Annons
Annons

Gullmarsfjorden befriad

Annons

Vår enda riktiga tröskelfjord, Gullmarsfjorden, kommer från och med årsskiftet att bli ett fredningsområde på samma sätt som 8-fjordar vid Tjörn och Orust. Näten försvinner helt och de mycket svaga fiskbestånden får en chans att återhämta sig.
Det är med mycket stor glädje vi kan konstatera att Gullmarsfjorden ges en andra chans. Fjorden var en gång ett fantastiskt sportfiskevatten, känd bland annat för sin artrikedom och för att kunna bjuda på fiske en tid på året då vi havsfiskeintresserade hande små andra möjligheter att komma ut. De vintrar isen låg gjordes storfångster av torsk och plattfisk och koljafisket var så bra att folk reste långa sträckor för chansen att fånga denna fantastiska mat och sportfisk.
Från och med första januari är koljan tillsammans med torsken och blekan fredade från allt fiske. Nätfiske förbjuds helt och man får endast fiska med krok och burar. De arter som på senare år lockat sportfiskare till Gullmarsfjorden är främst havsöring, makrill och berggylta. De arterna får vi fortsätta fiska.
För mer info klicka HÄR
Anders Nicander

Kanske finns det en chans för torsken att komma tillbaka i Gullmarsfjorden. (Foto: Anders Nicander)

LÄS OCKSÅ

Annons
29 kommentarer

E-postadressen publiceras inte.

 • Det där får du nog utveckla lite JS. Om jag nu är trålfiskarkung, SFR talesman och hela min släkt är yrkesfiskare(dina fantasier)och dessa begränsningar slår emot sportfisket så borde jag inte gråta mig till sömns?

  Jag blir dock fundersam över hur vissa här tänker. Ju mer inskränkt sportfisket blir desto lyckligare blir man. För mig verkar det som att gräddan av sportfisket lider av bordlinesymptom.

  Dock finns det ju en historia av överfiske från krok i Gullmarn så visst måste sportfisket visa hänsyn, men att lägga sig platt för miljömaffior som sätter myriader av säl och skarv före, det håller jag inte med om. Sitter man på 2 stolar brukar ju den stolen som generera mest pengar/makt kännas bäst för röven. Och det märks kanske nu.

 • Bra förslag förstår inte varför snörpvadfiske skall vara tillåtet. Det borde vara samma förbud som i fjordarna kring Orust. Snörpvadfiske i innerfjordarna är ju det fiske som utrotade de lokala torskbestånden i innerskärgårdarna

 • Det blir lite smått sorglustigt när en kretin som lider av det som psykologer kallar för duping delight ger sig på alla de som sätter våra natur, vår fauna och våra barns framtid före en liten helt bidragsberoende grupp av snyltare och anklagar de som bryr sig, alltså oss sportfiskare, för att lida av borderline, vilket är en sjuklig personlighetsstörning där de drabbade lider av emotionell instabilitet och har svårt att reglera sina känslor.

  Än mer tragikomiskt blir det när samme kretin vill att vi skall tro på honom och ta det han skriver på allvar trots att han själv för några dagar sedan här på Fiskejournalens forum berättade att han inte hade något ansvar för sanningshalten i det han skrev, han berättade nämligen att även om han själv var medveten om att han for med osanningar så var det upp till oss läsare att bevisa att det han skrev inte var sant.

  Uppenbart är att sjukdomsinsikten hos nämnda person mikroskopisk, och det trots att han troligen behöver begåvningsstödjande hjälpmedel för att klara av sin vardag, men vad nytt under solen..

 • Kristian: så kan du inte säga. Du kan säga att du tror att snörpvadfisket tog ihjäl torsken.

  Själv är jag säker på att det är knubbsälen som ligger bakom. Ta en sådan enkel sak som att alla säger att en säl behöver 4-5kg fisk om dagen. Vad kommer det ifrån? Jo någon snubbe har gjort en studie där han får fram att en säl behöver 4800 kcl per dag. Sedan används detta överallt.

  Om man skulle vilja göra realitycheck med de siffrorna så är ju det bara att åka till Slottskogen för att se att de inte stämmer. Men bryr du dig? Jag tror inte det. Alla är så upptagna med att lisma för lite makt och pengar att de skiter i fisket.

  Men nu behöver man inte åka till Slottskogen:
  Four captive harbour seals were fed with herring both at restricted and at ad libitum levels during 1985 to 1988. The maintenance requirement, calculated from the x-intercept of the regression, was 194 ± 71 kcal·kg body weight-0.75·day-1. Assuming that metabolizable energy is 82.8% of gross energy, the maintenance requirement is 161 kcal·kg body weight-0.75·day-1. There was no significant difference in maintenance requirement between individuals or between age classes, and neither was there any significant difference between seasons. The gross energy requirement of growth was 909 kcal/100 g.

  Och det var i fångenskap. 4800/161 = 30 kg. Det skulle innbära att den sälen som vår kära sälforskare kommit fram till väger väger 30 kg, inte växer samt inte behöver mer när den skall jaga fisken.

  I Alasdair Hind rapport framkommer det att en fullvuxen säl behöver i runda slängar 9000 kcal.

  I en väldigt färsk rapport från Island så visade sig att knubbsälen åt mer än 50% torsk, den förra låg på 45%. Det finns bara en slutsats, vill vi ha tillbaka torsken måste knubbsälsbeståndet ner. Så kommer det inte bli, därför kommer ni som att älskar att fiska få leva ert liv utan att få chansen till det som vi alla egentligen har rätt till. Under tiden kommer problemprofitörer och bråkstakar utnyttja situationen för att skapa hat och vinna makt samt pengar.

  Som slutkläm: Låt oss anta att vi hade haft ett friskt torskbestånd. I detta skulle 15000 sälar äta 45% av sitt dagsbehov av torsk. Siffran 4-5kilo fisk är baserad utifrån 4800 kcal det är mer rimligt att tro att minst 6-7 kilo behövs.

  15 000st * 6kg * 45% * 365 dagar = 14700 ton.

  Den Svenska yrkefiskarkvoten ligger på under 1000 ton. Du är fri att tro vad som helst, men om du och flera ändrar åsikt kommer ingen av oss få uppleva ett gott torskfiske i vår livstid.

 • Tråkigt att se att det lögnaktiga yrkesfiskartrollet Josef fortfarande tillåts använda FiskeJournalens forum för sina propagandalögner.

  Den här gången består tramset rent principiellt i tre delar, de är..

  A) Att jämföra vad knubbsälen vår västkust med Islands håller inte eftersom sälen är en opportunist och äter det som det finns gott om och det som är enkelt att fånga, lika korkat som att jämföra med Isländska förhållanden är att jämföra med de i Irländska sjön (där knubbsälen knappt äter någon torsk alls.).

  B) Hur Slottskogens och andra knubbsälar utfodras har ingenting med hur mycket vilda knubbsälar äter, och är man intresserad av hur det egentligen ligger till (alltså i verkligheten) så finns det omfattande studier gjorda på just det ämnet, men de bortser alltså Josef ifrån.

