Annons
Annons

Miljöanpassad vattenkraft, ska det vara så svårt?

Annons
Enligt Sportfiskarna exporterar ett stort och växande elöverskott som är många gånger större än de produktionsminskningar som en nödvändig miljöanpassning av vattenkraften skulle medföra. (Foto:Sportfiskarna)

Enligt Sportfiskarna exporterar ett stort och växande elöverskott som är många gånger större än de produktionsminskningar som en nödvändig miljöanpassning av vattenkraften skulle medföra. (Foto:Sportfiskarna)

Sportfiskarnas generalsekreterare Stefan Nyström anklagar företrädare från Svensk Energi att sprida en domedagsliknande skräckpropaganda. Han ger även en känga till EU-parlamentarikern Christofer Fjellner som ”…blandar och ger, klumpar ihop kärnkraft med vattenkraft och hyllar aningslöst småskalig vattenkraft”.
Läs hela texten här nedan.
Sportfiskarna: Samhällsdebattens vågor fortsätter att gå höga i diskussionen om miljöanpassning av vattenkraften i Sverige. Det är positivt. Fråga är långt ifrån enkel och behöver belysas allsidigt för att vi på klokast möjliga sätt skall kunna sjösätta ett regelverk som ger vattenkraftsindustrin långsiktigt hållbara spelregler där vi når både miljömål och EU-direktiv samtidigt som vi säkrar produktionen.
Vi ser glädjande nog alltfler praktiska exempel på hur bra det går att kombinera befintlig vattenkraft med anläggning av faunapassager som gör att allt liv i vattnet kan ta sig förbi dammarna. Produktionsförlusterna är överlag små, de biologiska vinsterna stora. Alla blir vinnare när vattenkraften miljöanpassas.
Tyvärr fortsätter ledande företrädare från Svensk Energi att sprida en domedagsliknande skräckpropaganda. De senaste månaderna har media svämmats över av verklighetsfrämmande påståenden om att Sverige både stannar och slocknar om de förslag som regeringens utredning om vattenkraften nyligen lagt genomförs i praktiken. Att Svensk Energi valt att ställa sig själva vid sidan av en konstruktiv debatt vet vi redan, men dessvärre har man fortsatt en stor inverkan på politiken.
En av de politiker som sällar sig till Svensk Energis kör är den moderata EU-parlamentarikern Christofer Fjellner som på Svenska Dagbladets ”Brännpunkt” (29/12) torgför en oupplyst enögdhet som både förvånar och oroar. Fjellner blandar och ger, klumpar ihop kärnkraft med vattenkraft och hyllar aningslöst småskalig vattenkraft, som enligt Fjellner är positiv och bör öka. Insikter om eller förståelse för vattenkraftens väldokumenterade, negativa miljöpåverkan lyser med sin frånvaro. Alla miljöåtgärder framstår som onödiga eller för dyra, och då sitter Fjellner ändå i parlamentets miljöutskott. Det är en hållning som är svår att förstå.

Hur mycket skulle då elproduktionen minska vid en miljöanpassning av vattenkraften? Alltifrån tio procent upp till hälften (!) enligt Svensk Energi. Vad säger de ansvariga myndigheterna? I Hav- och vattenmyndighetens remissvar bedöms den minskade elproduktionen uppgå till någon enskild procent av den totala vattenkraftproduktionen i landet om förslagen genomförs, eller motsvarande 0,5 terrawatt (Twh) till drygt tre Twh. HaVs samlade bedömning är att ”en ökad minimitappning samt byggande av fiskvägar inte behöver leda till några omfattande konsekvenser för Sveriges elförsörjning eller på vattenkraftbranschen som helhet”. Energimyndigheten är föredömligt tydlig och skriver att ”myndigheten ser de begränsningar av produktion och reglerförmåga som förslagen kan medföra som motiverade”. Uppriktigheten hedrar Energimyndigheten, vars generaldirektör Erik Brandsma bör veta vad han talar om: Brandsma handplockades av regeringen från Vattenfall.
Sverige har fantastiska förutsättningar för koldioxidfri elproduktion. Vi exporterar redan idag ett stort och växande överskott som är många gånger större än de produktionsminskningar som en nödvändig miljöanpassning av vattenkraften skulle medföra. Enbart Ringhals producerar på två veckor lika mycket som de 1000 minsta vattenkraftverken tillsammans under ett år (1 Twh). Samma mängd el producerar 150 moderna vindkraftverk, och sådana byggdes det 321 stycken i Sverige enbart under år 2013.

