Annons
Annons

Stora skillnader i hur väl kalkningen fungerar

Annons
Stora skillnader i hur väl kalkningen fungerar

HaV har i granskningen bland annat tittat på hur väl länsstyrelserna når de mål de själva satt upp. Om de mäter pH-värdet vid rätt tillfällen och om de använder sig av rätt metoder för att få en så effektiv kalkning som möjligt så att den ger bäst resultat till lägsta möjliga kostnad.

Kalkningen av svenska sjöar och vattendrag fungerar generellt bra i Sverige. Det visar den granskning som Havs- och vattenmyndigheten, Hav, har gjort. Men det finns stora skillnader i hur länsstyrelserna genomför och följer upp kalkningar. Detta skriver myndigheten i ett pressmeddelande.
– Nästa steg för oss är att se varför det är så och vad som krävs för att få till en bättre och effektivare verksamhet, om det är brist på resurser, kunskap eller vägledning, säger Björn Sjöberg, chef för avdelningen för havs- och vattenförvaltning.
Försurningen är ett av våra största miljöproblem och den beror främst på svavelutsläpp från förbränning av kol och olja. Cirka 16 000 sjöar och tiotusentals kilometer av vattendrag i Sverige har påverkats av försurning. Det har lett till att tusentals bestånd av mört, abborre och öring försvunnit och även arter som lax, flodkräfta och flodpärlmussla har drabbats.
Sverige är ett av de länder som satsat mest på storskalig kalkning för att minska försurningen av sjöar och vattendrag. Vi har en kalkfattig berggrund och Sverige är utsatt när det gäller nedfall av svavelutsläpp från norra Europa och från internationell sjöfart.
Tack vare att utsläppen av svavel minskat kraftigt sedan 1980-talet har också antalet försurade vatten minskat i Sverige. Men fortfarande finns cirka 9 000 försurade sjöar och många tusen kilometer av försurade vattendrag.
– När pH-värdet (den kemiska surhetsgraden) i sjöar och vattendrag blir för lågt så frigörs bland annat oorganiskt aluminium som kan skada vattenlevande organismer. Men olika arter är olika känsliga för surhetsgraden i vattnet, exempelvis så behöver flodpärlmusslan ett betydligt högre pH-värde än abborre, säger Ingemar Abrahamsson, handläggare på enheten för biologisk mångfald vid HaV.

Förutsättning för biologisk mångfald
Kalkning skapar förutsättningar för försurningskänsliga arter att återkomma och fortleva i livskraftiga bestånd. Verksamheten är betydelsefull för att upprätthålla biologisk mångfald och rekreationsvärden i försurade vatten. Som exempel kan nämnas den hotade flodpärlmusslan, där hälften av landets förekomster finns i kalkade vattendrag.
– Kalkningen ska dimensioneras så att pH-målet inte underskrids och pH-målet ska anpassas efter de arter som åtgärderna avser att skydda. Rätt utförd vattenprovtagning är centralt för att bedöma om målet uppnås och hur mycket kalk som behövs. I några län är denna kemiska uppföljning så bristfällig att det inte går att fullt ut bedöma varken måluppfyllelse eller åtgärdsbehov, säger Ingemar Abrahamsson.
I juli 2011 tog HaV över det övergripande, nationella ansvaret för kalkning av sjöar och vattendrag från Naturvårdsverket. Våren 2012 inleddes en genomgång av de regionala åtgärdsplanerna för kalkning.
– Vi ville få en tydligare bild av verksamheten och kalkbehovet. Syftet var att utvärdera kvaliteten i verksamheten och få fram ett underlag vid fördelning av bidrag. Det är denna granskning som nu är klar, säger Björn Sjöberg.
Statsbidrag till kalkning har funnits sedan 1970-talet och totalt har närmare fem miljarder kr betalats ut. Varje år sprids cirka 120 000 ton kalk i svenska sjöar och vattendrag till en kostnad av 140 miljoner kr. Värmland, Västra Götaland, Halland, Jönköping och Kronobergs län är de län som kalkar mest.. De största sjöarna som kalkas i Sverige är Bolmen i Jönköpings län och Unden i Örebro län och det sker via helikopter eller båt. Vid försurade vattendrag  sprids kalken över  våtmarker eller så används så kallade kalkdoserare, silos  som kontinuerligt matar ut kalk.
HaV har i granskningen bland annat tittat på hur väl länsstyrelserna når de mål de själva satt upp. Om de mäter pH-värdet vid rätt tillfällen och om de använder sig av rätt metoder för att få en så effektiv kalkning som möjligt så att den ger bäst resultat till lägsta möjliga kostnad.
– Vår granskning visar att länsstyrelserna är olika bra på att nå pH-målen och att de regionala skillnaderna är omotiverat stora. Det behövs inte mer kalk, det behövs mer effektiva kalkningar och bättre genomförd vattenprovtagning, säger Björn Sjöberg.
– Länsstyrelser och  kommuner är ansvariga för att åtgärda brister i verksamheten. Vi pekar i rapporten på saker som bör göras direkt och på lite längre sikt. Vi konstaterar också att den regionala verksamheten behöver fortsatt stöd och styrning från oss, bland annat med utbildningsinsatser och rådgivning, fortsätter han.
Här kan du läsa HaV:s granskning ”Kvalitet och kalkbehov inom kalkningsverksamheten”.
Missa inte tidigare notiser om försurning.

