WWF: Nu avgörs EU:s fiskepolitik för 10 år framåt

Jenny fors och Håkan Wirtén från WWF anser att tiden är förbi då vår finansminister kan blunda för att enormt värdefulla ekosystemtjänster som ger oss mat, friska hav och jobb går förlorade genom kortsiktiga beslut. (Foto: Erling Svensen / WWF-Canon)

I dag publicerar Dagens Industri en debattartikel från WWF, singerad generalsekreterare Håkan Wirtén och Jenny Fors, ansvarig för fiskepolicy. De tycker att fisket är för värdefullt för att enbart hanteras av EU:s fiskeministrar och uppmanar därför finansminister Anders Borg att agera för att även EU:s finansministrar ska stödja detta mål. Läs hela debattartikeln här nedan.
WWF:
Den 13-14 maj träffas EU:s fiskeministrar i Bryssel för att i ett avgörande möte besluta om målet för EU:s fiskeripolitik för de kommande 10 åren. EU-parlamentet, konsumenterna, WWF och fiskeindustrins ledande branschorganisationer i Europa står bakom ett nytt radikalt mål som kommer att ge oss fisken och jobben tillbaka till år 2020. WWF är nu oroade över att flera regeringar på mötet inte vill anta detta mål. Fisket är för värdefullt för att enbart hanteras av EU:s fiskeministrar. Vi uppmanar därför finansminister Anders Borg att agera för att även EU:s finansministrar ska stödja detta mål.

Det är en framgång att EU-parlamentet nyligen röstat igenom en radikal reform för hållbart fiske som skulle sätta punkt för fyra decenniers överfiske med tydlig målsättning om fiskbeståndens återhämtning till år 2020. Men WWF ser med stor oro på att en av de absolut viktigaste reformerna för EU:s hav – som nu ska avgöras i Bryssel – riskerar att haverera under fiskeministrarnas ovilja att kompromissa med EU-parlamentet.
Utan fisk i haven är alla förlorare. Idag är upp till 70 procent av vår matfisk inom EU överfiskad. En tredjedel av alla jobb inom fiskenäringen har försvunnit under de senaste 10 åren och EU är världens största importör av fiskprodukter. I en union som lider av ekonomisk kris behöver vi en politik som prioriterar att få tillbaka livskraftiga bestånd. Utan ett sådant mål riskerar havens värdefulla ekosystemtjänster att gå förlorade, arbetslösheten kommer att öka och levande fiskelägen kommer att avfolkas. EU-parlamentet, ledande branschorganisationer för EU:s dagligvaruhandel, kockar samt process- och beredningsindustrin nu står bakom förslaget som i praktiken kan rädda haven och skapa nya jobb. Ett hållbart fiske är också mycket viktigt för EU:s konsumenter och enligt en opinionsundersökning som WWF har gjort anser över 90 procent av invånarna i 14 EU-länder att det är viktigt att veta att fisken man köper kommer från hållbara bestånd.

Enligt WWF:s beräkningar kommer 50 000 yrkesfiskare inom EU att förlora sina jobb om nuvarande politik får fortsätta. Om däremot det nya förslaget om en radikal hållbar fiskepolitik med tydliga mål som EU-parlamentet förespråkar röstas igenom beräknas följande positiva effekter inom bara 10 år:

  • 80 procent ökade fångster av hållbart fångad fisk
  • Inkomsterna från fiskesektorn ökar med ca 19 miljarder kronor per år (en ökning på 80 procent)
  • Den genomsnittliga inkomsten för yrkesfiskarna fördubblas
  • 32 000 nya heltidsjobb inom näringen skapas

Sveriges regering med fiskeminister Eskil Erlandsson är en av de mest drivande regeringarna för ett långsiktigt hållbart fiske. Miljöminister Lena EK har uppmärksammat sina kollegor i EU på att målen för kommande fiskeripolitik måste ligga i linje med EU:s havspolitiska mål. Vi anser dock att även finansminister Anders Borg behöver dra sitt strå till stacken i frågan. Det är hög tid att EU:s finansministrar tar ett större ansvar för att agera mot det gigantiska ekonomiska resursslöseri som pågår och ser vikten av att agera för tydliga mål för säkrade ekosystemtjänster.

Det är en skandal att EU:s fiskeministrar under de senaste 30 åren endast fattat beslut om fångstkvoter i linje med vad havsforskarna rekommenderat i ett fall av tio. Kortsiktig sysselsättning och kortsiktiga ekonomiska intressen till en redan allt för stor fiskeflotta har hittills präglat fiskeministrarnas beslut. Detta har skapat en ohållbar situation. Enligt Världsbankens beräkningar uppskattas överfisket inom EU motsvara förlorade intäkter på över 20 miljarder svenska kronor per år. Bara i Nordsjön och Skagerrack uppskattas torsk till ett värde av 28 miljarder kronor ha kastats överbord under de senaste 50 åren.

