Orörda vatten i Norrland – en myt?

Dainabäcken, ett litet biflöde till Marsån sex mil nordväst om Vilhelmina. Här driver länsstyrelsen restaureringsprojekt av gamla flottleder där syftet är att återställa vattendraget till en mer ursprunglig och naturlig miljö.

Dainabäcken, ett litet biflöde till Marsån sex mil nordväst om Vilhelmina. Här driver länsstyrelsen restaureringsprojekt av gamla flottleder där syftet är att återställa vattendraget till en mer ursprunglig och naturlig miljö.

I Norrland är vattendragen rena, naturliga och relativt opåverkade av mänsklig aktivitet. En sanning eller en myt? Sant på några håll, men tyvärr också en myt på många andra platser. Det finns pärlor men de är tyvärr både färre och mattare än vad som kunde varit fallet. Här nedan berättar Länsstyrelsen i Västerbotten mer om vattendragen i deras län.
Bilden av Norrland som en plats med orörda vatten har förstärkts av vackra fotografier från fjällnära vattendrag med porlande forsar, blommande kabelekor och vakande öring. Glädjande nog finns det många platser runt om i Norrland och i Västerbotten där verkligheten stämmer överens med den bild som många har på näthinnan. Men tyvärr är också undantagen alltför många.

Flottningen – omfattande historisk påverkan
Under den andra hälften av 1800-talet påbörjades på allvar timmerflottningen i norra Sverige. Syftet var att transportera timmer från det skogsrika inlandet till sågverken vid kusten. Den enda realistiska förflyttningen var vattenvägen. För att underlätta timmertransporten rensades vattendragen från block och sten. Från början gjordes detta manuellt för hand, senare med dynamit och slutligen med bandtraktorer som schaktade bort all ojämn och bromsande bottenstruktur. Dammar anlades också för att höja och säkerställa vattennivå under flottningen. När flottningen upphörde lämnades vattendragen kvar med mycket begränsade livsmiljöer för de vattenlevade djuren med andra ord en bristfällig biologisk mångfald.

Västerbotten – 8000 km flottled och 1400 dammar
I Västerbottens län finns det mer än 8000 km allmän flottled. Till detta ska också otaliga kilometrar enskilda flottleder adderas. Eftersom flottningen generellt upphörde för minst 30 år sedan har ett nytt naturtillstånd delvis inträtt. De upprensade massorna har i många fall vuxit igen med både buskar och träd och spåren på stränderna suddas succesivt ut. För ett otränat öga kan ett vattendrag se naturligt och opåverkat ut men sanningen är ofta en annan.  När det gäller dammarna har Västerbotten ungefär 1400 stycken, de flesta är gamla rester från flottningstiden och utgör än i dag vandringshinder för arter som har vandring som en naturlig del av sin livscykel.
Under de senaste 7-8 åren har vi på Länsstyrelsen i Västerbottens län jobbat mycket fokuserat och målmedvetet för att faktiskt komma till rätta med denna historiska påverkan. Vi jobbar processorienterat, det vill säga vi har flera olika aktiviteter som löper parallellt. En process är att ta fram vilka vatten vi ska prioritera att arbeta med, en process kartlägger exakt var problemen finns, en som informerar berörda och söker nödvändiga tillstånd, en som utför de faktiska åtgärderna, en som följer upp utförda åtgärderna och slutligen en som hanterar förvaltningen efter åtgärderna.  Sammantaget rullar alltså flera projekt på en och samma gång men är i lite olika faser. Detta har varit en framgångsfaktor för oss.
Eftersom flottningen också är en viktig del av vår kulturhistoria sparas också kulturlämningar som bedöms vara värdefulla.
Arbetet är ett viktigt led i att nå miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag”.
Roger Vallin

Mer info finns på Länsstyrelsen i Västerbottens hemsida:
www.ac.lst.se

Annons
AKTUELLT

Stenrev gynnar torsken

En studie i Kattegatt visar att torsken trivs bland stora stenar. Slutsatsen kommer efter att ett stenrev restaurerats med påfallande gott resultat. Förutom att forskarna fann fler och större individer kunde de även se att torskarna uppehöll sig längre tid på revet.

7 av 10 fiskbutiker säljer ål inför julen

Ålen är klassad som akut hotad och mängder av kampanjer har genomförts i syfte att öka medvetenheten om ålens situation. Ändå visar en undersökning av WWF att sju av tio svenska fiskbutiker säljer ål inför julen.

Forskare om glitter: Förbjud det!

Glitter är för många ett självklart inslag när julens ska firas. Men de små gnistrande kornen är fulla av mikroplaster och därför skadliga för våra vatten. Forskaren Magnus Engwalls dom är stenhård när glittrets framtid kommer på tal: ”Förbjud det!” säger han till SVT.

Monsterabborre i minusgrader

Snacka om att vännerna Roman och Jarin hade flyt i sitt abborrfiske när de nyligen förlade en expedition till Perchzilla i norra Spanien. Efter två kylslagna dagar hade duon fångat sex abborrar över det magiska 2-kilosstrecket, varav en vägde hela 2530 gram!

Ny fiskart funnen på rekorddjup

Det är möjligt att den fisk som forskare har fångat i Marianergraven inte har ett imponerande utseende, men ta inte fel – den är en riktig tuffing! Fisken har fångats på hela 8000 meters djup, och har nyligen fått det vetenskapliga namnet Pseudoliparis swirei.

Alliansen blockerar regeringens stöd för ålfiskestopp

EU-kommissionen föreslår ett fiskestopp på ål under 2018, vilket den svenska regeringen gärna vill stödja. Det vill inte Alliansen, som i går presenterade ett förslag om fortsatt ålfiske när frågan diskuterades i Miljö- och jordbruksutskottet. Förslaget fick stöd av SD, och därmed majoritet. Det blockerar regeringens möjlighet att stödja EU-kommissionens förslag under måndagens ministerråd i

Beslut om fiskeförbud i Norra ishavet

De centrala delarna av Norra ishavet har länge varit istäckta och därför fria från fiske. Men i takt med ett allt varmare klimat så smälter isarna och om 10-15 år kan hela området vara isfritt under de varmaste månaderna. Däremot tycks inget fiske bli aktuellt, efter att en unik internationell överenskommelse gjorts om ett 16-årigt

Vildlaxen hindras av Skellefteå Kraft

En rad kraftverk som ägs av Skellefteå Kraft begränsar vildlaxens utbredning i flera Norrlandsälvar. Det framgår av Sportfiskarnas granskning av bolagets verksamhet. Hårdast kritik får Hednäs kraftstation i Åby älv. – För ett elbolag som ofta framhäver sin miljöprofil borde en utrivning egentligen vara ett lockande alternativ, menar Sportfiskarnas laxexpert Glenn Douglas.

Så ismetar du storgäddan – 10 heta tips!

Är du sugen på att ismeta grov gädda och behöver lite hjälp på traven? Här kommer Fredrik Lindhs tio bästa tips på hur du fångar riktigt stora gäddor. Funkar de? Helt klart! Förra säsongen fick Fredrik tio gäddor över tio kilo, varav två mätte en bra bit över 130 centimeter!
Annons

Annonser

TYCK TILL!

Vilken specialtidning skulle du helst vilja läsa?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

HÄR FISKAR DU 2017

FÖLJ OSS!