Annons
Annons

Mängder av småtorsk

Annons

Forskarna rapporterar att det just nu finns mycket stora mängder av riktigt liten torsk. Naturligtvis är detta en fantastisk nyhet och vi hoppas alla att de finnas kvar i våra vattnet som vuxna fiskar.
Det är frågan om torskar som, enligt Joakim Hjelm på Havs- och Vattenmyndigheten, kan komma från vårens lek. Resultaten av Statens Lantbruksuniversitets (SLU) provfisken visar på att det finns mer torskungar nu än det gjort på tjugo år. Man betonar vikten av att med snabba insatser skydda dessa torskar från att bli bifångst och dumpas död i havet  av yrkesfisket.
Frågan kvarstår dock om dessa fiskar finns kvar i våra vatten som vuxna. Det kan mycket väl vara så att stora mängder torskyngel kommit hit med strömmarna från Nordsjön. Dessa ”Nordsjötorskar” vandrar vanligtvis ut i Nordsjön när de nått en längd av ungefär 45 -50 centimeter.
Att som flera tidningar, kanske mest onyanserat i Göteborgs Posten,  utropa att torsken är tillbaka i Västerhavet är ett antagande som ingen seriös forskare skulle ställa sig bakom. Fiskejournalen frågande Joakim Hjelm om GP:s tolkning av verkligheten och han svarade att så skulle han inte säga. När GP sedan citerar en yrkesfiskare som hävdar att ”havet sjudet av torskfisk” kan man undra om man på GP bara är slarvig eller om man glömt bort den journalistiska objektiviteten. Varför vänder man sig inte till någon av våra miljöorganisationer för att få deras bild? Eller varför inte vända sig direkt till forskarna på SLU? De kan bekräfta bilden att våra hav är i djup kris och att torsken alltjämt kan betraktas som utrotad eller på gränsen till utrotad i stora områden i Västerhavet.
För att läsa GP:s artikel klicka HÄR
Anders Nicander

småtorsk, torsk, juvenil torsk, torskfiske, havsfiske, fiskepolitik

Havet är fullt av småtorsk just nu, men betyder det att torsken är på väg att komma tillbaka? (Foto: Anders Nicander)

LÄS OCKSÅ

Annons
48 kommentarer

E-postadressen publiceras inte.

 • Enligt sälkramardata så äter en fullvuxen säl 1kg torsk per dag på Västkusten.Vad kan 1årig torsk väga? Vi drar till med 50 gram. En säl kan då äta 20 torskar per dag, 365 dagar per år. Utslaget på säkramarräkning = 15 000 sälar så har vi:

  15 000 * 365 * 20 = 109 miljoner torskar

  Case closed? Nä någon sälkramare kommer ju komma och säga att de äter större torsk, vi säger att de väger 200 gram
  =>
  15 000 * 365 *5 = 27 miljoner torskar.

  Nu kommer ju någon idiot säga att det finns SÅÅÅÅ mycket mer torsk än så. Men finns det det? Vi går till fiskbestånd och miljö i hav och sötvatten och läser.

  1 årig rekrytering torsk kattegatt(maxvärdet som var med) 26 miljoner torskar.

  Case closed. Torsken är lika körd som innan. Det krävs avskjutning av stora mått innan vi kan få tillbaka vår kära torsk på många platser. Precis som Anders säger så är läget lika illa som tidgare. Det Kommer antagligen bli värre då detta extra tillskott av mat kommer möjliggöra en större sälstam kommande år.

 • Tror att det skulle behövas en kombination av både ordentlig avskjutning av sälbeståndet och mer och större fredningsomtåden för torskartad fisk om viska ha en chans att bevara det lilla som finns kvar och låta detta återhämta sig under en längre tid..

 • Josef… är det fysiskt möjligt att låta naturen sköta sitt och att mäniskan skördar överskottet?

 • A) Det finns inga data, varken från de som här nedlåtande kallas sälkramare eller några andra, som säger att knubbsälar rent generellt utefter västkusten äter 1 kg torsk om dagen. Det finns data som säger att vissa sälar inom vissa specifika områden äter så mycket, men detta betyder inte på långa vägar att alla sälar gör det, tvärtom så finns det data som visar att det finns sälar som har ohyggligt mycket mindre torsk i sin kost än så.

  Alla de resultat Josef redovisar som ”sanningar” är alltså helt beroende av dessa fantasisiffror, och de går därför inte att applicera i verkligheten.

  B) Visst spelar det som hände för 30 år sedan oerhört stor roll eftersom yrkesfisket då mer eller mindre på egen hand fullständigt raderat ut många av de bestånd av lekfisk som då fanns, att torsk och andra arter sedan haft enormt svårt att komma tillbaks på grund av att dess lekmassa varit för liten i förhållande till mängden av naturliga fiender som finns, och fanns, är alltså till syvende och sist alltså i princip enbart yrkesfiskets fel.

  C) Om man läser artikeln om den senaste torskföryngringen (scrolla uppåt) så ser man att det talas om att årets kull skulle vara ungefär tio gånger så stor som normalt, så om det där ”maxvärdet” som nämns bland kommentarerna rykt all världens väg eller inte vet jag inte, och jag känner inte heller att jag har nog med fakta för att påstå att så inte är fallet.

