Annons
Annons

Isvintrar bra för havet

Annons

Kalla vintrar med is är bra för havet enligt biologerna. Dessutom stoppar isen i vissa fall det storskaliga fisket så att kustnära fiskbestånd får ett litet andrum.
Förra årets kalla vinter lämnade positiva spår både i vattenmiljö och i biologisk mångfald. Havet mår bra av isen och kylan och det tycktes som om det var något lite fler tecken på liv i utfiskade Västkustfjordar. Att det senare enbart skulle bero på den kalla vintern är inte helt säkert, men flera experter som Fiskejournalen talat med ser ett tydligt samband. Isen stoppar nämligen också ett tidvis mycket omfattande kustnära yrkesfiske.
Kanske borde kustvattnen helt fredas för storskaligt fiske under årets första kvartal, varje år. Oavsett om det är isen som sätter stopp eller lagen. För visst är det väl så att vi alla vill ha ett friskt hav och starka fiskbestånd?
Anders Nicander

Is i skärgården tycks vara bra för både hav och fisk. (Foto: Anders Nicander)

LÄS OCKSÅ

Annons
32 kommentarer

E-postadressen publiceras inte.

 • Här kan du få en experts utlåtande till:

  Jag tror att anledningen till att fjordarna har haft ett något bättre fiske inte beror på ett minskat yrkesfiske. Det finns en bättre fiskare ute där, som fiskar varje dag hela året. Den behöver inte ta hänsyn till fredningstider eller minimimått.

  Ett räkneexempel från västkusten:
  18 000 sälar * 5 kg fisk * 365 dagar = 32 850 ton. Jämför med en trålkvot på drygt 150 ton torsk i Kattegatt. Knubbsälen lever nästan uteslutande innanför trålgränsen. Observera att ingen vet hur mycket säl vi har. Naturvårdsverket räknar bara de sälar som kan ses på flygfoto. Det enda vi vet är alltså att sälarna äter mer än 32 850 ton fisk ifrån kustfiskevattnet på Västkusten.

  Det är väldigt lätt att skylla över allt på yrkesfisket, men om du som jag vill ha ett bra kustfiske, lobba för en minskad sälstam.

 • Anledningen till att sälen tar så stor andel måste ju uppenbarligen vara att yrkesfisket tagit resten redan tidigare. Ett friskt hav skall kunna bära en frisk sälstam. Att dela fisken med deras naturliga predatorer är självklart för min del. Att skylla på rovdjuren är som att ta tre fjärdedelar av kakan och sedan hindra andra från att smaka det som är kvar för att du vill spara resten tills du blir hungrig nästa gång.

  Anledningen till att vi har mycket säl är förmodligen att den stora rovfisken försvunnit (genom trålning), därmed minskas konkurrensen för skarv och säl och de kan öka genom att äta den småfisk som finns kvar (d.v.s. mindre än 1kg). Småfisk finns det väldigt gott om, även kustnära i Sverige, det är stor fisk som saknas och den har inte rovdjuren tagit!

 • Jocke:
  Det är du som skyller på(och artikelförfattaren) yrkesfiskarna. När jag ger raka fakta, så fortsätter du med attityden ”allt är yrkesfiskarnas fel”.

  Först, anledningen till att det finns för mycket säl, är att vi har dödat de predatorer som åt säl. Därefter blev vi de predatorer som skulle äta säl. När nu Naturvårdsverket låter bestånden av säl självförvaltas, så är det ingen biologisk sensation att bestånden exploderar. Det enda som kommer sätta stopp för sälen, blir brist på föda. Och där är vi nu. Att det bara finns småfisk, är ett tecken på att mortaliteten är för hög pga säl.

  Du tycker att vi skall ha en frisk sälstam. Det tycker jag med. Men räcker med 1000 djur på västkusten. Då hade vi sluppit totalt nedbetade bestånd av fisk samt antagligen sluppit se drivor av döda sälar vart 5:e år.

  Vänligen läs:
  http://www.scb.se/Statistik/JO/JO1101/2010M10/JO1101_2010M10_SM_JO50SM1012.PDF

  Om du tittar där så ser du att totalt har det landats runt 14000 ton fisk på västkusten fram till oktober. Sätt det i kontrast till de 32000 ton som knubbsälen behöver för att klara ett bestånd på 18000 individer så kanske du tänker om. Vi har alltså ett knubbsälsbestånd som äter dubbelt så mycket fisk som hela västehavsflottan landar. Mitt i barnkammaren dessutom. Sedan så är vi förvånade att det inte finns någon fisk??

 • Jag tror att både säl och yrkesfiske påverkar fiskbeståndet negativt. Kunde snörpvadsfisket i våra innerfjordar förbjudas helt så skulle mycket vara vunnet.

 • Må hända är sälen en av anledningarna, och att man bör göra något åt sälstammen. Men det finns ju inget som hindrar att man samtidigt gör något (minskar/stoppar) åt yrkesfisket också?

 • Joel:
  Jo jag håller med dig att yrkesfisket måste hållas hårt och lagar skall följas. Men folk måste ändra inställning kring yrkesfisket. Inom kategorin sportfiskare så finns det en grupp som har en jargong att alltid skylla allt på yrkesfisket, vilket jag inte tror ger ett bättre fiske.

  Jag har ju med siffror visat hur mycket fisk sälen måste äta. Ändå kommer kommentarer att det är viktigt att få bort snörpvadfisket i fjordarna. Det handlar om prioriteringar, störst problem först. Om sälen fixar att äta 32000 innanför trålgränsen och snörpvadfisket tar upp 1000 ton(99% skarpsill), vad skall vi börja med? När sedan bestånden läker, måste ju snörpvadfisket kontrolleras hårt. Som det är nu spelar ju det ingen roll, det finns ju ingen fisk att få förutom skarpsill och sill. Men om bestånden läker kommer ju allt i annan dagar. Man kan nästan vända på det hela. Hade inte sälen fått lov att äta ner torsk mm, så hade snörpvadarna inte fått fisk inomskärs då de hade fått för mycket bifångst. Alltså, sälen är med andra ord snörpvadarnas smala lycka.

  Jag tror att det hela handlar om någon form av mänsklig avund, där hjärnan spelar fiskare ett spratt. Det är lätt att titta på stora båtar och känna sig underlägsen, medan man låter säl och skarv länsa skafferiet totalt.

  Det hela går ju att dra lite längre. Låt oss säga att yrkesfisket förbjuds totalt innanför trålgränsen. När fiskbestånden inte läker(vilket de inte kan att göra med den sälstammen) vilken grupp tror ni kommer få skulden då?

 • Josef:

  Jag ”skyller” inte allt på yrkesfisket, det är dock bevisat bortom rimligt tvivel att de bär skulden för minskningen av fiskbestånden under 1900-talet.

  Det finns inga naturliga predatorer på säl varken nu eller förr. Späckhuggare t.ex. äter inte säl i Nordatlanten, de äter sill. Sälen är alltså en topp-predator här.

  Dina ”raka fakta” är bara uppskattningar som du redovisar utan beräknad felmarginal. För att ens kunna uttala sig om påverkan från yrkesfiske eller säl måste jag veta hur stor procentuell andel de tar av hela beståndet, någon sådan uppskattning vet jag inte om men jag misstänker att det finns mycket mer än 33000 ton.

  Vad jag påpekade var att det finns MYCKET småfisk (torsk, vitling, glysa, gylta, öring etc.) just nu (säg emot mig någon som tycker att det är annorlunda…). Detta TROTS att sälbeståndet är stort. Som alla vet kan inte en predator öka en längre tid om bytesdjuren minskar…

  Vi behöver troligtvis minska trycket utanför skärgården så att fisken kan vara där utan att bli uppfiskad. När de börjar öka ute på sina djupare habitat så flyttar de troligtvis inåt land också. Vi saknar idag de landnära bestånden, som var skiljda från uthavsbestånden, men som togs upp av fisket. Därför måste vi vänta på nya migrationer av populationer inåt kusten, småtorsken som finns här nu är till stor del bara småindividerna av utsjöpopulationerna och kommer inte stanna här när de växer upp.

  Yrkesfisket innanför trålgränsen är nog inte stora boven i dramat utan snarare utsjöfisket, inomskärsfiskarna drar nog dock sitt lilla strå till stacken eftersom även de plockar ut de största individerna.

  Jag har svårt att se att en säl skulle fånga fisk över 50 cm för att äta, när man forskar på sälens födoval använder man fisk under detta mått som testfisk. Favoritföda verkar vara sill, torskfisk och plattfisk. Och åter igen, det är INTE brist på dessa i storlekar under 50 cm…. eller är det jag som fiskar på osedvanligt bra fiskeställen? Vitling, småtorsk och sandskädda finns i enorma mängder, dock inga stora, det tas upp när de flyttar till djupt vatten…

  Presentera gärna din källa bakom påståendet att fiskpopulationen inte kan öka med denna sälstammen, är intresserad av denna studie. Har ej hört talas om den själv…

 • Josef jag förstår verkligen inte ditt resonemang, varför skulle det du beskriver betyda att jag behöver ändra inställning mot yrkesfisket?

  Ekosystemen i haven är oerhört pressade, på många håll döende. Det finns oerhört mycket statistik som med stor säkerhet visar att denna utveckling kom igång i samband med det industrialiserade yrkesfisket. I dagsläget är det till och med så illa att det storskaliga yrkesfisket knappt kan ske på våra vatten, istället skövlar man idag kring länder där utvecklingen inte gått lika fort (Europas fiskeflotta hittas olustigt nog ofta kring Afrikanska u-länders kuster).

  Kvar i Sverige finns en mindre skara yrkesfiskare som fortsätter fiska på det lilla vi har kvar, vilket ännu mer minskar chanserna till återhämning. Detta måste jag ställa mig emot.

  Jag tycker om att äta fisk och vill kunna köpa fisk i affären, och jag vill gärna se att människor kan livnära sig på yrkesfiske. Men det ska ske på rimliga nivåer med rätt förhållanden. Tyvärr innebär detta, som jag förstår det, dock att Sverige måste klara sig utan/med extremt begränsat yrkesfiske under en period, medan våra hav läker.

  Jag är inte tillräckligt insatt på sälfronten för att tycka till ordentligt kring det. Men behövs åtgärder även där för att hjälpa havets ekosystem att komma på rätt köl – då tänker jag självklart inte ställa mig emot.

  Slutligen: Varför skulle jag som sportfiskare avundas, ”titta på stora båtar och känna mig underlägsen”? Ett rentav löjligt uttalande. Som sportfiskare är jag ute efter utmaningar, naturupplevelser och spänning. Inte stora kvantiteter med mycket bifångster.

  (Jocke tog upp källhänvisningar och där får jag väl erkänna att jag på rak arm blir bristfällig. Jag tror dock att man skulle kunna styrka mycket av det jag skriver genom att använda sig av källförteckningen i den utmärka, och så ofta refererade, boken ”Tyst hav” av Isabella Lövin, eller varför inte gå till boken/filmen ”End of the line” av Charles Clover.)

 • Jocke:
  ””Jag ”skyller” inte allt på yrkesfisket, det är dock bevisat bortom rimligt tvivel att de bär skulden för minskningen av fiskbestånden under 1900-talet””

  Hört talas om försuring?

  ””Det finns inga naturliga predatorer på säl varken nu eller förr””

  Hört talas om björn och isbjörn? Håkärring?

  Å så kan jag hålla på att besvara resten av ditt inlägg men det finns ingen mening. Du har bestämt dig.

  Faktum är att säl äter mer än yrkesfisket på västkusten. Det finns tom rapporter från Naturvårdsverket på det. Men det är inte det som är poängen, förstår man inte siffran som jag redan angett, kommer man aldrig förstå den. Antagligen för att man inte vill, eller tjänar på det.

  I slutändan så är det så. Älskar man att fiska så vill man ha bra fiskbestånd. Det kan vi inte ha med varken försurade vattendrag, överfiske eller överetablering av säl.

 • Josef man får nog ta dina säl-siffror med en nypa salt när du påstår att 99% av snörpvadsfisket i innerskärgårdarna utgöres av skarpsill. Är dina lika dåliga som din kunskap så får du väl ringa till Astrid Fiskeexport och fråga dom om dom bara får skarpsill i sina jättesnörpvadar långt innanför trålgränsen.

  Det är just sådana här isvintrar vi behöver för att slippa snörpvadseländet i innerskärgårdarna.

 • Joel: Håller med dig i det du skriver i stort. På många platser i världen är det ett otroligt överfiske.

  När det gäller avund, så tror jag att det är en grym faktor bland fiskare. Inte för att du kanske är sådan, och absolut inte att du vill ha en trålare.

 • Havet har en buffrande förmåga, det är först på senare år som man börjat tala om en risk för att havet börjar luta åt att vara försurat. Det är bara inlandsvatten som varit sura tidigare. Och skulle det vara försurning så skulle inte den slå mot stora fiskar utan mot antingen små eller mot hela beståndet. Vi skulle inte få en övervikt av småfisk med försurning.

  Hört talas om att björn lever inte av säl i Sverige? Eller att isbjörn inte finns här och inte har inte gjort det på tusentals år, om ens någonsin. Håkäring är djuphavslevande och äter as och är inte en aktiv jägare av säl, däremot döda sälar. Beståndet av säl idag motsvarar det som fanns för 100 år sedan och då fanns det även fisk…tills moderna fisket satte igång.

  Jag förstår siffrorna, men du har inte läst hela mitt inlägg där jag skriver tydligt(?) att inomskärsfisket spelar mindre roll än utsjöfisket och att det är storleken på fisken som fiskas som har betydelse!
  Det ”faktum” (nej faktiskt inte ”faktum”, men väl inferens…det är skillnad, såvida du inte personligen observerat varenda fisk som tagits av både fiskare och säl) att säl äter mer än inomskärs-yrkesfisket säger ingenting om fisket tar stora individer och sälen tar små och på olika platser dessutom. De stora är de som behövs för att återskapa ett naturligt hav. Det sälen äter finns det relativt gott om. Har du aldrig fiskat inomskärs på västkusten? Testa det, du kommer få massor av småfisk, väl så det räcker både för dig och ett bra gäng sälar. Men du kommer sällan att få en stor!

