Annons
Annons

Kritiskt för ålen

Annons

Ålen är på väg att försvinna från vår fiskfauna. Fångsterna i dag är några procent av var de var för tjugo år sedan och återväxten är i det närmaste obefintlig. 2011 infördes strängare regler för fiske efter ål vilket bland annat innebär att ålfisket kommer försvinna helt från Skagerrak och Kattegatt.

Den mytomspunna ålen har en mycket speciell livscykel. Den föds på stora djup i Sargassohavet utanför den amerikanska ostkusten och vandrar med Golfströmmen till våra breddgrader. Som liten heter den glasål och utsätts för ett omfattande fiske. När den når svenska vatten vandrar många upp i sötvatten, men en del stannar hela livet vid kustrna. Som vuxen blir ålen gul på buken och kallas gulål. Hanarna blir sällan mer än 45 centimeter medan honorna ofta blir det dubbla. Tillväxten är långsam och i Östersjön är ålarna ofta tjugo år eller mer innan de blir könsmogna. De får då en blank, silverskimrande dräkt och kallas för blankål när de åter vandrar mot Sargassohavet för att leka. De senaste tjugo åren har invandringen av ål minskat mycket kraftigt. Exakt vad det beror på vet ingen, men fisketrycket har varit mycket hårt och många utvandrande ålar mals ner i vattenkraftverkens turbiner.

Bifångstproblematik på Västkusten

Ålryssjorna, som traditionellt använts för att fiska ål på främst Västkusten, har mycket stora bifångster. Enligt undersökningar kan det gå upp till femtio individer av andra arter per fångad ål. Det tidigare mycket intensiva ryssjefisket längs kusten och i fjordarna har effektivt utarmat bestånden av platt- och torskfiskar. Metoden är mycket inhuman eftersom fångade fiskar snart blir till krabbmat, levande som döda. Detta fiske har Fiskejournalen kritiserat under många år och det är med stor glädje vi kan konstatera att man tagit till sig av kritiken. Från och med 2012 försvinner detta fiske helt vilket förhoppningsvis kan bidra till att både ål och andra arter kan återhämta sig.

Minskat fiske i Östersjön och sötvattensområdenaI övriga vatten har begränsningar införts. Bland annat har man infört ett så kallat fönsteruttag där endast ål på 65-85 cm får fångas. Här har man i stor utsträckning tagit hänsyn till det kommersiella ålfiskets möjligheter till att bedriva sin verksamhet. Hur stor effekt detta kommer ha för att rädda ålen är det ingen som vet.

Vattenkraften skördar offer
Vattenkraftverkens turbiner är dödsfällor för den utvandrande ålen. På vissa ställen byggs omlöp och vandringsvägar där ålen kan passera men den totala dödligheten är fortfarande så stor att många menar att fiskebegränsningarna i havet kommer att vara verkningslösa. Vi mal hel enkelt ner de sista ålarna i jakten på elkraft.

Sportfiske efter ål
Som sportfiskare får man fiska ål i vissa sötvatten. Vilka vattendrag och var i vattendragen man får fiska kan du läsa om på Länsstyrelsens hemsida i ditt län eller region.

Din röst hörs
Ålens framtid är oviss men de åtgärder som införts och kommer att införas är ett viktigt steg i rätt riktning. När Fiskeriverket skickad ut det förslag som legat till grund för de förändringar vi berättat om uppmanades Ni läsare att svara på remissen, vilket många också gjorde. Din röst hördes och det bidrog till att göra en alvarlig situation ett snäpp bättre.

LÄS OCKSÅ

Annons
18 kommentarer

E-postadressen publiceras inte.

 • Jag jobbade 2003-2008 med en ny typ av fisktrappa utan trappsteg/denilränna.
  Den var utformad för att hjälpa de fiskarter som inte klarar av traditionell fisktrappa/laxtrappa.
  Den hade även en läsning på problematiken när fisken ska vandra ner och ut till havet (turbindöden).
  Tyvärr så var det helt omöjligt att göra en provanlägning då, ALLA kraftbolag i hela Sverige vägrade göra en provanlägning.
  fiskerikonsulenter,utredare och experter från länstyrelsen osv sa, att ålen behövde ingen fiskvandringsväg då, den kan ta sig förbi alla dammbyggnader endå(den kan klätra)
  Det jag vill säga med ovanstående text är att Ingen markägare/kraftbolag är beredd att offra de vatten som krävs för att rädda ålen.

  Det enda som gäller om vi vill ha kvar ålen är en lagförändring.

