Miljögift och läkemedel i Stockholms vatten

Abborre är lämplig att undersöka då den är en stationär rovfisk. (Foto: Håkan Johansson)

Abborre är lämplig att undersöka då den är en stationär rovfisk. (Foto: Håkan Johansson)

Sportfiskarna:
Provfiske och sedimentprovtagning i Mälaren, Stockholms skärgård och i ett antal sjöar på Sportfiskekortet har precis slutförts. Syftet är att kartlägga halterna av miljögifter i fisk runt Stockholm och försöka se om föroreningarna på bottnarna ökar eller minskar.

Historiskt har det läckt ut mycket miljögifter från Stockholms stad till omgivande vattenområden via utsläpp från bland annat industrier, varvsverksamhet, avlopp och dagvatten. Syftet med undersökningarna är att bedöma hur en storstad som Stockholm påverkar sina omgivande vatten.
– Vi vet från tidigare undersökningar att bottnarna i centrala Stockholm innehåller höga till mycket höga halter av metaller och organiska miljögifter, säger Håkan Johansson, miljöhandläggare vid Länsstyrelsen i Stockholms län.
Däremot är kunskapen mindre om hur höga halterna av miljögifter är i fisk som fångas nära Stockholm eller hur halterna av upplagrade föroreningar i bottnarna förändras över tid.

Ger giftiga bottnar giftig fisk?

En av de frågor som provfisket och sedimentprovtagningen förhoppningsvis ska ge svar på är om det finns ett samband mellan föroreningshalter i bottensediment och fisk för flera av miljögifterna.
– Vi vet från tidigare undersökningar i Mälaren att kvicksilverhalten i sediment och fisk i ett regionalt perspektiv ökar in mot centrala delarna av Stockholm, säger Håkan Johansson.
Under perioden augusti–oktober 2013 har därför IVL Svenska miljöinstitutet samlat in abborre på ett femtontal platser, från östra Mälaren, över centrala Stockholm, ytterskärgården, samt i Oxundasjön och Säbysjön.  Abborre är en relativt stationär fisk, och kan därför antas representera områdena där de fångas på ett bra sätt.
Parallellt med detta har sedimentprovtagning genomförts vid ett drygt trettiotal platser i Mälaren samt i Oxundasjön och Säbysjön.

Abborre undersöks på Sportfiskekortets sjöar

I en parallell undersökning utför dessutom Sportfiskarna i Stockholms län tillsammans med Länsstyrelsen en kompletterande undersökning av miljögifter i abborrar i sjöar på Sportfiskekortet. I den undersökningen rör det sig om 13 sjöar där miljögiftshalter i abborre ska bestämmas.
– För Sportfiskarna Region Mälardalen var det mycket värdefullt att kunna delta i undersökningen. Det är viktigt att kartlägga hur halterna av miljögift i fisk ser ut från våra sjöar på Sportfiskekortet. Utifrån provsvaren kan vi sedan ge kostråd till allmänheten för fisken de fångar, säger Tobias Fränstam, fiskevårdsansvarig på Sportfiskarna Region Mälardalen.
– Dessa mätdata, speciellt de som tas fram för fisk, är efterfrågade. Både för att kunna göra bedömningar gentemot Livsmedelsverkets kostrekommendationer för fisk och för att bedöma vattnets kemiska status inom arbetet med vattenförvaltningen. Syftet är att ge oss en uppfattning om belastningsminskande åtgärder behöver sättas in för att nå en god kemisk och ekologisk status i dessa vatten, säger Håkan Johansson.