  Om någon har bestämt sig så är det ju du, som slänger fram två siffror som du kallar ”bevis” men som är irrelevanta i sammanhanget (eftersom vi inte vet och därmed inte kan jämföra med totalsiffran på inomskärsbestånden) och sedan kommer med tokigheter och struntar i övriga presenterade argument.

  Tips: Läs på innan påståenden!

 • Kristan:
  När det gäller sälen är jag säker på siffrorna. När det gäller vad snörpvadarna vill ha, så brukar ju det vara skarpsill eller sill. De jag pratat med får oftast väldigt ren fångst. Men du får gärna fylla i med vad du vet, det skulle vara väldigt kul att höra.

 • Vilken är källan på sälbeståndet är 18000? Jag hittar bara populationsuppskattningen från 2005 där det anges 9500 individer på västkusten. År 2002 var det 19000, sedan kraschde beståndet då 10000 dog, och vi såg en jätteökning av fisk efter det… eller nej, det gjorde vi ju faktiskt inte…

 • Jocke:
  Du skrev
  ””Det finns inga naturliga predatorer på säl varken nu eller förr””
  En fråga. Tycker du inte 1000tals år sedan är förr?

  Du skrev:
  Jag ”skyller” inte allt på yrkesfisket, det är dock bevisat bortom rimligt tvivel att de bär skulden för minskningen av fiskbestånden under 1900-talet”
  Fel skrev jag, se på försurningen och öring. Alla skylde öringnedgången på fisket men det visade sig att det var försurade VATTENDRAG.

  Tips: Läs vad jag skriver innan du svarar.

  Eftersom, det verkar viktigt för dig, om hur många knubbsälar det fanns för 100 år sedan. Så kanske du kan upplysa mig om hur många som fanns för 400 år sedan i Skagerack?

  Jag skall försöka tänka som du vill. Säg till var jag tänker fel.

  Först, det finns obegränsat med småfisk som räcker till både säl och fisket(men inte till snörpvad kanske). Och allt finns inomskärs. Helt plötsligt när fisken blir exakt över 50 cm sticker den till havs, och fiskas direkt upp av trålare. Fast det syns inte på officiella landningar. När provtrålningar görs finns ingen stor fisk någonstans. Låter detta så särskilt verklighetsbaserat?

 • OK

  Fråga 1: 14000 år sedan fanns det isbjörn i Sverige. Då låg inlandsisen här. Inlandsisen ligger inte här idag. Därför finns inte isbjörn kvar. Även om de har funnits var det så länge sedan att deras försvinnande knappast har att göra med hur sälstammen regleras.

  Fråga 2: Öringnedgången var delvis på grund av försurning och delvis på grund av fisket. Men jag syftade förstås (?) på de marina bestånden t.ex. torsk när jag skrev om minskningarna.

  Fråga 3: Nej, ingen räknade säl på den tiden. För ca hundra år sedan fanns det dock fler än 16500 knubbsälar, jämfört med 9500 år 2005 och mycket fisk fanns det också. Samtidigt (d.v.s. vid sekelskiftet).

  Fråga 4 (”Säg till när jag tänker fel”), mening för mening:

  * Det finns inte obegränsat, men mycket småfisk inomskärs. Och det räcker till sälen, uppenbarligen eftersom stammen ökar (annars skulle de ju svält ihjäl).

  * TILL! Nej, det finns även en hel del småfisk utomskärs. Den stora fisken försvinner dock först i och med trålfiske och det som blir kvar är små fiskar. (Finns otaliga forskningsrapporter om detta)

  * TILL! Nej, de drar oftast innan de är 50 cm. De kustnära bestånden blev dock över 50 cm inomskärs och de försvann någon gång på 80-90-talen (samtidigt som sälen dog bort väldigt mycket, så det var inte de som åt upp dem!). Torsken som lever inomskärs nu är vandrande torsk som bara växer upp vid kusten innan den flyttar utomskärs (ofta ända till Nordsjön). (Finns rapporter att läsa om detta med, inklusive genetiska undersökningar! Jag kan länka om du vill.)
  Du har rätt i att de större ofta fiskas upp direkt, Fiskeriverket har fått in märkt torsk från fiskare bara några enstaka dagar efter det att de släpptes i havet. Fiskeridödligheten är hög!

  * Det syns inte i officiella landningar eftersom man väger fisk som art, alla fiskar tillsammans.

  * I princip har du rätt i att det inte fångas stor fisk någonstans i provfisken, speciellt inte på västkusten. Enstaka så klart men väldigt få jämfört med 30 år sedan.

  * Nej, du har rätt i att din text inte låter speciellt verklighetsbaserad.

  Kan du nu vara så vänlig att svara på vart du fick ”faktan” om sälstammens storlek och var du läste att fiskarna omöjligt kan öka med nuvarande sälstam?

 • Jocke: Det får bli mitt sista inlägg. Jag ger dig predtorer(isbjörn, björn och håkärring) det verkar inte helt orimligt att både varg och sillhaj kan ge säl problem med. Nu har ju inte jag träffat på någon sådana predatorer på in fiskeresor det sista. Och det är väl det som problemet.Och ja håkärring äter säl, hur mycket det kan påverka ett bestånd, går ju endast att spekulera i. Men att de bara skulle äta as är ren lögn från din sida. Vem som helst kan gå in på Wikipedia och kontrollera.

  Det räknades säl Skagerack på den tiden. Och det var ett väldigt lätträknat bestånd. Totalt sätt så fanns det överhuvudtaget INGEN = 0 st knubbsäl i hela Skagerack för 400 år sedan. Den dök upp i Skagerack, någon gång på 1700 talet om jag minns rätt.

  18000 är den siffra som jag läste senast tror att det var Jägarförbudets ansvarige. För 2009 så anger Naturvårdsverket så fint termen mer än 15000 När det gäller inventeringen och dess exakthet är ju under all kritik. Och det är ju så i forskarvärlden, att istället för att se på de viktiga frågorna, så bråkar man om detaljer. En vanlig idiot som jag, förstår att om man åker över med flygplan och tar kort, så missas en hel del säl. Men inte i forskarvärlden för där måste sanningen råda. Och det som inte syns verkar ju inte finnas. Så, beroende på vilka du frågar, så kommer beståndet vara någonstans mellan 16 000 sälar upp till 20 000. Faktum är att ingen vet, en exakt siffra, men jag kan förstå om du vill hänga upp dig på detta, du verkar ju vilja prata om detaljer. Vem vet, en säl kanske äter 4,9kg om dagen med eller 5,1kg. Vad spelar det för roll?

  I slutändan är det så. Sälen äter fisk. Mer än den fisk som landas yrkesmässigt på Västkusten. Och det försöker du förklara bort? Med storlek dessutom. Du kan ju fundera hur stor del utav yrkesfiskarnas fångst som består av skarpsill eller sill. Inte ett enda ord om att minska en sälstam utan allt är yrkesfiskarnas fel? Du måste vara lika köpt som SFR fast åt andra hållet. Jag kan lika väl prata med en sten.

  Samtidigt som jag och pojken inte får fiska en enda fisk i fredningsområden, så patrulleras nog varenda fredningsområde dagligen i hela Skagerack och Kattegatt av säl som behöver 5 kg fisk om dagen. Vi hade varit glada om vi fått någon fisk, som vi släppt tillbaka.

  Skamligt är vad det är!

  Det spelar ingen roll

 • Det största felet med fiskeriforskningen och politiken, och därmed folks uppfattning om fiske är att när man gör beståndsuppskattningar så tar man inte hänsyn till andra faktorer än fiske.Hur mycet säl eller val det finns i ett område det bryr man sig inte om.Ett exempel är det berömda torskbeståndet vid newfoundland.samtidigt som torsken blivit ”utfiskad” så har t.ex gråsälen ökat från under 10 000 på sextiotalet till 400 000 från samma tid grönlandsälen från 1,3 till 8 miljoner idag.En sak är säker, varenda torsk som bara dessa två faktorer dödat, har i media yrkesfiskarna fått skiten för. Dagens utfiskningsdebatt är inget annat än en prestigekamp, för inte kan väl forskare och media erkänna att man kanske är på fel spår??

 • Josef: Hade mängden fisk hängt samman med mängden säl hade jag varit på din sida. Nu är det inte så.

  Fiskmängden varierar dock med fångstansträngningen i fisket. Mer fiske –> Mindre fisk! Fisken började minska samtidigt som trålfisket startade.

  Av någon anledning saknas fisk kustnära ÄVEN där det INTE finns så mycket säl!

  Och på många ställen där det finns mycket säl finns också mycket fisk!

  Resultaten är solklara.

  Åter igen,(för fjärde gången tror jag) om sälen äter mycket fisk (det ger jag dig! utan tvekan, de äter mycket!!!) och det samtidigt finns mycket fisk i storleken de äter. Då är detta ju INGET PROBLEM. ELLER??!!

  Du verkar ju mest avundsjuk av alla här. På sälarna.

  Fiskeriforskning är ingen exakt vetenskap, inte heller populationsuppskattning. Men vad tror du jägareförbundet använder för metoder när de räknar säl, är de mer exakta? Då kanske de skulle berätta om sina magiska beräkningar för forskarna…

  Forskarna är inte ute efter att vinna någon debatt, faktum är att de flesta helst skulle slippa debatten eftersom denna bara är en stor bromskloss i arbetet. Slöseri med tid.

  Hade sälen legat bakom fisknedgången hade detta varit stora nyheter och forskarna hade slagits om att få rapportera om det. Sådana resultat skulle nämligen ge stora summor i forskningsanslag.

 • Andres k: Titta på fångststatistiken så ska du få se vem som bär ansvaret för fiskminskningen.

  1988 och 2002 dog mängder med säl här. Som följd av detta hände inget positivt alls med fiskpopulationerna i Sverige!

  Det finns prestige i forskning, absolut. Folk kan ha svårt att ändra riktning eftersom de vill tro på sina egna resultat. Något som ger ännu mer prestige än att ha rätt själv är dock att bevisa att alla andra har fel. Forskare håller inte varandra om ryggen, tvärt om, det är extremt hård konkurrens om pengarna.

  Jag tycker att man kan jaga säl. Men för mat isåfall, inte för att decimera beståndet på flera tusen individer.

 • Andres:
  Jag är med dig i denna fråga. Men först tror jag inte att torsken försvann pga av sälen, varken här eller i New Foundland. Men det kanske du heller inte menar? Men här som där är det sälen som hindrar att fiskbestånden kommer tillbaka. Sälen skulle ju inte klara av att beta ner bestånden i första läget, men när bestånden är sårade så blir ju sälen direkt förödande.

  Håller med dig om forskarna. Tyvärr är nog hela forskarkåren i fiskarfrågor väldigt homogen, verkar likna någon religiös sekt, där allt blir bra i hela världen om yrkesfisket upphör.

  Jag har hört talas om ett projekt som även stödjer dina uttalande om forskarna. Kan inte detaljerna helt och hållet. Men det skall finnas ett lokalt torskbestånd som lever i en fjord i Bohuslän(byfjorden?). Forskarna har sett till att inte överhuvudtaget något yrkesfiske efter torsk kan ske där och fritidsfisket är strängt reglerat. De har med andra ord gjort allt vad de kan fiskemässigt för att låta beståndet öka. Men det gör det inte. Problemet att det skall finnas en sälkoloni i närheten på flera hundra djur.. Å så undrar forskarna varför det inte dyker upp mer torsk. Man tar sig för pannan. Jag kan inte dra några andra slutsatser än att forskarna antingen är inkompetenta, fega eller köpta. Även någon form av permutation av de slutsatserna skulle fungera som förklaringsmodell för mig.

 • Det är just där det brister,att det inte finns tillgång till annan statistik än fisket. det skulle väl betraktas som tjänstefel om man inte har ställt kurvorna med fiskbeståndens nedgång och säl och valbeståndens uppgång bredvid varandra och tro att det ena inte har med det andra att göra. Att en säl äter 5 kilo per dygn stämmer ju bra, om den väger 30-40 kilo och lever i fångenskap. frågan är hur mycket fisk en vild vuxen knubb eller gråsäl dödar per år? Här gömmer sig väl en av anledningarna till att man inte springer bena av sig för att göra sälinventeringar värda namnet.Att forskare skulle riskera sitt anseende genom att göra en helomvänding från det spår man slagit in på tvivlar jag starkt på,hellre reglerar man ihjäl hela fiskerinäringen.

 • Ren fakta:

  Fiskeridödligheten mellan 1981 och 2008 för torsk i Kattegatt:60-70% av beståndet.
  Gränsvädet för varaktigt bestånd: 45%

  För Nordsjön/Skagerrak samma period: 50-70% av beståndet
  Gränsvärde: ca 48%

  Dödligheten för 1-årig torsk MINSKAR innanför trålgränsen med 25% (trots säl) jämfört med utanför

  Dödligheten för 2-årig torsk MINSKAR innanför trålgränsen med 50% (trots säl) jämfört med utanför

  Källa: Resurs och miljööversikt 2010 Fiskeriverket

  Ladda ner och läs här: https://www.fiskeriverket.se/download/18.28d9b61d126d6846f29800014633/R%26M+2010+webb.pdf

  Btw. Havstensfjorden är det man har hittat enstaka lekmogna torskar för drygt ett år sedan(kanske lokalt bestånd, vi får hoppas på det!), och man har nyligen skyddat området. Fiskbestånd blir inte livskraftigt med fullvuxna individer på ett par år, därav har man ännu inte sett någon ökning.

 • Och var kan man läsa om sälars och även skarvars andel av fiskdödligheten??

 • Jocke: Är du forskare? Det skulle nämligen förklara en hel del för mig.

  Om du tittar på den fil du angett ser ju du själv( och alla andra med för den delen) att säldöden 1988 syns tydligt. När sedan beståndet av säl hämtar sig så åker torsken på pumpen igen.
  Bilden jag pratar om är lekmogen torsk i Kattegatt.

  Förövrigt är ju den grafen en inverterad kurva utav knubbsälsbeståndet, vilket en normal idiot kan se. Men uppenbarligen inte hela Sveriges forskarkår. I Nordsjön kan säkert det vara för högt fisketryck. Men i Kattegatt är sälen problemet, det har ju du själv visat.

  Köpta, inkompetenta eller fega.

  Inför säljakt på en gång innan sälen utrotar fler lokala bestånd!!!

 • http://skargardsbryggan.com/dokument/torsk_3.pdf
  Saxat ifrån sk experter:

  ”För att studera de kustnära bottenfiskbeståndens förekomst och storleksfördelning har
  provtrålningar genomförts vid upprepade tillfällen under 2000-2001. Dessa provtrålningar
  visar på en tidvis hög förekomst av ungfisk av arter som sandskädda, rödspotta, vitling, kolja
  och torsk. Resultaten visar samtidigt på en extremt låg förekomst av fisk i storlekar över 25-
  30 cm i totallängd, jämfört med de fångster som gjordes vid motsvarande provtrålningar
  mellan 1920-talet och 1970-talet.
  Det noterades också att förekomsten av bottenfisk över 25-30 cm inte ökade under
  undersökningens gång. Detta förhållande kan för det skyddade kustområdet innanför
  trålningsgränsen troligen förklaras med att fisken vandrar ut från kusten”

  Min kommentar:
  Men de kan också åka upp i rymden, det verkar lika troligt tycker jag. För på något sätt så är det ju ingen som ser dem i landningar.
  Självklart är det sälen(skarv kanske med?) som klipper dem innan de blir 30 cm. Vad var det du sa Jocke om sälen, vilken storlek vad det de ville ha???? Vilken fars!

  Vidare:
  Förekomsten av torsk i Västerhavet har minskat kontinuerligt
  sedan början av 1980-talet fram till idag. Analysen indikerar vidare att nedgången har
  skett ungefär samtidigt längs hela västkusten och att den största minskningen kan
  noteras under vårvintern, dvs under lekperioden:

  Min kommentar:
  Och när började sälbeståndet explodera tror ni?

 • Om torsken i skärgården hade varit genetiskt närbesläktad med den i rymden så hade det kanske varit en möjlig förklaring. Nu är det så att den är mer närbesläktad med Nordsjötorsken än med spillrorna av stationär lokal torsk.

  Anledningen till att sälen verkar vara inverterad är att med tiden som faktor ökar den, medan fisken minskar.

  Fiskpopulationerna är även en inverterad kurva av fisket (fångst per ansträngning). Och därtill passar det mycket bättre.

  2:a världskriget fick vi en jätteuppgång av fisk för man vågade inte fiska lika mycket.

  Fisken minskar inte från 80-talet. Den minskar från början av 1900-talet, och då minskade även sälen kraftigt p.g.a. skottpengar på säl.

  Men om nu fisket tar mer än 50% av beståndet varje år. Vad händer då?

  Om du har 1000 kr på banken och varje år tar ut 60% av hela beloppet inklusive ränta. Vad händer med ditt konto?

  Sälen gynnas av att den stora fisken försvinner, eftersom det blir utrymme för liten fisk (hur mycket fisk tror du inte att en population av storvuxen torsk äter???).

  1. Stor fisk minskar
  2. Liten fisk gynnas av detta
  3. Säl äter liten fisk –> Gynnas

  Varför minskade inte fiskbeståndet vid sekelskiftet när det var lika mycket säl som nu?

  Största delen av fisken tas av fisket. Näst störst andel tar nog fisken själv (fisk äter annan fisk). Sedan kommer troligtvis säl och skarv.

  ”Analysen indikerar vidare att nedgången har
  skett ungefär samtidigt längs hela västkusten och att den största minskningen kan noteras under vårvintern, dvs under lekperioden.”

  Varför minskar fisken utmed hela kusten när sälarna inte lever utspritt utan i kolonier och därtill bara i skärgårdar (Södra Halland har inte mycket säl, ändå minskar fisken)

  När tror du det är lättast att fånga fisken för en trålare? Vid leken när de samlas kanske?

  Du motbevisar dig själv…

 • För att förtydliga:

  Vid sekelskiftet fanns mycket säl och mycket fisk. Därefter minskade båda. Fisken har fortsatt att minskat konstant sedan dess (undantag krigsåren) medan sälen har pendlat upp och ner.

 • Hittade precis datan för knubbsäl. Den samlas in varje år på alla kända lokaler för knubbsäl.

  Vad gäller din fina kurv-matchning mellan sälen och lektorsken i Kattegatt så är det ju märkligt att det inte verkar finnas säl mellan Båstad och Göteborg (d.v.s. i Kattegatt). Iallafall inte sedan 1971…

 • Vill man ha en ledtråd vad som händer med den större torsken titta på youtubeklippet Harp seals hunting cod…. Ett helt normalt sälbetende. GOD JUL!!!!

Annons
AKTUELLT

Här är stjärnkockens superavancerade fiskrecept

Tycker du att det är för enkelt att tillaga fisk? Då är det här receptet för dig. Det är Facebooksidan Intersybarite  som lagt upp filmen på den japanska kocken Seiji Yamamoto, med tre Michelinstjärnor under bältet, som visar hur han tillagar en ”Akamutsu”, på engelska rosy seabass (ungefär, rosig havsabborre, Doederleinia berycoides). Och om du

Extremfiske i Florida efter orkanen Matthew

Orkanen Matthew fick katastrofala följder när den drog in över, bland annat, Haiti och Florida. Men den påverkade också fisket. Alla har förmodligen sett bilderna från de förödande konsekvenserna av orkanen Matthew på Haiti och kaoset som följde när den drog in över Florida. Där har den också chockat ekosystemet – och det var alltså

Solglasögon för ekolodsanvändaren

Trött på att inte se ekolodet ordentligt när du har solglasögonen på? Då kan det här vara lösningen för dig. Det är Sunread som lanserar den nya produkten WIND. Det är ett par solglasögon med bifokala linser, alltså de har två olika slipningar, en som gör att du ser på långt håll och en som

Tufft gädd-SM väntar, tror titelförsvararna

Förra året tog Team Mouse Fishing hem SM i gädda. Inför årets upplaga är de ändå ödmjuka. – Vi hoppas på en bra placering – vilket kommer att bli riktigt tufft i år, säger Tony Andersson. SM står för dörren och fjolårsvinnarna, bröderna Andreas och Tony Andersson, är redo. – Vi har inte laddat så

Fortsatt nätfiske på grundområden

Trots att det sedan flera år är förbjudet att fiska innanför tremeterskurvan efter 1 oktober har det i höst gjorts flera beslag av nät i Skellefteå skärgård. Men tillsynsarbetet försvåras av indragna anslag. För att skydda svaga och känsliga bestånd av framförallt lax och havsöring har myndigeterna beslutat om restriktioner för nätfisket. Bland annat att

BILDSPEL: Ännu fler 2017-beten

Alla intresserar sig för beten och ibland kan det upplevas som hela sportfiskevärlden snurrar kring detta heta ämne. Nedan finner du ytterligare sju nya beten  som kommer ut i butikshyllorna under nästkommande år. Vissa av dem har några riktigt intressanta detaljer. En tydlig trend bland beteshyllorna över våra breddgrader är det hårda som möter det

P-avgifter ska ge mer lax i Vättern

Stiftelsen Mer lax i Vättern jobbar för precis det de heter. En de del av pengarna får de genom skänkta p-avgifter, rapporterar Skaraborgs Allehanda. Mikael Darheden från Kavelbron Event driver stugbyn i Granvik som skänker hälften av p-avgiften från Granviks hamn till Mer lax i Vättern. Förra året blev det 14 000 kronor – i

2013 års vinnare jagar SM-revansch

2014 års SM blev misslyckat, 2015 var de inte med. Nu jagar svenska mästarna från 2013 revansch i Karlskrona. Fiskejournalen ringde upp Josef Pilot från Team Happy Angler för att känna av tempen innan helgens SM-final i gäddfiske. – Vi har hållit på i flera veckor och förberett oss. Vi har inte förfiskat någonting men

Nu får svenskt sillfiske miljömärkning

I dag blev det klart. Sillfisket utanför svenska kusten blir MSC-certifierat. Det betyder att tillgången på miljömärkt sill kommer att öka i Sverige. Det är runt 40 båtar som är med i certifieringen, 18 av dem är svenska och de levererar fisk framförallt till den svenska marknaden men även den tyska och danska. Det gäller

Åttaåring med karprekord

Joel Olsson Kuisma är inte mer än åtta år – men kan redan titulera sig rekordhållare. Den karp på 14 kg han landade häromveckan är nämligen dokumenterat Göta älv-rekord. Som den flitige FJ-läsaren redan noterat så har unge herrn ett efternamn som förpliktar. Pappa heter Jarmo Kuisma och är en framgångsrik specimenfiskare med brett register,

Annons
Annons
SOMMARENS HETASTE ERBJUDANDE!

AOF1639-0059R-friluftskniv-250x240-MH

FÖLJ OSS!

FÖR ALLA FLUGFISKARE!

AOF1608-banner250x240-FJO

TYCK TILL!

Vad fiskar du helst på hösten?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

Annons
Annons
Instagram
Annons