Annons
Annons

FVO-ordförande bygger kraftverk

Annons

Ordföranden i Mjörns FVO, Patrik Alströmer, vill bygga ett minikraftverk i Ålanda ström. Ett strömvatten som är en viktig reproduktionslokal för öringen i Mjörn!
Ålanda ström avvattnar Anten och rinner ut i Mjörn. På uppdrag av Mjörns FVO har fiskevårdsarbete i strömmen pågått under många år.
I en intervju med Fiskejournalen säger Patrik Alströmer att han inte ska delta i arbetsgruppen som jobbar med kraftverksfrågan. Detta för att inte blanda ihop sina roller. På en fråga om han är allmänt positiv till småskalig vattenkraft svarar han att det finns saker som är mindre bra med detta energislag, men han undrar vad man ska ha i stället.
Länsstyrelsen har överklagat tillståndet att bygga kraftverket, med hänvisning till att det inte ger tillräckligt med energi för att väga upp skadan det gör på naturen. Alströmer däremot anser att energiproduktionen från småskalig vattenkraft är väsenlig. Fiskejournalen har dock räknat på saken och funnit att lamporna inte kommer att slockna om Alströmer får nej till sitt kraftverk. Det kommer nämligen bara att svara för 0,00138 promille av den svenska elproduktionen.
Morgan Fihn

Den som vill suga ut elkraft ur öringvattnet Ålanda ström är ordföranden i Mjörns FVO, Patrik Alströmer. (Foto: Morgan Fihn)


LÄS OCKSÅ

Annons
29 kommentarer

E-postadressen publiceras inte.

 • Man kan ju fråga sig om man bör ha med fiskevård att göra om man sitter på såna åsikter…?

 • Jag har haft samtal med Patrik Ahlström om Mjörnöringen, han anser att den är oersättlig och vill göra allt som står i sin makt för att bevara den för framtiden.

  Jag blir mycket besviken när jag läser att han vill förstöra det enda väsentliga reproduktionsområdet för Mjörnöringen, nämligen strömsträckan mellan Anten och Mjörn.

  Kristian Pedersen
  Ordförande Sävelångens FVO

 • I dom lugnaste vattnen!!!! :-S
  Tänker bara på ett citat jag hörde i en film för ett tag sedan ”the greatest trick the devil ever turned on mankind, was convincing us that he never existed”!!!!

 • Det är för jävligt att pengar är så viktiga för vissa. Han kanske skulle överlämna uppdraget son ordförande till någon som verkligen bryr sig om fisken istället för sina egna fickor. Hoppas någon tar tag i honom och ruskar lite vett i honom….

 • vilken smart affärside?
  att torrlägga bäcken, ån eller älven :s
  När vindmöllor kan ersätta detta lilla vattenkraftverk?

  man blir fan mörkrädd..

 • Det var ta mig fan det dummaste jag läst på länge!! en Fvo ordförande som värnar om mjörn öringen och i nästa andetag vill bygga ut! en vikrig reproduktions å för mjörn öringen…???, Hur får man ihop detta? och avsätt denna person omdelbart från sin post för där saknas kunskap!!

 • tyvärr så tror jag inte att Patik är ensam i om att sitta miljövårdande instanser för att på så vis kunna använda den makten för att kunna utnyttja sin position för att bygga vattenkraft.
  Om vi skulle titta på andra myndigheter eller dyl. så kommer inse att det sitter liknande personer som Patrik där med. som inte vill att det ska ske förbättringar i den Svenska naturen.

 • Mycket ska man läsa…
  Ta omedelbart bort karln från posten i Fvo!!
  Hur han kunnat hamna där från början är obegripligt.
  Skrämmande!

 • Det är som är ännu värre är att den upprättade kalkylen på kraftverket visar att den knappast kommer att gå med vinst, det är ju en av anledningnarna till att Länsstyrelsen har överklagat till Miljööverdomstolen.
  Kan någon förklara det logiska i detta ????????
  Med andra ord så har det ingen som helst samhällsnytta utan är en ren miljöförstörelse.

 • Hej Jadi!
  Utan att ha kikat på denna kalkyl, så vågar jag påstå att det faktiskt finns en logik – den heter ”elcertifikat”, alltså bidragspengar till kraftverksägaren. Med de pengarna som tillskott kan det gå med vinst för ägaren.
  Pengar till enstaka personer, där har du logiken i att vattendrag efter vattendrag förstörs i detta land, dessutom med hjälp bidrag från dig och mig…

 • Hej Martin !
  Jag har läst igenom överklagandet och pratat med repr. för Länsstyrelsen och enligt vad dom säger så har dom räknat in bidraget för elcertifikat i kalkylen för ett nollresultat så med andra ord hade inte det funnits så hade det varit en rejäl förlustaffär.

