Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
”Greenpeace gör bort sig”

Borlänge Energi toppar Greenpeace rankinglista. De har sju kraftverk, men inte fiskväg i någon av dem.

I går publicerade miljöorganisationen Greenpeace en rankinglista över elbolag. Bland de företag som får högsta betyg finns dock flera miljösyndare.
De som får bäst betyg i Greenpeace rankinglista använder enbart förnybar energi (ex. sol-, vind- och vattenkraft) och framställs som miljövänliga. Man har dock bortsett från det faktum att flera av elbolagen som toppar listan helt saknar fiskvägar vid deras vattenkraftverk.
Enligt Martina Krüger, energipolitiskt ansvarig för Greenpeace, så är listans syfte att enbart visa bolagens elmix. Någon övrig information om hur miljöanpassade kraftbolagen är har de inte haft tillgång till då listan sammanställdes.
– Vi har enbart utgått från den information kraftbolagen lämnat till oss.
Detta är något som Fiskejournalens chefredaktör Martin Falklind beklagar.
– Jag är själv medlem i Greenpeace och tycker att organisationen gör mycket bra, men nu har de gjort bort sig ordentligt. Bland de topprankade bolagen finns nämligen flera företag som är att betrakta som rena rama miljöbovar, säger Martin.
Flera företag som är topprankade på listan bidrar direkt till att försämra den biologiska mångfalden i våra vattendrag. Här några exempel:
Åsele kraft, har 2 kraftverk, men inga fiskvägar.
Borlänge energi, har 7 kraftverk, men inga fiskvägar.
Gävle energi, 7 har kraftverk, men inga fiskvägar.
Kvänum energi, har ett kraftverk, men utan fiskväg.
Mälarenergi försäljning, har 41 anläggningar, men bara en fiskväg.
Älvräddarnas ordförande Christer Borg säger att det dock finns några bolag på listan som faktiskt tar ansvar:
– Tranås Energi och Falkenberg Energi är sådana exempel och de borde uppmärksammas i positiva ordalag.
Här hittar du Greenpeace rankinglista.

Fiskvägar:

Att bygga fiskvägar och bättre intagsgaller till kraftverkens turbiner så fisk slipper bli fiskfärs är exempel på teknik som finns tillgänglig för kraftbolagen, berättar Peter Rivinoja, fil.dr. i fiskbiologi på SLU
– Fiskvägar för upp- och nedströms vandring innebär enorma förbättringar för den biologiska mångfalden genom att fisk kan fortplanta sig och överleva passagerna förbi kraftverken.
Vill du lära dig mer om vattenkraft och dess miljökonsekvenser? Klicka här.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
15 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta