Nu får 22 miljöprojekt runt om i landet får dela på nästan 60 miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. " /> 22 Miljöprojekt får dela på 60 miljoner | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
En stor del av pengarna går till marina skyddade områden. Foto: Mikael Gustafsson/haV
22 Miljöprojekt får dela på 60 miljoner

Nu får 22 miljöprojekt runt om i landet får dela på nästan 60 miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten, HaV.
Pengarna går bland annat till ökat skydd av marina miljöer, återställning av flottleder och restaurering av havsvikar.
– Målet är att projekten ska förstärka det miljöarbete som redan pågår på länsstyrelserna. Dessa bidrag går enbart till konkreta miljöåtgärder, inte forsknings- eller kunskapsprojekt, säger Charlotta Stadig, utredare på HaV.
HaV försöker hitta projekt som ger en balans mellan olika typer av inriktningar och olika vattentyper. De vill också få en geografisk spridning i landet. Av de 22 projekt som valts ut är 13 inom akvatiskt områdesskydd, exempelvis marina skyddade områden, och 9 inom riktade åtgärder, exempelvis våtmarker, minskad övergödning och fiskeprojekt.

Relaterad nyhet från din region
16 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta