Kritiskt för ålen

Ålen är på väg att försvinna från vår fiskfauna. Fångsterna i dag är några procent av var de var för tjugo år sedan och återväxten är i det närmaste obefintlig. 2011 infördes strängare regler för fiske efter ål vilket bland annat innebär att ålfisket kommer försvinna helt från Skagerrak och Kattegatt.

Den mytomspunna ålen har en mycket speciell livscykel. Den föds på stora djup i Sargassohavet utanför den amerikanska ostkusten och vandrar med Golfströmmen till våra breddgrader. Som liten heter den glasål och utsätts för ett omfattande fiske. När den når svenska vatten vandrar många upp i sötvatten, men en del stannar hela livet vid kustrna. Som vuxen blir ålen gul på buken och kallas gulål. Hanarna blir sällan mer än 45 centimeter medan honorna ofta blir det dubbla. Tillväxten är långsam och i Östersjön är ålarna ofta tjugo år eller mer innan de blir könsmogna. De får då en blank, silverskimrande dräkt och kallas för blankål när de åter vandrar mot Sargassohavet för att leka. De senaste tjugo åren har invandringen av ål minskat mycket kraftigt. Exakt vad det beror på vet ingen, men fisketrycket har varit mycket hårt och många utvandrande ålar mals ner i vattenkraftverkens turbiner.

Bifångstproblematik på Västkusten

Ålryssjorna, som traditionellt använts för att fiska ål på främst Västkusten, har mycket stora bifångster. Enligt undersökningar kan det gå upp till femtio individer av andra arter per fångad ål. Det tidigare mycket intensiva ryssjefisket längs kusten och i fjordarna har effektivt utarmat bestånden av platt- och torskfiskar. Metoden är mycket inhuman eftersom fångade fiskar snart blir till krabbmat, levande som döda. Detta fiske har Fiskejournalen kritiserat under många år och det är med stor glädje vi kan konstatera att man tagit till sig av kritiken. Från och med 2012 försvinner detta fiske helt vilket förhoppningsvis kan bidra till att både ål och andra arter kan återhämta sig.

Minskat fiske i Östersjön och sötvattensområdenaI övriga vatten har begränsningar införts. Bland annat har man infört ett så kallat fönsteruttag där endast ål på 65-85 cm får fångas. Här har man i stor utsträckning tagit hänsyn till det kommersiella ålfiskets möjligheter till att bedriva sin verksamhet. Hur stor effekt detta kommer ha för att rädda ålen är det ingen som vet.

Vattenkraften skördar offer
Vattenkraftverkens turbiner är dödsfällor för den utvandrande ålen. På vissa ställen byggs omlöp och vandringsvägar där ålen kan passera men den totala dödligheten är fortfarande så stor att många menar att fiskebegränsningarna i havet kommer att vara verkningslösa. Vi mal hel enkelt ner de sista ålarna i jakten på elkraft.

Sportfiske efter ål
Som sportfiskare får man fiska ål i vissa sötvatten. Vilka vattendrag och var i vattendragen man får fiska kan du läsa om på Länsstyrelsens hemsida i ditt län eller region.

Din röst hörs
Ålens framtid är oviss men de åtgärder som införts och kommer att införas är ett viktigt steg i rätt riktning. När Fiskeriverket skickad ut det förslag som legat till grund för de förändringar vi berättat om uppmanades Ni läsare att svara på remissen, vilket många också gjorde. Din röst hördes och det bidrog till att göra en alvarlig situation ett snäpp bättre.

Annons
AKTUELLT

Mängder av mikroplast i norska blåmusslor

En undersökning av blåmusslor längs den norska kusten visar på ett omfattande upptag av plast från havet. I nästan fyra av fem musslor hittade forskarna plastpartiklar, och Miljødirektoratet, som ligger bakom studien, menar att det finns risk att plasten äts av människor.

Nya elkunder får fiskeprylar

Är du sugen på att teckna ett fiskvänligare elavtal? Tranås Energi kör just nu en kampanj där nya kunder får ett presentkort värt 300 kronor från olssonsfiske.se!

Forskare fuskade och saknade tillstånd

Den spektakulära upptäckten att fiskyngel hellre äter mikroplast än vanlig mat var påhittad. Det fastslår nu Uppsala universitet, som även konstaterar att de båda forskarna saknade djuretiska tillstånd.

Stenrev gynnar torsken

En studie i Kattegatt visar att torsken trivs bland stora stenar. Slutsatsen kommer efter att ett stenrev restaurerats med påfallande gott resultat. Förutom att forskarna fann fler och större individer kunde de även se att torskarna uppehöll sig längre tid på revet.

7 av 10 fiskbutiker säljer ål inför julen

Ålen är klassad som akut hotad och mängder av kampanjer har genomförts i syfte att öka medvetenheten om ålens situation. Ändå visar en undersökning av WWF att sju av tio svenska fiskbutiker säljer ål inför julen.

Forskare om glitter: Förbjud det!

Glitter är för många ett självklart inslag när julens ska firas. Men de små gnistrande kornen är fulla av mikroplaster och därför skadliga för våra vatten. Forskaren Magnus Engwalls dom är stenhård när glittrets framtid kommer på tal: ”Förbjud det!” säger han till SVT.

Monsterabborre i minusgrader

Snacka om att vännerna Roman och Jarin hade flyt i sitt abborrfiske när de nyligen förlade en expedition till Perchzilla i norra Spanien. Efter två kylslagna dagar hade duon fångat sex abborrar över det magiska 2-kilosstrecket, varav en vägde hela 2530 gram!

Ny fiskart funnen på rekorddjup

Det är möjligt att den fisk som forskare har fångat i Marianergraven inte har ett imponerande utseende, men ta inte fel – den är en riktig tuffing! Fisken har fångats på hela 8000 meters djup, och har nyligen fått det vetenskapliga namnet Pseudoliparis swirei.

Alliansen blockerar regeringens stöd för ålfiskestopp

EU-kommissionen föreslår ett fiskestopp på ål under 2018, vilket den svenska regeringen gärna vill stödja. Det vill inte Alliansen, som i går presenterade ett förslag om fortsatt ålfiske när frågan diskuterades i Miljö- och jordbruksutskottet. Förslaget fick stöd av SD, och därmed majoritet. Det blockerar regeringens möjlighet att stödja EU-kommissionens förslag under måndagens ministerråd i

Beslut om fiskeförbud i Norra ishavet

De centrala delarna av Norra ishavet har länge varit istäckta och därför fria från fiske. Men i takt med ett allt varmare klimat så smälter isarna och om 10-15 år kan hela området vara isfritt under de varmaste månaderna. Däremot tycks inget fiske bli aktuellt, efter att en unik internationell överenskommelse gjorts om ett 16-årigt
Annons

Annonser

TYCK TILL!

Vilken specialtidning skulle du helst vilja läsa?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

HÄR FISKAR DU 2017

FÖLJ OSS!