Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
”Sista chansen för fiskbestånden”

 

EU:s fiskepolitik måste bli miljömässigt och sociekonomiskt hållbar, skriver Jan Isakson, Greenpeace (Foto: Joost J. Bakker)

EU:s fiskeriministrar har nu sannolikt sista chansen att undvika en total kollaps för de europeiska fiskbestånden och fiskerisektorn som näring. Vi har tagit fram en fempunktsplan för en hållbar reform av EU:s fiskeripolitik. Det skriver Jan Isakson, havsmiljöansvarig för Greenpeace.
Idag, den 26 april, börjar ett tvådagarsmöte där EU:s fiskeriministrar ska diskutera reformen av EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP). Syftet med kommissionens plan är att undvika ett totalt miljömässigt och socioekonomiskt haveri. Reformrundan som EU:s fiskeripolitik nu går igenom är sannolikt sista chansen vi har att undvika en total kollaps för både de europeiska fiskbestånden och fiskerisektorn som näring, enligt Jan Isaksson, havsmiljöansvarig för Greenpeace.
Europas fiskevatten var en gång i tiden världens mest produktiva. Greenpeace menar att 40 år av ohållbart fiske har resulterat i utarmade fiskbestånd samt kraftiga försämringar av de marina livsmiljöerna – även inom de områden som ska vara skyddade av EU:s miljölagar.
Greenpeace har tagit fram en fempunktsplan för att uppnå en hållbar reform av EU:s fiskeripolitik. Du hittar Jan Isakssons debattartikel och fempunktsplanen här.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
15 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta