Annons
Annons

Hundratusentals ålar

Annons

Vattnen innanför Tjörn och Orust har fått tillskott av liv i form av ålyngel. Under året har en halv miljon nya ålar  fått ett nytt hem i fjordarna.
I enlighet med Fiskeriverkets ålförvaltningsplan sattes det tidigare i år ut 120 000 ålyngel i Havstensfjorden med det statliga verket som initiativtagare och finansiär. Nu i dagarna har ytterligare 360 000 ålyngel satts ut i vattnen innanför Tjörn och Orust och utanför Kungälv. Pengarna till den senaste utsättningen kommer från sex olika kraftbolag. Kraftbolagen är skyldiga att kompensera för den fisk som dör i vattenskraftverkens tubiner och valde då att satsa pengarna på ålyngel.
Arbetet med att sätta ut ålarna har varit ett samarbete mellan 8-fjordar, Fiskeriverket, Länsstyrelsen, Sportfiskarna och yrkesfiskare i området.
Anders Nicander

8-fjordars projektledare Niclas Åberg sprider liv i Bohusläns fjordar. (Foto: Anders Nicander)

LÄS OCKSÅ

Annons
36 kommentarer

E-postadressen publiceras inte.

 • De som är insatta vet att utplanteringen av ålyngel är kontroversiell. Forskning tyder på att man skapar ett bestånd av ål som inte finner vägen till Sargasso för att leka. Totalt fiskestopp och faunapassager är enda lösningen.

 • kunde inte sagt det bättre själv..vad f-n sysslar fiskeriverket med? De om någon borde ha kunskap om ålens leverne.Alla insatt vet att ålen vill simma upp till sötvattensjöar (efter lek i Sargassohaven) Tyvärr kan ålen inte göra det då alla älvar, åar och bäckar är avstängda pga av vattenkraften/turbiner. Om fiskeriverket hade tänkt på det dvs. att de jobbat för att freda fler älvar, så kanske kan ålen får en sportslig chans att växa till sig. Det här är ju bara lekstuga och slöseri med pengar..

 • har inte kunat sagt det bättre själv..vad f-n sysslar fiskeriverket med? De om någon borde ha kunskap om ålens leverne.Alla insatt vet att ålen vill simma upp till sötvattensjöar (efter lek i Sargassohaven) Tyvärr kan ålen inte göra det då alla älvar, åar och bäckar är avstängda pga av vattenkraften/turbiner. Om fiskeriverket hade tänkt på det dvs. att de jobbat för att freda fler älvar, så kanske kan ålen får en sportslig chans att växa till sig. Det här är ju bara lekstuga och slöseri med pengar..

 • Såvitt jag förstått så är FiV fullt medvetna om problematiken (de har själv kommit med forskning som är negativ till utsättning) men måste rätta sig efter högste chefen. Och det är i detta fallet Eskil Erlandsson som säger sig vilja värna om ”ålkulturen”.

 • Jo men visst är väl så att FiV INTE några högljuda motståndare till vattenkraften? De får ju själva bidrag/ersättning till bla utsättningar av kraftbolagen? Jag tycker det verkar bara vara mycket gnäll innanför väggarna inom FiV och de som är emot vattenkraftens miljökonsekvenser knyter handen i fickan och är tysta. Vad skulle hända om chefen för FiV sa som det var i media? dvs att vattenkraften utrotar flertalet av våra fiskarter i Sverige? Min erfarenhet av fiskeriverket och de arbete som görs för att rädda hotade arter är lika med noll och minst lika vilseledande som de ålar som släpps i Östersjön.

 • Sant, är nog inget fel på Fiv medvetenhet och vad jag vet så är det ett gäng med kraftbolag som i första hand borde ta sitt ansvar när det gäller dessa frågor. Fiv har inte byggt några vattenkraftverk…

 • Vadå har inte FiV fått medel av kraftbolagen för utsätting/fiskevård? Jag kan ta ett exempel bla vid senaste domastolsförhandlingarna i Jämtland. Där fiskeriverket fick miljoner av Jämtkraft för att INTE sätta in fiskvandringsvägar? Mig veterligen så finns det inte heller några planer på nyskapande åtgärder för att exempelvis rädda ål, sik, nejonöga osv..mfl..etc.

