Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige nicander
24000 mail mot finning

Ett förbud mot hajfenefiske, så kallad finning, kan bli verklighet i Kalifornien inom kort. Över 24 000 mail har skickats till stöd för en lag som förbjuder finning.
Varje år dödar det internationella yrkesfisket mer 73 miljoner hajar för att möta efterfrågan på hajfenor. Fenorna utgör basen i hajfensoppa som  har en lång tradition i det kinesiska köket. Världen över fångar man hajar, skär av deras fenor och släpper sedan hajen som inte längre kan simma utan är dömd till svältdöden på havets botten.
Efter en omfattande kampanj, där över 24000 människor visat sitt stöd för att förbjuda finning i Kalifornien ligger nu ett lagförslag som förbjuder finning på guvernör Jerry Browns bord. Guvernören är den som slutligen avgör om lagförslaget blir verklighet.

EU tillåter genom sin katastrofalt dåliga fiskepolitik fortfarande att yrkesfiskare från de stora hajfiskenationerna Spanien och Portugal skär fenor från levande hajkroppar och sedan dumpar dem i havet. Flera organisationer , där i bland Greenpeace, kräver att EU förbjuder finning och att man inför skydd för en rad hotade hajarter.
Du kan stödja arbetet för att stoppa finning här i Europa genom Shark Alliance namninsamling som du hittar HÄR
Anders Nicander

Hajarna berövas på sin fenor och kastas sedan tillbaka i havet.

Relaterad nyhet från din region
18 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta