Nya regler för lax- och öringfiske på västkusten

På västkusten finns 23 vattendrag med produktion av vildlax och ett hundratal med produktion av öring.

På västkusten finns 23 vattendrag med produktion av vildlax och ett hundratal med produktion av öring.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, inför nya regler för fiske efter lax och öring i Kattegatt och Skagerrak. Skälet är att bestånden av vild lax på västkusten försämrats sedan 1980-talet trots flera åtgärder för att förbättra miljön i vattendragen.
– Bara tre av laxbestånden, de i Himleån, Suseån och Stensån, når de bevarandemål som satts upp. Och de senaste beskeden från forskarna visar att den negativa utvecklingen fortsätter, säger Håkan Carlstrand, utredare på enheten för fiskereglering på HaV.
HaV:s beslut innebär att fiske efter lax inte längre är tillåtet med nät i vattenområden som är djupare än tre meter i Skagerrak och Kattegatt. Syftet är att undvika fiske i vattenområden där lax från olika vattendrag blandas med varandra.
Dessutom får högst två fiskar, oavsett om det är lax eller öring, behållas per fiskare och dygn vid fiske med handredskap i Kattegatt och Skagerrak, förutom i Svinesund och Idefjorden. Fiske med handredskap är i dag inte reglerat utöver de generella bestämmelser som finns om fredningstider och minimimått. HaV menar därför att det är rimligt att reglera detta fiske mer för att öka skyddet för bestånden.
– Vi skickade ut förslaget på remiss i december till länsstyrelserna i Skåne, Halland och Västra Götaland, Jordbruksverket och riksorganisationer för olika fiskeintressen. I stort så tillstyrker remissinstanserna förslaget, säger Håkan Carlstrand.
– Men det finns också enskilda yrkesfiskare som drabbas av de ändrade reglerna. Vi är medvetna om detta men ur biologisk synpunkt är situationen så allvarlig att vi måste agera för att skydda bestånden av vild lax på västkusten.
På västkusten finns 23 vattendrag med produktion av vildlax och ett hundratal med produktion av öring. Västkustlaxen leker i vattendragen från Rönne å i söder till Enningdalsälven vid norska gränsen. Efter ett till två år i vattendragen lämnar laxungarna dessa och vandrar ut i Atlanten. De tar sig ända upp mot Grönland för att växa sig stora och efter några år återvandra till det vattendrag där de är födda för att leka. Därför finns det ett eget laxbestånd i varje vattendrag. På hemvägen vandrar laxarna från de olika bestånden ofta först ner i södra Kattegatt innan de vänder norrut igen längs västkusten för att leta upp sina egna vattendrag.
Till skillnad från laxen så gör öringen inte några längre vandringar utan stannar i huvudsak i Kattegatt och Skagerrak innan de vandrar tillbaks till vattendraget för lek.
– Tätheten av laxungar i vattendragen har i medeltal halverats sedan 80-talet. Sedan 1990-talet har tätheten av öringungar i vattendragen successivt minskat och de senaste åren har vi sett en kraftig minskning, säger Håkan Carlstrand.
Överlevnaden för unglax under första året i Atlanten har minskat drastiskt sedan 1980-talet. Förklaringen kan vara klimatförändringarhar försämrat förutsättningarna för laxens överlevnad i Atlanten. Andra orsaker kan vara vattenkraftverk och dammar, försurning, sjukdomar och parasiter. Senaste åren har det också skett ett kraftigt ökat fiske med nät i södra Kattegatt där vild lax från svaga och starka bestånd samt odlad lax blandas.
HaV kommer framöver att göra en översyn av reglerna för fiske i vattendragen för att ytterligare öka skyddet av lax och öring.
Ändringarna för lax- och öringfisket på västkusten träder i kraft den 7 mars.
Här kan du läsa de nya reglerna för lax- och öringsfiske på västkusten.

Annons
AKTUELLT

Ändrade regler i Ätran – snart kan du fiska i Hertingforsen!

Laxen i Ätran har uppvisat en fantastisk utveckling sedan öppningen av Hertingforsen 2013. Årets uppgång var hela 4500 laxfiskar och i fällan vid Nydala registrerades rekordmånga storlaxar. Detta får förstås positiva effekter för fisket och nästa år ändras reglerna, bland annat genom att dagskorten blir dyrare och att flugfiske tillåts i Hertingforsen!

Gäddfilm från Spinfish Studio

Har du en längtan efter öppna vatten och vårfiske efter gädda? Den lär i så fall inte bli mindre om du tittar på Spinfish Studios nysläppta gäddfilm ”Från Gädda till Gjedde”. Alstret bjuder nämligen på vackra miljöer, skön atmosfär och en hel massa gäddhugg!

Skräpätande ”haj” sågs i Kristianstad

I likhet med många andra städer drabbas Kristianstad av stora mängder plastskräp. En del insamlades nyligen av vattendrönaren WasteShark, en batteridriven farkost vars stora gap slukar mängder av plast.

Ny podcast om havsmiljö

Havet står inför många utmaningar och ibland kan det vara svårt att sätta sig in i vissa frågor. Det vill Göteborgs universitet ändra på och därför släpper de nu en podcast om havet och havets miljö!

Strandäng ska återställas efter miljöbrott

En strandäng vid Hornsviken norr om Nyköping fylldes olovligen med ett 30 centimeter tjockt lager av schaktmassor. Nu har Mark- och miljödomstolen beslutat att schaktsmassorna ska forslas bort på markägarens bekostnad. – Det lönar sig att vara aktiv och rapportera misstänkta olovliga åtgärder, säger Nils Ljunggren, Sportfiskarnas projektledare inom rovfiskprojektet.

Sjölin drar en drömabborre

Den duktiga abborrfiskaren Jonathan Sjölin fick i tisdags uppleva årets höjdpunkt. Ett försiktigt hugg blev snabbt dramatisk och till slut kunde han väga in ett nytt personbästa. Fisken var 52 centimeter lång och tvingade ner vågen till hela 2030 gram. – Det känns helt fantastiskt, berättar den glada fångstmannen efter mängder pass i samma vatten.

Hajplågare åtalas för grova brott

I somras spreds en filmsekvens på tre män i Florida som gladeligen plågade en haj genom att dra den efter sin båt. Filmen väckte stor avsky på sociala medier och efter fyra månaders utredning har männen nu arresterats. Samtliga åtalas för grova brott och riskerar långa fängelsestraff.

EU:s fiskekvoter klara – tillfälligt ålfiskestopp införs

I morse enades EU:s fiskeministrar om nästa års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. Mest iögonfallande är kanske att torskfisket i Skagerrak tillåts öka med 39 procent jämfört med i år. Ålfisket efter blankål kommer att stoppas under en valfri period på tre sammanhängande månader mellan september och januari. Ålfiskestopet berör även Östersjön och därmed

Mängder av mikroplast i norska blåmusslor

En undersökning av blåmusslor längs den norska kusten visar på ett omfattande upptag av plast från havet. I nästan fyra av fem musslor hittade forskarna plastpartiklar, och Miljødirektoratet, som ligger bakom studien, menar att det finns risk att plasten äts av människor.
Annons

Annonser

TYCK TILL!

Vilken specialtidning skulle du helst vilja läsa?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

HÄR FISKAR DU 2017

FÖLJ OSS!