 • Fiskeriverket Får inte medlen, det går till området men Fiv är däremot riktigt förvaltare (tillsammans med berörd länsstyrelse) av dessa medel. Alternativet i Jämtland har vad jag kan förstå med största sannolikhet varit betydligt sämre och möjligheten att få en fiskväg i dom ytterst liten (hur var fiskvandringsmöjligheterna på den aktuella platsen innan utbyggnad?). Ett antal miljoner till fiskevård i området är alltså bakåtsträvande? Har läst domar i både Dalarna och Västernorrland där Fiv tillsammans med länststyrelsen mfl fått igenom både fiskvägar och minimitappning. Åter igen, Fiv har inte byggt ett enda vattenkraftverk och har som andra att hålla sig till aktuell lagstiftning, däremot inte sagt att Fiv alltid gör rätt. Alla gör misstag, även sportfiskare coh andra…

 • okey. FiV är förvaltare men, får inte..använda dessa pengar till förvaltning? Jag förstår inte logiken där? Jag förstår inte heller varför det är onödigt med fiskvandringsvägar? då kan man ställa sig frågan vilka arter finns/fanns uppströmms (i Indalsälven exempelvis i Storsjön? vet ni det? Ål kanske? Havsöring? Naturliga Fiskenvandringsvägar brukar variera..exempelvis så kan öring och lax simma uppför vid vårflod men, inte under sommaren när det vanligen är lägre vattenstånd.

 • Om du inte gillar Fiskeriverket så kan du ju alltid glädja dig åt att verket upphör nu 1 juli (jag är tveksam att den nya myndigheten behandlar dessa frågor bättre). Pengar som avsätts i domar till fiskevård kan fiskevårdsområden, länsstyrelse mfl med goda ideer använda och hamnar inte i något svart hål. Om du har en bra idé så tycker jag att du ska kontakta berörd länsstyrelse. Är naturligtvis bra med fiskvägar och det byggs också. Du som har koll på jämtland har väl besökt omlöpet i Hotagen som förhandlades igenom när dammen byggdes om för några år sedan? http://www.kfs.se/Hotagens-regleringsdamm.html (hittade ingen bättre länk) Vad jag läste i bla ”allt om flugfiske” så jublade inte Fiv direkt över planerna för ett kraftverk i Arjeplogsströmmarna men däremot fiskevårdsområdet.
  Om det saknas lekområden eller att bestånden slagits ut av utbyggnaden sedan tidigare är det svårt att kräva/få igenom fiskvägar vad jag kan förstå. Det största felet ligger i gällande lagstiftning och kraftbolag som inte gärna släpper en droppe i onödan. Vi har även politiska mål/krav om klimatneutral (!?) elproduktion (inom landet & EU) som inte heller gynnar tillskapandet av fiskvägar. Äldre vattenkraftverk (som det i Indalsälven) uppfördes under en annan lagstiftning som såg till landets elproduktion och tillväxt men väldigt lite till miljön (sen kan man ju alltid fundera om så mycket eg har ändrats i nutid). Det är tyvärr svårt att hitta bra åtgärder i sönderdämda vattendrag där nolltappning tillåts men man ska naturligtvis försöka. Ål och havsöring i Storsjön tror jag det var väldigt länge sedan det fanns genom naturlig vandring (dvs långt innan de flesta kraftverken bygggdes på 40 & 50 talen)

 • Exempelvis så är all ål utrotad i alla insjöar i Jämtland, Västernorrland och Dalarna? Ni kanske vet orsaken?.. ni som sutto vid alla domstolsförhandlingar med kraftbolagen?

 • FiV var en av de parter som var med och klagade mot kraftverket i Arjeplogströmmarna. FiV har minst en person som är ansvarig för vandringshinder. Dock kan man tycka at FiV borde vara något högljudare i sin knappt hörbara kritik mot kraftbolagen.

 • Vilka är ”vi”? Jag har inte varit med vid några förhandlingar där ålen i jämtland utrotats men har en kontakt som har insyn i prövning mm (sen undrar jag i hur många vattendrag ålen eg har funnits i i jämtland genom naturlig uppvandring?). Det finns länsstyrelser som har sett positivt på vettenkraftverksplaner men det är (var) tydligen Fiskeriverket som rår för det mesta som är fel, eller? http://www.dt.se/nyheter/falun/1.3530563-miljodomstolen-stoppar-nytt-kraftverk-i-enviken?service=print
  Återigen så tycker jag att kritiken ska i första hand riktas mot de som bygger kraftverken. Alla som sportfiskar bidrar naturligtvis inte till den ökade växthuseffekten genom bil- och flygresor till sina fiskeäventyr och elen man har hemma kommer naturligtvis inte från vattenkraft, åtminstone inte från kraftverk som saknar fiskvägar… Allt är inte svart eller vitt, varför har inte ni som vet hur det borde vara utbildat er och börjat på Fiskeriverket eller annan myndighet (kraftbolag) för att påverka? Har för egen del studerat miljöbalken och försökt sätta mig in i gången samt hitta vägar för att påverka för att inga fler vattenkraftverk byggs. Tror att vi (räknar in myndigheter, fiskevårdsorganisationer, sportfiskare mfl) tjänar på att sammarbeta. Kraftbolagen jublar ju om de slipper negativ uppmärksamhet och om ”motsidan” är oense.

 • Jag vet att den funnits ål i Jämtland bla i Storsjön och i Östra delarna av Jämtland..bevis finns i de akvarium som står i fikarummet på fiskeriverkets försökstation i Kälarne..där ligger nämligen en halvdöd ål. Personalen sa att den ålen troligen är den sista i Jämtland.utrotningen är pga vattenkraften och att dåliga förhandlingar som bara berört öring, lax, rengbågsforell, kanadaröding och snabbväxande röding. Om kritiken skall riktas till någon så är det väl rimligtvis till dem som utreder miljökonsekvenser..eller hur? All makt ligger inte bara hos kraftbolagen? självklart vill bolagen nyttja vattenkraft och tjäna så mycket pengar som de kan men, om någon ska ha kritik så är det miljödomstolarna och de som utreder miljökonsekvenserna av vattenkraft samt att de myndigheter som är berörda av ex ålen inte gjort tillräckligt för att rädda den.

 • Ja, ål har funnits/finns i Storsjön men hur kom den dit? Mångder av ål har planterats ut, främst på 50, 60 & 70 talen (ålen blir gammal, speciellt i vattendrag där den växer långsamt). Det är svårt att hävda vandringsvägar för ål från havet om den som finns till övervägande del åkt tankbil… Förekomst i östra delarna av jämtland kan vara annat. Regnbåge är en inplanterad art och har aldrig sett att någon dom behandlat den (garanterat inte på bekostnad av ål ialla fall). Utredning är en sak och beslut och dom något annat. Man kan kräva massor men det är upp till miljödomstolen att bestämma vad den slutliga domen säger. Nej, läs på och kom med konstruktiv kritik så kan vi hjälpas åt att ge bättre förutsättningar för levande vattendrag. Sen gäller det att ligga på kraftbolag (det är ju i deras makt att visa att de menar allvar med sin miljöhänsyn i praktiken och inte bara i broshyrer), myndigheter och andra.
  http://www.sportfiskarna.se/fiskevard/projekt_visa.asp?ProjId=105
  Trevlig sommar!
  Kanske träffs vi vid någon av de fiskvägar som ”trots Fiskeriverket” redan finns i landet.

  https://sottosalt.fiskeriverket.se/artiklar/hissnandefiskvagar.5.28d9b61d126d6846f2980001160.html

 • De ålar som på egen hand simmat upp till Storsjön var vad jag kan förstå inte så många. Däremot så har det planterats ut en hel del. Är svårt att få igenom vandringsvägar från Östersjön om de flesta ålar i Storsjön åkt tankbil… Regnbåge är en inplanterad art som jag inte läst nån dom om (i alla fall inte på bekostnad av ål). Jag tar gärna namnet på den person på Fiv som anvarar för vandringshinder (de som jobbar med fiskvägar har jag sett på hemsidan). Utredningar är en sak, beslut och miljödom en annan. Har försökt ta mig igenom ett antal domar och jämfört förslag och slutlig dom vilket är långt ifrån samma sak.