  Vad gäller påståendet om att det inte skulle kunna finnas tillräckligt med lektorsk för att täcka knubbsälens behov av småtorsk så är följande siffror ganska intressanta.

  1. Snittantalet ägg hos torskhonorna är 9 384 000, men bara en bråkdel överlever.

  2. År 2003 var nästan 40 procent av yrkesfiskets fångster av torsk fisk som aldrig fått chans att föröka sig.

  (Yvonne Walther, Fiskeriverkets Havsfiskelaboratorium)

  Av vad jag kunnat läsa mig till beräknas överlevnaden för torskynglen ligga någonstans mellan 5 och 25%, det borde innebära att mellan 470 000 och 2 346 000 yngel överlever. Exakt hur den procentuella dödligheten sedan ser ut fram tills de blir 20 cm vet jag inte. Men även om det bara skulle röra sig om att en endaste procent som överlever tills dess så skulle varje hona alltså kunna ge upphov till mellan 4700 och 23000 st 20 centimeters småtorskar, och det borde då rimligtvis innebära att det skulle räcka med att någonstans mellan 1200 till 5800 vuxna torskhonor kommer till lek för att tillfredsställa aptiten hos alla kubbsälars aptit även om man räknar med de extrema fantasisiffror som används i debatten, i verkligheten så krävs troligen enbart hälften av dessa.
  F.ö. så kan ju också nämnas att Josef talar om Kattegatt när det gäller rekryteringen av småtorsk men om hela västkustens knubbsälsbestånd när det gäller hur mycket knubbsäl det finns och sedan använder dessa inkompatibla siffror i sin uträkning, en uträkning som därför blir helt missvisande.

 • En sak till som bör nämnas är väl att Svenska yrkesfiskare under 2011 haft en torskkvot i Skagerack och Kattegatt på 919 ton, och om de kan hala upp denna mängd så vore det väl ändå konstigt om våra västliga hav inte skulle ha förmåga att få fram 5800 (som alltså är en summa som baserats på extremsiffror som saknar verklighetsförankring, se tidigare inlägg) vuxna torskhonor som skulle kunna genomföra en lyckad lek…

 • Bengt du får gärna tycka att det är idiotiskt, men normalt kan man ju specificera vad som avses idiotiskt.

  Fredrik, nej jag tror inte det i fallet knubbsäl torsk. Jag tror att knubbsälen väljer torsk först och därefter kommer den ge sig på sekundära mål. Därför är det vi ser idag vad vi får om vi inte skjuter av säl och skarv.

  Raffe, om du slutar babbla för ett tag och läste
  ”Fiskbestånd och miljö i hav och sötvatten” kanske du inte skulle rabblat romkorn. Förövrigt kan du inte få en siffra rätt. I dagsläget är kvoten för torsk 86 ton/ Kattegatt och 537 ton Skagerack. Det blir inte 919 ton hur gärna du vill det. Totalt infiskat 2011 för områdena är 537ton. Hur du lyckas fabricera ihop dina siffror vill helst slippa veta.

  http://www.havochvatten.se/tillstandsprovning-och-tillsyn/tillsyn/yrkesfiske/infiskat.html

 • Och även om det nu skulle handlat om 537 ton så vore det ändå ohyggligt märkligt om våra västliga hav inte skulle ha förmåga att få fram 5800 (som alltså är en summa som baserats på extremsiffror som saknar verklighetsförankring, se tidigare inlägg) vuxna torskhonor som skulle kunna genomföra en lyckad lek…

  Man kan ju klura på hur många vuxna torskhonor det egentligen går på de där 537 tonen som Josef vill tala om..

  Om vi ponerar att varje vuxen torsk skulle väga 2 kg (för inte skall man väl fånga torsk som inte hunnit leka?), och hälften är honor, så får vi ju ganska raskt fram att det skulle ge 134350 lekhonor, och vad var det nu som behövdes enligt Josefs extrema fantasisiffror, jo.. ungefär 5800..

 • Att medvetet försöka föra över diskussionen till petitesser är bara ett försök att få bort fokus från vad den här diskussionen egentligen handlar om.

  Det intressant här är egentligen alltså inte om yrkesfisket drar upp 919 ton, 537 ton eller ens 50 ton eftersom de ändå plockar bort enormt många mer torskhonor än de som behövs för att dessa torskars avkommor skulle kunna göda hela västkustens bestånd av knubbsälar.

 • Visst är det kul med rapporterna om mycket småtorsk i våra vatten och de heta diskussionerna som följer i dess spår?

