Detta är två av de 40 nya gäddprylar som presenteras i Fiskejournalens sommarnummer, Dexter Eel och Pig Shad Junior. " />
Annons
Nya mjukbeten för gädda | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

5 år sedan Sverige Maria Ålander
Det finns många genomtänkta mjukbeten på marknaden och allt fler stora gäddor tas just på gummibeten.
Nya mjukbeten för gädda

Detta är två av de 40 nya gäddprylar som presenteras i Fiskejournalens sommarnummer, Dexter Eel och Pig Shad Junior.
Det översta betet, med det kantiga huvudet, är en Dexter Shad i en mer ållikande version med en lång svans. Ett mjukt och tåligt gummi som ger lågfrekventa virationer och en långsam gång. Finns i åtta färger. Betet kommer från Splash Fishing.

Ytterligare 38 nya gäddprylar presenteras i sommarnumret av Fiskejournalen som finns i butik nu.

De undre betena med den lite molokna blicken är Pig Shad Junior från CWC. De imiterar en skadad bytesfisk och har en har en vaggande gång där huvudet rör sig från sida till sida. Går att rigga med jigghuvud eller shallowskruv. Tack vare en skåra i ryggen, kan du göra den vasskyddad med en krok.
Ta gäddan på ett mjukbete i sommar! Det finns många snygga och bra beten att välja på.

Relevanta produkter från vår fiskebutik:

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nej, den nationella planen duger inte, anser Älvräddarna. Här Hednäs kraftstation i Åbyälven, där fisk hindras från att ta sig vidare.
Regeringens beslut om vattenkraften överklagas

Älvräddarna hade förhoppningen att den nationella planen för nya miljövillkor inom vattenkraften skulle bli det stora trendbrottet. Det blev det inte alls – anser Älvräddarna. I stället överklagar de nu Regeringens beslut att anta planen.

Organisationen anser att den nationella planen för omprövning av vattenkraften står i direkt strid med EU-rätten. Med anledning av detta överklagas nu regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen.

”Enligt ramdirektivet för vatten ska unionens vattenförekomster uppnå så kallad god ekologisk status senast 2027. Enligt regeringsbeslutet ska de sista omprövningarna påbörjas först 2037. Med ett inriktningsmål om att max 1,5 terawattimmar ska avsättas för miljöskyddsåtgärder och därtill ett krav riktat till vattenmyndigheterna att alla ramdirektivets möjligheter till undantag från kravet på god ekologisk status ska användas, blir det inte möjligt för Sverige att leva upp till ramvattendirektivets krav”, framgår det av Älvräddarnas ansökan.

Vilka är då Älvräddarnas förhoppningar om att Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva fallet?
– Vi utgår från att HFD har den juridiska integritet som krävs för att se regeringsbeslutets brister, säger Älvräddarnas generalsekreterare Christer Borg till Fiskejournalen.

Relevanta produkter från vår fiskebutik:

Du kanske även gillar detta