Annons
Annons

HaV föreslår nya regler för att skydda lax och öring på västkusten

Annons
HaV föreslår att vid fiske med handredskap i Kattegatt och Skagerrak får högst två fiskar, oavsett om det är lax eller öring, behållas per fiskare och dygn. (Foto: HaV)

HaV föreslår att vid fiske med handredskap i Kattegatt och Skagerrak får högst två fiskar, oavsett om det är lax eller öring, behållas per fiskare och dygn. (Foto: HaV)

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslår ändrade regler för fiske efter lax och öring i Kattegatt och Skagerrak.
– På västkusten har vi 23 vattendrag med produktion av vildlax och ett 100-tal vattendrag med produktion av öring. Senaste åren har bestånden av lax försämrats drastiskt. Exempelvis är det bara tre av laxbestånden, de i Himleån, Suseån och Stensån, som når de bevarandemål som satts upp, säger Håkan Carlstrand, utredare på enheten för fiskereglering.
Till västkustlax räknas de laxar som simmar ut i Atlanten för att växa upp där och dessa bestånd finns från Rönne å i söder till Enningdalsälven vid norska gränsen. En del laxar tar sig så långt bort som till vattnen mellan Grönland och Kanada men de flesta stannar utanför Färöarna och Island. Efter några år ute i Atlanten återvandrar laxarna till det vattendrag där de är födda för att leka. På hemvägen vandrar laxarna ofta först ner i södra Kattegatt innan de vänder norrut igen längs västkusten för att leta upp sina vattendrag.
– Orsakerna till att bestånden minskat är komplexa och varierar från vattendrag till vattendrag. Gemensamt för alla bestånd är att överlevnaden för unglax under första året i Atlanten har minskat drastiskt sedan 1980-talet, säger Håkan Carlstrand.
– Klimatförändringar kan ha lett till att förutsättningarna för laxens uppväxt i Atlanten försämrats. Utbyggnad av vattenkraft, försurning, sjukdomar och parasiter samt ett ökat fiske är andra orsaker.
I Lagan, Nissan och Göta älv är den naturliga produktionen av laxungar kraftigt påverkad av vattenkraften. I dessa vattendrag sätts odlade laxungar ut som kompensation för skadan på den naturliga produktionen av laxungar. Den odlade laxen märks innan den sätts ut genom att fettfenan tas bort, så kallad fettfeneklippning.
Senaste åren har det också skett ett ökat fiske med nät i södra Kattegatt där vild lax från svaga och starka bestånd samt odlad lax blandas.
HaV har tagit fram en plan för bevarande, restaurering och nyttjande av västkustlaxen för åren 2013 – 2018. Enligt denna ska produktionen av lax i varje enskilt vattendrag på sikt nå upp till minst 75 procent av den möjliga produktionen. I planen ingår att fasa ut fiske i havet eftersom fisket där sker i områden där lax från olika bestånd är blandade.
– Vi har tidigare infört regleringar för att skydda vildlaxen i Östersjön och fasa ut fiske på blandbestånd av lax. Vårt förslag för västkustlaxen är i linje med dessa, bland annat vill vi inte att fiske efter lax ska vara tillåtet med nät i vattenområden som är djupare än tre meter i Skagerrak och Kattegatt, säger Håkan Carlstrand.
På västkusten finns också ett 100-tal vattendrag som är lek- och uppväxtområden för havsöringen. Till skillnad från laxen så gör öringen inte några längre vandringar utan stannar i huvudsak i Kattegatt och Skagerrak innan de vandrar hemåt igen.
Öringfisket sker främst med handredskap och är idag inte reglerat utöver de generella bestämmelser som finns om fredningstider och minimimått.
– Sedan 1990-talet har tätheten av öringungar i vattendragen successivt minskat och de senaste åren har vi sett en kraftig minskning. Av försiktighetsskäl föreslår vi nu ett ökat skydd för havsöringen genom nya regler för fisket med handredskap säger Håkan Carlstrand.
HaV föreslår att vid fiske med handredskap i Kattegatt och Skagerrak får högst två fiskar, oavsett om det är lax eller öring, behållas per fiskare och dygn.
Ändringarna för lax- och öringfisket på västkusten föreslås träda i kraft 1 mars 2014.
Förslaget går nu på remiss till bland andra länsstyrelsen, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Sveriges Fiskares Riksförbund och Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. Senast 31 januari ska svaren vara inlämnade.
Här kan du läsa HaV:s remissförslag för reglering av lax- och öringsfiske på västkusten.

LÄS OCKSÅ

Annons
31 kommentarer

E-postadressen publiceras inte.