  Jag har några helt ovetenskapliga observationer och funderingar att dela med er:
  1. I början av 1900-talet fanns det ca 16.500 knubbsälar i Kattegatt och Skagerack (http://www.marinbiolog.se/Knubbsal.htm). Fanns det då ont om torsk eller annan fisk på västkusten? Det var visserligen skottpengar på sälarna men ändå fanns det uppenbarligen både mycket säl och mycket fisk…

  2 Vid två tillfällen i modern tid så har knubbsälsbestånden reducerats kraftigt i Skagerack och Kattegatt:
  ”Tidigare har Nordsjöområdet drabbats av sälpest två gånger, 1988 och 2002. Och forskare tror att de två pesterna dödade cirka 10 000 knubbsälar. Nu befarar man att pesten har fått ett nytt utbrott”
  http://www.nyheterna.se/1.130190/2007/06/25/salpest_befaras_i_kattegatt).
  Bestånden har varierat mellan ca 5.000 och 19.000 individer under den senaste 30-årsperioden med tydliga dippar 1988 och 2002. Har vi vid dessa tidpunkter noterat en märkbar ökning i torskbestånden?

  3. Naturen har en märklig förmåga att anpassa sej efter de förändringar som sker, borde inte sälarna hitta andra favoritbyten när torskbeståndet krymper?Det är ju definitivt ingen brist på dvärgbestånd av vittling och sandskädda i våra fjordar, dessutom är det otroligt gott om sill vid kusterna under vinterhalvåret. Även om sälen anser att torsk = oxfilé så äter de väl hellre ‘falukorv’ än att svälta ihjäl? Nordsjöområdet innehåller ju ungefär lika mycket säl idag som vid 1900-talets början trots att det då kryllade av torsk utmed våra kuster… Det finns belägg för att sälarna har ändrat sina matvanor:

  ”Vuxna knubbsälar äter nästan bara fisk men ungarna tar även kräftdjur och blötdjur. De jagar enskilt och inte i grupp. En studie utförd 1977-1980 i Skagerrak och Kattegatt konstaterades 20 olika arter av bytesfisk som dominerades av de tre familjerna torskfiskar, plattfiskar och olika arter av sill.[6] Torskfiskar utgjorde 50%, plattfiskar 26% och sill 8% av bytesfiskens vikt. En undersökning från 1989 i Skagerrak visade på 31 arter av bytesfisk, där sill, torsk, blåvitling, vitling, vitlinglyra och bergtunga utgjorde huvuddelen av kosten.[7] Den största skillnaden mellan de båda studierna var att andelen sill mer än fördubblats 1989.[7]

  En studie i sydvästra Nordsjön, baserad på delvis smälta otoliter från knubbsälens bytesdjur, visade att av de bytesfiskar som är av stor betydelse för knubbsälen förekommer flera småarter. Exempelvis smörbult som blir cirka 10 centimeter, skäggtorsk, sandskädda, sjökock, simpa och de vanliga arterna av tobis är alla oftast mindre än 25 centimeter i längd”
  (http://sv.wikipedia.org/wiki/Knubbs%C3%A4l)

  Som sagt, jag tror att det är ytterst tveksamt att vi räddar torskbeståndet genom att skjuta av alla sälar, skarvar och annat otyg som konkurrerar om våra kära torskar. Självklart ska det råda en balans i miljön där det från fall till annat är befogat med skyddsjakt men att överfisket i haven inte bär den största skulden till torskbeståndens kollaps är väl ganska osannolikt, eller hur? Det är ju dessutom inte bara torsken som decimerats, titta på bestånden av bleka, havskatt, långa, etc, etc. (jag vet inte hur många kilo långa en säl sätter i sej per dygn men jag har mina aningar…).

  Till sist: Undrar hur mycket fisk som dagligen dumpas av vår fiskeflotta (upgrading, fel sort eller under minimimåttet) i jämförelse med våra sälars dagliga fiskkonsumtion?

 • Sedan när blev Norsk zon Skagerack undrar man då?
  Jösses vad du babblar strunt.

 • Käre Josef!
  Vet inte riktigt varför du känner dej så påhoppad av mitt inlägg att du måste kommentera med någon kryptiskt text a’la ‘Jösses vad du babblar strunt’? Tanken var att sätta saker i ett perspektiv, vet inte riktigt vad du syftar på med Norsk zon (sydvästra Nordsjön?) men du har uppenbarligen missat hela poängen med vad jag skriver?

  1. Varför fanns det så mycket torsk och annan fisk vid 1900-talets början trots ett starkt sälbestånd?
  2. Finns det några belägg för attt torskbeståndet ökade i kölvattnet av våra två utbrott av sälpest?
  3. Kan det möjligtvis vara så att sälar, precis som merparten av alla arter på jorden, anpassar sej efter rådande förhållande och äter av det som finns?

  Nu får du chansen att svara på mina frågor:
  1. Anser du att sälen och skarven är de största hoten mot vårt torskbestånd? Jag kan tänka mej att merparten av besökarna på sajten uppfattar det så…
  2. Är du övertygad om att du inte rubbar balansen i haven genom att kraftigt decimera de naturliga predatorerna? Tänk om sälen faktiskt håller efter andra mindre önskvärda arter som konkurrerar med småtorsken om föda och att dessa bestånd formligen exploderar när sälen försvinner?

 • Nu var inte ”Norsk zon” min formulering Josef, det var nämligen som jag skrev ett direkt citat från Torsk – fiske och fångster på Fiskeriverkets hemsida, alltså från https://www.fiskeriverket.se/vanstermeny/fiskochskaldjur/arter/allaarter/torskgadusmorhua/torskfiskeochfangster.4.36bbe77c11545cd713780002737.html

  Och som sagt, att medvetet försöka föra över diskussionen till petitesser är bara ett försök att få bort fokus från vad den här diskussionen egentligen handlar om.

