Hur mår våra vatten?

För första gången finns nu en samlad information om pågående övervakningsprogram av sjöar och vattendrag för hela landet.

För första gången finns nu en samlad information om pågående övervakningsprogram av sjöar och vattendrag för hela landet.

Hur ser den svenska miljöövervakningen av svenska sjöar och vattendrag ut? Vad behöver förbättras för att Sverige ska leva upp till kraven i EU:s ramdirektiv för vatten? Det är några av frågeställningarna i rapporten ”Miljöövervakningen av Sveriges sjöar och vattendrag – representativiteten av den kontrollerande myndigheten”. Det skriver HaV i ett pressmeddelande.
Rapporten slutförs nu av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, men initierades av Naturvårdsverket i samarbete med Vattenmyndigheterna och rapportförfattare är Lars Sonesten vid SLU, Institutionen förVatten och Miljö. Rapporten presenterar en sammanställning och analys av miljöövervakningen i svenska sjöar och vattendrag 2011-2012. Den baseras på information från övervakning som gjordes i sjöar i oktober 2011 och i vattendrag i maj 2012 och som samlats i databasen VISS (VattenInformationSystem Sverige).
– Syftet med miljöövervakningen generellt är att försöka mäta hur sjöar och vattendrag mår. Finns det några problem och i så fall var finns de, säger Ann-Karin Thorén, utredare på havs- och vattenmiljöenheten vid HaV. – Syftet med denna rapport är att se om miljöövervakningen i Sverige fungerar och om den ger oss möjlighet att följa utvecklingen av den ekologiska statusen, ett krav som ställs i EU:s ramdirektiv för vatten. Den ger oss en värdefull bild av läget i svenska sjöar och vattendrag, en slags ögonblicksbild av tillståndet i ekosystemen.
För första gången finns nu en samlad information om pågående övervakningsprogram av sjöar och vattendrag för hela landet, en förutsättning för att kunna planera för ett långsiktigt hållbart vattenanvändande. Rapporten visar bland annat att vi i Sverige främst övervakar mindre sjöar.
– Vi har miljöövervakning i de tre riktigt stora sjöarna Vänern, Vättern och Mälaren. Men i större och medelstora sjöar som exempelvis Sommen Vombsjön och Bolmen sker i dag inte miljöövervakning i den omfattning som behövs, säger Ann-Karin Thorén.
– Rapporten visar också att vi hittills satt störst fokus på övervakning av vattenkemi och försurning. Vi ser att vi även behöver mätningar för att följa utvecklingen av  övergödning och förekomsten av miljögifter i sjöar och vattendrag. Vi behöver även mer övervakning av växter och djur i vattenmiljöerna för att kunna följa ekologisk status.
Rapporten ger ett bra underlag för HaV att gå vidare med att diskutera syfte med övervakningsprogrammen och hur dessa ska utformas för att de ska ge så mycket information som möjligt och samtidigt vara kostnadseffektiva. På sikt ska detta arbete leda till ett nationellt förslag på kontrollerande övervakning och till det pågående revisionsarbetet med regional och nationell miljöövervakning.
Här kan du läsa rapporten

Annons
AKTUELLT

Mängder av mikroplast i norska blåmusslor

En undersökning av blåmusslor längs den norska kusten visar på ett omfattande upptag av plast från havet. I nästan fyra av fem musslor hittade forskarna plastpartiklar, och Miljødirektoratet, som ligger bakom studien, menar att det finns risk att plasten äts av människor.

Nya elkunder får fiskeprylar

Är du sugen på att teckna ett fiskvänligare elavtal? Tranås Energi kör just nu en kampanj där nya kunder får ett presentkort värt 300 kronor från olssonsfiske.se!

Forskare fuskade och saknade tillstånd

Den spektakulära upptäckten att fiskyngel hellre äter mikroplast än vanlig mat var påhittad. Det fastslår nu Uppsala universitet, som även konstaterar att de båda forskarna saknade djuretiska tillstånd.

Stenrev gynnar torsken

En studie i Kattegatt visar att torsken trivs bland stora stenar. Slutsatsen kommer efter att ett stenrev restaurerats med påfallande gott resultat. Förutom att forskarna fann fler och större individer kunde de även se att torskarna uppehöll sig längre tid på revet.

7 av 10 fiskbutiker säljer ål inför julen

Ålen är klassad som akut hotad och mängder av kampanjer har genomförts i syfte att öka medvetenheten om ålens situation. Ändå visar en undersökning av WWF att sju av tio svenska fiskbutiker säljer ål inför julen.

Forskare om glitter: Förbjud det!

Glitter är för många ett självklart inslag när julens ska firas. Men de små gnistrande kornen är fulla av mikroplaster och därför skadliga för våra vatten. Forskaren Magnus Engwalls dom är stenhård när glittrets framtid kommer på tal: ”Förbjud det!” säger han till SVT.

Monsterabborre i minusgrader

Snacka om att vännerna Roman och Jarin hade flyt i sitt abborrfiske när de nyligen förlade en expedition till Perchzilla i norra Spanien. Efter två kylslagna dagar hade duon fångat sex abborrar över det magiska 2-kilosstrecket, varav en vägde hela 2530 gram!

Ny fiskart funnen på rekorddjup

Det är möjligt att den fisk som forskare har fångat i Marianergraven inte har ett imponerande utseende, men ta inte fel – den är en riktig tuffing! Fisken har fångats på hela 8000 meters djup, och har nyligen fått det vetenskapliga namnet Pseudoliparis swirei.

Alliansen blockerar regeringens stöd för ålfiskestopp

EU-kommissionen föreslår ett fiskestopp på ål under 2018, vilket den svenska regeringen gärna vill stödja. Det vill inte Alliansen, som i går presenterade ett förslag om fortsatt ålfiske när frågan diskuterades i Miljö- och jordbruksutskottet. Förslaget fick stöd av SD, och därmed majoritet. Det blockerar regeringens möjlighet att stödja EU-kommissionens förslag under måndagens ministerråd i
Annons

Annonser

TYCK TILL!

Vilken specialtidning skulle du helst vilja läsa?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

HÄR FISKAR DU 2017

FÖLJ OSS!