Kungens tal på Levande laxälvar

H.M. Konung Carl XVI Gustaf finns med på konferensen Levande laxälvar i Umeå. Foto: Martin Falklind

Idag inleds konferensen ”Levande laxälvar” i Umeå. Det är Länsstyrelsen i Västerbotten och Havs- och Vattenmyndigheten som är arrangörer.  Framtidens förvaltning av laxen i Östersjön såväl som längs älvarna är exempel på vad som kommer att diskuteras. Deltar gör bland annat landets länsstyrelser samt personer från Miljödepartementet.

H.M. Konung Carl XVI Gustaf inledde konferensen med ett tal, där Kungen redogjorde vikten av god en förvaltning av våra vatten. Här kan du läsa hela Kungens tal:

Kära vänner,

Jag gläds varje gång jag får möjlighet att återvända hit till det storslagna Västerbotten. Detta tillfälle är dessutom lite extra speciellt. En av de frågor som verkligen ligger mig varmt om hjärtat ska avhandlas under kommande tre dagar, nämligen hur vi tillsammans ska restaurera och förvalta våra vatten i Sverige.

Jag vet också att Västerbottens län ligger långt framme med arbetet inom dessa områden.

Vårt Sverige, med den välfärd och det välstånd vi har idag beror i stor utsträckning på vattnet, eller den inneboende kraften i vattnet.

I det lilla perspektivet har små vattendrivna kvarnar eller sågverk varit av en central betydelse för varje litet samhälle längs med bäckar, åar och älvar i vårt avlånga land.

I det större perspektivet har produktionen från kraftverken bidragit med energi åt vår viktiga basindustri. Vattendragen har också utgjort synnerligen viktiga transportleder för timret från det skogsrika inlandet till förädlingsindustrierna vid kusten. Vi ska naturligtvis inte heller glömma den födotillgång sjöarna och vattendragen bidragit med.

Men, tyvärr är det också så att människans nyttjande av vattnet har orsakat negativa konsekvenser för många av de arter som är knutna till dessa livsmiljöer.

Många arter, till exempel lax och öring, begränsas kraftigt av olika typer av vandringshinder.

När det gäller hållbar förvaltning vill jag dela med mig av en egen erfarenhet från Forsavan – min del av Tärnån.

Sedan 1930-talet har statistik förts över fisket i vattendraget och vi har tydligt sett att storleken på öringen minskat högst påtagligt under åren. Vi beslutade 2010 att utreda orsakerna till detta genom att genomföra årliga biologiska undersökningar i ån. Utifrån resultaten från dessa undersökningar har den viktiga förvaltningen av fiskbeståndet anpassats. Dessa insatser har gett resultat och vi ser nu att både antal och storlek på fisken ökar. Detta är ett lokalt exempel men motsvarande problembild finns förstås i många andra vattendrag.

I Sverige är det ungefär 1,6 miljoner svenskar som fritidsfiskar. Fritidsfisket är viktigt för rekreation och folkhälsa. Det bidrar även till en nära kontakt med naturen och lockar dessutom turister till den svenska landsbygden vilket skapar möjligheter till företagande och bidrar till sysselsättning.

Givetvis måste det också finnas utrymme för ett väl fungerande yrkesfiske.

Därför det är viktigt att fisket förvaltas både långsiktigt och hållbart.

Jag ställer mig ibland frågan, vilka vatten vill vi att våra barnbarn ska ärva?

Ett av Sveriges miljökvalitetsmål är ”Levande sjöar och vattendrag”. Detta mål tillsammans med flera EU-direktiv styr inriktningen på vår miljöpolitik för att vi ska kunna lämna över en bättre miljö till kommande generationer.

Våra sjöar och vattendrag ska vara naturliga och ekologiskt hållbara. Det är många växter och djurarter som är beroende av att vattendragen får flöda fritt med variationer efter årstider och väderförhållanden.

