”Vattenkraftverk och dammar ska ansöka om ett nytt tillstånd”

Att få bedriva verksamhet för att man alltid gjort det är en mycket underlig anledning, särskilt inte för miljöfarlig verksamhet.

Att få bedriva verksamhet för att man alltid gjort det är en mycket underlig anledning, särskilt inte för miljöfarlig verksamhet.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu yttrat sig om förslaget till ändrade vattenrättsliga regler.  HaV säger ja till generella föreskrifter, ändringstillstånd och kravet på miljörapport men vill gå längre än utredningen när det gäller begreppet ”urminnes hävd”.
– I stort är vi positiva och menar att de föreslagna ändringarna är mycket angelägna för att få till stånd relevanta miljökrav på verksamheter som påverkar Sveriges vattenmiljöer, säger Anders Skarstedt, utredare, enheten för miljöprövning och miljötillsyn.
Utredningen ”Ny tid ny prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga regler” (SoU 2013:69) föreslår att regeringen ska kunna meddela generella föreskrifter och föreskrifter om miljörapport för vattenverksamhet. Det är samma regler som redan idag gäller för miljöfarliga verksamheter.
Vidare föreslår utredningen även att de regler som idag gäller för miljöfarlig verksamhet om prövningens omfattning vid ändring och ändringstillstånd även ska gälla för vattenverksamhet. När det gäller möjligheten att tidsbegränsa tillstånd menar utredningen att Regeringen redan har möjligheten att reglera vilka verksamheter som ska tidsbegränsas, men att möjligheten inte har utnyttjats. HaV anser att huvudregeln ska vara att tillstånden tidsbegränsas och att det ska anges direkt i lagen.

Urminnes hävd – ett luddigt begrepp
Utredningen föreslår också att urminnes hävd, privilegiebrev och andra sådana särskilda rättigheter att förfoga över vattnet även i fortsättningen ska gälla rättsligt i de delar som har prövats.
HaV menar att det är omöjligt att bevisa vad begreppet ”urminnes hävd” består av.
– Ingen annanstans i våra rättsregler finns rätten att bedriva verksamhet för att man alltid gjort det, särskilt inte för miljöfarlig verksamhet. Att behålla urminnes hävd rimmar illa med utredningens övriga förslag och vi menar att begreppet därför inte bör omfattas av den föreslagna lagregleringen, säger Anders Skarstedt.
Utredningen föreslår ett system med ny prövning enligt miljöbalken av äldre tillstånd och rättigheter. Systemet bygger på att länsstyrelserna ska besluta om att ägare av vattenkraftverk och dammar ska ansöka om ett nytt tillstånd. HaV bedömer att Länsstyrelsen behöver tillföras mer resurser för att utredningens förslag ska ge någon effekt. Ett alternativ, enligt HaV, hade varit att det direkt i lagtexten framgår att den som har ett tillstånd av en viss ålder eller enligt en viss lagstiftning senast ett visst datum ska ha lämnat in en ansökan om nytt tillstånd.
Här kan du läsa HaV:s yttrande över ”Ny tid ny prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga regler” (SoU 2013:69)

Missa inte tidigare notiser om vattenkraft.

 

Annons
AKTUELLT

Forskare fuskade och saknade tillstånd

Den spektakulära upptäckten att fiskyngel hellre äter mikroplast än vanlig mat var påhittad. Det fastslår nu Uppsala universitet, som även konstaterar att de båda forskarna saknade djuretiska tillstånd.

Stenrev gynnar torsken

En studie i Kattegatt visar att torsken trivs bland stora stenar. Slutsatsen kommer efter att ett stenrev restaurerats med påfallande gott resultat. Förutom att forskarna fann fler och större individer kunde de även se att torskarna uppehöll sig längre tid på revet.

7 av 10 fiskbutiker säljer ål inför julen

Ålen är klassad som akut hotad och mängder av kampanjer har genomförts i syfte att öka medvetenheten om ålens situation. Ändå visar en undersökning av WWF att sju av tio svenska fiskbutiker säljer ål inför julen.

Forskare om glitter: Förbjud det!

Glitter är för många ett självklart inslag när julens ska firas. Men de små gnistrande kornen är fulla av mikroplaster och därför skadliga för våra vatten. Forskaren Magnus Engwalls dom är stenhård när glittrets framtid kommer på tal: ”Förbjud det!” säger han till SVT.

Monsterabborre i minusgrader

Snacka om att vännerna Roman och Jarin hade flyt i sitt abborrfiske när de nyligen förlade en expedition till Perchzilla i norra Spanien. Efter två kylslagna dagar hade duon fångat sex abborrar över det magiska 2-kilosstrecket, varav en vägde hela 2530 gram!

Ny fiskart funnen på rekorddjup

Det är möjligt att den fisk som forskare har fångat i Marianergraven inte har ett imponerande utseende, men ta inte fel – den är en riktig tuffing! Fisken har fångats på hela 8000 meters djup, och har nyligen fått det vetenskapliga namnet Pseudoliparis swirei.

Alliansen blockerar regeringens stöd för ålfiskestopp

EU-kommissionen föreslår ett fiskestopp på ål under 2018, vilket den svenska regeringen gärna vill stödja. Det vill inte Alliansen, som i går presenterade ett förslag om fortsatt ålfiske när frågan diskuterades i Miljö- och jordbruksutskottet. Förslaget fick stöd av SD, och därmed majoritet. Det blockerar regeringens möjlighet att stödja EU-kommissionens förslag under måndagens ministerråd i

Beslut om fiskeförbud i Norra ishavet

De centrala delarna av Norra ishavet har länge varit istäckta och därför fria från fiske. Men i takt med ett allt varmare klimat så smälter isarna och om 10-15 år kan hela området vara isfritt under de varmaste månaderna. Däremot tycks inget fiske bli aktuellt, efter att en unik internationell överenskommelse gjorts om ett 16-årigt

Vildlaxen hindras av Skellefteå Kraft

En rad kraftverk som ägs av Skellefteå Kraft begränsar vildlaxens utbredning i flera Norrlandsälvar. Det framgår av Sportfiskarnas granskning av bolagets verksamhet. Hårdast kritik får Hednäs kraftstation i Åby älv. – För ett elbolag som ofta framhäver sin miljöprofil borde en utrivning egentligen vara ett lockande alternativ, menar Sportfiskarnas laxexpert Glenn Douglas.
Annons

Annonser

TYCK TILL!

Vilken specialtidning skulle du helst vilja läsa?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

HÄR FISKAR DU 2017

FÖLJ OSS!