  Trevlig sommar, kanske ses vi vid någon av de fiskvägar som, trots Fiskeriverket, finns i Sverige redan idag.

  https://sottosalt.fiskeriverket.se/artiklar/hissnandefiskvagar.5.28d9b61d126d6846f2980001160.html

 • Nu råkar det vara så att mina förfäder bott vid Ljungan och Indalsälven..Min farfar var rallare och min far var skogsarbetare. Redan som barn fick jag höra hur de fångade ål i trälådor med galler i botten. Det har funnits Ål i Västernorrland och Jämtland. även nejonögon som tyvärr åckso är på väg att försvinna. Glad Midsommar :)

 • En sista då… Jo ål finns så klart (men skilj på utplanterade och självuppvandrande), vandring har förekommit och förekommer, om än i begränsad omfattning. För att öka möjligheterna måste man se varje vattedrag för sig. Att få ål upp till Storsjön i Jämtland och sen till Sargasso känns långsökt. Fixa vandringsmöjligheter inom ”kustområdet” (västernorrland) i vattendrag med inga/få kraftverk, absolut! Jag antar att du menar flodnejonöga eller ”netting”. Om man ska tro artdatabanken så har dess situation förbättrats något och är inte längre rödlistad: http://www.artfakta.se/GetSpecies.aspx (sök på nejonöga och kryssa i rutan för 2000 & 2005). Nästa gång kan vi diskutera hur stor skada skogsbruket haft på våra vattendrag. De har en gräddfil pga av det ekonomiska värdet men har orsakat utsläpp (besprutning), grumlingar, vandringshinder och andra negativa effekter som tyvärr är svåra att mäta. På dom bara och trevlig midsommar!

 • Jo det är sant att skogsbruket skadar lekvandringen pga av hummusfärgat vatten..men, det jag under dessa år reagerat på är att om någon föreslår en fiskvandringsväg vid ett vattendrag så brukar fiskeriverket,miljödomstolen,länsstyrelsen,hushållningsällskapet mfl säga NEJ? Orsaken brukar vara att fiskeriverket mfl anser att fiskvandringsvägen inte behövs då vattenivån är höjd (pga dammbyggnader) och därför finns inga lekplatser kvar för Lax och öring? Detta påstående har jag hört många många gånger. Även pga sjukdommar uppströmms? jag har även hört påsåenden som det du just nu nämner att ålens lekvandring fortfarande förekommer? därför att ålen kan klättra och slingra sig förbi dammbyggnader under nattetid??? För mig är alla dessa påstående rena galemattias och bara en anledning att INTE bygga fiskvandringsvägar? Varför kan man undra? Är det ersättniingbidragen för kompensationsodling/fiskevård av kraftbolagen som hotar att upphöra om man sätter in en fiskvandringsväg? Det är iallafall vad jag tror. Om jag har fel så, är det verkligen anmärkningsvärt att bara vissa arter ska gynnas vid odling.(lax och öring) men, att de andra arterna glömts bort under 50 års tid…fram till nu när ni släpper ut ålyngel på fel födoplats?
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Vattenkraft#Milj.C3.B6p.C3.A5verkan

 • Kraftverksdammar utgör vandringshinder för de fiskarter som företar vandringar (vanligast lekvandring). Detta gäller till exempel asp, vimma, id, ål, lax, havsöring, färna, nejonögon, sik, harr, öring, röding och elritsa. Flera svenska lax- och havsöringstammar har slagits ut och asp, ål, vimma, flodnejonöga och havsnejonöga är upptagna på rödlistan över hotade arter. Vattenmagasin med stor regleringshöjd får genom den onaturliga nivåskillnaden mellan hög- och lågvatten ett stört ekosystem. Detta beror på att den huvudsakliga produktionen av djur och växter normalt sker vid stranden ned till c:a 6 meters djup. De konstanta svängningarna i vattenstånd gör att näringsämnen transporteras bort från den produktiva strandzonen så att till exempel de norrländska vattenmagasinen drabbas av näringsbrist. I Nedströmsdammen kommer den gamla strömfåran att vara ömsom torr och ömsom ha högvatten – en förändring i levnadsmiljön som blir svår att anpassa sig till för samtliga arter. I uppströmsdammen får man också en kraftig förändring, där bland annat bottenförhållandena förändras genom sedimentering.

 • FiV och dess regionala utredningskontor har gjort så gott de har kunnat utifrån tillgängliga möjligheter i befintlig lagstiftning när det gäller säkring av upp- och nedvandring med bl a krav på omlöp, fingaller, minimitappning mm. Befintliga möjligheter att kräva detta är svaga och omprövningar är mkt omständiga och tidskrävande i dagsläget. Fiskeavgifterna som ska gå till kompenserande åtgärder i berörda system när de utdöms av domstol är i de flesta fall ett andrahandsalternativ för FiV som tas till då domstolen inte finner de i första hand ställda kraven skäliga att kräva. FiV har heller inte varit part i mål utan har varit domstolens sakkunniga och har därmed främst kunnat rekommendera domstolen vad den ska kräva.