LÄS OCKSÅ

Annons
1 kommentar

E-postadressen publiceras inte.

Annons
AKTUELLT

Rolf Nylinder till Fiskekryssningen

Den flugfiskande filmaren och äventyraren Rolf Nylinder har rest jorden runt de senaste åren och bara fiskat och filmat. På Fiskekryssningen berättar och visar han spännande ögonblick från sina äventyr på Kamtchatka. Rolf är äventyraren, filmaren, snowboardåkaren och flugfiskaren som inte låter sig inordnas i något fack. Rolf har spenderat långa perioder vid de mest exotiska

Nya Minn Kota i-Pilot imponerar

Minn Kota tar i-Pilot ytterligare en nivå med nyutvecklad Spot-Lock, elektronisk ankring och nya fjärrkontroller med Bluetooth. Fiskejournalen har kommit över ett exemplar av motorn och kan inte göra annat än att ge den tumme upp. Minn Kota förändrade sportfisket år 2010 med introduktionen av det GPS baserade i-Pilot systemet. Möjligheten med GPS-styrd elektronisk ankring

Se hur de flygbombar sjöar – med fisk

Det här ger begreppet flygfisk en helt annan innebörd. Se hur tusentals fiskar släpps ut – från ett flygplan. Det är i Utah som man fyller på svårt belägna sjöar, som inte går att ta sig till med lastbilar, med hjälp av flyg. Enligt Insider så släpper planen ett tusental fiskar i varje överflygningen och

Uppmaningen: Hjälp till att fånga sjuk lax och öring

Sportfiskarna skickar ut en uppmaning om att de behöver hjälp med att fånga öring och lax runt Stockholms innerstad. Det eftersom fiskarterna i området har drabbats av svampangrepp. – Hösten 2016 har varit extra torr och mild. Svampangreppen sker ofta i temperaturer kring tio-tolv grader. Ofta är det inget allvarligt. Men vi vill utesluta att

Brutala tjuvfiskare lämnar stora blodpölar efter sig

På morgnarna hittas stora blodpölar som vittnar om tjuvfisket i Dalälven i Älvkarlebytrakten. Det berättar Janne Olsson vid föreningen Älvkarleby sportfiske för SVT Uppsala. – Det har blivit mycket värre de senaste två åren. Det är snarlikt på katastrof, säger Janne Olsson till SVT. Problemet är, enligt artikeln, störst under juli, augusti och september och

Ny interaktiv sportfiskeblogg

Fiskejournalens medarbetare Joakim Åberg bjuder på fisketips, gör-det-själv och stora fiskar i bloggen Gifflar & Gummi. Fiskejournalen har sedan starten 1974 varit övertygad om att man som sportfiskare hela tiden vill lära sig mer ämnet, dels för att vidga hobbyn i sig men även för att komma närmare drömfångsten. Bloggen Gifflar & Gummi går helt

Ny film visar läget i Hanöbukten: ”Är en katastrof”

Hanöbukten mår mycket dåligt och föroreningar spys ut i vattnet. Nu visar en ny film exakt hur illa det ser ut – under ytan. Det är föreningen Swedish cost and sea center (SCSC) som har dykt ner och filmat bottnen på Hanöbukten, en del av Östersjön utanför Skånes östkust och Blekinges sydkust. Och det är

Galna nyheten skickar betet en halv kilometer

Snart kommer du kunna skicka iväg dit bete nästan en halv kilometer – bara genom att trycka på en knapp. ”The Casting Drone” är en av årets absolut galnaste fiskenyheter. Det är företaget Fitch som efter två år av utveckling snart kommer ut med sin nya fiskedrönare. Den kommer kunna flyga iväg betet upp till

Nybliven fiskefantast i Hundraklubben

Christina Hjort är en glad fiskeamatör.  I oktober ordnade hon nytt personbästa på gädda ett par gånger om och hon kunde anmäla tre gäddor över 100 centimeter till Hundraklubben. Christina från Skellefteå beskriver sig själv som en väldigt glad fiskeamatör, som vanligtvis gärna följer med sin kompis ut på en och annan fisketur. Det började

Fisketjänsten drar in en miljon i månaden

Det svenska företaget Fishbrain har kommit igång och omsätter nu en miljon i månaden. Det rapporterar Dagens industri. Företaget startades 2013 och erbjuder en premiumtjänst – för sex dollar, alltså ungefär 50 kronor, i månaden – som ska kunna ge en prognos om när på dagen man ska fiska för att fånga en specifik art,

Annons
Annons
SOMMARENS HETASTE ERBJUDANDE!

AOF1639-0059R-friluftskniv-250x240-MH

FÖLJ OSS!

FÖR ALLA FLUGFISKARE!

AOF1608-banner250x240-FJO

TYCK TILL!

Vad fiskar du helst på hösten?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

Annons
Annons
Instagram
Annons