Stopp för gäddfiskeförbud 2013

Havs- och vattenmyndigheten avser att göra en större översyn av behovet av fiskeregleringar längs ostkusten.

Sportfiskarna:
2012 lämnade länsstyrelsen i Östergötlands län ett förslag om en fredningstid för gädda i kustvattnen från 1 april till 31 maj. I skrivelsen till Havs- och vattenmyndigheten föreslog länsstyrelsen att regleringen även skulle omfatta Södermanlands och Stockholms län. HaV har nu avslagit förslaget och avser i stället att göra en större översyn av behovet av fiskeregleringar längs ostkusten.

Förslaget riktat mot fisketurism
Begäran om en två månaders fredningstid kom ursprungligen från Östergötlands kustfiskareförbund. Framförallt riktar sig kustfiskarnas ursprungliga skrivelse mot den ökade fisketurismnäringen vilken de menar hotar gäddan genom utfiskning och störningar. Då gäddan är en av de populäraste och viktigaste sportfiskarna längs med ostkusten har många sportfiskare och intressenter i näringen reagerat på hur förslaget är framtaget samt på den negativa effekt det skulle få på sportfiskenäringen. Sportfiskarna har under året haft kontinuerlig kontakt med HaV och länsstyrelserna för att bevaka frågan.
Martin Rydgren är ansvarig utredare inom biologisk mångfald och fiske på HaV och ger följande besked om hur de ska gå vidare i ärendet:
– I dagsläget kommer inga direkta åtgärder att vidtas. Istället väljer vi att fokusera på en större översikt av fisket på södra och mellersta ostkusten. I detta arbete kommer vi bland annat att se över regleringar för gädda men även andra arter som abborre, gös och havsöring. Arbetet blir en logisk fortsättning av de regleringar som infördes på västkusten och sydkusten 2012. Ett arbete som bland annat innehöll restriktivare regler för husbehovsfiske med nät. Sportfiskarna kommer vara en viktig remissinstans för eventuella förslag till ändringar.
Ulf Bergström som bland annat arbetar med fiskeregleringar på SLU:s kustvattenlaboratorium har lämnat faktaunderlag till HaV kring olika fiskeregleringar som kan tänkas vara effektiva för gäddan.
– Det finns flera förslag på fiskreglering som kan stärka bestånden av gädda. En effektiv modell kan vara den som använts i Stockholms län med fredade kärnområden där det råder ett totalt fiskeförbud under vårmånaderna, en metod som även kan appliceras i övriga län.
Tobias Fränstam som är regionalt fiskevårdsansvarig på Sportfiskarna i Stockholm och en av de som hanterar frågan från Sportfiskarnas sida ställer sig positiv till att regleringarna ses över.
– De regleringar som bestämdes då det fria handredskapsfisket infördes är i mångt och mycket utdaterade och för många arter saknas fortfarande fångstbegränsningar. Det är hög tid att fiskeregleringen ses över om vi i framtiden vill ha starka fiskbestånd att fiska på. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att för gäddans del så är det framförallt rekryteringsstörningar där ynglen inte överlever som är det stora problemet i de mer exponerade skärgårdsområdena. Majoriteten av våtmarker och översvämningsmarker som är några av gäddans viktigaste lekplatser har även försvunnit. Men i de mer skyddade skärgårdsområdena med högt fisketryck får vi inte blunda för att sportfisket lokalt kan ha en negativ effekt. Att införa lekfiskeförbud i de viktigaste lekvikarna kan även få andra positiva effekter då det sannolikt även skulle leda till att det blir svårare att få tillstånd för exploatering i form av bryggor och likande. Något som i många skärgårdsområden sakta äter upp lekområde efter lekområde.
www.sportfiskarna.se

Annons
AKTUELLT

Mängder av mikroplast i norska blåmusslor

En undersökning av blåmusslor längs den norska kusten visar på ett omfattande upptag av plast från havet. I nästan fyra av fem musslor hittade forskarna plastpartiklar, och Miljødirektoratet, som ligger bakom studien, menar att det finns risk att plasten äts av människor.

Nya elkunder får fiskeprylar

Är du sugen på att teckna ett fiskvänligare elavtal? Tranås Energi kör just nu en kampanj där nya kunder får ett presentkort värt 300 kronor från olssonsfiske.se!

Forskare fuskade och saknade tillstånd

Den spektakulära upptäckten att fiskyngel hellre äter mikroplast än vanlig mat var påhittad. Det fastslår nu Uppsala universitet, som även konstaterar att de båda forskarna saknade djuretiska tillstånd.

Stenrev gynnar torsken

En studie i Kattegatt visar att torsken trivs bland stora stenar. Slutsatsen kommer efter att ett stenrev restaurerats med påfallande gott resultat. Förutom att forskarna fann fler och större individer kunde de även se att torskarna uppehöll sig längre tid på revet.

7 av 10 fiskbutiker säljer ål inför julen

Ålen är klassad som akut hotad och mängder av kampanjer har genomförts i syfte att öka medvetenheten om ålens situation. Ändå visar en undersökning av WWF att sju av tio svenska fiskbutiker säljer ål inför julen.

Forskare om glitter: Förbjud det!

Glitter är för många ett självklart inslag när julens ska firas. Men de små gnistrande kornen är fulla av mikroplaster och därför skadliga för våra vatten. Forskaren Magnus Engwalls dom är stenhård när glittrets framtid kommer på tal: ”Förbjud det!” säger han till SVT.

Monsterabborre i minusgrader

Snacka om att vännerna Roman och Jarin hade flyt i sitt abborrfiske när de nyligen förlade en expedition till Perchzilla i norra Spanien. Efter två kylslagna dagar hade duon fångat sex abborrar över det magiska 2-kilosstrecket, varav en vägde hela 2530 gram!

Ny fiskart funnen på rekorddjup

Det är möjligt att den fisk som forskare har fångat i Marianergraven inte har ett imponerande utseende, men ta inte fel – den är en riktig tuffing! Fisken har fångats på hela 8000 meters djup, och har nyligen fått det vetenskapliga namnet Pseudoliparis swirei.

Alliansen blockerar regeringens stöd för ålfiskestopp

EU-kommissionen föreslår ett fiskestopp på ål under 2018, vilket den svenska regeringen gärna vill stödja. Det vill inte Alliansen, som i går presenterade ett förslag om fortsatt ålfiske när frågan diskuterades i Miljö- och jordbruksutskottet. Förslaget fick stöd av SD, och därmed majoritet. Det blockerar regeringens möjlighet att stödja EU-kommissionens förslag under måndagens ministerråd i

Beslut om fiskeförbud i Norra ishavet

De centrala delarna av Norra ishavet har länge varit istäckta och därför fria från fiske. Men i takt med ett allt varmare klimat så smälter isarna och om 10-15 år kan hela området vara isfritt under de varmaste månaderna. Däremot tycks inget fiske bli aktuellt, efter att en unik internationell överenskommelse gjorts om ett 16-årigt
Annons

Annonser

TYCK TILL!

Vilken specialtidning skulle du helst vilja läsa?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

HÄR FISKAR DU 2017

FÖLJ OSS!