  Det som behövs för en ändring är ny tvingande lagstiftning rörande fria vandringsvägar vid alla fragmenterande enheter i vattendragen. Miljöprocessutredningen som innehöll många förenklande medel för att effektivisera omprövning av kraftens tillstånd finns i bakgrunden. Riksdagen är inne på spåret om fria vandringsvägar som säkert bekant efter den långa debatten som var i samband med civilutskottets betänkande i våras.

 • Jag sitter just nu och ser på SVT2 Fredriks Reinfelts tal till nationen..och det är första gången han säger att Sveriges vatten är hårt ansträngd pga vattenkraften..Äntligen :) Min kritik till sakkunniga är att de ansett att fiskvandringsvägar är onödiga vid exempelvis Ljungan/Indalsälven/Ljusnan? pga att den höjda vattenivån INTE gynnar Lax och öring vid lek? Alla de andra arterna då ? Sik, ål, nejonögon, flodpärlmusslan osv? Vad jag vet så finns det redan lagar som vill skydda rödlistade fiskarter? Enligt mitt sett att se på den berörda myndighet är att det finns folk som godtycklig inte följer lagen. Om lagen följts så hade det redan funnits fiskvandringsvägar vid Ljungan och Indalsälven.http://sv.wikipedia.org/wiki/Vattendirektivet

 • Ersättningen kan inte upphöra då den är satt i dom (om den inte omprövas). Om du letar i elfiskeregistret kan du se i vilka vattendrag man fått ål i på elfiske på senare tid (menar kustmynnande vattendrag, inga klättrande ålar…). Det finns flera domar på utplantering av ål, bla Indalsälven där det också görs regelbundna utplanteringar. Har bolaget en dom som gäller så är skadorna avklarade och reglerade. Som du säger är många 50 år gamla och enligt en helt annan lagstiftning. En tid då vi hade vänstertrafik, inte behövde bilbälte, rökte på krogen etc, tycker att du blandar äpplen och päron friskt. Genomförandet av fiskvägar ligger främst på Reinfeldt m co så vi får väl se om det blir mer än ord…

 • Jag förstår att det är gamla vattedommar som spökar men, jag tycker inte att jag blandar ihop äpplen och päron? Om sportfiskare och andra personer som värnar om fiskvandringsvägar enhälligt säger samma sak så måste det väl finnas en sanning i vad jag säger? Jag har med egna ögon/öron sett och hört fiskerikonsulenter som sagt att det INTE behövs fiskvandringsvägar? pga att det inte finns lekplater kvar för Lax och öring (pga höjd vattenivå)samt att en fiskvandringsväg inte skulle gynna någon fiskart pga riken för sjukdommar uppströmms etc? Det är inte bara fiskeriverket eller Länsstyrelsen som kommer med dessa märkliga utlåtande, Jag har även sett och hört hushållninsällskapet och andra miljövårdande föreningar/fiskodlare som anser att fiskvandringsvägar är helt onödiga i ex Ljungan/Indalsälven/Ljusnan? Det är just den inställningen som jag anser har varit en av de stora orsakerna till att exempelvis ålen, siken försvunnit i våra sötvattendrag och i Östersjön. Nu kommer ni naturligtvis att säga att nedgången beror till stor del på överfiske till åla gillen och övergödning, fosvor osv men, tänk om ålen/siken/flodpärlmusslan fått schansen att växa upp i våra vattendrag? Vi har idag ca 1800 st stora vattenkraftverk och hur många små finns det inga siffror på? Vattenkraften måste väl rimligtvis ha påverkat vårt hav/Östersjön och våra 97 000 sjöar som finns i Sverige?
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Insj%C3%B6

 • Ja självklart har vattenkraftverken påverkat, har inte sagt annat. Tyvärr har just lekplatserna för bla lax och havsöring försvunnit på många håll (ersatts av utplanteringar). Vad ska laxen då upp och göra? Finns inga lekplatser kommer ingen föryngring att ske av dessa arter som kräver strömmande vatten och grusbottnar för lek och yngeluppväxt dvs svårt att motivera och få igenom i domstol (inga öring/laxyngel = inga förutsättningar för flodpärlmusslan). Har inte träffat eller hört någon säga att det är helt onödigt med vandring bara att det är svårt/omöjligt att motivera och få igenom i domstol med nuvarande lagstiftning. Är samma människor som i vissa fall bidragit till fiskvandringsvägar och stoppat utbyggnader mm om man läser domar och media. Är de helt inkompetenta och bara har oturen att få igenom fiskvägar och annat ibland eller är det en svår process där det inte är så enkelt att bara skriva fiskväg så löser sig alla problem?

