Annons
Annons

Nya vindar inom fiskepolitiken

Annons

Här om dagen fick Fiskejournalen besök av två kloka herrar från Jordbruksverket. Efter några timmar tillsammans kan vi konstatera att frågor som fisketurism och förutsättningarna för ett aktivt friluftsliv i form av sportfiske, för första gången, håller på att få en plats i fiskeförvaltningen.
Vid halvårsskiftet gick Fiskeriverket i graven och fiskefrågorna delades upp på den nya myndigheten HaV (Havs- och Vattenmyndigheten) och Jordbruksverket. Fiskeriverket hade, efter åratal som mer eller mindre renodlad lobbyorganisation för svenskt yrkesfiske, slutligen slagit in på en betydligt ”mjukare” och mer miljöförankrad hållning. I och med bildandet av HaV, som är en miljömyndighet, är vi många som hoppas att den utvecklingen ska få fortgå och stärkas.
Jordbruksverket s del av fiskefrågorna har bland annat landat i att två tjänstemän, på varsin halvtidstjänst, ska stärka förutsättningarna för turistfiskeföretagande i landet. Att god tillgång på fisk är en grundförutsättning för att sådan verksamhet var herrarna från Jordbruksverket väl medvetna om. De visste också att just tillgången på fisk i många av våra offentligt förvaltade vatten är dåligt eller till och med uselt.
När de statliga tjänstemän som arbetar med ”våra” frågor vågar se verkligheten som den är vågar vi kanske tro på att en förändring är på gång. Om samma klokskap finns på den andra myndighet som förvaltar fisket, HaV, och kanske framförallt hos riksdag och regering kan vi kanske påbörja den mödosamma vandringen mot vatten i balans.
Anders Nicander

fiskepolitik, Jordbruksverket, fiskefrågor, Anders Nicander

Daniel Melin och Tobias Kreuzpointner från Jordbruksverket arbetar med att skapa förutsättningar för turistfiske.

LÄS OCKSÅ

Annons
21 kommentarer

E-postadressen publiceras inte.

 • Det sista som överger oss sportfiskare är hoppet !
  Så låt oss hoppas på förändring !

 • Ett steg som borde tagits för flera decennier sedan, men bättre sent än aldrig.

  Yrkesfisket är som de flesta känner till en dålig affär både för samhället och miljön. Bidragen är i princip lika stora som landningsvärdet på den totala fångsten.

  Ett utvecklat sportfiske, men alla kringtjänster, kan bidra till både fler arbetstillfällen och bättre lönsamhet i sektorn. Det kräver dock bra vilda fiskbestånd, eftersom de allra flesta vill fånga fisken i dess naturliga element.

  Det i sin tur ger ett ekonomiskt incitament till bättre förvaltning av våra marina miljöer.

  Därför är det bra.

  /Jan

 • Förhoppningsvis så inser dem att det är ett problem med de ungefär 30.000 skarvar som finns i Sthlms skärgård och som äter i genomsnitt 1/2 kilo fisk var per dygn. Det motsvarar 85 ton fisk per vecka och 340 ton per månad. Sedan räcker det inte med att bara inse problemet om man inte vill att fisket skall kollapsa totalt utan att även göra någonting åt problemet. Det verkar som att även andra områden i Sverige är hårt drabbade av en fågel som inte ens tillhör vår inhemska fauna utan härstammar från Kina. Det är bara att hoppas Daniel och Tobias gör något åt detta ofantliga problem. Låt de som bestämmer i EU och som är emot en stor avskjutning och prickning av ägg ha dessa fåglar i sitt eget hemland

 • Myndigheterna måste ta Skarven på allvar!!!!!!!
  Josef vet vad han talar om !!!!!!!!!!!!!