 • JA det är så här då tycker jag. Detta visar ytterligare en gång att denna ”uppfinning” som heter elcertifikat blir bara tokfel. Jag undrar varför denna inte snabbt som attan tas bort.

  Kan man inte få in vattendirektivet Då här Å! Alla beräkningar visar att det projekterade kraftverket gör mer skada, t.o.m. väsentligt MER skada än nytta.

  Jag hoppas verkligen att lst:s överklagan till MÖD går igenom.

  Självklart skall fvo se till att byta ordf. När man som sådan person visar denna framkant som nu visats så kan man som intresseorg. EJ acceptera det synesätt som redovisats.

 • tyvärr så det sitter bara ett gäng muppar i miljödomstolen..jag befarar det värsta.

 • Det framkommer inte i artikeln att strömmen redan är reglerad. Det finns en dammlucka vid en gammal kvarn som styr vattenståndet i Ålanda ström. När vattennivån är låg i sjön Anten stänger dammluckan vilket medför torrläggning av vissa partier. Vad denna reglering är baserad på vet bara gudarna. Jag är ganska övertygad om att påverkan på vattendraget i sig inte är så betydande som en kraftverksbygge i ett icke tidigare dämt vatten är. Jag tror personligen att vi kommer att få en bättre reglering och mer överlevande yngel i strömmen!

  Man skall inte riktigt tro på allt man läser. I denna artikel saknas betydande fakta!

 • Jag gick dock vidare i detta och gjorde en sökning på denna ”Patrik Alströmer” i google. Ungefär 2 310 resultat skapades.
  Bl.a annat denna länk nedan.

  http://www.alingsastidning.se/sokresultat_visa.asp?id=1247&sokstrang=vattendom&sidnamn=VISA%20SOKRESULTAT&offset

  Innehållet talar för sig självt tycker jag.

  Självklart skall man EJ tro på allt man läser utan kritiskt granska ALL info. Sedan drar man som samhällsmedborgare SINA slutsatser. Inga är fel!!

  Med hänsyn till den biologiska mångfalden ÄR det helt fel att bygga ett kraftverk vid Ålanda kvarn. Tillför inget EXTRA vad gäller energitillskott till Nordpool eller någon annan Pol!

  Detta OSKICK att bygga ut var eviga kvarndamms rätt eller vad det heter i strikt juridiska termer
  gör att man bara säger SUCK! Argument som ofta kommer fram tituleras ”urminnes hävd” och annat. Vi kan jämföra med utbyggnaden av Strane Å. Där tog berörd person rygg på en gammal dom från typ 1920??

  Vad gäller Ålanda kvarn så ses tillbaks ännu äldre än Strane Å!

  Så slutklämmen är vad är viktigt?

  Biologisk mångfald? vs
  Småskalig vattenkraftsproduktion i Ålanda kvarn?

 • Det måste till en lagändring så inga medlemmar i
  FVO:n får ha intressen i vattenkraftprojekt. Det
  är mycket oansvarigt att vilja bygga ut en å och
  samtidigt verka i ett FVO.

 • Wikipedia

  Kraftverksdammar fungerar som vandringshinder för de fiskarter som företar vandringar (vanligast lekvandring). Detta gäller till exempel asp, vimma, id, ål, lax, havsöring, färna, nejonögon, sik, harr, öring, röding och elritsa. Flera svenska lax- och havsöringstammar har slagits ut i Sverige och asp, ål, vimma, flodnejonöga och havsnejonöga är upptagna på rödlistan över hotade arter. Vattenmagasin får genom den onaturliga nivåskillnaden mellan hög- och lågvatten ett stört energikällan. Detta beror på att den huvudsakliga produktionen av djur och växter normalt sker vid stranden ned till c:a 6 meters djup. De konstanta svängningarna i vattenstånd gör att näringsämnen transporteras bort från den produktiva strandzonen så att vattenmagasinen drabbas av näringsbrist. Nedströms dammen kommer den gamla strömfåran att vara ömsom torr och ömsom ha högvatten – en förändring i levnadsmiljön som blir svår att anpassa sig till för samtliga arter.

 • Svar till Mikael.

  Du skriver:
  ”När vattennivån är låg i sjön Anten stänger dammluckan vilket medför torrläggning av vissa partier.”
  HELT FEL! DU HÖFTAR OCH VINNA ARGUMENT FÖR DIN SAK.
  Sedan skriver du:
  Man skall inte tro allt man läser…
  HELT RÄTT!
  LÄSTE JUST ALSTRÖMERS ANSÖKAN…

 • jag bor inte vid er, men det är ju helt bisart att man inte vill att våra barn och bom efter dom ska ha något att fiska efter. Jag holler med dom andra, sparka ut dendär nissen

 • Svar till Antenbo:

  Vad är HELT RÄTT angående den nuvarande regleringen vid den gamla kvarnen? Du verkar insatt.

