Minst 1,3 miljarder krävs för vattenvård i Örebro län

Sportfiskarna: Örebro län har generellt kraftigt skadade vattendrag då länet har en lång historia av gruvdrift och vattenbruk. Det totala åtgärdsbehovet för länets vattendrag vad gäller rensning, vandringshinder och kantzoner summerar med utgångspunkt från schablonkostnader enligt vattenvårdsdatabasen VISS på mer än 1,3 miljarder. Då är åtgärder för försurning, övergödning och miljögifter inte inräknat.
– Vi har mellan 500-600 dammar i länet, vi har exempelvis småbäckar med upp till tio dammar. Bergslagen blev mycket tidigt exploaterat vilket resulterade i massvis av fragmenterade och reglerade vattendrag. I merparten av de påverkade vattendragen görs idag inga åtgärder då medel saknas. Uppskattningsvis mer än en tredjedel av länets vattenkraftverk och regleringar saknar även tillstånd, berättar David Bergdahl, vattenvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Örebro.
Förutom dammar och vattenkraftverk är många av vattendragen i skogsbruksområdena flottledsrensade och vattendragen på jordbruksslätten är rensade och utdikade. All mänsklig påverkan har inneburit att en art som öringen är borta i flertalet större vattendrag som exempelvis Arbogaån och Svartälven. Ett annat tydligt exempel på hur stora naturvärden gått förlorade är Gullspångsälven där tidigare stora mängder av den unika Gullspångslaxen lekvandrade upp förbi Karlskoga. Nu återstår endast en liten sträcka av älven närmast Vänern för laxen att leka i innan första vandringshindret. De öringbestånd som återstår idag i länet finns mest i små skogsbäckar.
– Man kan nog säga att vårt restaureringsarbete är underfinansierat. I år sökte Länsstyrelsen omkring 3 miljoner i åtgärdsmedel från Havs- och vattenmyndigheten men vi har bara 400 000 i statsbidrag att jobba med. Att vi nu trots allt har en budget på drygt 1,3 miljoner är resultatet av olika former av medfinansiering och extern finansiering från exempelvis Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna. Vi får prioritera och gör därför mest åtgärder i vattendrag där höga naturvärden behöver bevaras, exempelvis vattendrag med flodpärlmussla och sjövandrande öring, berättar Daniel Bergdahl.

Kalkning i 300 sjöar

Försurning är ytterligare ett åtgärdsområde för Örebro län. Idag kalkas årligen omkring 300 försurade sjöar till en kostnad av omkring 4 miljoner kronor vilket måste fortsätta under överskådlig framtid för att upprätthålla biologiska värden. De sjöar där kalkningen avslutats har dock fortsatt tillfredsställande status och kalkningen av återstående objekt får idag i stort sett en tillräcklig tilldelning av medel. Nykalkningsbehov finns förmodligen i länet men detta är dåligt undersökt.
– Något som oroar oss är skogsbrukets ökande bidrag till försurningen via ökat uttag av biomassa. Vi ser ett behov av mer kunskap om vad skogsbrukets påverkan på sikt kan innebära för våra vattens status. Då vi ska vara värdar för den nationella kalkhandläggarträffen 2015 skulle det vara önskvärt att få hit bra föredragshållare som kan ge konkret information om detta komplexa och växande problem, kommenterar Pelle Grahn, vattenvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Örebro län.
– Något som är viktigt att framhålla är att läget för våra vatten i länet inte är hopplöst, det går att åtgärda flertalet av vattendragen och med en mer långsiktig och stabil finansiering kan man beta av mer åtgärder varje år, avslutar Daniel Bergdahl.

Öringen är en art som drabbats hårt av skadorna på vatten i Örebro län.  (Foto: Bengt Olsson)

Öringen är en art som drabbats hårt av skadorna på vatten i Örebro län. (Foto: Bengt Olsson)

Annons
AKTUELLT

Gäddfilm från Spinfish Studio

Har du en längtan efter öppna vatten och vårfiske efter gädda? Den lär i så fall inte bli mindre om du tittar på Spinfish Studios nysläppta gäddfilm ”Från Gädda till Gjedde”. Alstret bjuder nämligen på vackra miljöer, skön atmosfär och en hel massa gäddhugg!

Skräpätande ”haj” sågs i Kristianstad

I likhet med många andra städer drabbas Kristianstad av stora mängder plastskräp. En del insamlades nyligen av vattendrönaren WasteShark, en batteridriven farkost vars stora gap slukar mängder av plast.

Ny podcast om havsmiljö

Havet står inför många utmaningar och ibland kan det vara svårt att sätta sig in i vissa frågor. Det vill Göteborgs universitet ändra på och därför släpper de nu en podcast om havet och havets miljö!

Strandäng ska återställas efter miljöbrott

En strandäng vid Hornsviken norr om Nyköping fylldes olovligen med ett 30 centimeter tjockt lager av schaktmassor. Nu har Mark- och miljödomstolen beslutat att schaktsmassorna ska forslas bort på markägarens bekostnad. – Det lönar sig att vara aktiv och rapportera misstänkta olovliga åtgärder, säger Nils Ljunggren, Sportfiskarnas projektledare inom rovfiskprojektet.

Sjölin drar en drömabborre

Den duktiga abborrfiskaren Jonathan Sjölin fick i tisdags uppleva årets höjdpunkt. Ett försiktigt hugg blev snabbt dramatisk och till slut kunde han väga in ett nytt personbästa. Fisken var 52 centimeter lång och tvingade ner vågen till hela 2030 gram. – Det känns helt fantastiskt, berättar den glada fångstmannen efter mängder pass i samma vatten.

Hajplågare åtalas för grova brott

I somras spreds en filmsekvens på tre män i Florida som gladeligen plågade en haj genom att dra den efter sin båt. Filmen väckte stor avsky på sociala medier och efter fyra månaders utredning har männen nu arresterats. Samtliga åtalas för grova brott och riskerar långa fängelsestraff.

EU:s fiskekvoter klara – tillfälligt ålfiskestopp införs

I morse enades EU:s fiskeministrar om nästa års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. Mest iögonfallande är kanske att torskfisket i Skagerrak tillåts öka med 39 procent jämfört med i år. Ålfisket efter blankål kommer att stoppas under en valfri period på tre sammanhängande månader mellan september och januari. Ålfiskestopet berör även Östersjön och därmed

Mängder av mikroplast i norska blåmusslor

En undersökning av blåmusslor längs den norska kusten visar på ett omfattande upptag av plast från havet. I nästan fyra av fem musslor hittade forskarna plastpartiklar, och Miljødirektoratet, som ligger bakom studien, menar att det finns risk att plasten äts av människor.

Nya elkunder får fiskeprylar

Är du sugen på att teckna ett fiskvänligare elavtal? Tranås Energi kör just nu en kampanj där nya kunder får ett presentkort värt 300 kronor från olssonsfiske.se!
Annons

Annonser

TYCK TILL!

Vilken specialtidning skulle du helst vilja läsa?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

HÄR FISKAR DU 2017

FÖLJ OSS!