 • jo visst, han är en sanningskälla av rang och någon som absolut är värd att ta på allvar :D

  Att han skulle skulle ljuga och blankt strunta i om våra havs ekologiska system brakade ihop och om framtida generationer förgiftades är ju absolut inte sant, inte sant, inte sant, inte sant, inte sant, inte sant, inte sant, inte sant.. :D

 • Havsöringsfisket i skärgården har totalkollapsat trots att mer än 100.000 smolt sätts ut varje år. Det är bara att se på resultaten från div. Hö-tävlingar i området. En ungefärlig uppskattning är att minst 80 % av fisketeamen inte lyckas fånga en endaste godkänd fisk under 1-2 dagars fiske oavsett vilken tävling det är. Många av deltagarna tillhör de absolut skickligaste havsöringsfiskarna.Om nu den som kallar sig raffen som påstår att jag är någon annan än jag är kan gärna själv få ha en överetablering av skarv där han själv bedriver sitt fiske. Om jag anses prata i nattmössan så kan du t.ex. ta kontakt med länsfiskekonsulenten i stockholm eller de som står för utsättningarna. Ditt inlägg tyder på ren okunskap men du kanske inte har c:a 27 års erfarenhet av fisket i skärgården som jag har varav 16 år som guide.

 • Har rent principiellt inga problem alls med det du skriver om skarven Kenny, men dina formuleringar och ordval var skrämmande nära yrkesfiskartrollet Josefs och jag kan absolut ha dragit mina slutsatser om vem artikelförfattaren var alltför snabbt.

 • Raffe: Inga problem alla gör sina misstag. Jag är dock för ett småskaligt yrkesfiske med selektiva fångstmetoder där all fångad fisk skall tas om hand tills att diverse kvoter är uppfyllda. När en art har nått sin tillåtna fångstkvot och den fångas tillsammans med andra arter som ännu inte har nått sin högst tillåtna fångstkvot så får man om jag fick bestämma bli tvungen att helt sluta fiska tills nästa tillåtna fångstperiod. Hellre det än skarvens härjningar och vanliga svenssons skall ibland kunna äta fisk från hållbara bestånd. All fiskodling i sjö och hav har visat sig i alla fall hittills innebära alltför stora miljökonsekvenser för att vara acceptabelt.I övrigt så är det få som känner en sådan avsky och hat som jag mot t.ex yrkesfiskarfamiljen ahlströms rovdrift och alla andra yrkesfiskare som beter sig likadant vilket i mina ögon är rent kriminellt. Jag har inte följt debatten här men om man upprepade ggr tar yrkesfisket i försvar så låter det som att man har valt forum. De behöver inga försvarare. Deras enorma lobbyverksamhet och eu´s fiskepolitik har hittills varit helt förödande.

 • Tack Kenny !
  Äntligen en som förstår problemet med skarven,
  och inte som vissa vänder kappan efter vinden !!!!!

 • Vet inte om jag har fel, men syftar du på mig när du nämner kappvändare så bör väl nämnas det att jag aldrig någonsin påstått att skarven inte påverkar mängden fisk negativt, det jag om sanningen skall fram påpekat är att även om skarven äter fisk så har den inte gjort i närheten samma skada på våra fiskbestånd som yrkesfisket. Så.. rätt skall vara rätt.

 • Precis. Säl och skarv kommer aldrig någonsin ens komma i närheten av den skada det moderna yrkesfisket gjort. Sedan tycker jag man bör tänka på att 100.000 utsatta öringar är dumma öringar som inte genomgått den naturliga selektionsprocessen. Ett odlat smolt kommer alltid ha sämre överlevnadsförmåga än en vild fisk. Det senaste jag hörde från Stockholms skärgård var att det fanns enorma mängder aborre och gädda. Man får nog ta med naturliga svängningar i beräkningarna och inte skylla allt på skarven.

 • Jag förstår vad du menar Raffen, men i mina
  hemmavatten är Skarven en katastrof.
  De har blivigt för många !
  En fågelskådare sa följande till mig,inga problem
  när fisken är slut flyttar de !!!!!!!!!!!
  Jag har svårt som sportfiskare att höra ett sådant
  svar men man måste ju respektera folks synpunkter
  alla har inte samma uppfattning.

 • Kan hålla med dig Stefan, det där var ett otroligt korkat svar, från en troligen otroligt korkad fågelskådare.

