Östersjöns tillstånd under lupp

Östersjön lider fortsatt av både övergödning och syrebrist. (Foto: Nicka Hellenberg)

Östersjön lider fortsatt av både övergödning och syrebrist. (Foto: Nicka Hellenberg)

Sportfiskarna: Det finska forskningsfartyget Aranda undersökte i vinter hela Östersjön: syretillståndet är fortfarande dåligt och de ytliga fosforhalterna är förhöjda i Bottenhavet och Egentliga Östersjön.
Finlands miljöcentrals (SYKE) havsforskningsfartyg Aranda har under början av år 2014 undersökt Östersjöns tillstånd på ett större område jämfört med tidigare vintrar. Ett samarbete med svenska SMHI möjliggjorde en datainsamling som täcker hela Östersjön.

Mer saltvatten efter stormar men dåligt med syre

Resultatet av undersökningen visar bland annat att syretillståndet i djupvattnen fortfarande är dåligt, men stormar har förbättrat situationen på 50 – 80 meters djup.
Den stormiga väderleken under början av vintern ledde till en fördjupning av det omblandade ytskiktet och en mera markerad haloklin, dvs. en brantare gräns mellan ytvattnet och det salthaltigare djupvattnet, i Egentliga Östersjön. Därmed har syreläget i den övre delen av haloklinen förbättrats, jämfört med situationen under vintern 2013.
Syreläget i djupvattnet i den Egentliga Östersjön är dock fortsättningsvis dåligt, och svavelväte förekommer i de vattenmassor som ligger under ca 100 meters djup. Vatten med större salthalt synes ha strömmat från Bornholmsdjupet mot Gotlandsdjupet. Detta är sannolikt en påföljd av de exceptionellt kraftiga stormarna i trakterna av de Danska Sunden under november-december 2013.

Stor risk för algblomning i sommar
Beträffande närsaltkoncentrationerna kunde man observera vissa betydande förändringar under tidsperioden från vintern 2013 till vintern 2014. Den viktigaste är förhöjningen av fosforhalterna, speciellt i ytskiktet i Egentliga Östersjön och Bottenhavet. Fosforhalterna i den allra östligaste delen av Finska viken var något lägre än i vikens mellersta del, och lägre under vintern 2014 jämfört med vintern 2013, vilket sannolikt är ett resultat av effektiveringen av vattenskyddsåtgärderna i Ryssland under de senaste åren.
Att fosforhalterna i Egentliga Östersjön blivit högre är sannolikt en följd av att fosforhaltigt vatten från de övre skikten i haloklinen blandats in i ytvattnet. Detta kan påvisas även i skillnaderna i salthaltsprofilerna under vintrarna 2013 och 2014. De höga fosforhalterna i djupvattnet under haloklinen beror på sedimentens bristfälliga förmåga att binda fosfor, och att fosfor går i lösning från sedimenten i syrefri miljö.
Kvävehalterna var under vintern 2014 något lägre än föregående år, både i Egentliga Östersjön och i Bottenhavet. Tillsammans med höjda fosforkoncentrationer innebär detta en större mängd överskottsfosfor under vintern 2014. Detta ökar sannolikheten för algblomning i dessa havsområden till sommaren jämfört med föregående år.
Läs mer om undersökningen av Östersjön på SYKE:s hemsida.

Annons
AKTUELLT

Forskare fuskade och saknade tillstånd

Den spektakulära upptäckten att fiskyngel hellre äter mikroplast än vanlig mat var påhittad. Det fastslår nu Uppsala universitet, som även konstaterar att de båda forskarna saknade djuretiska tillstånd.

Stenrev gynnar torsken

En studie i Kattegatt visar att torsken trivs bland stora stenar. Slutsatsen kommer efter att ett stenrev restaurerats med påfallande gott resultat. Förutom att forskarna fann fler och större individer kunde de även se att torskarna uppehöll sig längre tid på revet.

7 av 10 fiskbutiker säljer ål inför julen

Ålen är klassad som akut hotad och mängder av kampanjer har genomförts i syfte att öka medvetenheten om ålens situation. Ändå visar en undersökning av WWF att sju av tio svenska fiskbutiker säljer ål inför julen.

Forskare om glitter: Förbjud det!

Glitter är för många ett självklart inslag när julens ska firas. Men de små gnistrande kornen är fulla av mikroplaster och därför skadliga för våra vatten. Forskaren Magnus Engwalls dom är stenhård när glittrets framtid kommer på tal: ”Förbjud det!” säger han till SVT.

Monsterabborre i minusgrader

Snacka om att vännerna Roman och Jarin hade flyt i sitt abborrfiske när de nyligen förlade en expedition till Perchzilla i norra Spanien. Efter två kylslagna dagar hade duon fångat sex abborrar över det magiska 2-kilosstrecket, varav en vägde hela 2530 gram!

Ny fiskart funnen på rekorddjup

Det är möjligt att den fisk som forskare har fångat i Marianergraven inte har ett imponerande utseende, men ta inte fel – den är en riktig tuffing! Fisken har fångats på hela 8000 meters djup, och har nyligen fått det vetenskapliga namnet Pseudoliparis swirei.

Alliansen blockerar regeringens stöd för ålfiskestopp

EU-kommissionen föreslår ett fiskestopp på ål under 2018, vilket den svenska regeringen gärna vill stödja. Det vill inte Alliansen, som i går presenterade ett förslag om fortsatt ålfiske när frågan diskuterades i Miljö- och jordbruksutskottet. Förslaget fick stöd av SD, och därmed majoritet. Det blockerar regeringens möjlighet att stödja EU-kommissionens förslag under måndagens ministerråd i

Beslut om fiskeförbud i Norra ishavet

De centrala delarna av Norra ishavet har länge varit istäckta och därför fria från fiske. Men i takt med ett allt varmare klimat så smälter isarna och om 10-15 år kan hela området vara isfritt under de varmaste månaderna. Däremot tycks inget fiske bli aktuellt, efter att en unik internationell överenskommelse gjorts om ett 16-årigt

Vildlaxen hindras av Skellefteå Kraft

En rad kraftverk som ägs av Skellefteå Kraft begränsar vildlaxens utbredning i flera Norrlandsälvar. Det framgår av Sportfiskarnas granskning av bolagets verksamhet. Hårdast kritik får Hednäs kraftstation i Åby älv. – För ett elbolag som ofta framhäver sin miljöprofil borde en utrivning egentligen vara ett lockande alternativ, menar Sportfiskarnas laxexpert Glenn Douglas.
Annons

Annonser

TYCK TILL!

Vilken specialtidning skulle du helst vilja läsa?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

HÄR FISKAR DU 2017

FÖLJ OSS!