 • Därför vore det bra om våra egna myndigheter och de som förspråkar för fria fiskvandringsvägar talade i samma språk. dvs att ALLA fiskarter som är beroende av älven ska få chansen att föröka sig. exempelvis ålen.. asp, vimma, id, färna, nejonögon, sik, harr, och elritsa osv .

  Det finns även teorier om att vanliga fiskarter som abbore och gädda i skärgården/Östersjön är drabbad av vattenkraften..anledningen till denna teori är att abboren gärna vandrar för lek och att den inte sjunker i antal vid de områden där det inte är utbyggt. viserligen är nästan alla älvar utbyggda men, man har kunnat sett detta vid mindre bäckar som inte är utbyggda.

 • Håller med (även om det också är orsakat av utdikningar mm). Kunskapen har som väl är förbättrats under åren. Om lagstiftning och kunskap (miljömedvetenheten) varit densamma på 50-talet som den är nu har det sett annorlunda ut. Svårt att nu anklaga någon för att ha kört bil med barn obältade i baksätet i början av 80-talet när den bälteslagen kom 1988 (även om det var väldigt dumt o så kanske man inte visste bättre innan…)

  https://www.fiskeriverket.se/download/18.7920eb4612b67b1eed280007408/FINFO+2011_1.pdf

  http://s1011389.crystone.net/uploads/Hydr.3.pdf

 • 80-talet?
  Ok, jag menar att många fiskerikonsulenter från länsstyrelsen, fiskeriverket och vissa andra miljövårdare/fiskodlare INTE vill ha fiskvandringsvägar..i nutid.

 • Här är ytteligare ett exempel som säger att gul ål (Europeisk ål) INTE går att odla??? man kan funderar vad Olov från fiskeriverket menar med att de ålar som fanns i Ljungan /Indalsälven på 60-70talet är odlade??? Ålen som släppts är vanligen uppfiskade vid Sargassohaven? se fiskevård/Wikpedia. http://sv.wikipedia.org/wiki/Europeisk_%C3%A5l

 • Uppfiskade vid Sargassohavet?
  Glasålen/gulål/yngel är nog fångad i Östersjön vid en älvmynging här i Sverige..för att sedan släppas ut igen i Östersjön..igen?

 • Är inte anställd på Fiskeriverket (det finns inga anställda alls på Fiskeriverket nu då myndigheten lades ner 1 juli, men det har du väl redan googlat fram…) En teoretisk fisktrappa som aldrig provats i praktiken om jag förstår det rätt? Hur ska du lösa nedvandringsproblematiken (som är minst lika viktig, inte minst när det gäller ål)? Utplanterad ål inte detsamma som att den är odlad, bara att den åkt lastbil…

 • Tyvärr är inte problemet hur vi ska lösa den nedåtgående fiskvandringen. frågan är mycket större än så, Det handlar främst om Vatten/pengar/ aktier och anställningstrygget som kraftbolagen har som största intresse. Det finns/fanns lösningar och metoder som kan hjälpa den nedåtvandrande ål/fisken för att klara sig förbi turbindöden. EN ide är att man anlägger en trattformad bäck/ränna längre uppströmms vid sidan.. eller ett styrnät till rännan, där du även placerar rensgaller. dvs att man styr undan pinnar,löv, is osv. genom denna metod kan fisken styras in i rännan/bäcken.
  Jag måste även påpeka att Vattenkraften/turbiner utvecklades på 1800 talet. Det var på en tid när människan inte förstod att vattenkraft är en miljöfara och att industialismen utvecklades i en rasande takt. Tyvärr är den nutida problemet ett helt annat år2011..girighet och inkompetens. http://sv.wikipedia.org/wiki/

Annons
AKTUELLT

Nybliven fiskefantast i Hundraklubben

Christina Hjort är en glad fiskeamatör.  I oktober ordnade hon nytt personbästa på gädda ett par gånger om och hon kunde anmäla tre gäddor över 100 centimeter till Hundraklubben. Christina från Skellefteå beskriver sig själv som en väldigt glad fiskeamatör, som vanligtvis gärna följer med sin kompis ut på en och annan fisketur. Det började

