Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Morgan Fihn
“Vi är inte emot en fiskväg i Billsta”

Här vid dammen ovanför kraftverket i Billstaån tar det stopp för alla fiskar som vill vandra uppåt för att leka och föröka sig.

Östersundsposten rapporterade nyligen om Jämtkrafts ovilja att anlägga en fiskväg i samband med sin ombyggnation av Billsta kraftverk. Jämtkraft kontrade med ett pressmeddelande om sitt gedigna miljöarbete och högt ställda ambitioner inom miljöområdet. Till Fiskejournalen säger Jämtkraft att de inte är emot en fiskväg – bara de slipper betala den.
När Jämtkraft ansökte om att få riva Billsta kraftverk söder om Östersund och istället bygga ett nytt, tändes ett hopp hos många miljöintressenter om att öringen åter skulle få vandra upp till sina forna lekområden. Nästa år startar rivningen och då finns chansen att samtidigt bygga en fiskväg.

Men i Östersundsposten deklarerar Jämtkraft öppet att de inte har någon nytta av en fisktrappa. I artikeln höjs många kritiska röster mot bolaget och dess motstånd till fiskväg. En av kritikerna är Kammarkollegiet som i domstolsförhandlingarna tyckte att Jämtkraft borde följa den moderna miljöbalken. Den kräver bästa möjliga teknik, det vill säga en fungerande fiskväg. Två sakkunniga ledamöter i miljödomstolen höll med, men den tredje, domaren Jim Emilsson, bestämde att Jämtkraft skulle få tillstånd att bygga utan fiskväg. Hans argument: ”Eftersom ingen fisk har kunnat vandra förbi kraftverket under alla dessa år kommer nybygget i alla fall inte att göra saken värre.”
Akut hotad
Ordföranden i Storsjöns fiskevårdsområde, Sven-Ola Öhlund, är förvånad och besviken. Han berättar för Fiskejournalen att Billsta-öringen är akut hotad, eftersom den bara kan leka nedanför kraftverket. Ombyggnaden är ett allvarligt hot mot lekmöjligheterna.
– En fiskväg är troligtvis räddningen för den unika öringstammen. Om Jämtkraft någon gång skall ta ett miljöansvar så är det nu, säger Öhlund.
Höga ambitioner
Jämtkraft har nu bemött Östersundspostens artikel med ett pressmeddelande, där bolaget deklarerar sina högt ställda ambitioner inom miljöområdet. Man skriver även att en dialog förs med intresserade parter “… för att utreda förutsättningar för att återskapa vandringsvägar för fisk i Billstaån.
Fiskejournalen kontaktar pressansvarige Anders Rubensson för att Jämtkraft ska få utveckla vad de menar med sina ambitioner:
– Det är ju så många som hävdar saker och ting, som du kanske såg i den där artikeln i ÖP. Att en fisktrappa skulle gynna fisket och si och så, men det finns ju inga studier eller underlag som visar oss det ena eller andra.
Så det blir alltså ingen fiskväg?
– Vi är öppna för att diskutera frågan. Vi har ingenting emot fiskvägar, tvärtom. Men i dagsläget är inställningen att vi inte kommer att bekosta den.

I morgon tittar vi närmare på Jämtkrafts övriga kraftverk och vilka som har fiskvägar.
Här
hittar du artikeln om Billsta från Östersundposten.
Jämtkrafts pressmeddelande hittar du här.
Har du några egna erfarenheter av Jämtkraft och deras miljöengagemang?
Kontakta oss eller kommentera i fältet nedan.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
5 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nej, det blir inget stopp för nya karpvatten. Foto: Marco Eichnar
Jubel bland sportfiskare – karpstopp dras tillbaka

Onsdagen var en segerns dag för svenska karpfiskare. Havs- och Vattenmyndigheten drar nämligen tillbaka sitt kritiserade förslag om att helt förbjuda utplantering av karp i nya vattenområden.

Fiskejournalen skrev för en tid sedan om den kraftiga kritiken mot Havs- och Vattenmyndigheten förslag, och nu har alltså sportfiskarna fått det glädjande beskedet att myndighetens ändrat sig.
– Det är glädjande att se att det faktiskt är möjligt att argumentera sakligt och få ett annat utfall. Nu kan man fortsatt utveckla sportfisket efter karp i landet under kontrollerade former, precis som vi hoppats, säger Svenska Karpklubbens ordförande Jon Sköld till Fiskejournalen.

De nya föreskrifterna som nu fastsatts innebär istället att det fortsättningsvis blir individuell prövning av ansökan hos respektive länsstyrelse som innan, vilket är exakt det som Svenska Karpklubben pekat på i sitt remissvar.
”På så vis kan vi fortsatt ha en god och kontrollerad möjlighet att skapa nya sportfiskevatten för Karp i Sverige och detta kan inte ses som annat än en viktig seger för alla som engagerar sig för karpfisket i vårt land”, skriver klubben på sin hemsida.
Här kan du läsa mer!

Du kanske även gillar detta