Bred undersökning av miljögift

De ämnen som ska undersökas både i sediment och fisk utgörs bland annat av metaller, polyaromatiska kolväten (PAH), polyklorerade bifenyler (PCB), Hexaklorbensen (HCB), Hexaklorbutadien, Hexabromcyklododekan, bromerade flamskyddsmedel och heptaklor. I fiskundersökningar ingår även analys av perfluoroktansulfonat (PFOS) och i fiskstudien som utförs av IVL Svenska Miljöinstitutet görs analyser av läkemedelsrester.
Förekomsten av läkemedelsrester kommer att studeras i abborre som infångats vid utflödena av Henriksdals och Käppala reningsverk.
Undersökningarna i sediment och fisk i Mälaren samt Oxundasjön och Säbysjön finansieras av Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms stads miljöförvaltning, Svenskt Vatten Utveckling, Oxunda vattensamverkan, Järfälla kommun, Fortum Värme och Stiftelsen Institutet för Vatten och Luftvård.
Sedimentundersökningen ingår i Länsstyrelsens och Stockholms stads miljöförvaltnings övervakningsprogram för miljögifter, medan fiskundersökningen utförs av IVL Svenska Miljöinstitutet med stöd av Stockholm Vatten och Svealands kustvattenvårdsförbund.
Fiskundersökningen i sportfiskevatten finansieras av Sportfiskarna Region Mälardalen och Länsstyrelsen.
www.sportfiskarna.se

Annons
AKTUELLT

Ny podcast om havsmiljö

Havet står inför många utmaningar och ibland kan det vara svårt att sätta sig in i vissa frågor. Det vill Göteborgs universitet ändra på och därför släpper de nu en podcast om havet och havets miljö!

Strandäng ska återställas efter miljöbrott

En strandäng vid Hornsviken norr om Nyköping fylldes olovligen med ett 30 centimeter tjockt lager av schaktmassor. Nu har Mark- och miljödomstolen beslutat att schaktsmassorna ska forslas bort på markägarens bekostnad. – Det lönar sig att vara aktiv och rapportera misstänkta olovliga åtgärder, säger Nils Ljunggren, Sportfiskarnas projektledare inom rovfiskprojektet.

Sjölin drar en drömabborre

Den duktiga abborrfiskaren Jonathan Sjölin fick i tisdags uppleva årets höjdpunkt. Ett försiktigt hugg blev snabbt dramatisk och till slut kunde han väga in ett nytt personbästa. Fisken var 52 centimeter lång och tvingade ner vågen till hela 2030 gram. – Det känns helt fantastiskt, berättar den glada fångstmannen efter mängder pass i samma vatten.

Hajplågare åtalas för grova brott

I somras spreds en filmsekvens på tre män i Florida som gladeligen plågade en haj genom att dra den efter sin båt. Filmen väckte stor avsky på sociala medier och efter fyra månaders utredning har männen nu arresterats. Samtliga åtalas för grova brott och riskerar långa fängelsestraff.

EU:s fiskekvoter klara – tillfälligt ålfiskestopp införs

I morse enades EU:s fiskeministrar om nästa års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. Mest iögonfallande är kanske att torskfisket i Skagerrak tillåts öka med 39 procent jämfört med i år. Ålfisket efter blankål kommer att stoppas under en valfri period på tre sammanhängande månader mellan september och januari. Ålfiskestopet berör även Östersjön och därmed

Mängder av mikroplast i norska blåmusslor

En undersökning av blåmusslor längs den norska kusten visar på ett omfattande upptag av plast från havet. I nästan fyra av fem musslor hittade forskarna plastpartiklar, och Miljødirektoratet, som ligger bakom studien, menar att det finns risk att plasten äts av människor.

Nya elkunder får fiskeprylar

Är du sugen på att teckna ett fiskvänligare elavtal? Tranås Energi kör just nu en kampanj där nya kunder får ett presentkort värt 300 kronor från olssonsfiske.se!

Forskare fuskade och saknade tillstånd

Den spektakulära upptäckten att fiskyngel hellre äter mikroplast än vanlig mat var påhittad. Det fastslår nu Uppsala universitet, som även konstaterar att de båda forskarna saknade djuretiska tillstånd.

Stenrev gynnar torsken

En studie i Kattegatt visar att torsken trivs bland stora stenar. Slutsatsen kommer efter att ett stenrev restaurerats med påfallande gott resultat. Förutom att forskarna fann fler och större individer kunde de även se att torskarna uppehöll sig längre tid på revet.
Annons

Annonser

TYCK TILL!

Vilken specialtidning skulle du helst vilja läsa?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

HÄR FISKAR DU 2017

FÖLJ OSS!