  Det intressant här är egentligen alltså inte om yrkesfisket drar upp 919 ton, 537 ton eller ens 50 ton eftersom de ändå plockar bort enormt många mer torskhonor än de som behövs för att dessa torskars avkommor skulle kunna göda hela västkustens bestånd av knubbsälar.

 • Torbjörn Abrahamsson: Det är antagligen mina inlägg som Josef syftar på.

 • Vad gäller fiskezoner i Skagerack så har faktiskt Sverige, Danmark och Norge sådana, man kan läsa lite överallt på nätet om de norska om man gör ett sök på ”fiskerizoner”, och det är i nämnda norska zon de svenska yrkesfiskare uppenbarligen tilldelats en extra torskkvot på 382 ton.

 • Torbjörn, jag vet inte vad du menar med ditt inlägg?

  1) Vi hade jakt på 1900talet. Såg en fiskare en säl så sköt han den på studs. När någon säger att vi hade lika mycket säl då som nu tror jag inte på denna. Vi hade även en kraftig uppgång av torskbestånden efter den kraftiga avskjutningen som skedde. Till detta hade vi inte ett par hundra tusen skarvar som också rensade kusten.

  2)Ja, faktum är att de enda gångerna lekbiomassan markant har ökat i Kattegatt är efter säldöden. Efterssom sälen verkar äta 1-2 åringar och lekbiomssan är äldre fisk, så släpar det med 4 års fördröjning. Titta på kurvan i ”fiskbestånd och miljö i hav och sötvatten”. För övrigt är den kurvan en inverterad kurva av sälbeståndet.

  3) Ja jag tror att sälen kommer adaptera sig efter förhållanden, men precis som alla arter så är knubbsälen skapt för att jaga under vissa förhållanden. Titta här:
  http://skemman.is/stream/get/1946/9279/24281/1/SarahNebelMasterThesisFinal.pdf

  Där ligger torsk på 60%. I gamla Svenska undersökningar ligger andel torsk väldigt mycket högre. I dagsläget ligger den på 20%.

  1) Vet inte om vi kan kalla det ett hot. Det vi har nu kan nog inte bli så mycket värre. De lokala bestånden är ju borta och lär ju inte komma tillbaka tills dess sälen skjuts av. Frågan är ju om inte sälen redan har utrotat de bestånd med torsk som den kan, Nordsjötorsken lär ju den inte rå på. Men frågan är om det är så meningsfullt att det dräller av säl och skarv längst med kusten.

  2) Öhh, det är ju vi som har rubbat balansen i havet just nu. Sedan den dagen vi gått på denna jord har vi fiskat och jagat säl. När vi slutar jaga säl rubbar vi balansen. Därav är ju torsken på randen till utrotning. Vi har faktiskt en skyldighet att jaga säl om vi vill upprätthålla den ekologiska balans som funnits sedan människan kom till Norden.

 • Josef, snälla ta ditt flygande tefat och flyg tillbaka till Trollplaneten, du är ett klockrent forumtroll (även om detta kanske inte är ett forum direkt) som vill få ALLT till att handla om skarv och säl

 • Härligt med lite fart och fläkt i debatten!
  Självklart är det vi som rubbat balansen i haven bl.a. genom ett ohållbart fisketryck men Josefs lösning att kompensera ett fel med ett annat (skjuta av alla sälar) är ju en fantastisk tankekullebytta… Varför inte gå till botten med det verkliga problemet, dvs överfisket?
  Jag vet fortfarande inte om Josef anser att sälen är ett större hot än överfisket?
  Jag inledde med att erkänna att mina tankar och funderingar var helt oventenskapliga och har heller inte verifierat mina källor i sann journalistisk anda. Om det är så som Josef säger, att torskbestånden hade en tydlig återhämtning efter säldöden så tycker jag definitiv att man ska ta debatten om en decimering av sälbestånden men det är alltid ett oerhört vågspel att leka Moder natur. Människan kan aldrig kompensera för mekanismerna i det naturliga urvalet, man riskerar att få helt andra, oönskade effekter på halsen.

  Josef! Räddar vi torsken genom att skjuta sälar och skarvar eller kan det finnas några små fördelar i att t.ex inrätta fler marina reservat med totalt fiskeförbud? Skulle kanske en omställning till ett mera selektivt fiske än trålning med stora bifångster bidra till en ökning av våra betånd? (eller blir det bara dukat bord för våra glupska sälar?)
  Är det sälen och skarven som orsakat samtliga kommersiellt gångbara fiskarters tillbakagång eller har du andra förklaringar till detta?

 • Jag tycker att man i rent forskningssyfte borde skjuta ett par sälar vid olika tidpunkter uner året för att analysera maginnehållet. Skulle inte bli förvånad om sillen dominerar just nu, sälarna hänger som druvklasar runt sillstimmen, åtminstone i Kungsbackafjorden :)

 • Kan det vara så att vi vill lägga all skuld på yrkesfisket? Det verkar så ovan då man totalt förkastar vad Josef säger. Jag säger inte att han har 100% rätt i det han vill framföra, men skarv är en fågel som inte fanns i stora mängder här under början på 1900-talet och man har i Danmark lyckats bevisa att denna art är högst påverkande vad gäller fiskmängd, sälen gör ju sitt till med givetvis. Men var är diskussionen om övergödning från lantbruket? Detta ser vi ju tydligt i Östersjön hur det påverkar med döda bottnar och algblommning. Var är diskussionen om alla andra miljöpåverkande faktorer?
  Kan dock på sätt och vis hålla med Josef, varför kan vi inte jaga säl? Vi kan ju jaga varg bara för att den har slått några får och renar…..

 • Seminariekväll om säl,skarv och fiskbestånd.Kulturhuset Fregatten, Stenungsund onsdag 30/11 kl 18:30-21:00

 • Torbjörn, har ingen riktig åsikt kring det där med marina reservat. Låter lite knepigt, hur skall man få fisk och stanna på reservatet?

  Det kan säkert låta som om jag tycker att sälen och skarven är hela boven, men det tycker jag inte. Du kan nog inte ens hitta någon stor notbåtsskeppare som tycker så, alla vet att yrkesfisket har fiskat för mycket tidigare. Problemet är att just nu fiskar vi inte mycket alls. Kom igen, yrkesfisket har ju inte ens nått upp till torskkvoten på under 100 ton i Kattegatt. Något annat är ju fel, det måste man ju fatta.

  Kan inte förstå varför alla här verkar tro att jag vill skjuta av alla sälar? Har upprepade gånger sagt att vi hade ett bra sportfiske eter torsk med 3000 knubbsälar. Även ett lönsamt yrkesfiske. Kanske är 3000 för lite eller för mycket, vad vet jag. Men det fungerade enligt mitt tycke. Det går inte heller att ducka för den ekonomiska biten. Vad gynnar det medelsvensson att vi har ohyggliga mängder skarv och säl?

 • Jo Torbjörn, det där med sillen. Säkerligen äter knubbsälen ofta sill. Men sillen är vansklig. Vissa år kommer ju den inte alls till vissa kuststräckor. Om då sälbeståndet som är anpassat efter att ha tillgång till sill helt plötsligt står utan föda, hur tror du det lokala torskbeståndet mår efter en sådan vinter?

 • Det som Josef propagerar för är att i våra hav göra precis samma sak som våra förfäder gjorde mot våra landlevande rovdjur och rovfåglar enbart för att de själva närmst intill hade utrotat allt ”vanligt” vilt i vårt land.

  För er som inte känner vår historia så var det som så att när allmogen fick börja jaga i samband med att enskiftet genomfördes så jagade de så mycket att bl.a. bävern, vildsvinet och vildrenen helt utrotades, det var dessutom ytterst nära att resterande vilda klövdjur och våra skogsfåglar strök med. Räddningen för t.ex rådjuren och våra hjortstammar var ett par adelsmäns hägn nere i Skåne, där fanns de enda levande exemplaren..

  Så vad tror ni våra förfäder tog sig till då?

  Jo, de skyllde det som hänt på våra rovdjur och drog igång en hetskampanj utan dess like som dels gick ut på att måla upp rovdjuren som blodtörstiga bestar, dels tvinga allmogen att jaga dem och dessutom införa skottpeng på dem.

  Det tog inte ens ett sekel innan de fyra stora rovdjuren, alla rovfåglar, våra rävarter, våra kråkfåglar och allt annat som kunde tänkas äta de djur som ansågs viktigare var näst intill utrotade.

  Att det var en nödvändighet att hålla rovdjuren kort när fiaskot väl inträffat var en sak, men att skylla det hela på rovdjuren när det var våra förfäders jaktfiasko som förorsakat problemen är en märkligt logiskt krumsprång.

  Som kuriosa kan väl nämnas att det hela blir än märkligare av att finns en hel del vargmotståndare som använder våra förfäder som goda exempel och i rovdjursdebatten hänvisar till deras ”klokhet” och påstår att de minsann visste vad de gjorde, problemet är väl bara det att de helt missat att det var våra förfäder som själva skapade problemet genom att jaga..

  Så.. någon som ser sambanden med det Josef föreslår?

  Jag har rent generellt inga problem alls med att det skulle kunna behövas viss skyddsjakt på säl för att olika fiskbestånd skall få bättre möjligheter att återetablera sig. Det jag har problem med är att sälen utsetts till syndabock när grundproblemet absolut inte handlar om den utan om ett för hårt historiskt fisketryck.

 • Förutom det så anser jag att det i första hand är yrkesfisket som skall stryka på foten eftersom det är de som skapat problemen från början. Alla borde ju dessutom inse att om yrkesfisket försvann så skulle det finnas ohyggligt mycket småtorsk inne vid våra kuster varje år, och det skulle även ge de lokala stammarna en möjlighet att återetablera sig eftersom risken att det var just de som blev tagna av sälen blev mindre..

