Just nu:
Annons

Nyheter

6 månader sedan Sverige Anders Lundin
Abborre, gädda och andra rovfiskar ska gynnas av projektet som nu inleds. Foto: Anders Lundin
160 fiskar får sändare – ska lösa gåta åt forskarna

Hur rör sig abborre, harr och öring genom livet? Just det ska nu forskare försöka ta reda på i syfte att skydda dem bättre – eftersom dagens skydd kan vara trubbiga.

Det är SLU och Länsstyrelsen i Västerbotten som denna månad sjösätter ett nytt projekt, där utgångspunkten är att ta reda på hur effektiva marina skyddsområden egentligen är.
Marina skyddade områden är viktiga för att bevara den biologiska mångfalden, men eftersom fiskarter rör sig över stora områden, både mellan sina livsfaser och över säsong, så är det oklart hur effektiva skydden är. Detta kan resultera i trubbiga föreskrifter och missriktade skötselplaner.

– Det kan göra att skyddsåtgärder som exempelvis fiskefria områden, skyddszoner eller fredningstider riskerar att bli ineffektiva om fisken befinner sig utanför det skyddade området under stora delar av sina livsfaser eller under kritiska perioder på säsongen, säger Gustav Hellström, forskare vid SLU.

Totalt ska nu 160 fiskar utrustas med akustiska sändare för att forskarna sedan ska kunna följa deras rörelser, och förhoppningen är att forskarna får kunskap om deras beteende och rörelsemönster och kan identifiera viktiga lek- och uppväxtområden.

Relaterad nyhet från din region
15 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Skarvbeståndet i Västra Götaland får reduceras genom skyddsjakt. Foto: Gettyimages
Fördubbling av antalet skarvbon – nu blir det jakt

Både Sportfiskarna och andra aktörer har slagit larm om skarvens tilltagande utbredning längs Västra Götalands kust. Nu kan det hela formuleras i siffror, där inventeringar visar att det skett en fördubbling av antalet skarvbon mellan 2012 och 2020.

Det är Sportfiskarna som basunerar ut resultaten från inventeringen, som SLU gjort tillsammans med erfarna ornitologer och ett flygföretag. Resultatet visar att antalet kolonier vuxit från 14 till 21, och att antalet bon vuxit från 3 000 till 6 000.
– Det kanske mest oroväckande är den stora spridningen av mellanskarv till vattendrag och inlandsvatten. Som ett av många exempel har Kungsbacka Sportfiskeklubb noterat upp till 20 jagande skarvar i Kungsbackaån och även mindre skarvgrupper som nu jagar i deras klubbsjöar flera mil inåt landet. Det är områden där vi aldrig dokumenterat skarv innan, säger Sportfiskarnas regionchef Markus Lundgren på deras hemsida.

De välkomnar också ett färskt beslut om att det nu ska tillåtas skyddsjakt på 3 000 skarvar i Västra Götalands kustvatten och kustmynnande vattendrag.
Det är Sportfiskarna själva som tillsammans med Svenska Jägareförbundet och Sveriges Fiskares Producentorganisation beviljats tillstånd för skyddsjakt på skarv.

Jakten i vattendrag motiveras i beslutet med att utvandrande laxfisksmolt behöver skyddas. Tillståndet gäller till och med den 15 februari 2024 och innebär att maximalt 3 000 skarvar får fällas.
Här kan du läsa mer.

Du kanske även gillar detta