Vi måste se helheten för att långsiktigt garantera fungerande ekosystem i våra vatten. Vattendragen är trots allt landskapets blodådror. Sötvattnets ekosystem bidrar med allt från dricksvatten, fiske och rekreation men även livsviktiga miljöer för olika arter.

Och det är detta som jag önskar att våra barnbarn och efterföljande generationer ska få uppleva.

Med dessa ord förklarar jag 2015 års restaurerings- och förvaltningskonferens öppnad.

Annons
AKTUELLT

Stenrev gynnar torsken

En studie i Kattegatt visar att torsken trivs bland stora stenar. Slutsatsen kommer efter att ett stenrev restaurerats med påfallande gott resultat. Förutom att forskarna fann fler och större individer kunde de även se att torskarna uppehöll sig längre tid på revet.

7 av 10 fiskbutiker säljer ål inför julen

Ålen är klassad som akut hotad och mängder av kampanjer har genomförts i syfte att öka medvetenheten om ålens situation. Ändå visar en undersökning av WWF att sju av tio svenska fiskbutiker säljer ål inför julen.

Forskare om glitter: Förbjud det!

Glitter är för många ett självklart inslag när julens ska firas. Men de små gnistrande kornen är fulla av mikroplaster och därför skadliga för våra vatten. Forskaren Magnus Engwalls dom är stenhård när glittrets framtid kommer på tal: ”Förbjud det!” säger han till SVT.

Monsterabborre i minusgrader

Snacka om att vännerna Roman och Jarin hade flyt i sitt abborrfiske när de nyligen förlade en expedition till Perchzilla i norra Spanien. Efter två kylslagna dagar hade duon fångat sex abborrar över det magiska 2-kilosstrecket, varav en vägde hela 2530 gram!

Ny fiskart funnen på rekorddjup

Det är möjligt att den fisk som forskare har fångat i Marianergraven inte har ett imponerande utseende, men ta inte fel – den är en riktig tuffing! Fisken har fångats på hela 8000 meters djup, och har nyligen fått det vetenskapliga namnet Pseudoliparis swirei.

Alliansen blockerar regeringens stöd för ålfiskestopp

EU-kommissionen föreslår ett fiskestopp på ål under 2018, vilket den svenska regeringen gärna vill stödja. Det vill inte Alliansen, som i går presenterade ett förslag om fortsatt ålfiske när frågan diskuterades i Miljö- och jordbruksutskottet. Förslaget fick stöd av SD, och därmed majoritet. Det blockerar regeringens möjlighet att stödja EU-kommissionens förslag under måndagens ministerråd i

Beslut om fiskeförbud i Norra ishavet

De centrala delarna av Norra ishavet har länge varit istäckta och därför fria från fiske. Men i takt med ett allt varmare klimat så smälter isarna och om 10-15 år kan hela området vara isfritt under de varmaste månaderna. Däremot tycks inget fiske bli aktuellt, efter att en unik internationell överenskommelse gjorts om ett 16-årigt

Vildlaxen hindras av Skellefteå Kraft

En rad kraftverk som ägs av Skellefteå Kraft begränsar vildlaxens utbredning i flera Norrlandsälvar. Det framgår av Sportfiskarnas granskning av bolagets verksamhet. Hårdast kritik får Hednäs kraftstation i Åby älv. – För ett elbolag som ofta framhäver sin miljöprofil borde en utrivning egentligen vara ett lockande alternativ, menar Sportfiskarnas laxexpert Glenn Douglas.

Så ismetar du storgäddan – 10 heta tips!

Är du sugen på att ismeta grov gädda och behöver lite hjälp på traven? Här kommer Fredrik Lindhs tio bästa tips på hur du fångar riktigt stora gäddor. Funkar de? Helt klart! Förra säsongen fick Fredrik tio gäddor över tio kilo, varav två mätte en bra bit över 130 centimeter!
Annons

Annonser

TYCK TILL!

Vilken specialtidning skulle du helst vilja läsa?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

HÄR FISKAR DU 2017

FÖLJ OSS!