Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
”Gruvhysteri i Lappland”

– Kalix- och Kaitumälven kommer att påverkas mycket negativt. Arvet till framtidens barn får inte bli öppna dagbrott och oändliga tungmetallflöden, varnar Gunnar Westrin. (Foto: Gunnar Westrin)

I en debattartikel i NSD varnar Gunnar Westrin för de nya idéerna om undersökningstillstånd och eventuellt kommande gruvbrytningar i de bägge samebyarna Laevas och Girjas väster och söder om Kiruna. Resultatet av ingreppen kan bli ett flertal enorma dagbrott, med urlakningar och tungmetalläckage mot både Kalixälven och Kaitumälven, bägge skyddade i miljöbalken.
Gunnar Westrin menar även att idéerna om att provborra efter malm i Kalixälvens källflödesjö Kaalasjävri, är utomordentligt oroväckande. Även Kaalasjävri är skyddad i miljöbalken.
– Det som just nu händer är ett sanslöst och egoistiskt våldförande på våra sista stora miljöer, ett övervåld på vårt land som aldrig förr. Varför ska utländska företag komma till vårt land och ta malmen från våra berg? Den frågan måste kunna ställas utan att innebörden behöver bli vare sig rasistisk eller protektionistisk, säger Gunnar Westrin.
Här kan du läsa Gunnar Westrins debattartikel från den 11 maj i NSD.
Läs fler nyheter om gruvplanerna.
Martin Falklind

Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelsen meddelar att de tar hjälp av kustbevakningen för att skydda de lekande abborrarna.
Extra bevakning för att skydda Gotlands abborrar

Under våren är abborren en jagad art – både bland pimpelfiskare och vissa sportfiskare som vill fånga de stora exemplaren som lagt på sig vikt inför leken. Länsstyrelsen på Gotland meddelar att de kommer att bevaka abborrens lek extra noggrant denna vår.

På Gotland fredas sedan många år abborre och gädda mellan 1 mars–31 maj, med syftet att skydda fiskbestånden under och i anslutning till lekvandring och lekperiod.
Bakgrunden är att både abborre och gädda uppvisat en oroväckande nedgång sedan 1990-talet. Ett litet ljus i horisonten kan skönjas för abborren de senaste åren, men Länsstyrelsen markerar tydligt att beståndet fortfarande är skört.

De meddelar att det kommer att ske fisketillsyn under våren, och särskilt i områden där det förekommer gädd- och abborrlek. Tillsynen kommer att ske i nära samarbete med bland annat Kustbevakningen.

De påminner också om att minimimåttet för gädda är 40 centimeter och maximimåttet 75 centimeter. Vid handredskapsfiske får maximalt tre gäddor mellan 40–75 centimeter behållas per fiskare och dygn.

Du kanske även gillar detta