Verkligheten ger Svensk Energi bakläxa och fullt stöd åt myndigheterna.I Norrköping har intressenterna kring Motala ström gjort gemensam sak och byggt en faunapassage mitt inne i city. Resultatet har blivit en ny ekopark med fri passage förbi dammar och lekplatser för både barn och fisk. Den nya parken har blivit en blågrön lunga som lyser upp och förgyller statskärnan och utgör en brygga mellan det historiska arvet och ett hållbart nytänkande med samspel mellan människa, kultur, näringsliv och miljö. Elproduktionen då? Jo, den minskade med cirka en procent.
Grattis Norrköping till klokt tänkande och god samverkan! Till Svensk Energi; kanske läge för ett studiebesök i verkligheten? Välkomna ut.
Stefan Nyström
Generalsekreterare Sportfiskarna

Var med och påverka!
I oktober presenterade regeringen en revolutionerande utredning: ”Vattenverksamhetsutredningen”. Utredningen föreslår skärpta miljökrav för vattenkraftsindustrin, med målet att återfå den biologiska mångfalden i våra utbyggda vattendrag. Men det får inte stanna vid en utredning. Det måste till en ny lagstiftning, som möjliggör en mer hänsynsfull elproduktion.
Därför är det viktigt att våra makthavare får veta att vi är många som stödjer en ny lagstiftning. Skicka vårt färdiga brev till de ansvariga ministrarna Anna-Karin Hatt (Energiminister), Annie Lööf (Näringsminister) och Lena Ek (Miljöminister).
Klicka på denna länk för att skicka brevet.

 

LÄS OCKSÅ

Annons
25 kommentarer

E-postadressen publiceras inte.

 • Vattenkraftsmotståndarna talar med delad tunga, ena dagen gäller det smärre vatten till omlöp förbi kraftverk, men den verkliga (ofta dolda) agendan är att den småskaliga vattenkraften till varje pris (vilket någon annan skall betala) skall stängas ned, det talas det om dess ”försumbara” betydelse för energi försörjningen. Men en förnyelse bar…

 • och koldioxidfri energikälla som de flesta länder saknar i vår utsträckning, bör vi i så stor utsträckning som möjligt exportera om vi inte själva kan utnyttja den till fullo. Försurningen i hav och sjö drabbar ju även Sverige om utsläppen görs utomlands.
  Vi bör jobba för att även transporter. I större utsträckning blir elektriskt drivna…..

 • Exempelvis ett verkligt litet vattenkraftverk som producerar 500 000 KWh energi på ett år, lämnar tillräcklig med elektricitet för att driva 100 bilar ett år 1 500 mil! Vilket motsvarar ca 100 000 liter bensin, knappast försumbart. Tänk vad många koldioxid fria fiskeresor till de outbyggda älvarna som ni då kan göra, där borde vara massor av fisk?

 • Blåser det inte i Tyskland? Slår inte vågor mot land i Storbritannien? Lyser inte solen i Spanien? Har de inte vattenkraft i Norge? Och visst hade väll också vi möjligheten att använda ALLA ovan nämnda energislag?
  -Men neEe, det blåser inte jämt!
  -Nehe! De menar du inte?!
  Men i ärlighetens namn förstår jag hur du tänker. Men problemet är att…

 • ..du inte har tänkt hela vägen. Vad jag kan se av det du ovan har skrivit, så håller du isär miljön i luft och på land från den under ytan.
  Saken är den att vi varken har rätten att, eller kan välja det ena eller det andra. De hör ihop, de är ett kretslopp och där kan vi inte välja bort det ena. Speciellt inte baserat på en lögn. Sverige kommer…

 • ..inte att stanna p.g.a att några enstaka kubikmeter vatten rinner förbi.
  Problemet uppstår när personer i ledning för dessa företag, har krav på sig att generera en god vinst till aktieägarna och förstås, sig själva..
  Svensk Energi pratar inte för dig och mig som är oroliga för att elräkningen blir för dyr om vi vill slippa frysa under vintern…

 • .. De pratar heller inte för den lilla basindustri vi har kvar, som kollar elpriset timma för timma då det inte blir lönsamt att producera när priset blivit för högt och de pausar produktion.
  Svensk Energi pratar inte för oss kunder utan för sina egna intressen. Vatten är pengar för denna grupp människor och då kvittar det om det är industrin..

 • ..våra hem eller miljön det drabbar.
  Sen tänker jag som så, är inte Sveriges vatten vårat vatten? Borde verkligen folk få sko sig något så gruvligt på våra älvar som vi alla äger tillsammans?
  -Din gröna komunistjävel!
  Ne men jag fick i måndags gå från mitt jobb i industrin, jag betalar min elräkning och jag både jagar,fiskar, vandrar och…

 • ..i naturen. Varför ska Jag offra så mycket, för att dessa företag ska få ännu mer? Varför kan de inte lyfta på hatten, tacka för sina ett hundra år av fri lejd i vårat land och ge oss något tillbaka? Det handlar om några få procent på son höjd. Procent som du och jag till viss del genom skatten betalar i elcertifikat.
  Det blir svårt att klaga..

