Nya tag mot marin nedskräpning

Nya tag mot marin nedskräpning

Från svensk sida var det angeläget att säkerställa att projekt som förorenar den marina miljön inte skulle kunna tillåtas.

Nyligen nåddes en internationell överenskommelse om krafttag mot marin dumpning av avfall och miljöfarliga ämnen. Bakom beslutet står 43 länder i det så kallade Londonprotokollet, detta skriver HaV i ett pressmeddelande.
– Regleringen omfattar i nuläget endast havsgödning men avsikten är att framtida tekniker ska kunna inkluderas, säger Niels Krabbe, utredare vid internationella enheten på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.
1972 undertecknades den globala dumpningskonventionen, också kallad Londonkonventionen, för att förhindra spridning av havsföroreningar från dumpning av avfall. Londonkonventionen har i dag 87 medlemsländer.
1996 kom flera av länderna i konventionen överens om att gå vidare och göra bindande förbud mot dumpning till huvudprincip i Londonprotokollet. I dag har 43 av länderna undertecknat protokollet.
– På senare år har klimatfrågan stått i fokus. En del av diskussionen har handlat om tekniska lösningar som syftar till att motverka klimatförändringar eller påverka naturliga processer i den marina miljön, så kallad geoengineering. Hittills har det saknats ett bindande internationellt regelverk för sådana åtgärder, säger Niels Krabbe som var Sveriges representant i förra veckans partsmöte.
– I och med förra veckans överenskommelse i Londonprotokollet förbjuds för första gången en geoengineeringsteknik, havsgödning. Dispens kan meddelas för vetenskaplig forskning förutsatt att en rad villkor är uppfyllda.
Även om tillägget till Londonprotokollet i nuläget bara omfattar havsgödning är det utformat så att andra marina geoengineeringstekniker kan inkluderas framöver.
Marin geoengineering definieras i Londonprotokollets överenskommelse som avsiktliga ingrepp i den marina miljön i syfte att manipulera naturliga processer och där det finns risk för skadevållande effekter. Regleringen är den första av sitt slag inom den internationella havsrätten.
– Uppgörelsen kunde nås först efter besvärliga förhandlingar. Oenighet rådde främst om vilka villkor som ska ställas på ansökningar om dispens för forskning och vilka skyldigheter som ska gälla när stater fattar beslut om dispens, säger Niels Krabbe.
Från svensk sida var det angeläget att säkerställa att projekt som förorenar den marina miljön inte skulle kunna tillåtas. Vidare insisterade Sverige på att man vid nationella dispensbeslut skulle vara skyldig att involvera andra länder och oberoende vetenskaplig rådgivning. Mot detta stod ett antal parter som ansåg att stater mer självständigt borde ges rätt att fatta beslut om att tillåta sådan forskning.
– Kompromissen innebär att man vid dispensbeslut skall konsultera berörda aktörer, inklusive regionala organisationer och söka medgivande från berörda stater. Från svensk sida är detta en framgång, det minskar risken att enskild stat ger tillstånd till aktiviteter som inte är tillräckligt riskutvärderade, säger Niels Krabbe.
– Vidare är det viktigt att regionala organisationer som Ospar (Konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten) och Helcoms (Konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö) betydelsefulla roll i att förvalta den marina miljön erkänns i ett sådant här avtal.
Överenskommelsen innebär också att det i Londonprotokollet fastställs att dispenser bara kan medges i fall där miljökonsekvensbeskrivning säkerställt att förorening motverkas eller minimeras, vilket framfördes som ett villkor för svenskt godkännande. Likaså fick Sverige trots visst motstånd igenom krav på att ansökningar om dispenser för vetenskaplig forskning måste inkludera en beskrivning av åtgärdens varaktighet.
Läs mer på IMO:s websida

Missa inte tidigare notiser om havsmiljö.

Annons
AKTUELLT

Mängder av mikroplast i norska blåmusslor

En undersökning av blåmusslor längs den norska kusten visar på ett omfattande upptag av plast från havet. I nästan fyra av fem musslor hittade forskarna plastpartiklar, och Miljødirektoratet, som ligger bakom studien, menar att det finns risk att plasten äts av människor.

Nya elkunder får fiskeprylar

Är du sugen på att teckna ett fiskvänligare elavtal? Tranås Energi kör just nu en kampanj där nya kunder får ett presentkort värt 300 kronor från olssonsfiske.se!

Forskare fuskade och saknade tillstånd

Den spektakulära upptäckten att fiskyngel hellre äter mikroplast än vanlig mat var påhittad. Det fastslår nu Uppsala universitet, som även konstaterar att de båda forskarna saknade djuretiska tillstånd.

Stenrev gynnar torsken

En studie i Kattegatt visar att torsken trivs bland stora stenar. Slutsatsen kommer efter att ett stenrev restaurerats med påfallande gott resultat. Förutom att forskarna fann fler och större individer kunde de även se att torskarna uppehöll sig längre tid på revet.

7 av 10 fiskbutiker säljer ål inför julen

Ålen är klassad som akut hotad och mängder av kampanjer har genomförts i syfte att öka medvetenheten om ålens situation. Ändå visar en undersökning av WWF att sju av tio svenska fiskbutiker säljer ål inför julen.

Forskare om glitter: Förbjud det!

Glitter är för många ett självklart inslag när julens ska firas. Men de små gnistrande kornen är fulla av mikroplaster och därför skadliga för våra vatten. Forskaren Magnus Engwalls dom är stenhård när glittrets framtid kommer på tal: ”Förbjud det!” säger han till SVT.

Monsterabborre i minusgrader

Snacka om att vännerna Roman och Jarin hade flyt i sitt abborrfiske när de nyligen förlade en expedition till Perchzilla i norra Spanien. Efter två kylslagna dagar hade duon fångat sex abborrar över det magiska 2-kilosstrecket, varav en vägde hela 2530 gram!

Ny fiskart funnen på rekorddjup

Det är möjligt att den fisk som forskare har fångat i Marianergraven inte har ett imponerande utseende, men ta inte fel – den är en riktig tuffing! Fisken har fångats på hela 8000 meters djup, och har nyligen fått det vetenskapliga namnet Pseudoliparis swirei.

Alliansen blockerar regeringens stöd för ålfiskestopp

EU-kommissionen föreslår ett fiskestopp på ål under 2018, vilket den svenska regeringen gärna vill stödja. Det vill inte Alliansen, som i går presenterade ett förslag om fortsatt ålfiske när frågan diskuterades i Miljö- och jordbruksutskottet. Förslaget fick stöd av SD, och därmed majoritet. Det blockerar regeringens möjlighet att stödja EU-kommissionens förslag under måndagens ministerråd i

Beslut om fiskeförbud i Norra ishavet

De centrala delarna av Norra ishavet har länge varit istäckta och därför fria från fiske. Men i takt med ett allt varmare klimat så smälter isarna och om 10-15 år kan hela området vara isfritt under de varmaste månaderna. Däremot tycks inget fiske bli aktuellt, efter att en unik internationell överenskommelse gjorts om ett 16-årigt
Annons

Annonser

TYCK TILL!

Vilken specialtidning skulle du helst vilja läsa?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

HÄR FISKAR DU 2017

FÖLJ OSS!