  Näe, ett totalt fiskestopp i fem år, med fullt betalt för fiskarna, och möjlighet till betald omskolning till kustbevakare, fiskeripoliser, fiskeguide eller fiskodlare är melodin. Hjälper det däremot inte så är den naturliga balansen så rubbad att något annat måste göras, och då, och först då kan man börja tala om att decimera våra kusters naturliga rovdjur.

 • Menar du alvar Josef?
  Saxat: (har ingen riktig åsikt kring det där med marina reservat. Låter lite knepigt, hur skall man få fisk och stanna på reservatet?)

  Reservaten är menade så att fisken ska få lite skydd mot de som fiskar..

  Förhoppningen är att det ska ”spilla” ut lite därifrån.

 • Förstår hur du tänker Jörgen, men jag tror inte på det riktigt. Fisken flyttar runt. Får ju bli gräsligt stora reservat. Och då faller ju egentligen hela resursen som fisk utgör för samhället. Skall inte säga det inte fungerar men är skeptisk. Fungerar säkert på hummer, men fisk?

  Ett exempel, hur kul är det med hela Gullmarn som reservat? Med andra ord inget fiske alls för någon. Har vi inte kommit helt ur kurs om vi har en resurs som ingen får använda?

  Och är ju lätt att begränsa andras möjligheter, men så fort jaget blir lidande vänder man på klacken. Alltså kommer ingen vilja ha reservatet hos sig men det skall finnas hos andra.

  Sedan har vi ju kontrollbiten. Vem skall kontrollera skiten? Låt säga att reservatet fungerar och det finns megastor fisk där. Helt plötsligt har en rysk jättetrålare råka åka förbi och sedan är det inte stor fisk där.

 • Saken är att det funkar som uppväxts zon, sen att äldre fisk vandrar det är som det är.

  Angånde trålning i zonerna, lagomt stora klippblock stoppar botten trålarna. pelagisktrålning ja det får förhoppningsvis je kustbevakningen ett meningsfyllt jobb.

  Vi har kommit helt ur kurs om vi förstör de sista möjligheterna att få tillbaka en resurs, som vi har förstört de sista hundra åren.

  Och då är det bara att ta de möjligheter som finns, även om det då betyder att ingen får nytja resurserna under en längre tid.

 • Det finns massor med mycket väl fungerande marina fiskreservat i vår värld,och ett land som är föregångare när det gäller det här är faktiskt USA där det finns skyddsområden av mängder med olika storlekar.

  Här är lite info om marina reservat i USA:

  http://www.mpa.gov/pdf/helpful-resources/factsheets/us_marinereserves.pdf

  Och här är lite info om vad de fått för effekter på yrkesfisket i områdena runt omkring.

  http://www.sciencemag.org/content/294/5548/1920.abstract

  Vad gäller motstånd mot marina reservat så tror jag inte sportfiskare rent generellt har något emot dem även om de skulle ha dem på hemmaplan, vetskapen om nyttan de gör och att det skulle finnas möjligheter till ett givande fiske utanför dess gränser är jag övertygad om skulle vara incitament nog för att de skulle acceptera dem.

  Vad gäller kontroll biten så ligger det mycket i det Jörgen skriver, men man skulle kunna gå ett par steg längre och satsa på radarbojar och dessutom införa hårdare straff för de som bryter dem, det enklaste och mest effektiva vore troligen om vi helt enkelt beslagtog och skrotade de båtar som tjuvfiskade där.

  Att sitta och rulla tummarna och skylla på sälen när det faktiskt finns saker vi kan göra hjälper ju varken oss eller fisken.

 • Jag kan inte hålla med om att resursen har varit förstörd de sista hundra åren. På 70 talet fanns det mycket torsk. Det genererade stora pengar till samhället och mat till den enskilde. För att inte tala om rekreation. Den dagen säl och skarv kommer ner till normala populationer så kommer resursen börja generera pengar igen.

  Men det verkar vara ganska många som är rädda för att låta det hända. Är du en sälkramare?

 • Nä jag krammar inga sälar.. Fisket har förstörts systematiskt det senaste hundra åren, kraftverksbyggen och överfiske med mer och mer effektiva redskap.
  Orsaken att Torsken är borta i området över högakusten är yrkesfisket, och enbart yrkesfisket, det tog dem inte ens två år att göra slut på dem.

  Resten av haven kan du skylla på massor av orsaker, men till sist så kanske du ser sanningen och inser att dina polare yrkesfiskarna bär den största skullden till att fisken försvann.

  Är du en yrkesfiskare?

 • Josef, du skriver ”helt plödsligt har en rysk jättetrålare råkat åka förbi och sedan är det ingen stor fisk där”
  Helt rätt, där belyser du problemet på ett mycket bra sätt !!

 • Faktum är ju att om sälen äter upp allt som ska växa upp så kan det säkert ta 2 år för yrkesfisket att fiska upp den vuxna fisken då ingen återväxt sker. Men hade den lilla fisken klarat sig som den tidigare gjort, så hade inte torsken försvunnit. Då hade grundområdena fungerat som buffert och kunnat reparera överfisket.