Fisketjänsten drar in en miljon i månaden

Det svenska företaget Fishbrain har kommit igång och omsätter nu en miljon i månaden. Det rapporterar Dagens industri. Företaget startades 2013 och erbjuder en premiumtjänst – för sex dollar, alltså ungefär 50 kronor, i månaden – som ska kunna ge en prognos om när på dagen man ska fiska för att fånga en specifik art,

Laxsmugglingsdom överklagas – åklagaren yrkar på fängelse

Tingsrättens friande dom i laxsmugglingsfallet i Blekinge överklagas och kammaråklagare Ingvar Wennersten yrkar återigen på långa fängelsestraff och dryga böter. Det rapporterar SVT Blekinge. Den tidigare ordföranden och en anställd vid den, numera nedlagda, Blekingefiskarnas Centralförening skulle, enligt åtalet, ha sålt giftig Östersjölax till Frankrike under en lång tid. Men de båda friades från misstanken

Big Fish Man till Fiskekryssningen

Jakub Vagner eller ”Big Fish Man” som han kallas i sin TV-serie på Discovery , kommer till Sverige i februari. Han ska vara med på Fiskekryssningen där Martin Falklind kommer att intervjua honom om hans äventyr. Det här är intervjun du inte får missa, när vår Svenska fiskeäventyrare Martin Falklind ska djupintervjua Jakub Vagner ombord på

Kolla in de nya JIGSkinzen

Nu kommer Cwc med ny, spännande produkt. Det är BFT JIGSkinz som ska ge dina söndertuggade beten en ny finish. Skinnen som du själv trär på betena kommer i fyra olika utförande: gädda, abborre, mört och strömming och varje utförande finns i tre olika storlekar. ”Klipp till BFT JIGSkinz i rätt längd. Trä det över

Maximera fiskeåret 2016 – så får du flest dagar vid vattnet

Vi har synat kalendern och hittat de bästa sätten att maximera din fisketid med att ta så få semesterdagar som möjligt. Långfredagen infaller på fredagen den 25 mars. Även Annandag påsk, den 28 mars är röd, och infaller alltså på måndagen som följer. Långhelgen är redan där 4 dagar lång, men tar du ut 4

Så fångade han 17-kilosgäddan

17,34 kilogram fördelade på 131 centimeter. Nyligen drogs en av Norges största gäddor genom tiderna upp. För Fiskejournalen berättar Andreas Ånerud Johansen om hur han fångade monsterfisken. Det är ungefär två veckor sedan Andreas Ånerud Johansen drog upp jättegäddan. Han var ute på en tvådagarsutflykt i en av de största sjöarna i östra Norge. Första

HaV vill fördela fisket annorlunda

Kollektiva fiskstopp ska undvikas och utkasten av fisk minska. Det är målet med Havs- och vattenmyndighetens nya förslag på system för att fördela fiskemöjligheterna. Tidigare har man jobbat med vecko- eller månadsransoner, nu föreslår HaV ett system med individuella, årliga fiskemöjligheter inom det demersala fisket, vilket betyder fiske efter skaldjur och bottenlevande fisk. Förslaget gäller

Sportfiskarna vill skärpa förvaltningen av skarv och säl

Skarvarna och sälarna blir allt fler – och beståndet måste börja förvaltas bättre för att man i stället ska prioritera skyddet av hotade fiskbestånd. Det skriver Sportfiskarna på sin hemsida. – I dag är beståndsstatusen för skarv och säl klart bättre än för många fiskarter. Det är dags att se över hur skarven och sälen

Gädd-SM-vinnarna om guldtaktiken

Tuffast möjliga förutsättningar. Då var det ett hemmateam som klev fram. – Jag tror hemmaplan var en enorm fördel under två dagars tävling med så här dåligt fiske, säger Håkan Björk från Team Karlskronafiske som vann SM i Gädda. Grå himmel; blåsigt och blött – SM avgjordes under tuffast möjligt förutsättningar. Men Team Karlskronafiske hade

Annons
Annons
SOMMARENS HETASTE ERBJUDANDE!

AOF1639-0059R-friluftskniv-250x240-MH

FÖLJ OSS!

FÖR ALLA FLUGFISKARE!

AOF1608-banner250x240-FJO

TYCK TILL!

Vad fiskar du helst på hösten?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

Annons
Annons
Instagram
Annons