Tranås Energi – unika i Sverige

I februari 2012 mottog Tranås Energi som första energibolag i Sverige organisationen Älvräddarnas diplom för vårt arbete med biologisk mångfald och miljöanpassningen av våra vattenkraftverk. Kriterierna för att få diplomet är enligt Älvräddarna själva de mest heltäckande och kompromisslösa gällande vattenkraft i Sverige.

I februari 2012 mottog Tranås Energi som första energibolag i Sverige organisationen Älvräddarnas diplom för vårt arbete med biologisk mångfald och miljöanpassningen av våra vattenkraftverk. Kriterierna för att få diplomet är enligt Älvräddarna själva de mest heltäckande och kompromisslösa gällande vattenkraft i Sverige.

Våren 2010 hade Christer Borg, ordförande i Älvräddarnas samorganisation och Martin Falklind, chefredaktör på Fiskejournalen, ett samtal där de insåg att de måste försöka hitta ett gott exempel, ett kraftföretag som helt enkelt gjorde rätt, det vill säga restaurerade sina kraftverk med biologisk mångfald som fokus.

– Vi måste hitta ett bra exempel, så att vi kan visa att det faktiskt går att göra något åt situationen med vandringshinder utan att företaget som bedriver verksamheten går i konkurs, sa Martin.

I en ledare i ett nummer av Fiskejournalen tidigt våren 2010 bad Martin sina läsare att återkomma till redaktionen om de kände till något kraftföretag som gjorde rätt. Snart dök de första tipsen om Tranås Energi upp. Efter mycket noggranna kontroller med alla berörda parter som länsstyrelser, Tranås kommun, fiskvårdsområden med flera tog vi slutligen kontakt med Tranås Energi och deras VD Niklas Johansson. Det hela lyftes upp i Fiskejournalen och på Älvräddarnas årsmöte 2011 beslöts att instifta en Älvräddardiplomering. Älvräddardiplomet kan ges till företag som tar ett helhetsgrepp på miljön i samtliga sina kraftverk och där denna syn genomsyrar företagsandan.

Utdelningen av diplomet skedde 6 februari 2012 i Tranås Energis egna lokaler, närvarande var tjänstemän från flera länsstyrelser, ledningen i Tranås Energi, Tranås kommunalråd Anders Willander, representanter från Naturskyddsföreningens Bra Miljövalkontor i Göteborg samt Christer Borg och Martin Falklind.

Det unika med Tranås Energi är att när de började göra dessa insatser så var det inte i första hand för sportfiskarnas skull. Tvärtom var det biologisk mångfald som var ingången till deras insatser med omlöp och fiskvägar. Efter att Christer Borg arbetat med dessa frågor kring vattenkraftens konsekvenser på heltid i minst 5 år och efter otaliga träffar med representanter för den storskaliga vattenkraftsindustrin säger han följande – det finns inga andra exempel i Sverige på en sådan genomsyrande syn och sådant ansvarstagande som den vi ser hos Tranås Energi. Inte nog med det.

Under våren 2012 har Tranås Energi på eget initiativ skickat in en ansökan om att få ompröva de villkor man har i Olstorps kraftverk. Istället för att nöja sig med de 90 liter som de idag måste spilla enligt vattendomen, vill de spilla närmare 300 liter, allt för att fiskvägen på platsen ska fungera som tänkt. Det är första gången i svensk historia som ett kraftbolag själva omförhandlar en laga kraftvunnen dom för att få inskrivet i tillståndshandlingarna att de måste spilla mer än tidigare.

Tranås Energi har med synen på den egna verksamheten tagit ett steg som är fullständigt unikt i Sverige. Det har i sin tur skapat genomslag i alla led, bland konsumenter, företag och myndigheter, och visar vägen för hur företag ska ta hand om sin egen verksamhet för att bevara och återskapa biologisk mångfald.
Plus och minus med Tranås Energi som leverantör av din el

Plus
• Du väljer el från ett företag som tar miljöansvar för sin egenproducerade vattenkraft.
• Därmed stödjer du utvecklingen genom att sätta press på andra vattenkraftsproducenter.
• Du kan dessutom välja Bra Miljöval och därmed skapa ännu bättre tryck på miljöåtgärder.
• De satsar medvetet på att skapa mer egen förnybar och Bra Miljövalmärkt el via vind- och biokraft.
• De blir först i Sverige med en s.k. Skruvturbin med 0 % dödlighet för fisk i renoverat kraftverk.
• De ligger prismässigt oftast bland de bästa i Sverige.