 • Varför man låter nätfisket efter lax och öring fortgå i Göta älv är en gåta.Kanske har markägarna dealat till sig detta när fvo bildades? Från Lilla Edet till Lödöse får nätfiskarna härja fritt. Visst är det bra med försiktighetsåtgärder för öring och lax men borde inte ett nätförbud i älvarna vara prio ett i liknande remisser!

 • Ett riktigt dålig förslag från Håkan Carlstrand som har sin grund i Sportfiskeförbunet och borde veta bättre.
  Att föreslå en begränsning att sportfiskare skall få ta två örinar varje dag i jämförelse med dagens bestämmelser där man får ta tre.
  Vet inte Håkan Carlstrand att sedan minimimåttet höjdes till 45 cm att det är ytterst ovanligt att forts

 • .. få två öringar samma dag över 45 cm.
  Dessutom får nätfiskare ta hur många öringar som helst varje dag enligt förslaget. Till skillnad från sportfiske – där småöringarna släpps tillbaka – är de flesta öringarna döda när de har suttit över natten i nät oavsett om de är över 45 cm eller inte.
  Håkans förslag (Havs och vattenmyndigheten) forts..

 • … har bara en säker plats att hamna i – nämligen soptunnan !
  Det hade varit helt ok att t o m begränsa sportfiskets uttag till en enda öring per dag och fiskare om man hade infört ett förbud mot garnfiske på alla grundområden under 3 meter på hela västkusten.

  Jag är riktigt besviken och hoppas att alla sanna sportfiskare gör sin röst hörd.

 • Minsknig till två öringar per dag låter bra, men sen hur ofta får du tre per dag som är över måttet? aldrig hänt mig iallafall.
  Viktigare att reglera är dessa jävla nät som ligger utspridda längs kusten.
  Sen gäller det att få med danskarna också…

 • Måste vara fel skrivet i förslaget” Inte djupare än tre meter” Då ändrar det ju inget för bestånden för lax och öring. Bara för plattfisk- krabba mm. Eller har jag tolkat förslaget fel.

 • Jag börjar känna att alla inskränkningar inom sportfisket börjar alltmer ta lusten ur en att fiska. Snart går jag helt över till motorsport och veteranbilar…

 • Ska husbehovsfisket med garn på grundvattnet få fortsätta som nu med obegränsatt upptag av lax och havsöring? Inga fångstbegränsningar här inte.Vi får alla dra vårt strå till stacken anser jag.

 • Pratade med håkan c,och han motiverade bl att fångade fiskar i garn är döda så det går inte att ha fångsbegränsning då!!

 • Tänk så det kan bli när myndigheten är fel ute.

  Använder man redskap där öringarna dör då är det ok, men fiskar man med krok och spö och kan släppa tillbaka små och stora då är det fel och skall få restriktioner.Varje sunt tänkande invid skulle nog dra den slutsatsen att ett redskap där all fisk dör helt borde förbjudas på grundområden.

 • Dåligt argument som Håkan på Hav och vatten kommer med dvs, att fisken ändå är död så det går inte att ha en fångstbegränsning då. Vi sportfiskare får ju släppa tillbaka undermålig fisk trots att den är så gott som död.

 • Talade med en husbehovsfiskare här på västkusten för ett par år sedan. Han berättade för mig att han kunde få upp mot 300 lovliga havsöringar under en säsong. Garnen låg ute så gott som varje natt i(hans) lilla vik. Ofta var det en tävlan husbehovsfiskare emellan om vem som fångade mest under en säsong. Fångstbegränsning? Ja tack.

 • Bra förslag, detta kommer sätta enorm press på att reglera nätfisket ytterligare vid nästa utvärdering av nätfiske. Det bör väl varken mer eller mindre rättvist jämfört med idag ? Spöfiskarna kommer agera föredömligt och stå rakryggad vid nästa förhandling, föredömligt av HaV.

 • Kristian Pedersen skriver:
  ”Att föreslå en begränsning att sportfiskare skall få ta två örinar varje dag i jämförelse med dagens bestämmelser där man får ta tre.”
  Problemet är ju att detta inte är sant! Det finns ingen sådan begränsning idag. Här i Halland har det förekommit att det fyllts bärkassar med utlekt fisk på våren… Bra förslag!!!

 • Du har rätt Nix det finna bara en sådan bestämmelse om tre öringar i Brofjorden, Bohuslän.
  Jag blandar ihop det med att vi i Sportfiskeförbundet tog ett beslut någon gång på 80-talet att den som vill kalla sig sportfiskare inte skall ta hem fler än tre öringar.
  Under de senaste åren fiske med 45 cm minimimått, har jag fått några få över 45 cm

 • jag har fiskat öring utmed Hallandskusten i30 år och sett mängder med nät och nästan alla nät börjar från 0,5 meter till 1 meters djup och detta vet Håkan Carlstrand,så därför trodde jag att det var felskrivet i förslaget för nya regler,men icke ännu ett jävla dåligt förslag som inte gynnar havsöringbeståndet.Bra med 2 öringar per fiskare.

 • Skall det vara så svårt att komma med ett vettigt förslag nån gång ,detta gynnar bara nätfiskarna jag tycker det är mycket bra med 2öringar per sportfiskare hadde räkt med 1 öring,men nätfiskarna får ta hur många som helst, gynnar detta beståndet av havsöring nej inga nät innanför 3 metes djup det skulle stärka, beståndet det vågar man inte varför

 • Jag är rädd för att vi får ett mer intensivt garnfiske innanför 3-meters djup när man förbjuder det utanför. Lax och havsöring kan gå mycket grunt nattetid,det vet vi alla.

 • Det är svårt att tro att herr Håkan inte är medveten om att det är garnfisket på grunt vatten under sommarhalvåret som är boven i dramat iaf när det gäller havsöringen. Min slutsats är att han inte vågar lägga fram det förslaget, av ngn anledning är det inte ”politiskt gångbart”. Fegt och riktigt uselt av en man i hans position.

 • Mitt förslag: Förbjud allt nätfiske i Kattegatt (alla fiskbestånd är hotade utom möjligen Fjärsingen), förbjud trålning det är ändå ett jädra massförstörelsevapen. För alla sportfiskare gäller max 1 godkänd lax/öring per dag. Låt detta ligga i 15 år. Det som kan vara tillåtet är fiske med burar o ryssjor.

 • Fredrik, har du fiskat med garn efter öring? Det har jag. Jag vill påstå att om jag skulle tävla emot mig själv, ena dagen med ett flugspö, andra dagen med ett nät, så hade generellt jag fått mer öring på flugspöt.

  Bara så att du inte fantiserar iväg till månen.

 • Josefl Var lite seriös. Här på sidan finns väll ingen som tror var du skriver . Att du får mer på flugfiske än nät .

  Tro du på tomten också .

 • Jag har fiskat öring med olika redskap för att få avelsfisk. Vi har varit många som både flugfiskat och spinnfiskat med klent resultat. När vi sedan lagt ut garn då har vi fått tjogtals med öringar så jag håller med dig Leif.
  Om det skulle vara som Josef skriver varför använder inte alla yrkesfiskare och husbehovsfiskare flugspö istället för garn

 • För att man kan använda mer en ett garn. Men jag vidhåller att ett spö > 1 nät.

  Fiskar du med ett öringsgarn på 20 meter och får tjogtals öringar, så får du gärna visa mig hur du gör.

  Annars, du kanske fiskar fel? En skicklig flugfiskare som fiskar öring på västkusten, och vet vad han/hon gör, skall inte behöva missa fisk tycker jag.

 • Josef: Helt rätt,en duktig flugfiskare fångar bra med öring när förhållandena är bra. Skillnaden är väl den att en duktig flugfiskare släpper tillbaka i princip allt medans en duktig nätfiskare släpper tillbaka… ,ja hur många tror du?

 • Där har du en poäng Jarmo.

  Men, grejen är att om hela Svenska folket skall få chansen att flugfiska, och därmed ta några öringar, så får det rätt snabbt följder på beståndet. Vi pratar om tusentals fiskare. Och fler lär det bli. Om nu öringbeståndet har minskat, så kan faktiskt inte nätfisket beskyllas. Uttaget är helt enkelt för litet.

 • Tvivlar ej på forskarrapporterna men i Göta älv har då ej öringarna blivit färre,laxen däremot är det katastrofdålig med. Borträknat put and take-laxarna som vattenfall pytsar i så är de vilda stammarna i åar och bäckar innan kraftverket i Lilla Edet snart på noll.
  Fina Grönån i Skepplanda har snart tyvärr bara öringlek i strömmarna.

 • Det är som i vilket Europeiskt som helst. Saker måste dö eller dö ut helt för att myndigheter ska fatta och ta till drastiga åtgärder. Torsken/ålen är ett väldigt bra exempel för oss här i Sverige.

  Husbehovsfisket är en skam för våra vatten!!!

Annons
AKTUELLT

Laxsmugglingsdom överklagas – åklagaren yrkar på fängelse

Tingsrättens friande dom i laxsmugglingsfallet i Blekinge överklagas och kammaråklagare Ingvar Wennersten yrkar återigen på långa fängelsestraff och dryga böter. Det rapporterar SVT Blekinge. Den tidigare ordföranden och en anställd vid den, numera nedlagda, Blekingefiskarnas Centralförening skulle, enligt åtalet, ha sålt giftig Östersjölax till Frankrike under en lång tid. Men de båda friades från misstanken

Big Fish Man till Fiskekryssningen

Jakub Vagner eller ”Big Fish Man” som han kallas i sin TV-serie på Discovery , kommer till Sverige i februari. Han ska vara med på Fiskekryssningen där Martin Falklind kommer att intervjua honom om hans äventyr. Det här är intervjun du inte får missa, när vår Svenska fiskeäventyrare Martin Falklind ska djupintervjua Jakub Vagner ombord på

Kolla in de nya JIGSkinzen

Nu kommer Cwc med ny, spännande produkt. Det är BFT JIGSkinz som ska ge dina söndertuggade beten en ny finish. Skinnen som du själv trär på betena kommer i fyra olika utförande: gädda, abborre, mört och strömming och varje utförande finns i tre olika storlekar. ”Klipp till BFT JIGSkinz i rätt längd. Trä det över

Maximera fiskeåret 2016 – så får du flest dagar vid vattnet

Vi har synat kalendern och hittat de bästa sätten att maximera din fisketid med att ta så få semesterdagar som möjligt. Långfredagen infaller på fredagen den 25 mars. Även Annandag påsk, den 28 mars är röd, och infaller alltså på måndagen som följer. Långhelgen är redan där 4 dagar lång, men tar du ut 4

Så fångade han 17-kilosgäddan

17,34 kilogram fördelade på 131 centimeter. Nyligen drogs en av Norges största gäddor genom tiderna upp. För Fiskejournalen berättar Andreas Ånerud Johansen om hur han fångade monsterfisken. Det är ungefär två veckor sedan Andreas Ånerud Johansen drog upp jättegäddan. Han var ute på en tvådagarsutflykt i en av de största sjöarna i östra Norge. Första

HaV vill fördela fisket annorlunda

Kollektiva fiskstopp ska undvikas och utkasten av fisk minska. Det är målet med Havs- och vattenmyndighetens nya förslag på system för att fördela fiskemöjligheterna. Tidigare har man jobbat med vecko- eller månadsransoner, nu föreslår HaV ett system med individuella, årliga fiskemöjligheter inom det demersala fisket, vilket betyder fiske efter skaldjur och bottenlevande fisk. Förslaget gäller

Sportfiskarna vill skärpa förvaltningen av skarv och säl

Skarvarna och sälarna blir allt fler – och beståndet måste börja förvaltas bättre för att man i stället ska prioritera skyddet av hotade fiskbestånd. Det skriver Sportfiskarna på sin hemsida. – I dag är beståndsstatusen för skarv och säl klart bättre än för många fiskarter. Det är dags att se över hur skarven och sälen

Gädd-SM-vinnarna om guldtaktiken

Tuffast möjliga förutsättningar. Då var det ett hemmateam som klev fram. – Jag tror hemmaplan var en enorm fördel under två dagars tävling med så här dåligt fiske, säger Håkan Björk från Team Karlskronafiske som vann SM i Gädda. Grå himmel; blåsigt och blött – SM avgjordes under tuffast möjligt förutsättningar. Men Team Karlskronafiske hade

Gös attackerar dykare

Gösen är en egendomlig fisk tillika en våra största sötvattenspredatorer. Se filmen där dykaren åker på stryk av en bastant fisk. Att gösen befinner sig högt upp i näringskedjan är enkelt att se om man kikar på den här filmen. En oinbjuden gäst i form av en dykare kommer för nära en stor gös vilket

Laxen ska kunna stiga i Dalälven

I torsdags höll Nedre Dalälvens fiskeprojekt, som samlar flera organisationer, stormöte i Gysinge. Målet: Att lax och öring ska kunna ta sig förbi fler kraftverk i Dalälven, skriver P4 Gävleborg. Lax och öring som vill vandra uppåt hindras tidigt i Nedre Dalälven, det första vattenkraftverket kommer redan vid Älvkarleby kraftstation. Men längre upp finns de

Annons
Annons
SOMMARENS HETASTE ERBJUDANDE!

AOF1639-0059R-friluftskniv-250x240-MH

FÖLJ OSS!

FÖR ALLA FLUGFISKARE!

AOF1608-banner250x240-FJO

TYCK TILL!

Vad fiskar du helst på hösten?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

Annons
Annons
Instagram
Annons