  Det finns inte mycket mer egentligen att säga kring torskfrågan. Du med flera väljer ett dåligt sportfiske, ett dåligt yrkesfiske, goda säl och skarvbestånd. Jag väljer dåliga säl och skarvbestånd och bra fiske efter torsk.

  Det är de valen vi har i det lilla hav vi bor vid.

 • Fint Krister. Eftersom vi har hittat problemet så kanske vi skall förbjuda att jättetrålare får fiska vid Tistlarna, Brofjorden, Stigfjorden mm så har vi löst problemet. Då kommer ju den stora fisken komma tillbaka.

  Ring hov och säg till dem att du kräver att de tar itu med problemet genast.

 • Märkligt att det svenska yrkesfisket kan dra upp 919 ton torsk i Skagerack (utkast och tjuvfiske oräknat) och det ändå är sälens fel att det råder torskbrist i samma hav..

  Om vad svenska yrkesfiskare får fiska i nämnda hav går att läsa här..

  Allt finns att läsa här..

  https://www.fiskeriverket.se/vanstermeny/fiskochskaldjur/arter/allaarter/torskgadusmorhua/torskfiskeochfangster.4.36bbe77c11545cd713780002737.html

  Än märkligare blir det om man betänker vad Stig Hansson (en f.d yrkesfiskare från Hyppeln) skrev om torskbristen häromåret i GP, för enligt honom så fanns det enormt med torsk utefter vår västra kust än någonsin…

  Att antalet sälar dessutom ökar för varje år som går, trots att de redan ätit upp all fisk som går att äta, gör ju det hela än underligare.

  Så.. uppenbarligen delar varken yrkesfiskare, sportfiskare, forskare eller ens sälarna Josefs åsikter..

 • Och som flera av oss upprepade gånger berättat, det handlar inte enbart om att en endaste fiskmetod ensamt skapar problem, det handlar om det sammanlagda fisketrycket från allt från ålryschor och skäddegarn till bottentrålning och snurrevadsfiske.

 • Trålning borde varit förbjudet för mycket länge sedan.!!
  Fram för selektiva redskap där för liten fisk och skaldjur kan släppas tillbaka oskadda.
  Låt fisken och skaldjuren kosta vad dom borde kosta och lägg inga subventioner på icke selektiva redskap.
  Som jag sagt tidigare så är jag för jakt på både säl och skarv.
  Bruka våra naturtillgångar, inte förbruka dem.
  Säljakt i skärgården borde vara mycket ett mycket exsotiskt jaktäventyr och locka utövare.
  Där behövs guider och skeppare som känner vattnen=yrkesfiskare.
  Lobba för detta på rätt ställe, inte här.

 • Intressant läsning Jörgen, kanske borde det ske en seriös och ordentlig nationell satsning på att få tillbaks örnbestånden i vårt lilla ankdamm.

 • Krister, trålning är det ett av de mest miljövänliga fiske som finns. Rätt använt. Jag förmodar att du äter kyckling? I så fall äter du till viss del trålad skarpsill. Skarpsillen går bla foder till fjäderfä. Man kan därför säga att halva Sverige stödjer det storskaliga trålfisket ekonomiskt.

  Du verkade även missa min lilla underton av Ironi gällande trålfisket. Det är nämligen så att tex Vinga med flera kan ses som ett reservat från trålfisket. Det ligger i alla fall utanför trålgränsen vad jag kan se. Därav min stora skepticism till fredningsområden. Det blir bara sälmat av allt.

 • Om man påstår att trålning är ett av de mest miljövänliga fisken som finns, vad jämför man med då egentligen, fiske med dynamit?

 • För att inte ens tala om vilken skada bottentrållarna gör på de korallrev som fortfarande finns kvar.

 • Bottentrålningen är ju faktiskt skadlig för annat är hårdbottnar och korallrev, ta bara den negativa direkta effekter fiskeformen har på de naturliga bottenfaunorna där det trålas, och de indirekta skador det ger på de områden som täcks av slammet som rivs upp från bottnarna. För att inte tala om alla de svavelväten och gifter som gång på gång rivs upp av bottentrålningen, ämnen som annars sakta sjunkit ned i bottensedimentet och där mer eller mindre oskadliggjorts.

  Och då har vi ju inte ens tagit med de generella miljöskador som rör alla form av trålning, det jag talar om är alltså bränsleåtgången, avgasutsläppen och dessutom de skador trålningen haft på världens fiskbestånd.

  Måste faktiskt erkänna att jag är oerhört nyfiken på vilka fiskemetoder som Josef menar är skadligare för vår miljö än trålningen..

 • Vad gäller ”sälmaten” så kommer vi ju åter till det där med att det rent teoretiskt skulle räcka om några tusen torskhonor genomförde en lyckad lek för att alla våra knubbsälar skulle få äta sig mätta (och det även när vi använt de extrema verklighetsfrämmande fantasisiffror som använts i debatten), och det borde ju knappast vara omöjligt när svenska yrkesfiskare enbart i Skagerack får möjligheten att hala upp 919 ton torsk i år..

