Nya fiskevårdsåtgärder: Långsjön restaureras

Nya fiskevårdsåtgärder: Långsjön

Vassen slogs på försök över delar av Långsjönnu under augusti. (Foto: Nils Ljunggren)

Långsjön söder om Nyköping är ett av de största projekten i Sportfiskarnas Rovfiskprojekt, här kan mycket stora lekområden återskapas för gädda! Det berättar Sportfiskarna i ett pressmeddelande.
Den cirka 30 hektar stora före detta sjön dikades ut och dränerades på sitt vatten redan i början av 1900-talet. Området användes därefter som slåttermark och för bete. Under våren har den gamla sjöbotten dock alltid svämmats över igen och har då utgjort en perfekt lekmiljö för gädda som i stort antal simmat upp från Bråviken för lek. Under 1970-talet upphörde både slåtter och bete i Långsjön och täta bestånd av vass tog över området.
– Vi har under året fått en bra bild av områdets förutsättningar och hur restaureringen av den utdikade sjön ska gå till rent praktiskt. Bland annat har vi genomfört utförliga hydrologiska beräkningar för att kunna förutsäga hur olika delar av de flacka avrinningsområdet påverkas när vi reglerar Långsjön som så kallad slåttermad. Att kunna visa att vi inte påverkar exempelvis lågt liggande vägar i området är helt avgörande för att kunna få tillstånd för restaureringen från mark- och miljödomstolen, berättar Nils Ljunggren, projektledare inom rovfiskprojekten.
Under hösten har de sista utredningarna av hur Långsjön ska kunna restaureras genomförts. Målet är att nu återskapa de tidvis översvämmade ängsmarkerna och därmed gäddans lekplatser. För att skapa de rätta förutsättningarna krävs förutom storskalig skörd av vass, en ny reglering som tillåter att området svämmas över på våren och torrläggs på sommaren utan att kringliggande mark och sjöar påverkas negativt.
– En rolig del i projekteringen genomfördes under augusti då vi på försök klippte delar av den täta vass som täcker nästan hela Långsjöns yta. Till hjälp hade vi maskiner och förare från LVR våtmarksrestaurering som med bandvagnar och stora fräsaggregat hackade sönder vassen i långa gator över Långsjöns yta. Redan några veckor efteråt började fint gräs att spira i de områden där vassen tagits bort och där solen nu kom åt. Försöket visar att vi har goda förutsättningar att lyckas med den planerade storskaliga restaureringen där nästan 30 hektar av vassen ska tas bort. Gräset som sedan växer upp blir perfekta lekmiljöer för gädda när det svämmas över under våren, avslutar Nils Ljunggren.
Ansökan om tillstånd kommer tillsammans med handlingar som beskriver projektet i detalj att skickas in till mark- och miljödomstolen under hösten 2013. Förhoppningsvis kan det praktiska arbetet med restaureringen sedan påbörjas under sommaren 2014. Ännu saknas dock full finansiering för projektets slutförande.
Läs mer om Rovfiskprojektet här.

Annons
AKTUELLT

Strandäng ska återställas efter miljöbrott

En strandäng vid Hornsviken norr om Nyköping fylldes olovligen med ett 30 centimeter tjockt lager av schaktmassor. Nu har Mark- och miljödomstolen beslutat att schaktsmassorna ska forslas bort på markägarens bekostnad. – Det lönar sig att vara aktiv och rapportera misstänkta olovliga åtgärder, säger Nils Ljunggren, Sportfiskarnas projektledare inom rovfiskprojektet.

Sjölin drar en drömabborre

Den duktiga abborrfiskaren Jonathan Sjölin fick i tisdags uppleva årets höjdpunkt. Ett försiktigt hugg blev snabbt dramatisk och till slut kunde han väga in ett nytt personbästa. Fisken var 52 centimeter lång och tvingade ner vågen till hela 2030 gram. – Det känns helt fantastiskt, berättar den glada fångstmannen efter mängder pass i samma vatten.

Hajplågare åtalas för grova brott

I somras spreds en filmsekvens på tre män i Florida som gladeligen plågade en haj genom att dra den efter sin båt. Filmen väckte stor avsky på sociala medier och efter fyra månaders utredning har männen nu arresterats. Samtliga åtalas för grova brott och riskerar långa fängelsestraff.

EU:s fiskekvoter klara – tillfälligt ålfiskestopp införs

I morse enades EU:s fiskeministrar om nästa års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. Mest iögonfallande är kanske att torskfisket i Skagerrak tillåts öka med 39 procent jämfört med i år. Ålfisket efter blankål kommer att stoppas under en valfri period på tre sammanhängande månader mellan september och januari. Ålfiskestopet berör även Östersjön och därmed

Mängder av mikroplast i norska blåmusslor

En undersökning av blåmusslor längs den norska kusten visar på ett omfattande upptag av plast från havet. I nästan fyra av fem musslor hittade forskarna plastpartiklar, och Miljødirektoratet, som ligger bakom studien, menar att det finns risk att plasten äts av människor.

Nya elkunder får fiskeprylar

Är du sugen på att teckna ett fiskvänligare elavtal? Tranås Energi kör just nu en kampanj där nya kunder får ett presentkort värt 300 kronor från olssonsfiske.se!

Forskare fuskade och saknade tillstånd

Den spektakulära upptäckten att fiskyngel hellre äter mikroplast än vanlig mat var påhittad. Det fastslår nu Uppsala universitet, som även konstaterar att de båda forskarna saknade djuretiska tillstånd.

Stenrev gynnar torsken

En studie i Kattegatt visar att torsken trivs bland stora stenar. Slutsatsen kommer efter att ett stenrev restaurerats med påfallande gott resultat. Förutom att forskarna fann fler och större individer kunde de även se att torskarna uppehöll sig längre tid på revet.

7 av 10 fiskbutiker säljer ål inför julen

Ålen är klassad som akut hotad och mängder av kampanjer har genomförts i syfte att öka medvetenheten om ålens situation. Ändå visar en undersökning av WWF att sju av tio svenska fiskbutiker säljer ål inför julen.
Annons

Annonser

TYCK TILL!

Vilken specialtidning skulle du helst vilja läsa?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

HÄR FISKAR DU 2017

FÖLJ OSS!