[/caption] " /> 2,5 miljoner till att rädda ålen | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
2,5 miljoner till att rädda ålen

Utsättning av ål är en åtgärd som är omtvistad i försöken att bevara den europeiska ålen.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, satsar 2,5 miljoner kronor på utsättning av ålyngel, så kallad glasål, i svenska vatten. Projektet leds av länsstyrelsen i Skåne och är en del av den svenska förvaltningsplanen för ål.
– Ålen är en art som är starkt hotad och senaste åren har allt färre ålar vandrat in i svenska vatten på naturlig väg. Detta är ett sätt att  stärka bestånden, säger Fredrik Nordwall, chef för HaV:s enhet för biologisk mångfald och fiske.
Enligt Ices, Internationella havsforskningsrådet, är rekryteringen nere på en procent av det var före den stora nedgången på 1980-talet och rådet föreslår att all mänsklig påverkan på produktion och lekflykt hos ål minskas till så nära noll som möjligt. Ålen är också upptagen på rödlistan som akut hotad.

För att rädda den europeiska ålen har EU ställt krav på medlemsländerna att de ska jobba efter en ålförvaltningsplan. Sverige fick sin plan godkänd av EU-kommissionen i oktober 2009. Planen bygger på fyra metoder; förbud att fiska ål, ökad överlevnad vid passage av vattenkraft, ökad kontroll och stödutsättningar.
Läs mer på www.havochvatten.se
Missa inte tidigare notiser om ål.

Relaterad nyhet från din region
10 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Jodå – flera sportfiskare har hjälpt till att städa upp längs Malmö kanal. Frågan om ett fiskeförbud kommer ändå att tas upp av Malmö stad. Foto: Privat
Malmö kanal: Så många röstade emot fiskeförbud

Ska fisket i Malmö kanal förbjudas? Nej, tycker över 450 människor som röstat emot förslaget. Men frågan kommer ändå att tas upp av Malmö kommun, trots att betydligt färre vill se ett förbud.

Fiskejournalen har tidigare skrivit om konflikterna kring fisket i Malmö kanal, där det vittnats om nedskräpning och allmän misskötsel. Det gick så långt att det skickades in ett medborgarförslag till kommunen, om att fisket skulle förbjudas i kanalen. Nu står det klart att förslaget kommer att tas upp i tekniska nämnden i Malmö stad, eftersom över 100 personer röstat ja till förslaget. De över 450 rösterna som tyckte annorlunda lyckades alltså inte stoppa förslaget från att gå vidare i processen. Beslut väntas under juni månad.

Det ska dock tilläggas att det tagits initiativ bland sportfiskare för att städa upp vid kanalen, vilket vi skrivit om i tidigare artiklar.
Här kan du se ett inslag i SVT om konflikten vid Malmö kanal.

Du kanske även gillar detta