 • Och sen har det visatts sig att sälarna till Jhsefs stora glädja har allvarliga problem, de flesta som har dött och disekerats har haft allvarliga tarmskador. Även de unga sälarna.
  Tarmskadorna är av sådan art att de är dödande med tiden.

  En vild gissning från min sida, skulle tro att det är något fel på deras kost. Kanske är Dioxsin inte helt ofarligt…

 • läste för ett tag sen att det går åt ca 11 liter disel för att tråla upp 1kilo havskräfta.
  Och att det var det livsmedel som det går åt mest koldioxid att få fram.
  Att kalla detta för miljövänligt är ren lögn.
  Att detta sedan subventioneras av våra skattepengar är ännu värre.

Annons
AKTUELLT

Solglasögon för ekolodsanvändaren

Trött på att inte se ekolodet ordentligt när du har solglasögonen på? Då kan det här vara lösningen för dig. Det är Sunread som lanserar den nya produkten WIND. Det är ett par solglasögon med bifokala linser, alltså de har två olika slipningar, en som gör att du ser på långt håll och en som

Tufft gädd-SM väntar, tror titelförsvararna

Förra året tog Team Mouse Fishing hem SM i gädda. Inför årets upplaga är de ändå ödmjuka. – Vi hoppas på en bra placering – vilket kommer att bli riktigt tufft i år, säger Tony Andersson. SM står för dörren och fjolårsvinnarna, bröderna Andreas och Tony Andersson, är redo. – Vi har inte laddat så

Fortsatt nätfiske på grundområden

Trots att det sedan flera år är förbjudet att fiska innanför tremeterskurvan efter 1 oktober har det i höst gjorts flera beslag av nät i Skellefteå skärgård. Men tillsynsarbetet försvåras av indragna anslag. För att skydda svaga och känsliga bestånd av framförallt lax och havsöring har myndigeterna beslutat om restriktioner för nätfisket. Bland annat att

BILDSPEL: Ännu fler 2017-beten

Alla intresserar sig för beten och ibland kan det upplevas som hela sportfiskevärlden snurrar kring detta heta ämne. Nedan finner du ytterligare sju nya beten  som kommer ut i butikshyllorna under nästkommande år. Vissa av dem har några riktigt intressanta detaljer. En tydlig trend bland beteshyllorna över våra breddgrader är det hårda som möter det

P-avgifter ska ge mer lax i Vättern

Stiftelsen Mer lax i Vättern jobbar för precis det de heter. En de del av pengarna får de genom skänkta p-avgifter, rapporterar Skaraborgs Allehanda. Mikael Darheden från Kavelbron Event driver stugbyn i Granvik som skänker hälften av p-avgiften från Granviks hamn till Mer lax i Vättern. Förra året blev det 14 000 kronor – i

2013 års vinnare jagar SM-revansch

2014 års SM blev misslyckat, 2015 var de inte med. Nu jagar svenska mästarna från 2013 revansch i Karlskrona. Fiskejournalen ringde upp Josef Pilot från Team Happy Angler för att känna av tempen innan helgens SM-final i gäddfiske. – Vi har hållit på i flera veckor och förberett oss. Vi har inte förfiskat någonting men

Nu får svenskt sillfiske miljömärkning

I dag blev det klart. Sillfisket utanför svenska kusten blir MSC-certifierat. Det betyder att tillgången på miljömärkt sill kommer att öka i Sverige. Det är runt 40 båtar som är med i certifieringen, 18 av dem är svenska och de levererar fisk framförallt till den svenska marknaden men även den tyska och danska. Det gäller

Åttaåring med karprekord

Joel Olsson Kuisma är inte mer än åtta år – men kan redan titulera sig rekordhållare. Den karp på 14 kg han landade häromveckan är nämligen dokumenterat Göta älv-rekord. Som den flitige FJ-läsaren redan noterat så har unge herrn ett efternamn som förpliktar. Pappa heter Jarmo Kuisma och är en framgångsrik specimenfiskare med brett register,

Oktoberöring i Danmark

En knapp timma från Öresundsbron ligger Isefjorden och Roskildefjorden. Här fiskar man havsöring tolv månader om året och toppmånad på hösten är oktober. När havsöringsäsongen är över vid den svenska kusten börjar en lång väntan för många öringälskare. Räddningen finns på andra sidan Öresund. Med utgångspunkt i samhället Holbäk når man fiskbara vatten vid nästan

BILDSPEL: Tjuvtitt på nästa års hetaste beten

Så är årets Efttex-mässa i Amsterdam i full gång. Efttex är mässan där branschen i form av tillverkare och grossister träffas för att presentera sitt sortiment. Fiskejournalen är på plats för att ta tempen på prylnyheterna som hamnar i butikshyllorna framöver. Här hittas allt från jordgubbssmakande karpboilies till högteknologiska bluetooth-beten. Och allt det emellan sätter

Annons
Annons
SOMMARENS HETASTE ERBJUDANDE!

AOF1639-0059R-friluftskniv-250x240-MH

FÖLJ OSS!

FÖR ALLA FLUGFISKARE!

AOF1608-banner250x240-FJO

TYCK TILL!

Vad fiskar du helst på hösten?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

Annons
Annons
Instagram
Annons