Värme gynnar torsken i Barents hav

Torsken i Barents hav har återhämtat sig kraftigt de senaste decennierna i takt med att klimatet blivit varmare. Foto: NOAA

Den globala uppvärmningen och en förbättrad förvaltning har bidragit till att torsken nu frodas i Barents hav.

Torskbeståndet i Barents hav är ett av världens största med drygt två miljoner ton lekande torsk. Det är en tiodubbling jämfört med slutet av 1980-talet, som delvis kan förklaras av att havet blivit varmare till följd av den globala uppvärmningen. Värmen har ökat torskens utbredningsområde och dessutom gett en rikligare födotillgång. Även en hållbarare förvaltning, via en gemensam fiskerikommission mellan Norge och Ryssland, tros ha gynnat fisken.

Uppvärmningen av haven kan däremot få allvarliga konsekvenser för torsken i sydligare vatten. I Östersjön, där torskens lek begränsas av syrebrist och bestånden fiskas allt för hårt, vore en temperaturökning sannolikt olycklig. Detsamma gäller för Kattegatt, där torsken har svårt att återhämta sig trots etableringen av flera marina skyddszoner.

Läs mer här.

Hans Hällman

Annons
0 kommentarer

E-postadressen publiceras inte.

AKTUELLT

Sensationellt störfynd i Lysekils hamn

Den stör som i våras flöt omkring i Lysekils hamn har nu artbestämts. DNA-analys från Göteborgs universitet visar att fisken var en europeisk stör, vilket gör fyndet högintressant eftersom arten är extremt ovanlig i våra vatten.

Jättelångor från Vesterålen

Långafisket utanför Vesterålen är glödhett just nu. Flera enorma fiskar har nappat och guiden Christian Karlsson fick nyligen själv kämpa upp en bjässe på 170 centimeter och 27 kilo!

Alla världens havsbottnar ska kartläggas

Under den nyligen avslutade havskonferensen i New York skänktes 18,5 miljoner USD för att påskynda kartläggningen av havens bottnar. Det har lett till målsättningen att alla marina bottnar ska vara kartlagda år 2030. Stockholms universitet blir ett av fyra centrum för forskningen.

Spinnfiskad drömgädda från Storsjön

Tobias Thegström hade kämpat i över åtta år för att fånga en tiokilosgädda. I söndags kom belöningen i form av hans livs skönaste ”bottennapp”. Läs här Tobias egen berättelse om när han krokade sin drömfisk.

Öringen trivs i Buskhyttebäcken

En undersökning av Buskhyttebäcken visar att de senaste årens fiskevårdande insatser har varit lyckade. Höstens återintroducerade öringar har redan hunnit reproducera sig!

Vilma leder Artjakten

Vilma Örnskov leder just nu Artjakten, sommarens stora sportfisketävling för barn och ungdomar. Tävlingen går ut på att man ska försöka få så många olika fiskarter som möjligt. Här har Vilma tagit ledningen med råge. Det har gått 26 dagar i skrivande stund av tävlingen och Vilma har redan fångat 39 fiskarter! Hon har bland

Efterlysning av sportfiskare till tonfiskprojekt

Har du erfarenhet av storviltsfiske och drömmer om att fånga en tonfisk på ”hemmaplan”? I så fall är du välkommen att kontakta forskaren Brian MacKenzie, som nu planerar hur tonfiskar på danskt vatten ska infångas och märkas.

Asp tjuvfiskas i Fyrisån

Upsala Nya Tidning rapporterar om att Upplands landskapsfisk – den rödlistade aspen – fiskas mitt i centrala Uppsala. Nu efterlyses tydligare regler för att stoppa det olagliga fisket.  
Annons

TYCK TILL!

Vilken är din favoritårstid för fiske?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

HÄR FISKAR DU 2017

SOMMARGÄDDAN!

FÖLJ OSS!