Miljöanpassa även småskalig vattenkraft!

Ny lagstiftning är på gång för att svensk vattenkraft ska miljöanpassas. Samtidigt är riksdagsledamöterna rädda för att tusen små kraftverksägare blir arga när nya krav ställs om fiskvägar. Vi måste visa att vi är många fler väljare som kräver miljöanpassning, än de som vill värna små, skadliga vattenkraftverk.

  • De tusen minsta kraftbolagen är i storlek som en bilmotor och ner till en moppe i effekt.
  • De betyder inget för elsystemet, vare sig som producenter eller som stöttare till elnätet.
  • De tusen minsta kraftverken drar in vardera cirka 2000-7000 kronor per år till ägarna, efter att drift- och underhållskostnader är betalda.

Dessa tusen minsta kraftverk gör betydande skada på fiskpopulationer och ekosystem och hindrar utveckling av natur- och fisketurism.
Du kan hjälpa till!
Nu kan du enkelt och snabbt hjälpa till genom att skicka följande brev till regeringen, med kopia till alla riksdagsledamöter, och visa vad du tycker!

Du klickar enkelt iväg brevet genom att skrolla längst ner på sidan – fyll i namn och e-postadress.

Till miljöminister Karolina Skog och statssekreterare Per Ängquist inför proposition om nya regler för vattenkraften

Hej Karolina Skog och Per Ängquist!
Jag vill, som en av 2 miljoner sportfiskare i Sverige, först tacka regeringen för att ni äntligen ska ändra reglerna i miljöbalken, så att svensk vattenkraft kan miljöanpassas.

Men det har tagit tid att komma hit, och under den tiden har kraftbranschen, den storskaliga likväl som den småskaliga, mobiliserat motstånd mot de ökade krav på miljöanpassning som måste till för att vi ska nå våra nationella miljömål och EU:s miljödirektiv.

Jag vet att idéer finns på att undanta stora delar av den storskaliga vattenkraften, och det anser jag vara felaktigt. Ett hållbart energisystem kan och får inte bygga på undantag från miljöanpassningar i några verksamheter.

Samtidigt har röster höjts för att ge de tusen allra minsta kraftverken andra regler än de som alla andra måste följa, eftersom de inte har råd med att göra det som alla andra måste göra. Men det är värre än så. Faktum är att det är ett litet kollektiv på kanske tusen personer som alla bedriver hobbyverksamheter med mycket stor miljöpåverkan och helt utan samhällsekonomisk fördel. Inte heller betyder de något för landsbygdsutvecklingen, snarare tvärtom.

Ska vi bygga fiskvägar för att dessa få vill ha kvar sina hobbyverksamheter? Det tycker inte jag, eftersom fiskvägar bara löser ett av flera problem. Dammarna dämmer över viktiga lekområden och förvandlar dessa till sjöliknande system utan biologisk mångfald. Och fiskvägar fungerar aldrig lika bra som om dammen är borta. Dessutom är produktionen av förnybar energi från de tusen minsta så liten att ingen skulle märka om den försvann från elnätet. Miljönyttan av den lilla produktionen kan helt enkelt aldrig uppväga skadorna.

Därför vill jag att ni inte ger dessa hobbyverksamheter andra regler. Men framförallt måste det vara möjligt att från samhällets sida kunna avveckla dessa, gärna med en ersättning till ägarna för kostnaden för denna avveckling. Det skulle, förutom en oerhört förbättrad vattenmiljö, också ge en potential i friluftsturism på flera tusen sysselsatta. Det är en siffra som de tusen minsta småskaliga vattenkraftverken tillsammans i bästa fall bara når en bråkdel av, med vinster på kanske 2 000-5 000 kronor per kraftverk och år.

Med detta brev till er i regeringen vill jag att ni skapar en lagstiftning utan undantag, det skulle gynna Sverige på alla sätt. 

Bästa hälsningar!
Annons
70 kommentarer

E-postadressen publiceras inte.

 • Lyssna på dom som har kunskap och argument, Friluftsliv och fiske= pengar och arbete utveckling.

 • Antingen är vi med i EU eller inte gör om gör rätt. Texten som står i regleringsbrevet säger allt vilket är följande
  (Detta innebär bland annat att verksamheter inte får äventyra möjligheterna att uppnå den kvalitet på vattenmiljön som följer av EU-rätten. De får heller inte medföra en försämring av vattenkvaliteten.) Skall gälla alla oavsett bekantskapskretsen luktar jäv detta.

 • Det finns mer pengar att tjäna på lax och havsöring i våra vattendrag, både på fisketurism och mat och logi för turister, TÄNK OM BESLUTSFATTARE, tjäna pengar istället för att utarma regioner.

 • Det börjar likna 80-talets laxdebatter
  Trotts att vi hade argument som var välunderbyggda lyssnade politikerna hellre på snyfthistorier från näringen som enbart var tomma ord och inte hade någon som helst substans

 • Tänk efter vad ger mer för miljön och fler jobb!
  Minikraftverken gör ingen nytta längre genererar inga jobb eller pengar bara förstör naturen och vattenmiljön.

 • Tänk efter vad ger mer för miljön och fler jobb!
  Minikraftverken gör ingen nytta längre genererar inga jobb eller pengar bara förstör naturen och vattenmiljön.

 • Utveckla fiskenäringen/turistnäringen och låt fiskarna vandra fritt förbi kraftverken. Hur svårt är det att fixa det? Lättare än att täppa till förmodligen.
  Heja på och öppna upp:)

 • Regeringen snackar om vara miljö vänliga. Dom är ju helt tappade att ta död på fisket är inte att vara miljö vänlig. Fisket har blivit så mycket sämre sedan dessa dammar har kommit till. Skäms på er regerings folk. Väldigt upprörd sportfiskare

 • Skulle man inte från statens sida, där det är möjligt, kunna erbjuda de som har de onyttiga kraftverken med ett system av solceller och/eller vindsnurror och att dessutom riva bort dammarna kostnadsfritt alternativt subventionerat?

 • Vattenkraften tillsammans med försurning, gifter, övergödning hör till de värsta miljöförstörarna, tänk om bara ni kunde förstå.

 • JA till kunskap och argument grundat på fakta, NEJ till revirhävdande från några få! Om man behöver fler argument än mångfald/ekosystemtjänster för att släppa fler vattendrag fria borde åtminstone ekonomiska argument och fakta om antalet personer och intressen som drabbas tydliggöra fördelarna.

 • Tänk på alla arter som skulle gynnas. Allt ifrån lekvandrande ålar, Vimmor och Idar etc till stationära bestånd av exempelvis bäcköring. Åar och bäckar är enormt viktiga för fiskbestånd i sjöar och hav!

 • Klart positivt med en vackrare natur, och fria vandringsvägar för fisken.Det borde ske i flera av våra fantastiska vattendrag runt om i vårat vackra land..

 • Det kan inte vara en rättighet att att sabotera vår natur. Återställ vandringsvägar och ta bort småskalig vattenkraft.

 • Låt fiskarna ha fria vandringsvägar samt insekterna frit liv

 • Låt fiskarna ha fria vandringsvägar o Tabor alla hinder som bara förstör alla vattendrag

AKTUELLT

Dumpade 15 ton odlingslax – fick 300 000 i böter

Att laxar rymmer från odlingar kan innebära stora miljöproblem. En del av riskerna – såsom spridning av sjukdomar – kvarstår även om död fisk lämnar kassarna. Därför ser den norska myndigheten allvarligt på en incident då ett odlingsföretag valde att dumpa 15 ton död lax rakt ut i havet efter misslyckad behandling mot laxlus.

Buller i havet hotar fiskars parning

Sand- och lerstubb förlitar sig på ljud när de ska finna en partner. Nu visar en ny avhandling från Göteborgs universitet att båda arternas fortplantning försvåras av buller.

När håven inte räcker till

Det är fullt drag i Hundraklubben och Meterligan – där du automatiskt deltar om du anmäler en gädda över hundra centimeter. Med något svalare vatten på sensommar och tidig höst brukar gäddorna vara huggvilliga och urstarka. En som fick uppleva ett rejält gäddbett var Jean-Paul Alcantara som luftade en Pigshad under en fisketur på Mälaren.

Tonfiskkvot uppfiskad i Norge

Nyligen fångade den norska båten MS Bluefin 78 blåfenade tonfiskar i en ringnot. Därmed är båtens kvot på 42 ton uppfiskad.

Megaöring i Ätran

En groteskt stor havsöring i lekdräkt har nyligen fångats i en fälla i Högdalsån. Fisken vägde 9,7 kilo och var hela 98 centimeter lång!

Återutsatt lax studeras med radiosändare

I Norge rymmer mängder av lax från öppna kassar. För att bättre förstå omfattningen av uppvandrad odlingslax – och den skada de orsakar vilda individer – görs provtagningar. Fiskar fångas med spö vid så kallat övervakningsfiske, och all vildlax återutsätts. Nu visar en märkningsstudie att en del laxar skadas av infångandet och att samtliga förflyttar sig långa

Rekordstor indianlax tagen på spinn

Andreas Ekfeldt är en välkänd specimenjägare som har många fina fiskar på sitt CV. En av de mer spektakulära är hans indianlax från i somras. Fisken vägde 272 gram och är nyligen godkänd som svenskt rekord.

Vithaj chockar fiskare

Vi avslutar arbetsveckan med en fantastisk uppvisning av en krokad vithaj utanför den amerikanska östkusten. Förvånade turister kunde först se sin fångst ätas upp – och därefter syna en hoppande vithaj!

Supergädda från Norge i Dexter Big Pike

Dexter Big Pike rullar nu in på sista omgången efter en rafflande andra omgång – en norsk megafisk tog hem det hedersvärda priset ”längsta fisken”. Omgång två av Dexter Big Pike var minst sagt tajt ända in i slutskedet. Så tajt att gäddfiskarna Henrik Andersson och Johan Holmberg låg jämsides i tävlingen. Men eftersom Henrik
Annons

TYCK TILL!

Vilken specialtidning skulle du helst vilja läsa?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

HÄR FISKAR DU 2017

FÖLJ OSS!