 • ..på dåliga vägar om du som läser detta står bakom beslutet att ge certifikaten till minikraftverk. Du kan heller inte klaga på att försvaret är en spillra, att tågen står stilla och att du mår illa när du inser.. ”Fan va det så illa?”
  Nej ty saken är faktiskt den att vattenkraftsindustrin skrämmer dig mef sin propaganda likt självaste Putin.

 • Lyssna inte på allt de säger, ta det med en näve salt och ifrågasätt BÅDA sidor.
  Det är ingen som säger att vi starkt ska begränsa vattenkraften, men de bör som alla andra industrier få betala sen del av bördan och göra rätt för sig. Gör de inte det kommer du och jag ÅTER IGEN att få öppna plånboken och betala böter till EU för ej uppnådda mål.

 • ..mål som kraftbolagen i många fall påverkar.
  Är det inte dags att de får betala lite också, även om det i slutändan biter oss kunder i arslet ändå?
  Jag är tjugofem år nu och jag kommer förmodligen strosa runt här långt efter dessa dönickar hamnat under jord och då ska de fan se till att lämna det rent och snyggt efter sig!

 • Fredrik, certifikaten debiterar inte skattsedeln utan tas ut på din elräkning, det är en mycket ringa kostnad. Däremot har vattenkraften drabbats av mycket höjda fastighetsbeskattningar, vilket kommer även dig och dina fiske kompisar till del. Det största hotet mot mänskligheten idag är den globala uppvärmningen, att vi då skulle stänga ….

 • ned fungerande förnyelsebar vattenkraft kan inte vara rätt. Att fisket har drabbats av kraftig nedgång beror till stor del på den globala försurningen i hav och sjö.

 • Som jag ser det är skatt på min elräkning och skatt på mina köp och inkomster i övrigt ungefär samma sak, huvuddelen är att jag betalar dem allihop.
  Det vi förlorar i de kubik vi låter naturen få tillbaka, är inget vi kan kompensera med andra energislag, och effektiviseringar. Byt ut halogenlampan i köket mot en led och vips..

 • Sen är vi fler än ”jag och mina fiskekompisar” som efterfrågar detta. Svenskar över lag vill ut mer i naturen, det är känt. Du kan inte lösa klimathotet genom att bara fokusera på koldioxid. Miljön spelar en större roll i detta än du tror.

 • Fredrik det var ledsamt att du fick lämna ditt arbete i måndags, om det var beroende på industrins kostnads läge i Sverige kan jag bara beklaga. Men Sverige har ett lågt energipris (förhoppningsvis en konkurrensfördel), till stor del beroende på billig, avskriven vattenkraft, problemet idag är att kraftverken behöver förnyas och till det krävs…..

 • stora investeringar för att kraftverken kostnads effektivt skall kunna fortsätta driften i ytterligare 50-70år. Under en övergångsperiod efter investeringen så tillför certifikaten en ersättning, tills kraftverket blir självbärande.

 • Det behöver du inte vara, jag är det inte. Det finns andra jobb att söka.
  Nu undrar jag verkligen om ja förstått dig rätt.. Menar du att vi med skattepengar håller LÖNSAMMA företag under armarna när de investerar i sina egna företag? Varför kallar du det ersättning när det borde heta LÅN?
  Vissa av dessa företag gör ju miljardvinster..

 • .. Och är det så att de små inte klara av att hålla elproduktion efter gällande regler klarar de inte konkurensen och bör lägga ner som alla andra får göra.
  Förklara vart jag tänker fel för jag får verkligen inte ihop det, det låter inte rimligt..

 • Du Ingvar skulle inte du kunna va bussig och bara kila över till Josef på avdelningen för yrkesfiske-lobbyn och påminna honom att han har repliker att skriva till artikeln om de nya reglerna på västkusten. Ni har ju inte betalt för att sitta på arslet! ;)

 • Christopher Fjellners plastmorsa är högt uppsatt anställd på Bixia. Dvs ett elbolag som enbart äger småskalig vattenkraft. Där har ni det!

 • Jag sitter fortfarande och grubblar över hur de där bilarna skall gå 1500 mil för att vi har en massa småskalig vattenkraft. Min bil går tyvärr på bensin inte vattenkraft.

  Kan man komma på något vis driva motorfordon med lögner ifrån kraftindustrin också kanske, jag tror att om man löser det så finns det massor av bränsle att hämta redan.

