Sportfiskarna svarar på remiss om atlantlax

Laxen som resurs nyttjas bäst via sportfiske. (Ill: Stefan Sonesson)

Sportfiskarna:
Sportfiskarna har nyligen lämnat synpunkter på en remiss från NASCO om en plan för bevarandet av atlantlaxen i Sverige 2013-18.
NASCO (North Atlantic Salmon Conservation Organization)har till uppgift att bevara och skydda atlantlaxen i hela dess utbredningsområde.

Kort om planen:

Förslaget till ny plan föreslår bland annat en produktionspotential för smolt på minst 75 % för de 23 laxförande älvarna på Västkusten. Något Sportfiskarna ser som problematiskt då det idag saknas underlag för detta. Sportfiskarna anser att målet bör vara att komma så nära 100 % som möjligt. Ett annat viktigt förslag i planen är en total fångstrapportering av atlantlax, något Sportfiskarna helt ställer sig bakom. Vad gäller hot mot atlantlaxen vill Sportfiskarna poängtera vikten av kontinuerlig kalkningsverksamhet som inte riskerar att spoliera decennier av kalkning och att även gränsvärden för toxiskt aluminium skall vägas in i målen för kalkningsverksamheten.

Sportfiske bästa sättet att utnyttja resursen
Sportfiskarna menar att sportfiske är det bästa sättet att nyttja laxen ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Genom sportfisket i älvarna ökar den sociala kontrollen att fiskeregler efterlevs, fiskevård och tillsyn vid vattnen. Sportfiskare är den kategori av intressenter som frivilligt föreslår fångstbegränsningar av det egna fisket.

Sportfiskarna anser att bevarandet av laxen är starkt kopplat till nyttjandet av den. Att laxen har ett kommersiellt och samhällsekonomiskt värde ökar intresset att bevara den i förhållande till om den enbart har ett värde ur biologiskt mångfaldsperspektiv.  Ett starkt engagemang kring tillsyn, fiskevårdsarbete och kontroll sker med ideella insatser med förhoppning att både nu och i framtiden kunna fiska lax.

Laxen bör förvaltas utifrån de skilda bestånd som de utgör där varje naturproducerande bestånd kan vara genetiskt unikt. Det innebär att fiske och dess reglering sker utifrån de skilda beståndens status. Fiske skall därför inte ske på blandade bestånd där dess ursprung inte kan skiljas. Laxens livscykel är komplex och dess bevarande måste därför ses som en integrerad förvaltning med gemensam syn internationellt.
Läs Sportfiskarnas remissvar här.

Annons
AKTUELLT

Mängder av mikroplast i norska blåmusslor

En undersökning av blåmusslor längs den norska kusten visar på ett omfattande upptag av plast från havet. I nästan fyra av fem musslor hittade forskarna plastpartiklar, och Miljødirektoratet, som ligger bakom studien, menar att det finns risk att plasten äts av människor.

Nya elkunder får fiskeprylar

Är du sugen på att teckna ett fiskvänligare elavtal? Tranås Energi kör just nu en kampanj där nya kunder får ett presentkort värt 300 kronor från olssonsfiske.se!

Forskare fuskade och saknade tillstånd

Den spektakulära upptäckten att fiskyngel hellre äter mikroplast än vanlig mat var påhittad. Det fastslår nu Uppsala universitet, som även konstaterar att de båda forskarna saknade djuretiska tillstånd.

Stenrev gynnar torsken

En studie i Kattegatt visar att torsken trivs bland stora stenar. Slutsatsen kommer efter att ett stenrev restaurerats med påfallande gott resultat. Förutom att forskarna fann fler och större individer kunde de även se att torskarna uppehöll sig längre tid på revet.

7 av 10 fiskbutiker säljer ål inför julen

Ålen är klassad som akut hotad och mängder av kampanjer har genomförts i syfte att öka medvetenheten om ålens situation. Ändå visar en undersökning av WWF att sju av tio svenska fiskbutiker säljer ål inför julen.

Forskare om glitter: Förbjud det!

Glitter är för många ett självklart inslag när julens ska firas. Men de små gnistrande kornen är fulla av mikroplaster och därför skadliga för våra vatten. Forskaren Magnus Engwalls dom är stenhård när glittrets framtid kommer på tal: ”Förbjud det!” säger han till SVT.

Monsterabborre i minusgrader

Snacka om att vännerna Roman och Jarin hade flyt i sitt abborrfiske när de nyligen förlade en expedition till Perchzilla i norra Spanien. Efter två kylslagna dagar hade duon fångat sex abborrar över det magiska 2-kilosstrecket, varav en vägde hela 2530 gram!

Ny fiskart funnen på rekorddjup

Det är möjligt att den fisk som forskare har fångat i Marianergraven inte har ett imponerande utseende, men ta inte fel – den är en riktig tuffing! Fisken har fångats på hela 8000 meters djup, och har nyligen fått det vetenskapliga namnet Pseudoliparis swirei.

Alliansen blockerar regeringens stöd för ålfiskestopp

EU-kommissionen föreslår ett fiskestopp på ål under 2018, vilket den svenska regeringen gärna vill stödja. Det vill inte Alliansen, som i går presenterade ett förslag om fortsatt ålfiske när frågan diskuterades i Miljö- och jordbruksutskottet. Förslaget fick stöd av SD, och därmed majoritet. Det blockerar regeringens möjlighet att stödja EU-kommissionens förslag under måndagens ministerråd i

Beslut om fiskeförbud i Norra ishavet

De centrala delarna av Norra ishavet har länge varit istäckta och därför fria från fiske. Men i takt med ett allt varmare klimat så smälter isarna och om 10-15 år kan hela området vara isfritt under de varmaste månaderna. Däremot tycks inget fiske bli aktuellt, efter att en unik internationell överenskommelse gjorts om ett 16-årigt
Annons

Annonser

TYCK TILL!

Vilken specialtidning skulle du helst vilja läsa?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

HÄR FISKAR DU 2017

FÖLJ OSS!