 • http://sv.wikipedia.org/wiki/Vattenkraft#Milj.C3.B6p.C3.A5verkan

  Vill bara inflika med att det inte bara öring som drabbas av denna galna idee, som Patik med vänner kommit på. eller hur?
  Det finns även en stor mängd med andra arter som kommer försvinna om man sätter in ett vattenkraftverk..

  Vattenmagasin får genom den onaturliga nivåskillnaden mellan hög- och lågvatten ett stört ekosystem. Detta beror på att den huvudsakliga produktionen av djur och växter normalt sker vid stranden ned till c:a 6 meters djup.
  De konstanta svängningarna i vattenstånd gör att näringsämnen transporteras bort från den produktiva strandzonen så att vattenmagasinen drabbas av näringsbrist.

 • vattendirektivet? förnyelsebar el?
  I Sverige uppmärksammade Qvist & Gjers turbinen under 1880-talet.
  Idag är francisturbinen den vanligaste turbintypen och den används av vattenkraftverk över hela världen.

  Hur kan då metoden att framställa el i ett minikraftverk kallas förnyelsebar?

 • Svar till Broder:

  De konstanta svängningarna finns redan. Det störda ekosystemet finns redan.
  Alla nackdelar med en uppdämning finns redan i Ålanda ström.

  Tråkigt men sant.

 • Mikael:
  Upp till bevis.
  Vilka belägg har du för att Ålanda torrläggs ibland, som du nämner i ett tidigare inlägg?
  Passerar ån två ggr varje dag och promenerar dessutom frekvent längs ån på min lediga tid. Har aldrig sett något som är i närheten av en torrläggning!
  På vilket sätt är ekosystemet stört?
  Skulle öring, kungsfiskare, strömstare kalla detta sitt hem om så vore fallet?
  Säg mig Mikael. Har du månne något intresse av att ett vattenkraftverk byggs vid Ålanda kvarn?
  Och vad tror du att den utrotningshotade ålen tycket om ditt resonemang? Är verkligen alla nackdelar uppnådda?????
  Ser fram emot svar!

 • Jag tycker att det är bra med flecksibelt med folk inom fiskevårdsföreningen. håkan andersson holm Sundsvall.

 • Detta är ett skandalärende! Så säger en ekolog jag varit i kontakt med. Han har jobbat med många miljöskyddsärenden och detta ärende är mycket illa skött.

  I den Miljökonsekvensbeskrivning som Östad och Ahlströmmer beställt finns mängder av brister. Ingen riktigt inventering har gjorts för det projekterade området. Det ”antas” att inga lekplatser för Mjörn-öringen finns uppströms bron där kanalen ska grävas. Jag bor granne med strömmen och har själv sett att mjörn-öringen leker uppströms bron. Tingsrätten fattade beslut på ett ofullständigt material.

  Inga riktiga ritningar presenteras för utloppskanalen. Hur kommer utloppskanalen påverka vandring? Kan denna kanal bli en plats för rovfisk?

  Mjörn-öringen är av riksintresse och den har på senare år haft en svag reproduktion. Varje försämring i miljön för denna art utgör ett hot. Ett vettlöst projekt som totalt saknar netto-nytta.

  Miljööverdomstolen tar emot skrivelser i detta ärende. Kontakta dem. http://www.svea.se/templates/DV_ContactInfo____11924.aspx
  Det går bra att maila.

  PS. det är alltid vatten i strömmen. Vid stängd dammlucka sommartid rinner en viss mängd alltid igenom.

 • Nu finns en Facebook-sida uppe:

  http://www.facebook.com/pages/Skydda-%C3%85landa-str%C3%B6m-stoppa-kraftverksbygget/172047946181078?ref=ts

  Gå gärna med!!
  Det behövs experter på fisk och dess ekologi för att kunna visa vad som offras för en meningslös turbin. Bråttom! Jag har fått kommunen och Naturvårdsverket att begära extra remisstid :-) Men de behöver input! Jag kan inte mycket om vattenekologi och kan bara bidra med att ha sett lekande öring där projektören vill gräva ett utloppsdike.

 • Förstår inte varför man envisas med att bygga kraftverk. Varför inte göra som man gjorde förr och använda skovelhjul! Ok inte lika effektivt men mycket mindre skada och effekten borde iallafall bli bättre en vindkraft.