  C) Som svar på Kristian Pedersens inlägg om att snörpvadsfisket var det som fiskade ned torskbestånden så svarar Josef att dagens yrkesfiske har en torskkvot på under 1000 ton och att de därför inte kan skyllas för detta. Vad kretin-Josef tydligen medvetet missat är att Kristian talar om historiska siffror, alltså det historiska fiske som bedrevs när torsken under ett århundrade successivt fiskades ned, och inte om dagens siffror, nämnda kretin försöker alltså återigen att bolla med äpplen och päron medvetet förvirra läsarna.

  Men.. även om foliehattarnas ärkefoliehatt väljer att bortse från verkligheten och medvetet lura icke pålästa läsare(troligen p.g.a. dennes duping delight) så bör sanningen ändå redovisas, så här följer lite om knubbsälar, torsk och yrkesfiske i Skagerrak och Kattegatt .

  Härkönen (1987) studerade de otoliter från bytesfisk som fanns i knubbsälars avföring på en stenig strandmiljö på Kosteröarna i Skagerrak och på en sandig strandmiljö på ön Anholt i Kattegatt under 1977-1980.

  Han beräknade också med hjälp av storleken på dessa otoliter bytesfiskens storlek. En sådan undersökning gjordes också 1989 på knubbsälar i Skagerrak.
  (Härkönen & Heide-Jørgensen, 1991).

  Under undersökningen 1977-1980 konstaterades 20 arter av bytesfisk (Härkönen, 1987).

  I hela undersökningen dominerade tre familjer av fisk (torskfiskar, plattfiskar och olika arter av sill). Torskfiskarna representerade 50%, plattfiskarna 26% och sillarterna 8% av bytesfiskens vikt.

  Följande arter var den viktigaste födokällan i vikt.
  Sillarter: sill (7%) och skarpsill (1%).
  Torskfiskar: torsk (20%) och glyskolja (7%), vitling (6%) och vitlinglyra (6%).
  Flatfiskarter: bergtunga (15%) och sandskädda (7%).
  Andra fiskarter: tobis (7%).

  I Kattegatt levde knubbsälarna på 12 arter.

  Plattfiskarna: Sandskädda, rödspätta och skrubbskädda bestod av 75% av kosten. Tobisen av 9,3%, medan torskfiskarna (15,5%) var mindre viktigt i denna naturtyp.
  (Härkönen, 1987)

  Knubbsälarna i Skagerrak som undersöktes 1989 levde på 31 arter av fisk, men sex arter: sill, torsk, blåvitling, vitling, vitlinglyra och bergtunga utgjorde huvuddelen av kosten.
  (Härkönen & Heide-Jørgensen, 1991 )

  Denna diet var nästan densamma som finns i studien från 1977-1980 men med undantaget att andelen sill hade mer än fördubblats 1989.
  (Härkönen & Heide-Jørgensen, 1991)

  Knubbsälens dagliga konsumtion av föda

  Det är svårt att avgöra den dagliga förbrukningen hos vilt levande sälar. Tillgängliga data är från experimentella studier som tagits fram med hjälp fångna djur som hålls på en aktivitetsnivå som
  liknar den som förekommer i deras naturliga miljö.
  (Mohn & Bowen, 1996)

  Baserat på data från knubbsälar som erhållits under studierna 1977-1979 (Härkönen, 1987) och 1989 (Härkönen & Heide-Jørgensen, 1991) och som gjorts under årstidernas växlingar så har uppskattningar av den energi som krävs för underhåll och tillväxt beräknats till ett genomsnittligt dagligt energikrav på 4680 kcal per knubbsäl, det motsvarar en daglig konsumtion av 3,67- 4,15 kg fisk, givetvis är detta beroende på dietens sammansättning.
  (Härkönen & Heide-Jørgensen, 1991).

  Knubbsälarnas totala konsumtion av fisk var proportionerliga i förhållande till stammens storlek och var 1989 i storleksordningen 2400 ton och därmed var knubbsälens konsumtionen av de kommersiellt viktiga fiskarterna mindre än 1% av yrkesfiskets fångster av dessa arter i Skagerrak.
  (Härkönen & Heide-Jørgensen, 1991)

  Med just det i minnet, betänk alltså att det 77-80 fanns förhållandevis gott om torsk, och på den tiden bestod enbart 15,5% av bytesfisken i Kattegatt av torskarter och 20% av bytesfisken i Skagerack av torsk, hur ser då dessa procentsater ut idag?

  Om storleken på Knubbsälens bytesfisk i sydvästra Nordsjön

  Av de bytesfiskar som är av stor betydelse för födointaget för knubbsälar finns flera småarter. Smörbultar blir bara ca 10 cm i långa, skäggtorskar, sandskäddor, sjökockar, simpor och de vanliga arterna av tobis är alla oftast mindre än 25 cm i längd, även om äldre exemplar och den större tobiskungen ibland kan bli större.

  Av de större arterna så var cirka 95% av de äkta tungorna som blivit föda för knubbsälen mindre än 35 cm.

  Mer än 90% av rödspättorna var mindre än 18 cm i uppskattad längd och mer än 90% av den torsk som knubbsälen konsumerade var kortare än 35 cm i uppskattad längd.

  Majoriteten av de tobisfiskar som blivit byten uppskattades vara mellan 8 och 24 cm i längd, det är storleksordningen av de mindre tobisartenarna Ammodytes marinus och Gyrnnammodytes semisquamatus eller inomskärs arten A. tobianus, ett litet antal större fiskar som påträffades dock som var upp till 32 cm, de var förmodligen av arten kungstobis.

  En stor del av den vitling som blivit bytesfisk räknas också som småfisk eftersom mer än 90% var mindre än 30 cm i längd.

  Observera att längderna beskrivna ovan har beräknats och uppskattas efter storleken på mätningar av delvis smälta otoliter från knubbsälens bytesdjur och att det därför är svårt att dra alltför exakta slutsatser om fiskarnas riktiga längd.
  (Ailsa J. Hall, John Watkins, Philip S. Hammond, 1989)

  Knubbsälens moderna historia i Kattegatt och Skagerack

  Sälarna i Skagerrak och Kattegatt utsattes för utrotningsjakt sedan slutet av 1800-talet
  då skottpengar infördes i Danmark. Ett liknande initiativ från svensk sida ledde till att
  skottpengar infördes 1908 i Hallands län och 1912 i Göteborgs och Bohuslän. Det uttalade syftet var att utrota sälarna som sågs som konkurrenter till det mänskliga fisket.
  (Heide-Jørgensen & Härkönen 1988)

  Denna jakt gav snabbt resultat och gråsälen utrotades som reproduktivt bestånd under 1920-talet, medan knubbsälen minskade från en trolig nivå på nära 18000 djur i hela Skagerack och Kattegatt till strax över 2000 i början på 1920-talet.

  Det fortsatta jakttrycket höll ned beståndet till 2000-3000 djur fram till början av 1970-talet då säljakt även förbjöds i Danmark.

  Skottpenningsystemet upphörde på svenska västkusten 1965, och de första sälskyddsområdena inrättades 1967.

  Inventeringar från både svensk och dansk sida har utförts sedan 1978, då c:a 3000 knubbsälar fanns i hela Skagerack och Kattegatt.

  Under den på följande 10-årsperioden ökade stammen med 12% per år och uppgick till nära 9000 under år 1988 då en virusepidemi (Phocine Distemper Virus, PDV) slog ut halva beståndet, det fanns då alltså enbart 4500 individer kvar.

  Den givna frågan man då bör ställa är hur i hela friden de 2000 knubbsälar som fanns utefter hela den svenska västkusten 1978, från Klippan i söder till Norska gränsen i Norr, lyckades med bravaden att äta så enormt mycket fisk att de lyckades få dessa kustnära bestånd att totalhaverera.

  Nedan följer en studie om knubbsälens inverkan på torskfisket .

  ”En studie av knubbsälens potentiella predation på beståndet av torsk i östra Nordsjön (2006)
  De ökade skandinaviska populationerna av knubbsäl de senaste decennierna sammanfaller väl i tiden med kollapsen av torskfisket, antagandet om ett orsakssamband har därför lett till krav på återinförandet av säljakten.

  De som föreslår denna “adaptiva förvaltning “antar ofta att en decimering av sälstammarna automatiskt främjar fisket, detta argument förutsätter att sälstammarnas predation skall vara tillräckligt stor för att ha en mätbar effekt på fiskbestånden.

  Den potentiella omfattningen av torsk-säl interaktionen analyseras med hjälp av uppgifter om mängden knubbsäl, dess matvanor och sammanställda uppgifter om torskens liv och
  statistisk över yrkesfiskets och fritidsfiskets torskfångster.

  En storleks-strukturerad historisk matris för torskbeståndet har tillämpats och knubbsälars storlekspreferenser på deras specifika byten har också beaktats. Den beräknade mängden knubbsäls predation var liten jämfört med både yrkesfiskets landningar och vid en låg uppskattning av det totala torskbeståndet. Eftersom de storleksklasser av torsk som knubbsälen dessutom fångar och äter har låga reproduktionsvärden kommer effekterna av knubbsälstammens predation på torskproduktionen minskas ytterligare.

  Våra analyser tyder därför på knubbsälar har en försumbar inverkan på torskfisket.”

  B. Johan, L. Hansen, Karin C. Harding
  Department of Marine Ecology, Göteborg University

  Så en liten jämförelse med Norge (där de skjuter säl)

  Norsk torskfångst i NÖ Atlanten sjänk från över 2 miljoner ton 1955 till 800 000 ton år 2000..

  Norsk torskfångst i NV Atlanten sjönk från 1,8 miljoner ton 1970 till 150 000 ton år 2000..

  Som man ser i FAO statistik så har alltså fångsterna minskat oerhört, trots att det inte finns någon säl i mängd i området..

  Lite om yrkesfiskets Historia

  På 1600- och 1700-talen förbättrades navigationen genom uppfinningar som t.ex. kronometern, På 1800-talet kom telegrafen, ångmaskinen och därefter atlantkabeln som gjorde att man kunde kommunicera på ett annat sätt än tidigare och således underrätta de oceangående fiskeflottorna om marknadspriser och utfärda stormvarningar.

  Dessa uppfinningar hade, vid 1900-talets början, dock ej i större utsträckning förändrat fiskarens arbete och fångstmöjligheter. Man arbetade på samma grund som förut och hade i stort sett samma typer av fiskedon; man använde på de flesta platser fortfarande segelfartyg (islänningarna rodde), som man hade gjort under de föregående fyrahundra åren, (sedan John Cabot´s expedition hade öppnat de nordamerikanska vattnen för amerikanerna) Men när motorfartygen ersatt segel och åror behövde man inte längre fiska med s.k. passiva redskap dvs. utrustning som inväntade fisken. Man kunde istället börja förfölja fisken.

  Inom fisket togs nya metoder vanligen först i bruk i Europa, där fisket bedrivits längre och var besvärligare än i Nordamerika. Den främsta drivkraften var konkurrens om ständigt minskade fångster, och den viktigaste uppfinnarverkstaden var nordsjön som åtta rika och häftigt konkurrerade fiskenationer samsades om.

  Ångfartyg med uttertrål rapporterade om fångster som var mer än sex ggr större än segelfartygens. Redan vid 1890-talets början visade fiskbestånden i Nordsjön tecken på att minska, men den omedelbara reaktionen blev inte fiskvårdande åtgärder. Nordsjöflottorna begav sig istället längre bort, till de fiskrikare och ej lika tungt exploaterade områdena utanför Island.

  Ångkraftens utveckling medförde snabbare fartyg och gjorde det även möjligt att bygga järnvägar, varigenom fiskefångsterna snabbt kunde nå marknader i inlandet. (Många hamnar blev till järnvägsknutar framförallt i Storbritannien.) En annan fördel var att större däcksytrymme frigjordes, när master och segel försvann, vilket kunde användas till fiskberedning.

  Nästa idé, som förändrade fisket i Nordatlanten drastiskt, kläcktes av new yorkbon Clarence Birdseye, som efter år av experiment introducerade djupfrysningstekniken. Detta gjordes i ett ögonblick då torskfisket befann sig i kris. I Amerika liksom i England ökade efterfrågan på färsk fisk istället för insaltad och torkad, vars marknadsandel ständigt krympte. Djupfrysningen förändrade också relationen mellan fiskeindustri och fiskehamn. Fryst fisk kunde köpas upp varsomhelst – där den var billigast och tillgången störst.

  Den viktigaste utvecklingen var att tre innovationer – fartyg med stor maskinstyrka, trålar och djupfrysning av fisk – under andra världskriget kombinerades och resulterade i väldiga flytande fabriker.

  På 1950-talet, som betraktas som oceanfiskets guldålder, växte torskfångsterna för varje år i Nordsjön, utanför Island och Norge, på alla bankar, i Saint Lawrenceviken och utanför New Englands kust. Överlag så ökade huvudparten av de globala kommersiella fiskfångsterna.

  Fiskare började oroligt undra om naturen var så outtömlig som man hade trott i början av seklet eller om det fanns en gräns för hur mycket man kunde fånga. Tekniken var dock alltjämt inriktad på större fiskfångster. De flytande fiskfabrikerna växte till en längd på över 130 meter, tog en last på över 4000 ton och drevs av dubbla dieselmotorer på drygt sex tusen hästkrafter, som bogserade trålar med öppningar stora nog att sluka jumbojet plan. Numera lokaliseras fiskstim med ekolod eller spaningsplan, metoder som utvecklades under andra världskriget för att upptäcka fientliga ubåtar. När fisken lokaliserats kan trålaren komma och rensa området, varvid den tar med sig både målfångsten och bifångsten dvs. allt på platsen.

  Kraftfulla motorer har alltså ersatt segel; båtar har blivit betydligt större, starka plaster har ersatt naturfibrer till nät, fryskapacitet ombord tillåter fiskare att vara till sjös längre och med hjälp av flyg, satellit och sonar lokaliseras fisk långt mycket mer effektivt än tidigare. Dessa utvecklingar har lett till en enorm expansion av fiskeinsatser under de senaste 30-40 åren.

  Tekniska utvecklingar ledde till ökad fiskekapacitet, och är en starkt bidragande orsak till att den totala biomassan av stora rovfiskar idag uppskattas vara runt 10% av den förindustriella nivån.
  (Kurlansky 1999)

  Lite om Torsk

  1. Snittantalet ägg hos torskhonorna är 9 384 000, men bara en bråkdel överlever.
  2. År 2003 var nästan 40 procent av yrkesfiskets fångster av torsk fisk som aldrig fått chans att föröka sig.
  (Yvonne Walther, Fiskeriverkets Havsfiskelaboratorium)

  För de som på allvar är intresserade av sälens och yrkesfiskets roll i vad som sker så rekommenderas Olle Hjernes eminenta studie ” TORSKENS ROLL I ÖSTERSJÖN”

  Så lite om våra knubbsälsbestånd och vår västra kust

  Öresund, Kattegatt och Skagerack tillsammans har en yta på ca 75 000 km² och enligt siffror som Josef själv lagt fram i diskussioner på FiskeJournalens diskussionssida så producerar dessa hav ca 5 ton fisk per Km² av yta (Josefs siffror, 50 kg per hektar och 100 hektar per Km²) , nämnda havsyta producerar alltså i runda slängar 375 000 ton fisk per år.

  När man räknar Svenska västkustens strandlinjes totala sträckning, alltså med större öars omkrets samt fjordar, större vikar och större uddar så är den lite grovt räknat ungefär 130 mil, och det är i underkant eftersom små kobbar och mindre vikar och uddar då inte är medtagna.

  Som kuriosa kan ju nämnas att enbart Bohusläns strandlinje är ungefär 30 mil lång.

  Den som betvivlar sanningshalten i det rekommenderas att testa Eniros ypperliga karttjänst där man enkelt kan mäta sträckor.

  Om vi då räknar högt och slår ut de 15 000 knubbsälar som maximalt finns i vårt land så blir det en individ var 87:e meter, och alltså inte en var 25:e som Josef påstått.

  Nästa faktum är att sälar i snitt simmar 5 mil per dag i sitt födosök, och det är utslaget halvvägs till Danmark och tillbaks.

  Om vi då för skoj skull skulle beräkna hur många kvadratmeter yta västkustens knubbsälar har för sitt födosök så är ju det enklaste att räkna på västkustens sträcka fågelvägen utefter det yttersta kustbandet multiplicera med 2,5 mil och sedan addera ytan av västkustens fjordar och vikar.

  Gör man det så får man fram en siffra på ca 9 500 000 000 kvadratmeter.

  Slår vi då ut denna havsyta på 15 000 knubbsälar så får vi att varje knubbsäl har cirka 630 000 kvadratmeter som skall täcka dess födobehov, varje knubbsäl har alltså 63 hektar havsyta.

  Om vi nu ponerar att varje hektar producerar 50 kg fisk per år, så ger det att dessa 63 hektar producerar ca 3,17 ton fisk per år.

  Lägger vi nu till det faktum att knubbsälen äter mellan 3,6-4,15 kg fisk per dag så innebär det att varje säl under ett år äter mellan 1,3 och 1,5 ton fisk, vilket då innebär att knubbsälar inte äter mer än 22 500 ton fisk per år, vilket då innebär att västerhavets alla sälar inte äter mer än 6 % av vad nämnda hav Öresund, Kattegatt och Skagerack producerar.
  Nu har ju dessutom Josef L påstått att Knubbsälen inte är en naturlig art här, vilket är lite egendomligt med tanke på att de äldsta arkeologiska fynden av knubbsäl är 8 500 år gamla och härrör från Kattegatt och Östersjön. För Skagerrak finns det inga bevis för förekomst av knubbsäl innan 1700-talet. Det finns dessutom en period på 3 000 år (5000 till 2000 år sedan) då fynd av knubbsäl saknas helt i Kattegatt. Detta tyder på att knubbsälen hade en kontinuerlig utbredning från Östersjön ut till Kattegatt för ca 8 000 år sedan men att populationen sedan slogs ut i västerhavet. Därefter tycks det som att knubbsälen åter koloniserat och slagits ut i Kattegatt vid ett flertal tillfällen innan den slutligen lyckades etablera sig i såväl Kattegatt som Skagerrak på 1700-talet.”
  Knubbsälen har alltså funnits längs västkusten sedan äldre stenåldern, med ett avbrott på 3000 år, men återkom alltså i samband med att vår tidräkning startade för 2000 år sedan. Så att den är naturlig, inhemsk och att den tillhör vår fauna råder ju ingen tvekan om.

  Man kan ju alltså tycka att det är lite märkligt är att våra hav historiskt sett lyckats härbärgera både 18 000 sälar och samtidigt hålla goda bestånd av torsk och andra arter, men att det plötsligt blivit omöjligt just nu..

  Tydligt är att det inte går att dra paralleller mellan att vara påläst, tala sanning och att kunna dra logiska slutsatser av det man läser, en del skribenter här klarar ju inte ens av att dra en såpass enkla slutsatser som att om fisketrycket historiskt sett varit så tufft att det blivit så enormt ont om fisk att bestånden inte klarar av att växa till sig för att de beskattas av en sälstam så är det inte sälen som är boven, utan det historiska fisket.

  Att knubbsälen däremot är en bidragande orsak till att fisken inte klarar av att komma tillbaks må vara möjligt, men den är ta mig tusan inte roten till det onda.

  Det går lätt att dra paralleller till den period i vår svenska historia när allmogen fick börja jaga fritt, då utrotade de vildrenen, vildsvinet och myskoxen, och det var också på håret att landets alla älgar, rådjur, hjortar, bävrar och skogsfåglar också strök med, men de räddades i sista stund av att dels staten reglerade jakten och att några adelsmän hade en del klövdjur i hägn nere i Skåne.

  Och vet ni vad, då hände precis samma sak som nu händer, rovdjuren och rovfåglar fick skulden och de närapå utrotades för att klöv-viltet skulle kunna komma tillbaks efter jägarvansinnet som hade rått.

  Och vet ni en sak till, det är detta teflonskallarna inom jägarförbundet hänvisar till när de påstår att rovdjuren är skadedjur, precis som predikanterna inom yrkesfiske-sekten påstår att sälen är det.
  Till sist, jag har i princip inget alls emot säljakt, vanlig jakt eller ens ett ekologiskt utformat hänsynsfullt yrkesfiske, det jag däremot har oändligt svårt för är de hycklare som försöker lura i folk den typ av valser som Josef sprider som en dyngspridare runt sig.

  Att sälar förstör en del av yrkesfiskets och husbehovsfiskets redskap råder inget som helst tvivel, och att det berättigar till en viss begränsad skyddsjakt på de individer som lärt sig dessa tekniker håller de allra flesta säkert med om, men berättigar det verkligen till en licensjakt?

  I en utredning av kustfisket på västkusten (Lagenfelt, Svedäng 1999) dras slutsatsen, utgående från uttaget av fisk, att kustvattnen varaktigt producerar cirka 30 kg matfisk i konsumtionsstorlek per hektar och år. Skattningen är gjord utifrån mängden epifauna som i fjordsystemet utanför Ljungskile ger cirka 43 kg matfisk i konsumtionsstorlek per hektar och år vilket är rimligt då de allra grundaste vikarna har högre produktion än de något djupare områdena i kustvattenområdet.
  Märk nu att detta gäller enbart matfisk i konsumtionsstorlek för människor och alltså inte den presumtiva matfisk som “försvinner” innan den uppnått denna storlek eller de fiskarter som normalt inte räknas som matfisk.

  Exakt hur mycket av de arter som vi normalt inte räknar som matfisk som produceras i nämnda områden hittar jag inga siffror på, dock kan nämnas att den mobila epifaunaproduktion varierar mellan 550 kg/ha/år i ålgräs till 420 kg/ha/år på ren lerbotten.

  Betänker man då att det som vi betraktar som matfisk inte är vad sälen rent generellt betraktar som bytesfisk (eftersom den äter småfisk) så inser man ganska snabbt att om våra kusthav trots sälens uttag av småfisk klarar att producera 30 kg matfisk per hektar så är sälens uttag inget att bry sig om eller att oroa sig över.

  De sälar i Kattegatt som ingick i studien inte åt mer än 15,5% av alla torskarter.
  studien vi talar om utfördes dessutom under en period då det fanns relativt gott om torsk, vilket det definitivt inte gör nu. Och det sälarna åt då är definitivt inte vad de äter idag, läs hela studien istället för att försöka hitta något korn som stödjer dina fabler.

  Nu tänkte jag för skoj skull publikt jämföra de hyfsat korrekta (om vi utelämnar allt tjuvfiske och allt utkast) landningssiffror av torsk som finns från något år under samma period och jämföra det med de löjligt överdrivna siffrorna från din fabelvärld.

  Det totala yrkesfisket tog enligt Länsstyrelsen i Kattegatt och Skagerack (märk att Öresund inte är med) under 1983 upp 126 000 ton torsk (Sverige 44 000 ton, Danmark 35 000 ton, Övriga 47 000 ton).

  Om det då på den tiden när det fanns ganska gott om torsk hade funnits 15 000 sälar och alla dessa dessutom varit specialiserade på torsk, ja då hade de maximalt konsumerat 4305 ton torsk.
  Nu ser vi alltså vad vårt hav hade kunnat producera normalt, och vad är då ett hot mot torsken och det som påverkar det mest, ett yrkesfiske som halar upp 126 000 ton torsk (oräknat är tjuvfiske och utkast) eller sälar som i Josefs egna lilla fabelvärld äter 14700 ton..

  Men hur såg då sanningen ut.. Jo i verkligheten så yrkesfisket halade upp de 126 000 tonen torsk medan de då på den tiden knappt 2000 knubbsälarna åt maximalt 292 ton torsk (Koster 17% torsk och Anholts 15,5% av alla torskarter borde ge någonstans runt 10% torsk rent generellt i födan).

  Med de siffrorna i åtanke, alltså 126 000 ton mot ca 300 ton, så kan man ju fråga sig vad det var som gjorde att torsken försvann…

 • Som kuriösa kan nämnas att Karin C. Harding är gift med Härkönen. V

  Som jag har sagt tidigare. Gå till Slottskogen och fråga lite hur mycket de äter. Ni kommer snart fatta att 4800kcal inte har något med verkligheten att göra. När jag sedan backar upp det med 2 rapporter så borde ni ställa er frågan:

  Vad sysslar Svenska forskare med? Och varför?

 • Det är ohyggligt intressant, och enormt lustigt, att se när yrkesfiskarnas egen foliehattsprydde Don Quijote förkastar en av världens främsta sälforskares rön och istället framhåller sina egna hemsnickrade dagdrömmar som sanningar, frågan som blixtsnabt uppenbarar sig är om fåntratten inte har någon som helst blygsamhet eller sjukdomsinsikt?

  Att Josef var sjukligt benägen att blanda ihop fantasi och verklighet visste vi, men att han dessutom led av megalomani gjorde saken än värre..

  Så är det inte dags att söka professionell hjälp nu Josef, det finns faktiskt institutioner där de har fina vita rockar och där de är duktiga på att behandla den typ av åkommor du lider av.

  Frågan som borde ställas är, vad pysslar Josef med och varför?

 • Guilt by association (engelska, ’klander genom association’) är en vanlig typ av argumentationsfel, som begås då en part påpekar en likhet mellan motpartens åsikter och ett referensobjekt (som är klandervärt) och därmed antyder att motpartens åsikter i andra frågor är klandervärda. Det kan även vara att en person eller organisation kan associeras med något klandervärt och därför själv är klandervärd. Guilt by association är en typ av genetisk argumentation. Motsatsen kallas honour by association.

  Ex: sjukligt ,foliehattsprydde,Don Quijote, megalomani, professionell hjälp, åkommor, professionell hjälp, vita rockar.

 • Återigen visar idiotin sitt rätta ansikte..

  För inte är det väl någon annan än Josef själv som här har förkastat en av världens främsta sälforskares rön och framställt sin egen lekmannaforskning som dagens sanning?

  Och inte var det väl någon annan än Josef som berättade att han inte hade något ansvar för sanningshalten i det han skrev, han berättade ju helt självmant att även om han själv var medveten om att han for med osanningar så var det upp till oss läsare att bevisa att det han skrev inte var sant.

  Att Josef dessutom verkar ha förträngt att det var han som påstod att vi sportfiskare led av borderline, och på det viset drog igång diskussion om hans egna psykiska besvär är väl bara ytterligare ett exempel på den strutsritual han är känd för utföra i varje diskussion han deltar.

 • Raffe:
  Bara okvädesord och saker om hur ond jag är samt påhittade saker om vad jag sagt. Håll dig till dina åsikter, inte vem jag är eller vad du anser jag sagt för det är bara produkter från din hjärna.

  Om 2 rapporter säger något annat än 4800kcal så är väl det knappast mina hemsnickade teorier. När jag sedan verklighetsprövar sanningshalten i de rapporterna(Slottskogen) så stämmer de bättre än den som du vill vara sann. Så har du inga egna verkliga argument än hattar kanske du borde ha vett till att knipa.

 • Som sagt, den som drog igång diskussionen om psykiska åkommor var du när du påstod att vi sportfiskare led av boderline Josef, så du kan stoppa upp dina krokodiltårar på ett ställe där solen inte skiner.

  Att du hämtar dina argument från djurparker och jämför svenska sälars födonintag med isländska, förutom då att du helt bortser från all den fakta som redovisas visar tydlig nog på din brist på att opåverkat analysera det du läser.