Det är av yttersta vikt att regeringarna inte minst från länder som Frankrike, Spanien, Polen, Litauen, Grekland och Rumänien förstår de ekonomiska fördelarna av en radikal reform. För att vända trenden och få ett hållbart fiske måste EU:s ministrar stödja följande på mötet den 14-15 maj:

  • EU behöver ett övergripande mål som säkrar att det till år 2015 har införts fångstbegränsningar som möjliggör att fiskbestånden har återhämtats till nivåer som kan producera över maximal hållbar avkastning senast år 2020.

 

  • Regionala planer för de kommersiella bestånden behöver snarast inrättas med strategier för hur målet maximal hållbar avkastning till år 2020 ska nås. Planerna behöver även ha tydliga strategier för hur oönskade fångster ska förhindras, minimeras och elimineras.

 

  • EU:s skattebetalare ska endast behöva medfinansiera verksamheter som leder till att målen uppnås. Fiskemöjligheter och stöd ska dras in för medlemsstater som inte inför åtgärder för att nå målen för maximal hållbar avkastning.

WWF anser att tiden är förbi då vår finansminister kan blunda för att enormt värdefulla ekosystemtjänster som ger oss mat, friska hav och jobb går förlorade genom kortsiktiga beslut. Vi uppmanar därför Anders Borg att lyfta luren till de övriga finansministrarna inom EU inför mötet den 13-14 maj då EU:s fiskepolitik kommer att avgöras.  En lyckad reform kommer ge oss friska hav, ökade intäkter och fler jobb. Välmående hav gör oss alla till vinnare.

Håkan Wirtén
generalsekreterare Världsnaturfonden WWF

Jenny Fors
ansvarig för fiskepolicy, Världsnaturfonden WWF

Missa inte tidigare notiser i ämnet.
Morgan Fihn

Annons
AKTUELLT

Mängder av mikroplast i norska blåmusslor

En undersökning av blåmusslor längs den norska kusten visar på ett omfattande upptag av plast från havet. I nästan fyra av fem musslor hittade forskarna plastpartiklar, och Miljødirektoratet, som ligger bakom studien, menar att det finns risk att plasten äts av människor.

Nya elkunder får fiskeprylar

Är du sugen på att teckna ett fiskvänligare elavtal? Tranås Energi kör just nu en kampanj där nya kunder får ett presentkort värt 300 kronor från olssonsfiske.se!

Forskare fuskade och saknade tillstånd

Den spektakulära upptäckten att fiskyngel hellre äter mikroplast än vanlig mat var påhittad. Det fastslår nu Uppsala universitet, som även konstaterar att de båda forskarna saknade djuretiska tillstånd.

Stenrev gynnar torsken

En studie i Kattegatt visar att torsken trivs bland stora stenar. Slutsatsen kommer efter att ett stenrev restaurerats med påfallande gott resultat. Förutom att forskarna fann fler och större individer kunde de även se att torskarna uppehöll sig längre tid på revet.

7 av 10 fiskbutiker säljer ål inför julen

Ålen är klassad som akut hotad och mängder av kampanjer har genomförts i syfte att öka medvetenheten om ålens situation. Ändå visar en undersökning av WWF att sju av tio svenska fiskbutiker säljer ål inför julen.

Forskare om glitter: Förbjud det!

Glitter är för många ett självklart inslag när julens ska firas. Men de små gnistrande kornen är fulla av mikroplaster och därför skadliga för våra vatten. Forskaren Magnus Engwalls dom är stenhård när glittrets framtid kommer på tal: ”Förbjud det!” säger han till SVT.

Monsterabborre i minusgrader

Snacka om att vännerna Roman och Jarin hade flyt i sitt abborrfiske när de nyligen förlade en expedition till Perchzilla i norra Spanien. Efter två kylslagna dagar hade duon fångat sex abborrar över det magiska 2-kilosstrecket, varav en vägde hela 2530 gram!

Ny fiskart funnen på rekorddjup

Det är möjligt att den fisk som forskare har fångat i Marianergraven inte har ett imponerande utseende, men ta inte fel – den är en riktig tuffing! Fisken har fångats på hela 8000 meters djup, och har nyligen fått det vetenskapliga namnet Pseudoliparis swirei.

Alliansen blockerar regeringens stöd för ålfiskestopp

EU-kommissionen föreslår ett fiskestopp på ål under 2018, vilket den svenska regeringen gärna vill stödja. Det vill inte Alliansen, som i går presenterade ett förslag om fortsatt ålfiske när frågan diskuterades i Miljö- och jordbruksutskottet. Förslaget fick stöd av SD, och därmed majoritet. Det blockerar regeringens möjlighet att stödja EU-kommissionens förslag under måndagens ministerråd i
Annons

Annonser

TYCK TILL!

Vilken specialtidning skulle du helst vilja läsa?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

HÄR FISKAR DU 2017

FÖLJ OSS!