Annons
Annons

Kalkningen viktig för sportfisket i Värmland

Annons
Halån i norra Värmland, ett försurat vattendrag som aldrig kalkats. (Foto: J M Tomperi/LST Värmland)

Halån i norra Värmland, ett försurat vattendrag som aldrig kalkats. (Foto: J M Tomperi/LST Värmland)

Värmlands län är ett av de största kalkningslänen med omfattande kalkning i många målområden. Större delen av länet är försurningsdrabbat, generellt är merparten av skogsmarken norr om Vänern försurad. Kalkningsverksamheten skyddar förutom bottenfauna, flodkräftor och flodpärlmusslor även bland annat vild klarälvslax och många öringbestånd som i sin tur genererar ett bra sportfiske och en viktig besöksnäring för regionen. Detta skriver Sportfiskarna i ett pressmeddelande.
I en nyligen publicerad rapport ”Kvalitet och kalkbehov inom kalkningsverksamheten” granskade Havs- och vattenmyndigheten (HaV) länens kalkningsverksamhet utifrån deras regionala åtgärdsplaner. Enligt rapporten hade Värmlands län bland annat en vattenkemisk måluppfyllelse på endast 40 procent i åtgärdsområdena under 2005-2011, vilket blir bland de sämsta av alla län i Sverige. Sportfiskarna ställde med anledning av detta några frågor till Jens Andersson, kalkhandläggare på Värmlands län.

Ger HaV:s rapport en rättvis bild av kalkningsverksamheten i Värmlands län?
”Delvis. HaV har fullständigt rätt i att effektiviteten kan bli bättre på många ställen, och att till exempel vattenprovtagningen kan göras bättre. Det uppföljningsmöte som skedde efter granskningen med HaV var ett mycket positivt och utvecklande möte. Man visade stor lyhördhet för det som Länsstyrelsen i Värmland hade att framföra, och har också varit till stor hjälp för det fortsatta arbetet med att förbättra kalkningsplanen.
Det utvärderingssystem som använts i rapporten för att jämföra länsstyrelserna med varandra fick dock en väldig snedvridning åt negativt håll för Värmlands del. Det berodde på att man undersökte hur väl man klarat måluppfyllelsen baserat per åtgärdsområde. Då ett åtgärdsområde innehåller flera målområden, det vill säga faktiska sjöar och vattendrag, ser det i det utvärderingssättet ut som att man inte klarar målen någonstans i hela åtgärdsområdet, om kanske ett vatten av tjugo inte klarar målet. Då kalkningen är så omfattande i Värmland har vi stora åtgärdsområden, med många målområden i varje. Det får till sluteffekt i utvärderingen att den snarare speglar det administrativa sätt kalkningen är indelad i Värmland, mer än hur väl målen klaras. Räknat per målområde, alltså faktiska sjöar och vattendrag, ligger Värmland gott och väl över 90 % måluppfyllelse i båda fallen.”

Var skapar kalkningen värden för sportfisket i Värmlands län?
”Man kan nämna hela norra Klarälvsdalen och västra Värmland, där kalkning sker i tillflödena till Klarälven och till sjöarna. Det är i tillflödena till älven och sjöarna en stor del av den fisk som utgör en del av lockelsen med att turista i Värmland produceras, bland annat Klarälvslax.
Sportfisket sker till större delen i de större vattendragen och sjöarna, till exempel Klarälven, Foxen och Stora Le. Det finns gott om plats och säkert många oupptäckta bra fiskeplatser i länet. Bland annat ligger några av länets bästa elfiskelokaler i Havån i Tåsans vattensystem, där väldigt få fiskar för tillfället.”

Kalkdoserna i länet har minskat med 2000 ton/år sedan 2011. Kan det finnas risker för biologiska skador med mer nedskärningar?
”Riskerna är uppenbara att biologiska skador kan uppstå, framförallt som vi ser att provtillfällena med låg alkalinitet, alltså buffertförmåga, har ökat mycket sedan nedskärningarna påbörjades 2006. Det kan se ut som om man klarar målen med avseende på pH, men pH är en ganska instabil parameter att använda. Den kan nämligen dyka väldigt tvärt, om buffertförmågan i vattnen är liten. I kombination med eventuellt höga aluminiumhalter kan en sådan surstöt medföra nästan omedelbar massdöd för fisk och andra vattenlevande organismer. Risken varierar dock från vatten till vatten. Att ta reda på vilka vatten där nedskärningar kan göras, eller där höjningar bör göras är en mycket grannlaga uppgift. Genomgångar av kalkdoser och resultat sker dock löpande varje år, där resultaten av vattenkemiska och biologiska undersökningar jämförs med kalkdoserna. ”

Hur kan ni effektivisera kalkningen i länet ytterligare?
”Utökad våtmarkskalkning och flera kalkdoserare är bra alternativ till att kalka sjöar för att påverka nedströms liggande vatten. I det ena fallet finns dock dels problematiken med att kalkning förstör våtmarker, samt att det är väldigt få personer i landet i dag som kan planera våtmarkskalkning. Önskemål om utbildningar i planering av våtmarksskalkning har framförts till HaV.
I det andra, att även om doserare i många fall vore ett mera effektivt alternativ, så måste det finnas farbara vägar i anslutning till vattendraget och helst tillgång till ström, samtidigt som inte värden som till exempel kulturmiljöer eller utseende i anslutning till bebyggelse förstörs. Dessutom kostar en ny doserare ca två miljoner kronor att sätta upp i engångskostnad. Att effektivisera kalkningen med hjälp av doserare är alltså beroende av att vi får de medel vi söker.”

Har Värmlands län nykalkningsbehov eller behov av att återuppta kalkning i något vilande målområde?
”Det finns ett fåtal vatten där nykalkningsbehov finns, till exempel Halån i Nordvärmland. Det finns också behov att återuppta kalkning i ett fåtal förut kalkade vatten, som till exempel Laxöringebäcken strax sydväst om Munkfors. Det finns även troligen ett stort mörkertal av försurade vatten ute i länet, där någon provtagning aldrig har genomförts.”

Läs tidigare notiser om försurning och kalkning.

LÄS OCKSÅ

Annons
0 kommentarer

E-postadressen publiceras inte.

Annons
AKTUELLT

Gädd-SM-vinnarna om guldtaktiken

Tuffast möjliga förutsättningar. Då var det ett hemmateam som klev fram. – Jag tror hemmaplan var en enorm fördel under två dagars tävling med så här dåligt fiske, säger Håkan Björk från Team Karlskronafiske som vann SM i Gädda. Grå himmel; blåsigt och blött – SM avgjordes under tuffast möjligt förutsättningar. Men Team Karlskronafiske hade

Gös attackerar dykare

Gösen är en egendomlig fisk tillika en våra största sötvattenspredatorer. Se filmen där dykaren åker på stryk av en bastant fisk. Att gösen befinner sig högt upp i näringskedjan är enkelt att se om man kikar på den här filmen. En oinbjuden gäst i form av en dykare kommer för nära en stor gös vilket

Laxen ska kunna stiga i Dalälven

I torsdags höll Nedre Dalälvens fiskeprojekt, som samlar flera organisationer, stormöte i Gysinge. Målet: Att lax och öring ska kunna ta sig förbi fler kraftverk i Dalälven, skriver P4 Gävleborg. Lax och öring som vill vandra uppåt hindras tidigt i Nedre Dalälven, det första vattenkraftverket kommer redan vid Älvkarleby kraftstation. Men längre upp finns de

Här är stjärnkockens superavancerade fiskrecept

Tycker du att det är för enkelt att tillaga fisk? Då är det här receptet för dig. Det är Facebooksidan Intersybarite  som lagt upp filmen på den japanska kocken Seiji Yamamoto, med tre Michelinstjärnor under bältet, som visar hur han tillagar en ”Akamutsu”, på engelska rosy seabass (ungefär, rosig havsabborre, Doederleinia berycoides). Och om du

Extremfiske i Florida efter orkanen Matthew

Orkanen Matthew fick katastrofala följder när den drog in över, bland annat, Haiti och Florida. Men den påverkade också fisket. Alla har förmodligen sett bilderna från de förödande konsekvenserna av orkanen Matthew på Haiti och kaoset som följde när den drog in över Florida. Där har den också chockat ekosystemet – och det var alltså

Solglasögon för ekolodsanvändaren

Trött på att inte se ekolodet ordentligt när du har solglasögonen på? Då kan det här vara lösningen för dig. Det är Sunread som lanserar den nya produkten WIND. Det är ett par solglasögon med bifokala linser, alltså de har två olika slipningar, en som gör att du ser på långt håll och en som

Tufft gädd-SM väntar, tror titelförsvararna

Förra året tog Team Mouse Fishing hem SM i gädda. Inför årets upplaga är de ändå ödmjuka. – Vi hoppas på en bra placering – vilket kommer att bli riktigt tufft i år, säger Tony Andersson. SM står för dörren och fjolårsvinnarna, bröderna Andreas och Tony Andersson, är redo. – Vi har inte laddat så

Fortsatt nätfiske på grundområden

Trots att det sedan flera år är förbjudet att fiska innanför tremeterskurvan efter 1 oktober har det i höst gjorts flera beslag av nät i Skellefteå skärgård. Men tillsynsarbetet försvåras av indragna anslag. För att skydda svaga och känsliga bestånd av framförallt lax och havsöring har myndigeterna beslutat om restriktioner för nätfisket. Bland annat att

BILDSPEL: Ännu fler 2017-beten

Alla intresserar sig för beten och ibland kan det upplevas som hela sportfiskevärlden snurrar kring detta heta ämne. Nedan finner du ytterligare sju nya beten  som kommer ut i butikshyllorna under nästkommande år. Vissa av dem har några riktigt intressanta detaljer. En tydlig trend bland beteshyllorna över våra breddgrader är det hårda som möter det

P-avgifter ska ge mer lax i Vättern

Stiftelsen Mer lax i Vättern jobbar för precis det de heter. En de del av pengarna får de genom skänkta p-avgifter, rapporterar Skaraborgs Allehanda. Mikael Darheden från Kavelbron Event driver stugbyn i Granvik som skänker hälften av p-avgiften från Granviks hamn till Mer lax i Vättern. Förra året blev det 14 000 kronor – i

Annons
Annons
SOMMARENS HETASTE ERBJUDANDE!

AOF1639-0059R-friluftskniv-250x240-MH

FÖLJ OSS!

FÖR ALLA FLUGFISKARE!

AOF1608-banner250x240-FJO

TYCK TILL!

Vad fiskar du helst på hösten?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

Annons
Annons
Instagram
Annons