  De löjliga floskler som du producerar är det ingen annan än du själv som bryr dig om, och nu skall jag ta bladet från munnen. Du är en nämligen en osedvanligt otrevlig lögnare och en patetisk skitstövel som tar till vilka lögner och metoder som helst enbart för att inbilla alla de som inte haft tid att sitta och lusläsa forskarrapporter dag in och dag ut att det oerhört bidragsberoende parasiterande yrkesfiske som fiskat ut hav, förstört bottnar och ekologiska system och nu är ute efter att förgifta framtida generationer minsann är en glada gossar som inte gjort en fluga förnär, varken i nutid eller dåtid. Så låt mig citera Magnus Uggla.. du får mig nämligen att ”må illa”, mycket illa.

 • Synnerligen svaga sakargument må jag säga.

  Jag har visat 2 rapporter där folk som doktorerat säger att knubbsälen behöver helt andra siffror än 4800 kcal. Innan du borde gett dig in i fighten så borde du kanske läst igenom dem så kanske du sluppit låtsats att de inte finns.

  I tillägg kunde jag även ha angett Markussen et al. (1990)som anger en högre siffra.

  Eller brasklappen från den rapport som säger att deras simulation visar att knubbsälen äter 3-4 kg fisk per dag.

  Previously reported values of food ingestion and food
  requirements in harbour seals vary (e.g. Boulva and
  McLaren, 1979; Markussen, et al., 1990; Olesiuk, 1993).
  Markussen et al. (1990) measured a daily food intake
  equal to between 3% and 6% of the body weight in
  captive seals, depending on the fat content of the herring
  used for fodder

  I lägsta scenariot så kräver en fullvuxen sälhanne 4,5 kg sill i fångenskap. Jag tror inte man behöver vara raketforskare för att förstå att torsk innehåller mindre energi än sill. Omräknat för fet sill på 4,5 kg så har vi 12-13 kg torsk per dag. I FÅNGENSKAP!!!!

  Om du hade lagt ner lite mer tid på att kolla på rapporter och ha ett objektivt sinnelag så hade du förstått att den siffra som du och dina gelikar angett på wikipedia, är baserat på en simulation som visade att knubbsälen behöver mindre mat i det fria än den måste matats med för att överleva i fångenskap.

  På tal om Uggla. Kommer osökt tänka på en låt som heter IQ.

 • Ja du herr foliehatt, att direkt citera etablerad forskning på vild knubbsäl är synnerligen svag argumentering..

  Speciellt då om man jämför med någon som försöker ge sig in i en debatt utan så elementära kunsaper om djurs beteende att han inte ens känner till att de allra flesta arter djur äter det de får och alltså i princip kan dra i sig mat tills de nära nog sprängs, så att jämföra vilda djur som måste jaga för sin överlevnad med djur som får den serverad känns sunt. Att du dessutom missat att de många djurparker måste begränsa födan de serverar de inspärrade djuren eftersom de annars riskerar att dö av fetma är remarkabelt, men du missade kanske bara att nämna det?

  Kort sagt, det en säl i en djurpark äter behöver alltså absolut inte vara den mängd den behöver för att må bra, eller ens överleva.

  Men, det där var väl kunskaper för en raketforskare och inte något som en bidragsberoende yrkesfiskare skulle kunna hantera, hur intelligenta de själva än inbillar sig att de är.

 • Du tror alltså att ett antal personer som doktorerat inte klarar av att mata ett djur och väga det och därefter avpassa födointaget tills dess vikten står stilla? I din värld tror du att någon slänger till sälen några sillar och sedan skriver en forskarrapport.

  Men när några sitter och gör en simulation över ett djur och kommer fram till något väldigt udda som passar din världsbild, då är du fullständigt övertygad.

  Ja du verkar väldigt objektiv. Inte för att jag tror att du tänker gå in på wikipedia och ändra, du verkar ju vara fuskartypen. Och visst är det så för dig, ändamålen helgar medlen? Det märks framför allt på ditt bistra språkbruk.

 • Tack Raffen för att du har gett oss vetenskapligt underlag om sälen. Jag är ingen sälkramare eller skarvälskare, men jag tror att det är viktigt att hålla debatten på en seriös nivå. Jag kommer ihåg diskussionen för ett 20-tal år sedan då sportfisket ansåg att det förekom ett överfiske från yrkesfisket. Vi möttes då av argument från yrkesfiskets organisationer och fiskets myndigheter att det var miljöutsläppen som var orsaken till att fisken försvann.

  Utsläppen till Östersjön har knappast minskat men torskbeståndet har återhämtat sig, kan det möjligen bero på att man har tagit krafttag mot överfisket?

  Hoppas på fortsatta restriktioner mot överfisket bl a om ett totalförbud för snörpvadsfiske innan för trålgränsen för hela västkusten och höjda minimimått på torsken så att den åtminstone får leka en gång.

 • Att dummare kan bli dummare råder inget som helst tvivel om för alla som följt Josefs härjningar här på FJ, när han därför beskyller andra för att vara fuskare, för att att använda alla medel som helgar målen och dessutom påstår att undertecknad har en ”udda” världsbild så blir säkert ingen alls förvånad.

  Men låt oss ändå försöka leva oss in i Josefs lilla bubbelvärld och försöka förstå vad han baserar dessa egendomliga påståenden på.

  Vi börjar med..

  A) Fuskare – Med tanke på att Josef tillhör en liten grupp parasiterande yrkesfiskare (märk alltså att jag gör skillnad på parasiterande yrkesfiskare och de seriösa etiskt medvetna yrkesfiskarna) som struntar i miljö, ekologiska system, våra hav, våra lagar och inte minst framtida generationer, en yrkesgrupp som dessutom är kända för att fuska med allt från mängden redskap, redskapens funktionalitet, var de fiskar, när de fiskar, vad de fiskar, vad de kastar tillbaks, vad de landar , var de landar sina fångster och inte minst med sin försäljning av oskattad fisk så är det kanske inte så konstigt att Josef drar alla människor över en kant och ser dem som fuskare.

  B) Använda medel som helgar ändamålet – När det gäller detta påstående så försöker han även här projicera över sina egna handlingar på andra, betänk nämligen det faktum att Josef häromsistens helt självmant här på FJ berättade att även om han själv var medveten om att han for med osanningar så var det upp till oss läsare att bevisa att det han skrev inte var sant.

  C) Udda världsbild – När Josef skriver att jag har en udda värdlsbild så tror han själv alldeles säkert att så är fallet, för de som drabbats av megalomani tror nämligen att de själva är universums mittpunkt och att allt rör sig kring dem trots att så inte är fallet. I Josefs fall så ser han sina egensnickrade logiska krumbukter som dagens sanningar och förkastar helt de slutsatser världskända etablerade och erkända forskare dragit av sin forskning.

  Det Josef gör är att han med ljus och lykta letar efter fraser och meningar i forskningsstudier som han skulle kunna kombinera med något från någon annan studie enbart för att på det sätt få till något som stödjer det han vill skall vara sant, att det sedan enbart handlar om lösryckta citat som tagits ur sina egentliga sammanhang och dessutom används där de absolut inte hör hemma struntar Josef fullständigt i, för som han själv berättat så är det ju upp till läsarna att hitta bristerna i det han skriver…

  Det jag gör är raka motsatsen, jag tar nämligen och redovisar forskarnas slutsatser och backar sedan upp det med vad de faktiskt grundat dessa slutsatser på. Att jag, och alla andra som gör på detta vis, har en udda världsbild är därför förståeligt att Josef tycker eftersom sanning, logik, källkritik, sunt förnuft och självinsikt inte tillhör hans värld.

 • Raffen, dina inlägg handlar bara om mig fortfarande.

  Christian: Du verkar se raffens svammel om mig som seriöst och raffen verkar tycka att han sprutar ur sig fakta i inläggen. Så, eftersom du har samma våglängd som han, kan du inte försöka förmedla den seriösa faktan som han presenterat kring hur mycket en säl äter?

 • Inte enbart Josef, om du inte varit så enormt inbilsk, och haft vissa grundläggande kunskaper i läsförståelse och dessutom varit mottaglig för annat än det som försiggår inne i din lilla bubbelvärld så hade säkert t.o.m du klarat av att läsa de förhållandevis långa inlägg som jag gjort där du inte nämns vid namn. Men som sagt, du tror ju som sagt att allt kretsar kring dig och din fantasivärld, så man blir ju inte direkt förvånad över att du inte har förmågan att ta till dig något om inte inte ditt namn nämns i varannan rad..

 • Kan ju även addera att det bara är att scrolla lite uppåt i texten Josef, men där refereras det ju inte till djurparker eller till vad Isländska knubbsälar äter utan till vilda knubbsälar på vår västkust och deras diet, så det är väl inte intressant.. :D

 • Detta är en fantastisk nyhet som jag väntat riktigt länge på. På åttiotalet var det fiskeförbud några år för bl.a. trålfiske. Många är vi som kommer ihåg den tiden när koljan då kom tillbaka i mängd. Några år senare tilläts återigen trålfiske i fjorden och efter det gick det snabbt utför.
  Det skall bli väldigt intressant att följa utvecklingen. Det kan dock ta lite längre tid nu, eftersom bestånden allmänt är så nedfiskade. Får man bara lite tid på sig så kommer detta bli ett grymt bra ställe igen. Inte bara för fiske utan även för de som t.ex. dyker …

 • Bra raffen, jag skall ta det med din tolk. Det blir spännande att se vad han får fram för seriös fakta. Något säger mig att ni passar varandra.
  ————————-

  När det gäller Gullmarn. Om det finns någon som ens läser eller bryr sig.

  bora.uib.no/bitstream/1956/3508/1/Ecosystem_model_Salvanes.pdf

  I den rapporten står det lite om Majsfjorden som är hyfsat lik Gullmarn. Den är typ 22 km lång och runt 1 km bred. Visst är den djupare och ligger i Norge, men det är en tröskelfjord som liknar Gullmarn.

  I den har de ett lokalt torskbestånd. Beräknad maximal produktion av torsk per år är 75t med ett fåtal individer säl. Så om vi leker med tanken att vi kan få upp ett fint bestånd av torsk i Gullmarn och kan komma upp i samma torskproduktion som där uppe. Hur många extra sälar skulle Gullmarns torskbestånd klara innan det kvaddas?

  Fall 1) Sälkramardata. En säl äter 4 kg fisk. 20% av den är torsk.
  Svar: 256

  Fall 2) Data enligt Hind och Island. 6 kg och 45 %
  76 st.

  Ok, nu till 10 000 kronors frågan. Finns det någon säl i Gullmarn?

  Från länstyrlsen:
  ”Gullmarsfjorden utgör en av de mest artrika marina områdena i Sverige. Mynningsområdet
  utgör viktigt reproduktionsområde för säl(knubbsäl)”

  Har själv sett eländet, jag med flera tror att vi pratar om närmare 1000 djur i närområdet.

  Som jag tidigare har sagt, den som umgås med tanken att några fiskerestriktioner kommer märkas kan upphöra med det.

  —-
  Ralf, jag vet att du nu kommer vilja säga okädesord för att blir av med din ångest, så kom igen, fire at will. Kristian står redo.

 • För det första så heter jag inte Ralf, Raffen är som jag tidigare berätta mitt smeknamn och jag är alltså ingen räddhare som behöver dölja min identitet för att slippa ta ansvar för det jag skriver. Alla som vill hittar mig nämligen på några få sekunder på FB, eller genom att kontakta någon i GHFK.

  Nu känner jag inte till så speciellt mycket om just den fjord du nämner, mer än då att den är 486 meter djup och att den enbart beroende på dess vattenmängd borde vara ohyggligt mycket svårare för yrkesfisket att tömma på fisk än Gullmarn, det borde ju faktiskt finnas minst 4 gånger så mycket mer vatten i den än i Gullmarsfjorden.

  Djupet och bottenstrukturen i fjorden, med alla dess berg och branter, borde dessutom göra den svårare att tråla sönder än den svenska fjord du jämför med. Rent logiskt så borde dessutom det historiska fisketrycket i den varit mycket lägre ån det i Gullmarn på grund av att hela den norska kusten är sönderskuren av fjordar och yrkesfisket därför haft enormt mycket större ytor att fiska på än de svenska yrkesfiskarna.

  Men förutom det så skapar djupet som du vet även en del praktiska problem för småfisk eftersom de föredrar att växa till sig på grundområden, och det finns det ju troligen ganska mycket mer ytor av i Gullmarn, inte sant? Det här borde ju då leda till att Gullmarn skulle kunna producera mer ungfisk än vad Masfjorden kan, så hur dina siffror går att applicera på fjordar vars förhållanden är så ohyggligt olika vet jag faktiskt inte. Att de bägge är tröskelfjordar och hyfsat lika om man ser till ytan säger ju alltså inte ett skvatt om det som finns under ytan…

  Du kan ju dessutom ta och klura på vart alla andra arter i Gullmarn tagit vägen, var är t.ex. havskatten, var är koljan och var är alla andra arter som knubbsälen knappt tar i sin mun? Är det ålekråkan som tagit dessa månntro?

  Här är förresten några siffror om torsk och Norge som du kan bita i.

  Den norska torskfångsten i NÖ Atlanten sjönk från över 2 miljoner ton 1955 till 800 000 ton år 2000.

  Den norska torskfångsten i NV Atlanten sjönk från 1,8 miljoner ton 1970 till 150 000 ton år 2000.

  Tror du att det också beror på sälen? den säl som inte existerar där..

  Till sist apropå ångest, att du inte ger dig, varför försöker du hela projicera dina märkliga åkommor på andra? Jag tror faktiskt inte det är någon annan än du själv (eller något av dina alter egon) som är intresserad av att i inlägg efter inlägg höra snyfthistorier om alla dina psykiska problem, den enda anledning till att vi andra nämner dem är för att förvarna nya läsare för alla dina smått psykotiska fabler och amsagor.

 • Ratatosk:
  Hahaha du klarade inte utan behöva lasta av dig va? Undra ifall du representerar medianen för språkbruket i den klubben.