Annons
AKTUELLT

Brutala tjuvfiskare lämnar stora blodpölar efter sig

På morgnarna hittas stora blodpölar som vittnar om tjuvfisket i Dalälven i Älvkarlebytrakten. Det berättar Janne Olsson vid föreningen Älvkarleby sportfiske för SVT Uppsala. – Det har blivit mycket värre de senaste två åren. Det är snarlikt på katastrof, säger Janne Olsson till SVT. Problemet är, enligt artikeln, störst under juli, augusti och september och

Ny interaktiv sportfiskeblogg

Fiskejournalens medarbetare Joakim Åberg bjuder på fisketips, gör-det-själv och stora fiskar i bloggen Gifflar & Gummi. Fiskejournalen har sedan starten 1974 varit övertygad om att man som sportfiskare hela tiden vill lära sig mer ämnet, dels för att vidga hobbyn i sig men även för att komma närmare drömfångsten. Bloggen Gifflar & Gummi går helt

Ny film visar läget i Hanöbukten: ”Är en katastrof”

Hanöbukten mår mycket dåligt och föroreningar spys ut i vattnet. Nu visar en ny film exakt hur illa det ser ut – under ytan. Det är föreningen Swedish cost and sea center (SCSC) som har dykt ner och filmat bottnen på Hanöbukten, en del av Östersjön utanför Skånes östkust och Blekinges sydkust. Och det är

Galna nyheten skickar betet en halv kilometer

Snart kommer du kunna skicka iväg dit bete nästan en halv kilometer – bara genom att trycka på en knapp. ”The Casting Drone” är en av årets absolut galnaste fiskenyheter. Det är företaget Fitch som efter två år av utveckling snart kommer ut med sin nya fiskedrönare. Den kommer kunna flyga iväg betet upp till

Nybliven fiskefantast i Hundraklubben

Christina Hjort är en glad fiskeamatör.  I oktober ordnade hon nytt personbästa på gädda ett par gånger om och hon kunde anmäla tre gäddor över 100 centimeter till Hundraklubben. Christina från Skellefteå beskriver sig själv som en väldigt glad fiskeamatör, som vanligtvis gärna följer med sin kompis ut på en och annan fisketur. Det började

Fisketjänsten drar in en miljon i månaden

Det svenska företaget Fishbrain har kommit igång och omsätter nu en miljon i månaden. Det rapporterar Dagens industri. Företaget startades 2013 och erbjuder en premiumtjänst – för sex dollar, alltså ungefär 50 kronor, i månaden – som ska kunna ge en prognos om när på dagen man ska fiska för att fånga en specifik art,

Laxsmugglingsdom överklagas – åklagaren yrkar på fängelse

Tingsrättens friande dom i laxsmugglingsfallet i Blekinge överklagas och kammaråklagare Ingvar Wennersten yrkar återigen på långa fängelsestraff och dryga böter. Det rapporterar SVT Blekinge. Den tidigare ordföranden och en anställd vid den, numera nedlagda, Blekingefiskarnas Centralförening skulle, enligt åtalet, ha sålt giftig Östersjölax till Frankrike under en lång tid. Men de båda friades från misstanken

Big Fish Man till Fiskekryssningen

Jakub Vagner eller ”Big Fish Man” som han kallas i sin TV-serie på Discovery , kommer till Sverige i februari. Han ska vara med på Fiskekryssningen där Martin Falklind kommer att intervjua honom om hans äventyr. Det här är intervjun du inte får missa, när vår Svenska fiskeäventyrare Martin Falklind ska djupintervjua Jakub Vagner ombord på

Kolla in de nya JIGSkinzen

Nu kommer Cwc med ny, spännande produkt. Det är BFT JIGSkinz som ska ge dina söndertuggade beten en ny finish. Skinnen som du själv trär på betena kommer i fyra olika utförande: gädda, abborre, mört och strömming och varje utförande finns i tre olika storlekar. ”Klipp till BFT JIGSkinz i rätt längd. Trä det över

Maximera fiskeåret 2016 – så får du flest dagar vid vattnet

Vi har synat kalendern och hittat de bästa sätten att maximera din fisketid med att ta så få semesterdagar som möjligt. Långfredagen infaller på fredagen den 25 mars. Även Annandag påsk, den 28 mars är röd, och infaller alltså på måndagen som följer. Långhelgen är redan där 4 dagar lång, men tar du ut 4

Annons
Annons
SOMMARENS HETASTE ERBJUDANDE!

AOF1639-0059R-friluftskniv-250x240-MH

FÖLJ OSS!

FÖR ALLA FLUGFISKARE!

AOF1608-banner250x240-FJO

TYCK TILL!

Vad fiskar du helst på hösten?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

Annons
Annons
Instagram
Annons