Annons
Annons

Miljö

Stora stenar gynnar öring!

En vanlig fiskevårdande insats är utplacering av lekgrus. Nu har Sportfiskarna upptäckt att stenarnas storlek tycks ha betydelse. Stora stenar verkar ge mer variationen i vattendragen och större produktiva ytor. Sportfiskarna i Mälardalen upptäckte vid elfiske att tillförseln av stora stenar i Trosaån varit oväntat gynnsam för den vandrande öringen. Rickard Gustafsson var projektledare för

Ny svensk exportsuccé – gäddfabriker!

Sveriges framgångsrika försök att restaurera våtmarker har inspirerat andra länder. Nu har danska organisationen Fishing Zeeland genomfört en konferens där utvecklingen av egna odlingar diskuterats. Sportfiskarna medverkade och kunde glatt konstatera att deras kunskap går på export. Det är kanske svårt att föreställa sig att gäddor kan utkonkurreras av spigg. Men det sker faktiskt under
Annons

Preliminärt goda resultat av fiskefria områden

Under en informationsträff på Havs- och vattenmyndigheten presenterades över lag positiva resultat från provfisken i de fiskefria områden som införts. Ett undantag är innerfjordarna i södra Bohuslän där totalt torskfiskestopp inte lett till märkbar förbättring av torskbeståndet. Sportfiskarna medverkade under informationsmötet och presenterar nu en tolkning av de resultat som presenterats. Fiskefria områden tycks ha

Östersjöns framtid diskuteras vid internationell storkonferens i Riga

Hur ska olika intressen kunna samsas om utrymmet och resurserna i Östersjön? Representanter från 32 länder sitter nu runt diskussionsborden och lyfter frågan om Östersjöns framtid. Fokus ligger på projektet Baltic SCOPE, vars mål är att finna gemensamma lösningar för ett gemensamt havsområde. Baltic SCOPE har pågått i två år och Sverige är ett av

Sportfiskarna i Göteborg: Hjälp oss hjälpa!

Vilka är framtidens utmaningar inom fiskevården och vad kan vi lära av historien? Det är en av punkterna som diskuteras under Sportfiskarnas öppna hus i Sjölyckan, onsdagen den 7 december kl 19. Sportfiskarna är engagerade i mängder av ideellt drivna projekt i hela landet. I Göteborg har många hjälpt till med att restaurera lekplatser och
Annons

Mer giftiga alger i Östersjön till följd av klimatförändringen

Utsikterna för Östersjön ser dystra ut när klimatet blir varmare. Mängden giftiga cyanobakterier kommer att öka och ogiftiga växtplankton – som utgör näringsbasen i hela ekosystemet – kommer att minska. Det visar ny svensk forskning i projektet EcoChange. Östersjöns ytvatten lär i framtiden bli både varmare och mindre salt. Forskaren Mireia Bertos-Fortis upptäckte att en

Förbättrade metoder behövs för att uppskatta fiskbestånd i Östersjön

Det är vanskligt att med nuvarande mätmodeller dra slutsatser om hur den kustlevande fisken i Östersjön mår. Det visar ny forskning från Sveriges lantbruksuniversitet. Kustlevande fiskar spelar viktig roll för Östersjöns känsliga ekosystem. Därför finns modeller som ska avslöja arternas tillstånd. Resultaten ska kunna ge underlag för beslut om huruvida regleringar behöver införas. Nu visar

Fler ska få möjlighet att skrota sin båt

Är din båt i så dåligt skick att den egentligen borde kasseras? Då är du inte ensam. I Sverige finns närmare 100 000 fritidsbåtar redo för skroten. Nu ska det bli fler skrotningsplatser i landet och därmed enklare för båtägare att skrota sin båt. I Sverige finns närmare 100 000 fritidsbåtar redo för skroten. Tidigare

Gösdöden i Norrköping tycks ha fått en förklaring

Huruvida gösen – som är känslig för snabba tryckförändringar – verkligen dog till följd av förhöjda vattennivåer var länge oklart. Nu visar den första analysen att så var fallet. Kraftbolaget Holmen riskera att bli ersättningsskyldig. I förra veckan uppdagades ett stop i en turbin som gav ett ovanligt stort vattenflöde genom en av slussarna. Följden

Ny och skonsam metod mäter mängden fisk

Tidigare har man varit tvungen att fånga fisk för att ta reda på beståndens storlek. Nu tycks den tiden snart vara över. Danska forskare har utvecklat en metod som endast kräver ett vattenprov från området man vill undersöka. Fisk och andra vattenlevande organismer släpper ständigt ut spår av DNA. Genom vattenprov kan detta DNA insamlas

Annons
Annons
SOMMARENS HETASTE ERBJUDANDE!

AOF1639-0059R-friluftskniv-250x240-MH

FÖLJ OSS!

FÖR ALLA FLUGFISKARE!

AOF1608-banner250x240-FJO

TYCK TILL!

Vad fiskar du helst på hösten?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

Annons
Annons
Instagram
Annons

Laddar