 • Utsättningsfisken har som sagts blivit av allt sämre kvalité. Det gäller både i skärgården men även i t.ex vänern och vättern. I stockholms skärgård så väljer man att avla på fisk som helt har tappat instinkten att gå upp i ån för lek. Detta kan bara bero på ren lathet från de som har hand om utsättningarna eller så beror det på ren okunskap. Fisket har kollapsat men man fortsätter på sin inslagna väg. Det är konstigt att man inte har reagerat på de katastrofalt låga återfångsttalen utan att försöka göra någonting åt det hela. Förr så fångades vild fisk i fällan i Åva-ån och då var fisket i skärgården ofta riktigt bra.
  Sedan kan man räkna på vilket jag gjorde i ett tidigare inlägg att varje skarv äter i genomsnitt 1/2 kilo fisk var. Man kan kanske ha olika uppfattningar om exakt hur stort skarvbeståndet är men det handlar om enormt stora kvantiteter fisk. Om jag har fel i mina antaganden så motbevisas jag gärna av folk som ansvaret för fisket

 • Underbart att nya friska kvastar sopar i myndighetskorridorerna :)
  Än finns det hopp.

 • Ett ytterligare problem som jag anser finns i debatten kring säl och skarv är att siffrorna verkar friserade. Ta knubbsäl, den är överallt, fullkomligt kryllar av den. Skall jag vara ärlig så är jag skeptiskt till räkningen som är officiell.

  När det gäller vad en säl äter finns ju det stora frågetecken där med.

  När det gäller skarven verkar ju det vara likartade problem, och skickar vi ut eliten(fågelskådare?) för att inventera. Och hur går det:

  fiskevard.nu/text1_10.html

  Problemet lyser ju igenom hela vägen. Det finns uppenbart för mycket säl och skarv, men då ändamålen helgar medlen är det inga problem att frisera sina uppgifter för att skydda sina ”heliga kor”.

 • Josef har definitivt rätt i en sak, och det är att de siffror han presenterar alltid är skarvade, friserade och tillrättalagda för att passa yrkesfiskets önskemål och agenda.

  Ta t.ex nu senast när han försökte applicera vad isländska knubbsälar åt på svenska knubbsälar enbart för att han upptäckt att de isländska åt mer torsk än de svenska, han hade ju nämligen i rimlighetens namn lika gärna kunnat jämför med knubbsälen i Irländska sjön, eller varför inte med de i medelhavet, för de siffrorna hade ju inte varit mindre missvisande än de han pådyvlade oss.

  Varför Josef dessutom ser all forskning och precis allt negativt som publiceras om yrkesfisket som en gigantisk konspiration av politiker, författare och forskare och allt som yrkesfiskarnas representanter påstår som dagens sanning kan man ju klura på.

  De frågetecken som Josef påstår finns kring knubbsälens matvanor försigkommer bara i hans eget och hans yrkesfiskarkollegors huvud, det finns nämligen världsauktoriteter inom området som gjort fleråriga och omfattande studier på vad vilda knubbsälar de facto äter, men dessa studier förkastar Josef och hänvisar istället till djurparkssälar och sälar som lever under helt andra förhållanden än våra inhemska.

  Vad gäller Skarven däremot så har jag egentligen inget speciellt annat att invända än att Josef tidigare försökt pådyvla oss läsare att den skulle vara ett större hot mot havens fiskbestånd än yrkesfisket, och det är ju som de flesta förstår bara tossigheter.

  Så med allt detta i åtanke så kan ju läsarna själva bilda sig en uppfattning om vem det egentligen är som friserar siffror och vem det egentligen är som tar till vilka lögner eller medel som helst för att skydda sina ”heliga kossor” (se yrkesfiskarna).

 • Raffe får ju gärna ta fram forskarrapporten på vad knubbsälarna i medelhavet äter. Den skulle vara väldigt kul att få läsa.