  ..tyvärr

 • en annan sak jag undrat över..varför pratas det alltid om att det är yrkesfiskare/ålagillen i skåne som ligger bakom att ålen är på väg att försvinna?all foskning bevisar att det är vattenkraften/tubiner/dammbyggnader som är den största orsaken till utrotningen i Sverige?
  Nästan alla älvar, åar och bäckar i Sverige är uppdämmda? så det borde ju vara en självklar tanke att om glasålen/yngel som är beroende av dessa vatten INTE har möjlighet att simma upp eller ner i älven så, borde det rimligtvis gå åt…?

 • Yrkesfisket står för den i särklass största mortaliteten bland ålar i våra svenska vatten. Man pratar om att 100.000 ålar stryker med i kraftverken. År 2009 fångades ca 850.000 blankålsekvivalenter.

 • Yrkesfisket efter ål har redan haft sin del av begränsningar. Vill vi inte ha en levande kust kvar och att ta vara på ett kulturarv som annars går i graven? Nu får det vara slut på all häxjakt på de fiskare som faktiskt lever på detta. Hur skulle det se ut om du skulle få näringsförbud?

  Tomas ålfiskare

 • Det är just en levande kust vi vill ha kvar, därför är ett totalstopp av ålfiske enda alternativet.Om du skall ta vara på kulturarvet skall du fiska med ålkupor och roddbåt,inte Motorbåt och tusentals ryssjor som fångar allt som rör sig i vattnet inkl fåglar.

 • bra förslag,för något måste göras om ålen ska ha en framtid.

 • Alla kan göra något för kampen om att rädda ålen -ät inte ål och tala om för dom som äter ål att dom bidrar till att ålen dör ut för alltid.

 • Näringsförbud?…Tja, om jag vore verksam i en bransch som på största allvar hotar att medverka till utrotnig av en art, vilket även innebär att det skulle komma att påverka ALLA andra arter, så vore jag tacksam om någon stoppade mej innan det är alldeles för sent om jag inte har modet och förståndet att stoppa mej själv…

 • Svente Brodin skriver : att 100.000 ålar stryker med i kraftverken och att År 2009 fångades ca 850.000 blankålsekvivalenter av yrkesfiskare?

  Jag undrar Svente? vart har du fått dessa uppgifter ifrån?
  Om dina beräkningar skulle stämma, så innebär det att det har funnits ca 25st ålar i varje sjö och då räknar jag bara med länet västernorrland.. som har 4 000 vattendrag?

  Svente! du får nog komma med seriösa uppgifter innan du bara höftar till med något som uppenbart är taget ur luften.

  Om du räknar med alla sötvatensjöar i Sverige så kan du med lite faktauppgifter räkna ut att kraftverken utrotar betydligt fler ålar i Sverige.

 • Det finns ca 100 000 sjöar i sverige..det skulle innebära att det finns ca 1 st ål i varje sjö i Sverige? enligt Svantes beräkningar..
  men det är ju klart! det finns ju bara 1% kvar av ålen i Sverige, så Svante har ju delvis rätt:)

 • Varför tror ni sportfiskare ständigt och jämt att ni är de enda som ska få fiska i framtiden? Alla löjliga förbud som t.ex. förbud mot drivgarnsfiske för att skydda ett tiotal tumlare i Östersjön är i grund och botten endast försök att ha laxen för er själva. Oavsett lag eller inte kommer de som fiskat ål att fortsätta göra det och så är även i nuläget. Bland Blekinges inbitna ålfiskare använder var och var annan ålgarn trots krav på licens samt dispens. Med andra ord kan varken ni eller några lagar stoppa detta fiske.

  Kustfiskaren

 • Signaturen ”Kustfiskaren” påstår alltså att alla åtgärder som syftar till att skydda vilda djur från utrotning är löjliga. Dessutom hävdar han att miljöskyddslagar är något man kan och bör skita i när de krockar med ens egna intressen.
  Den filosofin leder till en värld där det i slutänden inte finns någon natur kvar, varken till kustfiskare eller sportfiskare.
  Ansvarslöst, tycker jag.
  Erik Kohlström
  Skribent på Fiskejournalen

 • Sportfisket bör ta sitt ansvar eftersom vi säger oss värna om fisket vilket skulle innebära att vi också gör avkall på vårt fiske.Restriktioner för trollingfisket ät på väg,vilket naturligtvis är motiverat eftersom andra inte får fiska.

