Hållbar vattenpolitik och fiskförvaltningen på agendan

Fiskförvaltning bör integreras med artskydd på ett bättre sätt, enligt HaV. (Foto: Mathias Larsson)

Fiskförvaltning bör integreras med artskydd på ett bättre sätt, enligt HaV. (Foto: Mathias Larsson)

– Regeringens utredning ”Med miljömålen i fokus” är ett mycket positivt steg i arbetet med att nå miljömålen. Miljömålsberedningens förslag om helhetssyn och ekosystembaserad förvaltning är en viktig grund. Ambitionsnivån skulle på vissa områden kunna höjas ytterligare, framförallt när det gäller arbetet mot övergödning, säger Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger.
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har i dagarna lämnat sitt yttrande till miljömålsberedningens delbetänkande – Med miljömålet i fokus – hållbar användning av mark och vatten, SOU 2014:50. I betänkandet presenterar miljömålsberedningen bland annat ett förslag till en strategi för långsiktigt hållbar markanvändning och till en sammanhållen och hållbar vattenpolitik. En av de viktigaste delarna i betänkandet gäller ambitionen att stärka helhetssynen och med särskild inriktning på samhällets behov av anpassning till ett förändrat klimat och främjande av grön infrastruktur.
– Vi anser att fiskförvaltningen i åtgärdsförslagen bör integreras bättre med havs- och vattenförvaltningen, havsplaneringen samt åtgärdsprogram för artskydd. Det är också angeläget att se över organisationen av arbetet med vattendirektivet. Detta kan lämpligen göras inom miljömyndighetsutredningens uppdrag, säger Björn Risinger.
Positivt är också att miljömålsberedningen föreslår att åtgärdsarbetet ska få ökade resurser och en mer långsiktig finansering. Dessutom ska åtgärdsarbetet följas upp på ett mer kostnadseffektivt sätt.
Havs- och vattenmyndigheten instämmer i utredningens bedömning av risken för att Sverige inte hinner nå EU-direktivens målsättningar, trots de förslag som presenteras av utredningen.

HaV:s yttrande över SOU 2014:50

Annons
AKTUELLT

EU:s fiskekvoter klara – tillfälligt ålfiskestopp införs

I morse enades EU:s fiskeministrar om nästa års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. Mest iögonfallande är kanske att torskfisket i Skagerrak tillåts öka med 39 procent jämfört med i år. Ålfisket efter blankål kommer att stoppas under en valfri period på tre sammanhängande månader mellan september och januari. Ålfiskestopet berör även Östersjön och därmed

Mängder av mikroplast i norska blåmusslor

En undersökning av blåmusslor längs den norska kusten visar på ett omfattande upptag av plast från havet. I nästan fyra av fem musslor hittade forskarna plastpartiklar, och Miljødirektoratet, som ligger bakom studien, menar att det finns risk att plasten äts av människor.

Nya elkunder får fiskeprylar

Är du sugen på att teckna ett fiskvänligare elavtal? Tranås Energi kör just nu en kampanj där nya kunder får ett presentkort värt 300 kronor från olssonsfiske.se!

Forskare fuskade och saknade tillstånd

Den spektakulära upptäckten att fiskyngel hellre äter mikroplast än vanlig mat var påhittad. Det fastslår nu Uppsala universitet, som även konstaterar att de båda forskarna saknade djuretiska tillstånd.

Stenrev gynnar torsken

En studie i Kattegatt visar att torsken trivs bland stora stenar. Slutsatsen kommer efter att ett stenrev restaurerats med påfallande gott resultat. Förutom att forskarna fann fler och större individer kunde de även se att torskarna uppehöll sig längre tid på revet.

7 av 10 fiskbutiker säljer ål inför julen

Ålen är klassad som akut hotad och mängder av kampanjer har genomförts i syfte att öka medvetenheten om ålens situation. Ändå visar en undersökning av WWF att sju av tio svenska fiskbutiker säljer ål inför julen.

Forskare om glitter: Förbjud det!

Glitter är för många ett självklart inslag när julens ska firas. Men de små gnistrande kornen är fulla av mikroplaster och därför skadliga för våra vatten. Forskaren Magnus Engwalls dom är stenhård när glittrets framtid kommer på tal: ”Förbjud det!” säger han till SVT.

Monsterabborre i minusgrader

Snacka om att vännerna Roman och Jarin hade flyt i sitt abborrfiske när de nyligen förlade en expedition till Perchzilla i norra Spanien. Efter två kylslagna dagar hade duon fångat sex abborrar över det magiska 2-kilosstrecket, varav en vägde hela 2530 gram!

Ny fiskart funnen på rekorddjup

Det är möjligt att den fisk som forskare har fångat i Marianergraven inte har ett imponerande utseende, men ta inte fel – den är en riktig tuffing! Fisken har fångats på hela 8000 meters djup, och har nyligen fått det vetenskapliga namnet Pseudoliparis swirei.
Annons

Annonser

TYCK TILL!

Vilken specialtidning skulle du helst vilja läsa?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

HÄR FISKAR DU 2017

FÖLJ OSS!