Plomber ska underlätta laxförvaltning i Norrbotten

Plombering av älvfångad lax i Norrbotten ska skydda bestånden från att fiskas för hårt. Foto: Dan Blomkvist

I år införs laxplomber för fiske efter lax i den del av Kaitumälven som förvaltas av Länsstyrelsen. Samma metod används redan i Råneälven och ska även införas i Ängesån. Syftet är att bättre kunna följa och styra fångstuttaget av lax.

Åtgärden, som är en fortsättning på det försöksprojekt som Länsstyrelsen i Norrbotten bedrivit i Lainioälven, innebär att alla som vill fiska lax måste köpa en så kallad laxplomb som ska fästas på den lax man fångar och behåller. Plomben kostar 100 kronor och fästs runt gälen. Men den följer krav på rapportering som gör det möjligt att följa fångstuttaget av lax på respektive älvssträcka, något som är viktigt i takt med ett allt större fiskeintresse.
-Den positiva utvecklingen är verkligen glädjande men det finns också en risk för att vi ”älskar ihjäl” sådana här vatten. Ökat tryck kan leda till allt för stort fångstuttag och mer slitage och nedskräpning men med hjälp av förbättrad förvaltning, där gälplomberna är en viktig del, kan vi få ett bättre grepp om situationen. I slutänden handlar det om att hitta ett sätt att nyttja laxen som resurs utan att försämra dess förmåga till reproduktion och fortlevnad, säger Dan Blomkvist på Länsstyrelsen i Norrbotten.

Läs mer här.

Hans Hällman

Annons
0 kommentarer

E-postadressen publiceras inte.

AKTUELLT

Sensationellt störfynd i Lysekils hamn

Den stör som i våras flöt omkring i Lysekils hamn har nu artbestämts. DNA-analys från Göteborgs universitet visar att fisken var en europeisk stör, vilket gör fyndet högintressant eftersom arten är extremt ovanlig i våra vatten.

Jättelångor från Vesterålen

Långafisket utanför Vesterålen är glödhett just nu. Flera enorma fiskar har nappat och guiden Christian Karlsson fick nyligen själv kämpa upp en bjässe på 170 centimeter och 27 kilo!

Alla världens havsbottnar ska kartläggas

Under den nyligen avslutade havskonferensen i New York skänktes 18,5 miljoner USD för att påskynda kartläggningen av havens bottnar. Det har lett till målsättningen att alla marina bottnar ska vara kartlagda år 2030. Stockholms universitet blir ett av fyra centrum för forskningen.

Spinnfiskad drömgädda från Storsjön

Tobias Thegström hade kämpat i över åtta år för att fånga en tiokilosgädda. I söndags kom belöningen i form av hans livs skönaste ”bottennapp”. Läs här Tobias egen berättelse om när han krokade sin drömfisk.

Öringen trivs i Buskhyttebäcken

En undersökning av Buskhyttebäcken visar att de senaste årens fiskevårdande insatser har varit lyckade. Höstens återintroducerade öringar har redan hunnit reproducera sig!

Vilma leder Artjakten

Vilma Örnskov leder just nu Artjakten, sommarens stora sportfisketävling för barn och ungdomar. Tävlingen går ut på att man ska försöka få så många olika fiskarter som möjligt. Här har Vilma tagit ledningen med råge. Det har gått 26 dagar i skrivande stund av tävlingen och Vilma har redan fångat 39 fiskarter! Hon har bland

Efterlysning av sportfiskare till tonfiskprojekt

Har du erfarenhet av storviltsfiske och drömmer om att fånga en tonfisk på ”hemmaplan”? I så fall är du välkommen att kontakta forskaren Brian MacKenzie, som nu planerar hur tonfiskar på danskt vatten ska infångas och märkas.

Asp tjuvfiskas i Fyrisån

Upsala Nya Tidning rapporterar om att Upplands landskapsfisk – den rödlistade aspen – fiskas mitt i centrala Uppsala. Nu efterlyses tydligare regler för att stoppa det olagliga fisket.  
Annons

TYCK TILL!

Vilken är din favoritårstid för fiske?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

HÄR FISKAR DU 2017

SOMMARGÄDDAN!

FÖLJ OSS!