Minus
• De har inte bara Bra Miljöval, utan en del av deras nuvarande mix är endast ursprungsmärkt.
• Det kan hända att du får ett något högre pris än det för tillfället billigaste.

Teckna ditt elabonnemang hos Tranås energi HÄR

Annons
AKTUELLT

Forskare fuskade och saknade tillstånd

Den spektakulära upptäckten att fiskyngel hellre äter mikroplast än vanlig mat var påhittad. Det fastslår nu Uppsala universitet, som även konstaterar att de båda forskarna saknade djuretiska tillstånd.

Stenrev gynnar torsken

En studie i Kattegatt visar att torsken trivs bland stora stenar. Slutsatsen kommer efter att ett stenrev restaurerats med påfallande gott resultat. Förutom att forskarna fann fler och större individer kunde de även se att torskarna uppehöll sig längre tid på revet.

7 av 10 fiskbutiker säljer ål inför julen

Ålen är klassad som akut hotad och mängder av kampanjer har genomförts i syfte att öka medvetenheten om ålens situation. Ändå visar en undersökning av WWF att sju av tio svenska fiskbutiker säljer ål inför julen.

Forskare om glitter: Förbjud det!

Glitter är för många ett självklart inslag när julens ska firas. Men de små gnistrande kornen är fulla av mikroplaster och därför skadliga för våra vatten. Forskaren Magnus Engwalls dom är stenhård när glittrets framtid kommer på tal: ”Förbjud det!” säger han till SVT.

Monsterabborre i minusgrader

Snacka om att vännerna Roman och Jarin hade flyt i sitt abborrfiske när de nyligen förlade en expedition till Perchzilla i norra Spanien. Efter två kylslagna dagar hade duon fångat sex abborrar över det magiska 2-kilosstrecket, varav en vägde hela 2530 gram!

Ny fiskart funnen på rekorddjup

Det är möjligt att den fisk som forskare har fångat i Marianergraven inte har ett imponerande utseende, men ta inte fel – den är en riktig tuffing! Fisken har fångats på hela 8000 meters djup, och har nyligen fått det vetenskapliga namnet Pseudoliparis swirei.

Alliansen blockerar regeringens stöd för ålfiskestopp

EU-kommissionen föreslår ett fiskestopp på ål under 2018, vilket den svenska regeringen gärna vill stödja. Det vill inte Alliansen, som i går presenterade ett förslag om fortsatt ålfiske när frågan diskuterades i Miljö- och jordbruksutskottet. Förslaget fick stöd av SD, och därmed majoritet. Det blockerar regeringens möjlighet att stödja EU-kommissionens förslag under måndagens ministerråd i

Beslut om fiskeförbud i Norra ishavet

De centrala delarna av Norra ishavet har länge varit istäckta och därför fria från fiske. Men i takt med ett allt varmare klimat så smälter isarna och om 10-15 år kan hela området vara isfritt under de varmaste månaderna. Däremot tycks inget fiske bli aktuellt, efter att en unik internationell överenskommelse gjorts om ett 16-årigt

Vildlaxen hindras av Skellefteå Kraft

En rad kraftverk som ägs av Skellefteå Kraft begränsar vildlaxens utbredning i flera Norrlandsälvar. Det framgår av Sportfiskarnas granskning av bolagets verksamhet. Hårdast kritik får Hednäs kraftstation i Åby älv. – För ett elbolag som ofta framhäver sin miljöprofil borde en utrivning egentligen vara ett lockande alternativ, menar Sportfiskarnas laxexpert Glenn Douglas.
Annons

Annonser

TYCK TILL!

Vilken specialtidning skulle du helst vilja läsa?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

HÄR FISKAR DU 2017

FÖLJ OSS!