Annons
AKTUELLT

Brutala tjuvfiskare lämnar stora blodpölar efter sig

På morgnarna hittas stora blodpölar som vittnar om tjuvfisket i Dalälven i Älvkarlebytrakten. Det berättar Janne Olsson vid föreningen Älvkarleby sportfiske för SVT Uppsala. – Det har blivit mycket värre de senaste två åren. Det är snarlikt på katastrof, säger Janne Olsson till SVT. Problemet är, enligt artikeln, störst under juli, augusti och september och

Ny interaktiv sportfiskeblogg

Fiskejournalens medarbetare Joakim Åberg bjuder på fisketips, gör-det-själv och stora fiskar i bloggen Gifflar & Gummi. Fiskejournalen har sedan starten 1974 varit övertygad om att man som sportfiskare hela tiden vill lära sig mer ämnet, dels för att vidga hobbyn i sig men även för att komma närmare drömfångsten. Bloggen Gifflar & Gummi går helt

Ny film visar läget i Hanöbukten: ”Är en katastrof”

Hanöbukten mår mycket dåligt och föroreningar spys ut i vattnet. Nu visar en ny film exakt hur illa det ser ut – under ytan. Det är föreningen Swedish cost and sea center (SCSC) som har dykt ner och filmat bottnen på Hanöbukten, en del av Östersjön utanför Skånes östkust och Blekinges sydkust. Och det är

Galna nyheten skickar betet en halv kilometer

Snart kommer du kunna skicka iväg dit bete nästan en halv kilometer – bara genom att trycka på en knapp. ”The Casting Drone” är en av årets absolut galnaste fiskenyheter. Det är företaget Fitch som efter två år av utveckling snart kommer ut med sin nya fiskedrönare. Den kommer kunna flyga iväg betet upp till

Nybliven fiskefantast i Hundraklubben

Christina Hjort är en glad fiskeamatör.  I oktober ordnade hon nytt personbästa på gädda ett par gånger om och hon kunde anmäla tre gäddor över 100 centimeter till Hundraklubben. Christina från Skellefteå beskriver sig själv som en väldigt glad fiskeamatör, som vanligtvis gärna följer med sin kompis ut på en och annan fisketur. Det började

Fisketjänsten drar in en miljon i månaden

Det svenska företaget Fishbrain har kommit igång och omsätter nu en miljon i månaden. Det rapporterar Dagens industri. Företaget startades 2013 och erbjuder en premiumtjänst – för sex dollar, alltså ungefär 50 kronor, i månaden – som ska kunna ge en prognos om när på dagen man ska fiska för att fånga en specifik art,

Laxsmugglingsdom överklagas – åklagaren yrkar på fängelse

Tingsrättens friande dom i laxsmugglingsfallet i Blekinge överklagas och kammaråklagare Ingvar Wennersten yrkar återigen på långa fängelsestraff och dryga böter. Det rapporterar SVT Blekinge. Den tidigare ordföranden och en anställd vid den, numera nedlagda, Blekingefiskarnas Centralförening skulle, enligt åtalet, ha sålt giftig Östersjölax till Frankrike under en lång tid. Men de båda friades från misstanken

Big Fish Man till Fiskekryssningen

Jakub Vagner eller ”Big Fish Man” som han kallas i sin TV-serie på Discovery , kommer till Sverige i februari. Han ska vara med på Fiskekryssningen där Martin Falklind kommer att intervjua honom om hans äventyr. Det här är intervjun du inte får missa, när vår Svenska fiskeäventyrare Martin Falklind ska djupintervjua Jakub Vagner ombord på

Kolla in de nya JIGSkinzen

Nu kommer Cwc med ny, spännande produkt. Det är BFT JIGSkinz som ska ge dina söndertuggade beten en ny finish. Skinnen som du själv trär på betena kommer i fyra olika utförande: gädda, abborre, mört och strömming och varje utförande finns i tre olika storlekar. ”Klipp till BFT JIGSkinz i rätt längd. Trä det över

Maximera fiskeåret 2016 – så får du flest dagar vid vattnet

Vi har synat kalendern och hittat de bästa sätten att maximera din fisketid med att ta så få semesterdagar som möjligt. Långfredagen infaller på fredagen den 25 mars. Även Annandag påsk, den 28 mars är röd, och infaller alltså på måndagen som följer. Långhelgen är redan där 4 dagar lång, men tar du ut 4

Annons
Annons
SOMMARENS HETASTE ERBJUDANDE!

AOF1639-0059R-friluftskniv-250x240-MH

FÖLJ OSS!

FÖR ALLA FLUGFISKARE!

AOF1608-banner250x240-FJO

TYCK TILL!

Vad fiskar du helst på hösten?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

Annons
Annons
Instagram
Annons