJ skall ha all heder för förtjänstfull granskning av vattenkraftbranchen. Men tyvärr – jag är inte tillfreds med svaret. FJ har ett stort uppbyggt förtroendekapital. Det som står i tidningen litar man på. I senaste FJ får man intrycket av att om man väljer T E som sin elleverantör så får man H2Oel som producerats på ett schysst sätt.

 • På T Es hemsida är det väldigt svårt att få information om att den H2Oel de säljer endast består av 1.9% schysst el och hela 98.1 % fulel. Att FJ inte heller väljer att redovisa detta för sina läsare (okunskap?) – det tycker jag är fel. Riktigt åt helvete fel faktiskt. Jag gillar inte falsk marknadsföring (eller ”greenwashing” som ni kallar det).

 • T E vill, men kan inte köpa mer Bra Miljömärkt H2Oel? Skitsnack. Enligt ÅR 2011 köpte bolaget 0 % Bra Miljömärkt H2Oel och 100 % fulel, som de – efter (miljö) påslag – sålde vidare till sina kunder. Ett elhandelbolag kan köpa vilken typ av el de vill på Nordpool, inklusive Bra Miljömärkt H2Oel – det finns idag inga köptak eller begränsningar.

 • Tycker FJ verkligen att ”T E” modellen är rätt väg att gå? Exempel: Ett nystartat elhandelsbolag vill köra igång och filar på sin affärsplan; de kommer fram till att köpa ett eller två små avdankade vattenkraftverk och bygga fiskvägar/spilla extra vatten förbi turbinerna i PR-syfte för att få miljöcert. från SNF/medieuppmärksamhet.

 • När de väl fått HELA sin H2Oproduktion miljöcertifierad börjar de köpa in fulel (som i miljötermer kallas ”ursprungsmärkt förnyelsebar H2Oel”) som de sedan säljer vidare till kunder som TROR att de får schysst el. SNFs märkning utnyttjas på ett väldigt utstuderat sätt (vad säger förresten SNF om er framtidsmodell?) Snälla FJ – tänk om! Mvh/Mats

 • Jag håller givetvis med dig om att de bör köpa Bra Miljöval-el, vilket jag tror att Tranås Energi seriöst tittar på just nu. Viktigt att veta är dock att Bra Miljöval är bättre än ”fulel”, men inte bra, t.ex. krävs inte fiskvägar…

  (jag ska kolla me SNF om begränsningarna, vet att det är lite märkt el ute på marknaden, men vet inga siffror)

 • Jag håller också med dig om att man som kund bör uppmärksammas på skillnaden – så att man tydligt kan välja den egenproducerade elen, för att därigenom visa att man som kund inte vill ha “fulel”, och därigenom kunna driva på utvecklingen åt rätt håll.

 • Det är viktigt att uppmärksamma faktumet att Tranås Energi gör allt vad de kan i sina egna kraftverk – något de är helt ensamma om i den här branschen. Och det valet är inte baserat på att sälja mer el – man tog besluten för att stärka den biologiska mångfalden.

 • De har infört fiskvägar vid alla sina kraftverk utan påtryckningar och har sedan hållit tyst om det.
  Det var Älvräddarna och vi som efter en lång tids letande efter ett föredömligt elbolag hittade Tranås Energi. Det var vi som gjorde deras föredömliga agerande känt. Inte de själva.

 • Vi anser att den som sköter sig bäst måste uppmuntras och få fler kunder för att därigenom skapa en morot för andra elbolag att följa efter.

  Diplomeringen av Tranås Energi är bra, eftersom kriterierna i Älvräddarnas diplomering hindrar att greenwashing sker – upptäcks sådana försök finns det inte en chans att de får någon diplomering.

 • Det här blir mitt sista inlägg men jag hoppas att FJ lyfter det som framkommit ovan i ert nästa nummer. Min poäng är att ett kraftbolag som säljer 98.1 % fulel och får detta att framstå som att man köper schysst H2O- el INTE förtjänar att kallas ett föredömligt kraftbolag. Och om jag känner dig rätt Martin – så håller du med om det.
  Trevlig…

 • Jag förstår din poäng, och jag är säker på att du förstår min poäng.
  Man kan attackera problem från olika håll och alla ansträngningar är rätt så länge de leder framåt. Gott att du engagerar dig!