  Nåja, nu handlade inte mitt inlägg om yrkesifisket, det handlade om säl. Den fjorden påminner om Gullmarn i storlek. Den har ett torskbestånd som är lokalt och leker där. Beroende på sinnelag, produceras det maximalt torsk för att föda ytterligare : 256/76 sälar till. Och då finns det inte plats för varken fritidsfiske, sportfiske, skarv eller yrkesfiske.

  Det ligger i runda slängar 1000 sälar i mynningen på Gullmarn. Det kanske skulle vara intressant för allas vägnar att veta hur mycket säl som patrullerar Gullmarn.

 • Att Josef har problem med det här med namn har han ju bevisat tidigare, jag är ju enligt honom alla de som opponerar sig mot hans fånerier. Troligt är väl att Josef fått för sig detta för att han återigen försöker projicera över sina psykiska åkommor på de han anser sig debattera med under sina Don Quijote-lekar, att vi tydligen måste lägga dissociativ identitetsstörning till listan över hans defekter känns tråkigt, men det är ändå viktigt att känna till.

  Mer eller mindre alla som följer debatterna här känner säkert redan till att Josef vägrar se något alls samband mellan generell fisknedgång och yrkesfiske. Så att Josef nu inte vill kännas vid eller diskutera yrkesfiskets roll vid nedfisket av de norska torskbestånden (där det alltså inte finns säl) är därför inget märkligt alls eftersom det då skulle göra sanningen alltför uppenbar för er läsare.

  Att Josef försöker undanhålla läsarna sanningen är ju tydligt att han gör även vid hans jämförelser av Gullmarn och Hasfjorden, han påstår ju nämligen att bara för att fjordar ser lika ut till ytan och har lokala bestånd av torsk att det skulle betyda att de skulle ha samma potentiella förmåga att dra upp småfisk (i det här fallet torsk). Han struntar alltså blankt i att redovisa hur geografiskt läge, hur bottenstrukturen och bland mycket annat hur fjordens djup spelar in, trots att han som yrkesfiskare är fullt medveten om hur oerhört viktiga dessa faktorer är.

  Så.. då var vi återigen tillbaks till det där med duping delight.

 • Nej, nu tror jag vi behöver Kristian igen. Undra vad hatt betyder på deras språk?

 • Med tanke på alla de som redan försökt så är det nog på tiden att ge upp försöken att tolka till ditt bubbelvärldsspråk, men det gör ju inte så mycket eftersom allt som sägs där ändå bara är rappakalja, medvetna lögner och en förvanskad spegling av verkligheten.

Annons
AKTUELLT

Brutala tjuvfiskare lämnar stora blodpölar efter sig

På morgnarna hittas stora blodpölar som vittnar om tjuvfisket i Dalälven i Älvkarlebytrakten. Det berättar Janne Olsson vid föreningen Älvkarleby sportfiske för SVT Uppsala. – Det har blivit mycket värre de senaste två åren. Det är snarlikt på katastrof, säger Janne Olsson till SVT. Problemet är, enligt artikeln, störst under juli, augusti och september och

Ny interaktiv sportfiskeblogg

Fiskejournalens medarbetare Joakim Åberg bjuder på fisketips, gör-det-själv och stora fiskar i bloggen Gifflar & Gummi. Fiskejournalen har sedan starten 1974 varit övertygad om att man som sportfiskare hela tiden vill lära sig mer ämnet, dels för att vidga hobbyn i sig men även för att komma närmare drömfångsten. Bloggen Gifflar & Gummi går helt

Ny film visar läget i Hanöbukten: ”Är en katastrof”

Hanöbukten mår mycket dåligt och föroreningar spys ut i vattnet. Nu visar en ny film exakt hur illa det ser ut – under ytan. Det är föreningen Swedish cost and sea center (SCSC) som har dykt ner och filmat bottnen på Hanöbukten, en del av Östersjön utanför Skånes östkust och Blekinges sydkust. Och det är

Galna nyheten skickar betet en halv kilometer

Snart kommer du kunna skicka iväg dit bete nästan en halv kilometer – bara genom att trycka på en knapp. ”The Casting Drone” är en av årets absolut galnaste fiskenyheter. Det är företaget Fitch som efter två år av utveckling snart kommer ut med sin nya fiskedrönare. Den kommer kunna flyga iväg betet upp till

Nybliven fiskefantast i Hundraklubben

Christina Hjort är en glad fiskeamatör.  I oktober ordnade hon nytt personbästa på gädda ett par gånger om och hon kunde anmäla tre gäddor över 100 centimeter till Hundraklubben. Christina från Skellefteå beskriver sig själv som en väldigt glad fiskeamatör, som vanligtvis gärna följer med sin kompis ut på en och annan fisketur. Det började

Fisketjänsten drar in en miljon i månaden

Det svenska företaget Fishbrain har kommit igång och omsätter nu en miljon i månaden. Det rapporterar Dagens industri. Företaget startades 2013 och erbjuder en premiumtjänst – för sex dollar, alltså ungefär 50 kronor, i månaden – som ska kunna ge en prognos om när på dagen man ska fiska för att fånga en specifik art,

Laxsmugglingsdom överklagas – åklagaren yrkar på fängelse

Tingsrättens friande dom i laxsmugglingsfallet i Blekinge överklagas och kammaråklagare Ingvar Wennersten yrkar återigen på långa fängelsestraff och dryga böter. Det rapporterar SVT Blekinge. Den tidigare ordföranden och en anställd vid den, numera nedlagda, Blekingefiskarnas Centralförening skulle, enligt åtalet, ha sålt giftig Östersjölax till Frankrike under en lång tid. Men de båda friades från misstanken

Big Fish Man till Fiskekryssningen

Jakub Vagner eller ”Big Fish Man” som han kallas i sin TV-serie på Discovery , kommer till Sverige i februari. Han ska vara med på Fiskekryssningen där Martin Falklind kommer att intervjua honom om hans äventyr. Det här är intervjun du inte får missa, när vår Svenska fiskeäventyrare Martin Falklind ska djupintervjua Jakub Vagner ombord på

Kolla in de nya JIGSkinzen

Nu kommer Cwc med ny, spännande produkt. Det är BFT JIGSkinz som ska ge dina söndertuggade beten en ny finish. Skinnen som du själv trär på betena kommer i fyra olika utförande: gädda, abborre, mört och strömming och varje utförande finns i tre olika storlekar. ”Klipp till BFT JIGSkinz i rätt längd. Trä det över

Maximera fiskeåret 2016 – så får du flest dagar vid vattnet

Vi har synat kalendern och hittat de bästa sätten att maximera din fisketid med att ta så få semesterdagar som möjligt. Långfredagen infaller på fredagen den 25 mars. Även Annandag påsk, den 28 mars är röd, och infaller alltså på måndagen som följer. Långhelgen är redan där 4 dagar lång, men tar du ut 4

Annons
Annons
SOMMARENS HETASTE ERBJUDANDE!

AOF1639-0059R-friluftskniv-250x240-MH

FÖLJ OSS!

FÖR ALLA FLUGFISKARE!

AOF1608-banner250x240-FJO

TYCK TILL!

Vad fiskar du helst på hösten?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

Annons
Annons
Instagram
Annons