Kraftindustrin sprider skräckpropaganda

– De förslag som finns i Vattenverksamhetsutredningen kommer på intet sätt att släcka ner Sverige eller minska vår konkurrenskraft. I stället har vi nu en möjlighet att miljöanpassa en verksamhet som under mycket lång tid haft en förödande inverkan på biologisk mångfald i våra vattendrag, säger Sportfiskarna.

– De förslag som finns i Vattenverksamhetsutredningen kommer på intet sätt att släcka ner Sverige eller minska vår konkurrenskraft. I stället har vi nu en möjlighet att miljöanpassa en verksamhet som under mycket lång tid haft en förödande inverkan på biologisk mångfald i våra vattendrag, säger Sportfiskarna.

En bred samling av miljöorganisationer, HaV och Naturvårdsverket driver nu på för mer miljövänlig vattenkraft – i andra ringhörnan står kraftindustrin och försvarar sina vinstintressen med både osanningar och skrämseltaktik. Nu hårdnar debatten inför Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande.
Samhällsekonomiskt förkastligt, högre elpriser, minskad konkurrenskraft, färre jobb och lägre tillväxt, Mörka orosmoln över vattenkraften: ”Hotas 10 procent? Eller hälften?” – krigsrubrikerna haglar nu från den mäktiga kraftindustrin efter att utredningens förslag på mer miljöanpassad vattenkraft presenterats.
– Det är mycket viktigt att inte låta kraftindustrins hotbilder stå oemotsagda, våra politiker måste ha ett korrekt och nyanserat beslutsunderlag när de så småningom ska ta ställning till förslagen, kommenterar Stefan Nyström, generalsekreterare på Sportfiskarna.
Sportfiskarna ifrågasätter framförallt den kritik som i media riktats mot Vattenverksamhetsutredningens konsekvensbeskrivning. De kraftverk som producerar mest el och står för reglerkapaciteten kommer inte på ett betydande negativt sätt att påverkas av utredningens förslag eftersom sådana krav inte ens ställs från EU.
– Det är faktiskt förvånande att vattenkraftslobbyn tar till så pass icke faktabaserad argumentation som att exempelvis hävda att uppemot 20-50 % av vattenkraften skulle kunna vara hotad. I remissvaret från HaV finns mycket pragmatiska bedömningsgrunder av produktionsbortfall och biologiska vinster som visar att utredningens förslag i realiteten kan minska kraftproduktionen med i storleksordningen någon enstaka procent, säger Christina Lindhagen, EU-samordnare på Sportfiskarna.

Bättre miljö utan samhällspåverkan

Vattenverksamhetsutredningen är beställd för att bland annat anpassa svensk lagstiftning efter EU:s vattendirektiv. EU ställer inte så långtgående krav att samhällsviktig vattenkraft på något sätt skulle kunna hotas. Genom att de stora, för samhället viktiga kraftverken, endast behöver uppnå God ekologisk potential ställs lägre miljökrav på dessa anläggningar. Åtgärder med vandringsvägar för fisk och minimitappning kan genomföras utan stora produktionsbortfall, det visar bland annat beräkningar i Havs- och vattenmyndighetens remissvar. Det är framförallt i de 1600 minsta kraftverken de största biologiska vinsterna med fiskvägar och minimitappning kan uppnås. Argument om att utredningens förslag skulle leda till stora produktionsbortfall ökade samhällskostnader håller därmed inte.
– Vattenverksamhetsutredningen är en historisk chans att förbättra biologisk mångfald och uppnå fler av våra miljökvalitetsmål utan att det på något sätt innebär ett stort produktionsbortfall, ökade samhällskostnader eller minskad konkurrenskraft, fortsätter Stefan Nyström.

Energiproduktionen knappast hotad
2013 exporterade Sverige åter el trots ett dåligt vattenkraftår med lite nederbörd, detta tack vare fortsatt ökande vindkraft. Kraftbalansen består och el utgör en fortsatt stor exportvara. Forskning visar även att vattenkraftproduktionen framöver kan komma att öka till följd av ökade flöden med uppåt 6 TWh. Detta tillsammans med effektiviseringar och ny bättre teknik i vattenkraftverken kan i stället ge en nettoökning av vattenkraften totalt sett även med fiskvägar och mer minimitappning. Regeringen slog vidare nyligen fast att vi redan nått klimatmålen med råge då minst hälften av den energi vi använder är förnybar, samtidigt är miljömålen för vatten och vattendirektivet långt ifrån uppnådda.
– De förslag som finns i Vattenverksamhetsutredningen kommer på intet sätt att släcka ner Sverige eller minska vår konkurrenskraft. I stället har vi nu en möjlighet att miljöanpassa en verksamhet som under mycket lång tid haft en förödande inverkan på biologisk mångfald i våra vattendrag. Ska man nämna någon hotbild är det tvärtom så att om vi inte når målen för EU:s vattendirektiv finns möjligheten att Sverige kan komma att årligen få böta mångmiljonbelopp till EU, vilket då drabbar skattebetalarna, avslutar Stefan Nyström.

Var med och påverka!
I oktober presenterade regeringen en revolutionerande utredning: ”Vattenverksamhetsutredningen”. Utredningen föreslår skärpta miljökrav för vattenkraftsindustrin, med målet att återfå den biologiska mångfalden i våra utbyggda vattendrag. Men det får inte stanna vid en utredning. Det måste till en ny lagstiftning, som möjliggör en mer hänsynsfull elproduktion.
Därför är det viktigt att våra makthavare får veta att vi är många som stödjer en ny lagstiftning. Skicka vårt färdiga brev till de ansvariga ministrarna Anna-Karin Hatt (Energiminister), Annie Lööf (Näringsminister) och Lena Ek (Miljöminister).
Klicka på denna länk för att skicka brevet.

Annons
AKTUELLT

Sjölin drar en drömabborre

Den duktiga abborrfiskaren Jonathan Sjölin fick i tisdags uppleva årets höjdpunkt. Ett försiktigt hugg blev snabbt dramatisk och till slut kunde han väga in ett nytt personbästa. Fisken var 52 centimeter lång och tvingade ner vågen till hela 2030 gram. – Det känns helt fantastiskt, berättar den glada fångstmannen efter mängder pass i samma vatten.

Hajplågare åtalas för grova brott

I somras spreds en filmsekvens på tre män i Florida som gladeligen plågade en haj genom att dra den efter sin båt. Filmen väckte stor avsky på sociala medier och efter fyra månaders utredning har männen nu arresterats. Samtliga åtalas för grova brott och riskerar långa fängelsestraff.

EU:s fiskekvoter klara – tillfälligt ålfiskestopp införs

I morse enades EU:s fiskeministrar om nästa års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. Mest iögonfallande är kanske att torskfisket i Skagerrak tillåts öka med 39 procent jämfört med i år. Ålfisket efter blankål kommer att stoppas under en valfri period på tre sammanhängande månader mellan september och januari. Ålfiskestopet berör även Östersjön och därmed

Mängder av mikroplast i norska blåmusslor

En undersökning av blåmusslor längs den norska kusten visar på ett omfattande upptag av plast från havet. I nästan fyra av fem musslor hittade forskarna plastpartiklar, och Miljødirektoratet, som ligger bakom studien, menar att det finns risk att plasten äts av människor.

Nya elkunder får fiskeprylar

Är du sugen på att teckna ett fiskvänligare elavtal? Tranås Energi kör just nu en kampanj där nya kunder får ett presentkort värt 300 kronor från olssonsfiske.se!

Forskare fuskade och saknade tillstånd

Den spektakulära upptäckten att fiskyngel hellre äter mikroplast än vanlig mat var påhittad. Det fastslår nu Uppsala universitet, som även konstaterar att de båda forskarna saknade djuretiska tillstånd.

Stenrev gynnar torsken

En studie i Kattegatt visar att torsken trivs bland stora stenar. Slutsatsen kommer efter att ett stenrev restaurerats med påfallande gott resultat. Förutom att forskarna fann fler och större individer kunde de även se att torskarna uppehöll sig längre tid på revet.

7 av 10 fiskbutiker säljer ål inför julen

Ålen är klassad som akut hotad och mängder av kampanjer har genomförts i syfte att öka medvetenheten om ålens situation. Ändå visar en undersökning av WWF att sju av tio svenska fiskbutiker säljer ål inför julen.

Forskare om glitter: Förbjud det!

Glitter är för många ett självklart inslag när julens ska firas. Men de små gnistrande kornen är fulla av mikroplaster och därför skadliga för våra vatten. Forskaren Magnus Engwalls dom är stenhård när glittrets framtid kommer på tal: ”Förbjud det!” säger han till SVT.
Annons

Annonser

TYCK TILL!

Vilken specialtidning skulle du helst vilja läsa?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

HÄR FISKAR DU 2017

FÖLJ OSS!