Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
”Greenpeace gör bort sig”

Borlänge Energi toppar Greenpeace rankinglista. De har sju kraftverk, men inte fiskväg i någon av dem.

I går publicerade miljöorganisationen Greenpeace en rankinglista över elbolag. Bland de företag som får högsta betyg finns dock flera miljösyndare.
De som får bäst betyg i Greenpeace rankinglista använder enbart förnybar energi (ex. sol-, vind- och vattenkraft) och framställs som miljövänliga. Man har dock bortsett från det faktum att flera av elbolagen som toppar listan helt saknar fiskvägar vid deras vattenkraftverk.
Enligt Martina Krüger, energipolitiskt ansvarig för Greenpeace, så är listans syfte att enbart visa bolagens elmix. Någon övrig information om hur miljöanpassade kraftbolagen är har de inte haft tillgång till då listan sammanställdes.
– Vi har enbart utgått från den information kraftbolagen lämnat till oss.
Detta är något som Fiskejournalens chefredaktör Martin Falklind beklagar.
– Jag är själv medlem i Greenpeace och tycker att organisationen gör mycket bra, men nu har de gjort bort sig ordentligt. Bland de topprankade bolagen finns nämligen flera företag som är att betrakta som rena rama miljöbovar, säger Martin.
Flera företag som är topprankade på listan bidrar direkt till att försämra den biologiska mångfalden i våra vattendrag. Här några exempel:
Åsele kraft, har 2 kraftverk, men inga fiskvägar.
Borlänge energi, har 7 kraftverk, men inga fiskvägar.
Gävle energi, 7 har kraftverk, men inga fiskvägar.
Kvänum energi, har ett kraftverk, men utan fiskväg.
Mälarenergi försäljning, har 41 anläggningar, men bara en fiskväg.
Älvräddarnas ordförande Christer Borg säger att det dock finns några bolag på listan som faktiskt tar ansvar:
– Tranås Energi och Falkenberg Energi är sådana exempel och de borde uppmärksammas i positiva ordalag.
Här hittar du Greenpeace rankinglista.

Fiskvägar:

Att bygga fiskvägar och bättre intagsgaller till kraftverkens turbiner så fisk slipper bli fiskfärs är exempel på teknik som finns tillgänglig för kraftbolagen, berättar Peter Rivinoja, fil.dr. i fiskbiologi på SLU
– Fiskvägar för upp- och nedströms vandring innebär enorma förbättringar för den biologiska mångfalden genom att fisk kan fortplanta sig och överleva passagerna förbi kraftverken.
Vill du lära dig mer om vattenkraft och dess miljökonsekvenser? Klicka här.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta