HaV föreslår nya regler för att skydda lax och öring på västkusten

HaV föreslår att vid fiske med handredskap i Kattegatt och Skagerrak får högst två fiskar, oavsett om det är lax eller öring, behållas per fiskare och dygn. (Foto: HaV)

HaV föreslår att vid fiske med handredskap i Kattegatt och Skagerrak får högst två fiskar, oavsett om det är lax eller öring, behållas per fiskare och dygn. (Foto: HaV)

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslår ändrade regler för fiske efter lax och öring i Kattegatt och Skagerrak.
– På västkusten har vi 23 vattendrag med produktion av vildlax och ett 100-tal vattendrag med produktion av öring. Senaste åren har bestånden av lax försämrats drastiskt. Exempelvis är det bara tre av laxbestånden, de i Himleån, Suseån och Stensån, som når de bevarandemål som satts upp, säger Håkan Carlstrand, utredare på enheten för fiskereglering.
Till västkustlax räknas de laxar som simmar ut i Atlanten för att växa upp där och dessa bestånd finns från Rönne å i söder till Enningdalsälven vid norska gränsen. En del laxar tar sig så långt bort som till vattnen mellan Grönland och Kanada men de flesta stannar utanför Färöarna och Island. Efter några år ute i Atlanten återvandrar laxarna till det vattendrag där de är födda för att leka. På hemvägen vandrar laxarna ofta först ner i södra Kattegatt innan de vänder norrut igen längs västkusten för att leta upp sina vattendrag.
– Orsakerna till att bestånden minskat är komplexa och varierar från vattendrag till vattendrag. Gemensamt för alla bestånd är att överlevnaden för unglax under första året i Atlanten har minskat drastiskt sedan 1980-talet, säger Håkan Carlstrand.
– Klimatförändringar kan ha lett till att förutsättningarna för laxens uppväxt i Atlanten försämrats. Utbyggnad av vattenkraft, försurning, sjukdomar och parasiter samt ett ökat fiske är andra orsaker.
I Lagan, Nissan och Göta älv är den naturliga produktionen av laxungar kraftigt påverkad av vattenkraften. I dessa vattendrag sätts odlade laxungar ut som kompensation för skadan på den naturliga produktionen av laxungar. Den odlade laxen märks innan den sätts ut genom att fettfenan tas bort, så kallad fettfeneklippning.
Senaste åren har det också skett ett ökat fiske med nät i södra Kattegatt där vild lax från svaga och starka bestånd samt odlad lax blandas.
HaV har tagit fram en plan för bevarande, restaurering och nyttjande av västkustlaxen för åren 2013 – 2018. Enligt denna ska produktionen av lax i varje enskilt vattendrag på sikt nå upp till minst 75 procent av den möjliga produktionen. I planen ingår att fasa ut fiske i havet eftersom fisket där sker i områden där lax från olika bestånd är blandade.
– Vi har tidigare infört regleringar för att skydda vildlaxen i Östersjön och fasa ut fiske på blandbestånd av lax. Vårt förslag för västkustlaxen är i linje med dessa, bland annat vill vi inte att fiske efter lax ska vara tillåtet med nät i vattenområden som är djupare än tre meter i Skagerrak och Kattegatt, säger Håkan Carlstrand.
På västkusten finns också ett 100-tal vattendrag som är lek- och uppväxtområden för havsöringen. Till skillnad från laxen så gör öringen inte några längre vandringar utan stannar i huvudsak i Kattegatt och Skagerrak innan de vandrar hemåt igen.
Öringfisket sker främst med handredskap och är idag inte reglerat utöver de generella bestämmelser som finns om fredningstider och minimimått.
– Sedan 1990-talet har tätheten av öringungar i vattendragen successivt minskat och de senaste åren har vi sett en kraftig minskning. Av försiktighetsskäl föreslår vi nu ett ökat skydd för havsöringen genom nya regler för fisket med handredskap säger Håkan Carlstrand.
HaV föreslår att vid fiske med handredskap i Kattegatt och Skagerrak får högst två fiskar, oavsett om det är lax eller öring, behållas per fiskare och dygn.
Ändringarna för lax- och öringfisket på västkusten föreslås träda i kraft 1 mars 2014.
Förslaget går nu på remiss till bland andra länsstyrelsen, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Sveriges Fiskares Riksförbund och Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. Senast 31 januari ska svaren vara inlämnade.
Här kan du läsa HaV:s remissförslag för reglering av lax- och öringsfiske på västkusten.

Annons
AKTUELLT

Skräpätande ”haj” sågs i Kristianstad

I likhet med många andra städer drabbas Kristianstad av stora mängder plastskräp. En del insamlades nyligen av vattendrönaren WasteShark, en batteridriven farkost vars stora gap slukar mängder av plast.

Ny podcast om havsmiljö

Havet står inför många utmaningar och ibland kan det vara svårt att sätta sig in i vissa frågor. Det vill Göteborgs universitet ändra på och därför släpper de nu en podcast om havet och havets miljö!

Strandäng ska återställas efter miljöbrott

En strandäng vid Hornsviken norr om Nyköping fylldes olovligen med ett 30 centimeter tjockt lager av schaktmassor. Nu har Mark- och miljödomstolen beslutat att schaktsmassorna ska forslas bort på markägarens bekostnad. – Det lönar sig att vara aktiv och rapportera misstänkta olovliga åtgärder, säger Nils Ljunggren, Sportfiskarnas projektledare inom rovfiskprojektet.

Sjölin drar en drömabborre

Den duktiga abborrfiskaren Jonathan Sjölin fick i tisdags uppleva årets höjdpunkt. Ett försiktigt hugg blev snabbt dramatisk och till slut kunde han väga in ett nytt personbästa. Fisken var 52 centimeter lång och tvingade ner vågen till hela 2030 gram. – Det känns helt fantastiskt, berättar den glada fångstmannen efter mängder pass i samma vatten.

Hajplågare åtalas för grova brott

I somras spreds en filmsekvens på tre män i Florida som gladeligen plågade en haj genom att dra den efter sin båt. Filmen väckte stor avsky på sociala medier och efter fyra månaders utredning har männen nu arresterats. Samtliga åtalas för grova brott och riskerar långa fängelsestraff.

EU:s fiskekvoter klara – tillfälligt ålfiskestopp införs

I morse enades EU:s fiskeministrar om nästa års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. Mest iögonfallande är kanske att torskfisket i Skagerrak tillåts öka med 39 procent jämfört med i år. Ålfisket efter blankål kommer att stoppas under en valfri period på tre sammanhängande månader mellan september och januari. Ålfiskestopet berör även Östersjön och därmed

Mängder av mikroplast i norska blåmusslor

En undersökning av blåmusslor längs den norska kusten visar på ett omfattande upptag av plast från havet. I nästan fyra av fem musslor hittade forskarna plastpartiklar, och Miljødirektoratet, som ligger bakom studien, menar att det finns risk att plasten äts av människor.

Nya elkunder får fiskeprylar

Är du sugen på att teckna ett fiskvänligare elavtal? Tranås Energi kör just nu en kampanj där nya kunder får ett presentkort värt 300 kronor från olssonsfiske.se!

Forskare fuskade och saknade tillstånd

Den spektakulära upptäckten att fiskyngel hellre äter mikroplast än vanlig mat var påhittad. Det fastslår nu Uppsala universitet, som även konstaterar att de båda forskarna saknade djuretiska tillstånd.
Annons

Annonser

TYCK TILL!

Vilken specialtidning skulle du helst vilja läsa?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

HÄR FISKAR DU 2017

FÖLJ OSS!