 • Trist att konstatera att FJ medvetet väljer att inte förmedla hela bilden om TE till sina läsare i de två senaste numren. Kan det vara annonsintäkterna från TE som spökar? Tråkigt iallafall – jag hade förväntat mig mer respekt för oss läsare.
  Mvh/Mats

 • Hej Mats!
  Något annat bolag som gör så bra som Tranås gjort i sina egna kraftverk finns inte i Sverige. Att de dessutom har en ändå högre ambition är så unikt att det kommer ta många år innan någon annan är i närheten.
  Det tycker jag är värt att uppmärksammas – inte minst av respekt för våra läsare, som ju mestadels köper el från riktiga bovar.

 • Vad jag vet så har man tagit beslut i styrelsen att de bara ska köpa Bra Miljövalmärkt el, vilket inte är lika bra som den el de tillverkar själva, eftersom den är både Bra miljövalmärkt OCH att företaget som företag betraktat fått Älvräddardiplomet.

 • Huruvida de börjat köpa det eller inte vet jag inte, men det kan ju eventuellt vara så att man köper på någon form av termin eller så för att få bra pris och att man då valt att inte bryta ett ingånget kontrakt.

 • Eftersom jag pratat med dem flera gånger vet jag att anledningen till deras val är att det genomsyrar både företaget och kommunen. De vill rätta till sina egna gamla synder och det gör de på ett bra sätt.

 • De är också på gång att köpa fler anläggningar, just i syfte att rätta till dem med fiskvägar och andra skyddsåtgärder.

 • Dessutom bygger de ut sin bioenergi och vindkraft, allt ska bli Bra Miljövalmärkt är tänkt och då kommer det bli mer än 70 % egen tillverkad el totalt, allt Bra Miljövalmärkt, samt knappt 30 % inköpt el, men även den Bra miljövalmärkt.

 • Fj gör nu gällande att styrelsen för T E beslutat att bolaget endast kommer att sälja miljömärkt el till sina kunder framledes. Då inställer sig ju omedelbart frågan – varför i hela fridens namn publicerar ni inte detta alldeles utomordentliga beslut från bolaget i tidningen så att vi läsare kan ta del av det?

 • Ringde T Es kundtjänst nyligen för en förklaring om hur styrelsebeslutet ovan i praktiken kommer att påverka oss kunder; de sa att de idag endast kan sälja ungefär 1,9 % av vattenkraftselen som miljöcertifierad (Bra miljöval), 98.1 % (=fulelen) har bolaget köpt på Nordpool u t a n att välja miljömärkt el (fastän detta alternativ finns att tillgå)

 • Alltså, återigen – varför väljer inte FJ att redovisa var den el som ni uppmanar era läsare skall köpa hos T E, verkligen kommer ifrån??? ( d v s faktisk prestation idag och inte baserat på möjliga miljöneutrala framtidsscenarion som kraftbolagen vill göra gällande)
  Mvh/Mats

 • Alltså, återigen – varför väljer inte FJ att redovisa var den el som ni uppmuntrar era läsare skall köpa hos T E, verkligen kommer ifrån??? (d v s faktisk prestation idag och inte baserat på möjliga miljöneutrala framtidsscenarion som kraftbolagen vill göra gällande)
  Mvh/Mats

Annons
AKTUELLT

Fisketjänsten drar in en miljon i månaden

Det svenska företaget Fishbrain har kommit igång och omsätter nu en miljon i månaden. Det rapporterar Dagens industri. Företaget startades 2013 och erbjuder en premiumtjänst – för sex dollar, alltså ungefär 50 kronor, i månaden – som ska kunna ge en prognos om när på dagen man ska fiska för att fånga en specifik art,