 • Dessutom går den att lagra, kopiera och dela på nätet. Bara att tanka bilen via USB, tuta och köra :D

Annons
AKTUELLT

Här är Christians sjuka gäddtrippel

Han var nöjd med fisketuren efter att han lyckades bärga sin första tiokilosgädda. Men det skulle komma mer för Christian Berger – mycket mer. Första hugget kom redan efter tio kast. En gädda på 10,15 kilo fördelade på 120 centimeter. Men fiskelyckan var inte slut där. Efter en halvtimme smällde det till igen – och

Rolf Nylinder till Fiskekryssningen

Den flugfiskande filmaren och äventyraren Rolf Nylinder har rest jorden runt de senaste åren och bara fiskat och filmat. På Fiskekryssningen berättar och visar han spännande ögonblick från sina äventyr på Kamtchatka. Rolf är äventyraren, filmaren, snowboardåkaren och flugfiskaren som inte låter sig inordnas i något fack. Rolf har spenderat långa perioder vid de mest exotiska

Nya Minn Kota i-Pilot imponerar

Minn Kota tar i-Pilot ytterligare en nivå med nyutvecklad Spot-Lock, elektronisk ankring och nya fjärrkontroller med Bluetooth. Fiskejournalen har kommit över ett exemplar av motorn och kan inte göra annat än att ge den tumme upp. Minn Kota förändrade sportfisket år 2010 med introduktionen av det GPS baserade i-Pilot systemet. Möjligheten med GPS-styrd elektronisk ankring

Se hur de flygbombar sjöar – med fisk

Det här ger begreppet flygfisk en helt annan innebörd. Se hur tusentals fiskar släpps ut – från ett flygplan. Det är i Utah som man fyller på svårt belägna sjöar, som inte går att ta sig till med lastbilar, med hjälp av flyg. Enligt Insider så släpper planen ett tusental fiskar i varje överflygningen och

Uppmaningen: Hjälp till att fånga sjuk lax och öring

Sportfiskarna skickar ut en uppmaning om att de behöver hjälp med att fånga öring och lax runt Stockholms innerstad. Det eftersom fiskarterna i området har drabbats av svampangrepp. – Hösten 2016 har varit extra torr och mild. Svampangreppen sker ofta i temperaturer kring tio-tolv grader. Ofta är det inget allvarligt. Men vi vill utesluta att

Brutala tjuvfiskare lämnar stora blodpölar efter sig

På morgnarna hittas stora blodpölar som vittnar om tjuvfisket i Dalälven i Älvkarlebytrakten. Det berättar Janne Olsson vid föreningen Älvkarleby sportfiske för SVT Uppsala. – Det har blivit mycket värre de senaste två åren. Det är snarlikt på katastrof, säger Janne Olsson till SVT. Problemet är, enligt artikeln, störst under juli, augusti och september och

Ny interaktiv sportfiskeblogg

Fiskejournalens medarbetare Joakim Åberg bjuder på fisketips, gör-det-själv och stora fiskar i bloggen Gifflar & Gummi. Fiskejournalen har sedan starten 1974 varit övertygad om att man som sportfiskare hela tiden vill lära sig mer ämnet, dels för att vidga hobbyn i sig men även för att komma närmare drömfångsten. Bloggen Gifflar & Gummi går helt

Ny film visar läget i Hanöbukten: ”Är en katastrof”

Hanöbukten mår mycket dåligt och föroreningar spys ut i vattnet. Nu visar en ny film exakt hur illa det ser ut – under ytan. Det är föreningen Swedish cost and sea center (SCSC) som har dykt ner och filmat bottnen på Hanöbukten, en del av Östersjön utanför Skånes östkust och Blekinges sydkust. Och det är

Galna nyheten skickar betet en halv kilometer

Snart kommer du kunna skicka iväg dit bete nästan en halv kilometer – bara genom att trycka på en knapp. ”The Casting Drone” är en av årets absolut galnaste fiskenyheter. Det är företaget Fitch som efter två år av utveckling snart kommer ut med sin nya fiskedrönare. Den kommer kunna flyga iväg betet upp till

Nybliven fiskefantast i Hundraklubben

Christina Hjort är en glad fiskeamatör.  I oktober ordnade hon nytt personbästa på gädda ett par gånger om och hon kunde anmäla tre gäddor över 100 centimeter till Hundraklubben. Christina från Skellefteå beskriver sig själv som en väldigt glad fiskeamatör, som vanligtvis gärna följer med sin kompis ut på en och annan fisketur. Det började

Annons
Annons
SOMMARENS HETASTE ERBJUDANDE!

AOF1639-0059R-friluftskniv-250x240-MH

FÖLJ OSS!

FÖR ALLA FLUGFISKARE!

AOF1608-banner250x240-FJO

TYCK TILL!

Vad fiskar du helst på hösten?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

Annons
Annons
Instagram
Annons