  Mikael

Annons
AKTUELLT

Ny interaktiv sportfiskeblogg

Fiskejournalens medarbetare Joakim Åberg bjuder på fisketips, gör-det-själv och stora fiskar i bloggen Gifflar & Gummi. Fiskejournalen har sedan starten 1974 varit övertygad om att man som sportfiskare hela tiden vill lära sig mer ämnet, dels för att vidga hobbyn i sig men även för att komma närmare drömfångsten. Bloggen Gifflar & Gummi går helt

Ny film visar läget i Hanöbukten: ”Är en katastrof”

Hanöbukten mår mycket dåligt och föroreningar spys ut i vattnet. Nu visar en ny film exakt hur illa det ser ut – under ytan. Det är föreningen Swedish cost and sea center (SCSC) som har dykt ner och filmat bottnen på Hanöbukten, en del av Östersjön utanför Skånes östkust och Blekinges sydkust. Och det är

Galna nyheten skickar betet en halv kilometer

Snart kommer du kunna skicka iväg dit bete nästan en halv kilometer – bara genom att trycka på en knapp. ”The Casting Drone” är en av årets absolut galnaste fiskenyheter. Det är företaget Fitch som efter två år av utveckling snart kommer ut med sin nya fiskedrönare. Den kommer kunna flyga iväg betet upp till

Nybliven fiskefantast i Hundraklubben

Christina Hjort är en glad fiskeamatör.  I oktober ordnade hon nytt personbästa på gädda ett par gånger om och hon kunde anmäla tre gäddor över 100 centimeter till Hundraklubben. Christina från Skellefteå beskriver sig själv som en väldigt glad fiskeamatör, som vanligtvis gärna följer med sin kompis ut på en och annan fisketur. Det började

Fisketjänsten drar in en miljon i månaden

Det svenska företaget Fishbrain har kommit igång och omsätter nu en miljon i månaden. Det rapporterar Dagens industri. Företaget startades 2013 och erbjuder en premiumtjänst – för sex dollar, alltså ungefär 50 kronor, i månaden – som ska kunna ge en prognos om när på dagen man ska fiska för att fånga en specifik art,

Laxsmugglingsdom överklagas – åklagaren yrkar på fängelse

Tingsrättens friande dom i laxsmugglingsfallet i Blekinge överklagas och kammaråklagare Ingvar Wennersten yrkar återigen på långa fängelsestraff och dryga böter. Det rapporterar SVT Blekinge. Den tidigare ordföranden och en anställd vid den, numera nedlagda, Blekingefiskarnas Centralförening skulle, enligt åtalet, ha sålt giftig Östersjölax till Frankrike under en lång tid. Men de båda friades från misstanken

Big Fish Man till Fiskekryssningen

Jakub Vagner eller ”Big Fish Man” som han kallas i sin TV-serie på Discovery , kommer till Sverige i februari. Han ska vara med på Fiskekryssningen där Martin Falklind kommer att intervjua honom om hans äventyr. Det här är intervjun du inte får missa, när vår Svenska fiskeäventyrare Martin Falklind ska djupintervjua Jakub Vagner ombord på

Kolla in de nya JIGSkinzen

Nu kommer Cwc med ny, spännande produkt. Det är BFT JIGSkinz som ska ge dina söndertuggade beten en ny finish. Skinnen som du själv trär på betena kommer i fyra olika utförande: gädda, abborre, mört och strömming och varje utförande finns i tre olika storlekar. ”Klipp till BFT JIGSkinz i rätt längd. Trä det över

Maximera fiskeåret 2016 – så får du flest dagar vid vattnet

Vi har synat kalendern och hittat de bästa sätten att maximera din fisketid med att ta så få semesterdagar som möjligt. Långfredagen infaller på fredagen den 25 mars. Även Annandag påsk, den 28 mars är röd, och infaller alltså på måndagen som följer. Långhelgen är redan där 4 dagar lång, men tar du ut 4

Så fångade han 17-kilosgäddan

17,34 kilogram fördelade på 131 centimeter. Nyligen drogs en av Norges största gäddor genom tiderna upp. För Fiskejournalen berättar Andreas Ånerud Johansen om hur han fångade monsterfisken. Det är ungefär två veckor sedan Andreas Ånerud Johansen drog upp jättegäddan. Han var ute på en tvådagarsutflykt i en av de största sjöarna i östra Norge. Första

Annons
Annons
SOMMARENS HETASTE ERBJUDANDE!

AOF1639-0059R-friluftskniv-250x240-MH

FÖLJ OSS!

FÖR ALLA FLUGFISKARE!

AOF1608-banner250x240-FJO

TYCK TILL!

Vad fiskar du helst på hösten?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

Annons
Annons
Instagram
Annons