Laxsmugglingsdom överklagas – åklagaren yrkar på fängelse

Tingsrättens friande dom i laxsmugglingsfallet i Blekinge överklagas och kammaråklagare Ingvar Wennersten yrkar återigen på långa fängelsestraff och dryga böter. Det rapporterar SVT Blekinge. Den tidigare ordföranden och en anställd vid den, numera nedlagda, Blekingefiskarnas Centralförening skulle, enligt åtalet, ha sålt giftig Östersjölax till Frankrike under en lång tid. Men de båda friades från misstanken

Big Fish Man till Fiskekryssningen

Jakub Vagner eller ”Big Fish Man” som han kallas i sin TV-serie på Discovery , kommer till Sverige i februari. Han ska vara med på Fiskekryssningen där Martin Falklind kommer att intervjua honom om hans äventyr. Det här är intervjun du inte får missa, när vår Svenska fiskeäventyrare Martin Falklind ska djupintervjua Jakub Vagner ombord på

Kolla in de nya JIGSkinzen

Nu kommer Cwc med ny, spännande produkt. Det är BFT JIGSkinz som ska ge dina söndertuggade beten en ny finish. Skinnen som du själv trär på betena kommer i fyra olika utförande: gädda, abborre, mört och strömming och varje utförande finns i tre olika storlekar. ”Klipp till BFT JIGSkinz i rätt längd. Trä det över

Maximera fiskeåret 2016 – så får du flest dagar vid vattnet

Vi har synat kalendern och hittat de bästa sätten att maximera din fisketid med att ta så få semesterdagar som möjligt. Långfredagen infaller på fredagen den 25 mars. Även Annandag påsk, den 28 mars är röd, och infaller alltså på måndagen som följer. Långhelgen är redan där 4 dagar lång, men tar du ut 4

Så fångade han 17-kilosgäddan

17,34 kilogram fördelade på 131 centimeter. Nyligen drogs en av Norges största gäddor genom tiderna upp. För Fiskejournalen berättar Andreas Ånerud Johansen om hur han fångade monsterfisken. Det är ungefär två veckor sedan Andreas Ånerud Johansen drog upp jättegäddan. Han var ute på en tvådagarsutflykt i en av de största sjöarna i östra Norge. Första

HaV vill fördela fisket annorlunda

Kollektiva fiskstopp ska undvikas och utkasten av fisk minska. Det är målet med Havs- och vattenmyndighetens nya förslag på system för att fördela fiskemöjligheterna. Tidigare har man jobbat med vecko- eller månadsransoner, nu föreslår HaV ett system med individuella, årliga fiskemöjligheter inom det demersala fisket, vilket betyder fiske efter skaldjur och bottenlevande fisk. Förslaget gäller

Sportfiskarna vill skärpa förvaltningen av skarv och säl

Skarvarna och sälarna blir allt fler – och beståndet måste börja förvaltas bättre för att man i stället ska prioritera skyddet av hotade fiskbestånd. Det skriver Sportfiskarna på sin hemsida. – I dag är beståndsstatusen för skarv och säl klart bättre än för många fiskarter. Det är dags att se över hur skarven och sälen

Gädd-SM-vinnarna om guldtaktiken

Tuffast möjliga förutsättningar. Då var det ett hemmateam som klev fram. – Jag tror hemmaplan var en enorm fördel under två dagars tävling med så här dåligt fiske, säger Håkan Björk från Team Karlskronafiske som vann SM i Gädda. Grå himmel; blåsigt och blött – SM avgjordes under tuffast möjligt förutsättningar. Men Team Karlskronafiske hade

Gös attackerar dykare

Gösen är en egendomlig fisk tillika en våra största sötvattenspredatorer. Se filmen där dykaren åker på stryk av en bastant fisk. Att gösen befinner sig högt upp i näringskedjan är enkelt att se om man kikar på den här filmen. En oinbjuden gäst i form av en dykare kommer för nära en stor gös vilket

Annons
Annons
SOMMARENS HETASTE ERBJUDANDE!

AOF1639-0059R-friluftskniv-250x240-MH

FÖLJ OSS!

FÖR ALLA FLUGFISKARE!

AOF1608-banner250x240-FJO

TYCK TILL!

Vad fiskar du helst på hösten?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

Annons
Annons
Instagram
Annons