Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige nicander
Torsken behövs

De åtgärder som vidtagits för att torsken i Bohusläns fjordar ska kunna återhämta sig är inte tillräckliga. För att få tillbaka bestånden måste vi kanske odla torsk med rätt genetisk kod. Dessutom är det torskens försvinnde som ligger bakom problemen med igenvuxna vikar.
I en artikel i Göteborgs Posten i förra veckan berättade professor Kerstin Johannesson om svårigheterna för torsken att återetablera sig. De lokala bestånd som en gång fanns kan enligt Johannesson inte ersättas av ny torsk som vandrar in utifrån. Enda chansen kanske är att starta odling med ursprungliga torskar som avelsfiskar. Samtidigt är det viktigt att minska trycket från predatorer som säl annars blir de åtgärder som införts i form av begränsningar i fisket verkningslösa.
Torskens försvinnande har rubbat ekologin i de vatten där den tidigare var en av ekologiskt viktigaste arterna. Ska den ursprungliga balansen återställas är det avgörande att torsken kommer tillbaka. Till exempel är utbredningen av de fintrådiga alger som numera fyller våra badvikar är ett resultat av att torsken och de andra stora rovfiskarna försvunnit.
Anders Nicander

För att få friska fjordar måste vi få tillbaka torsken. (Foto: Anders Nicander)

Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta