Med hjälp av frivilla sportfiskare placerade Mörrums Kronolaxfiske i helgen ut 30 ton sten i ån. Projektet syftar till att förbättra lek- och uppväxtområden för lax och öring, men också att förbättra förutsättningarna för flera andra organismer. " /> 30 ton sten i Mörrumsån | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Fiskejournalen
Här, vid järnvägsbron är det bra stenigt, men på andra platser behövs mer sten i Mörrumsån för att fisken ska trivas. (Bild: Svenne Andersson)
30 ton sten i Mörrumsån

Med hjälp av frivilla sportfiskare placerade Mörrums Kronolaxfiske i helgen ut 30 ton sten i ån. Projektet syftar till att förbättra lek- och uppväxtområden för lax och öring, men också att förbättra förutsättningarna för flera andra organismer.

Mörrumsån är på vissa ställen kraftigt påverkad av mänsklig aktivitet och avsikten med stendumpningen är att återställa en sträcka till det som naturen en gång skapat. Därför dumpades den gångna helgen 30 ton sten i ån i poolerna 8-12, det vill säga från det som kallas Smörhålan till nedströms E22-bron.
– Det känns fantastiskt att vi har kunnat genomföra det här projektet, säger Ola Söderdahl, platschef på Mörrums Kronolaxfiske. Extra roligt är det att vi fick hjälp av ett tjugotal intresserades sportfiskare som bar sten och flyttade block i lördags. Förutom att det blev mindre tungt för oss själva är det också ett bra tillfälle att prata om fiskevård och umgås.

– Det här blir startskottet för ett långsiktigt arbete med att återställa delar av ån som lämpar sig särskilt väl som lek- och uppväxtområde, säger Henric Persson, fiskevårdsansvarig på Kronolaxfisket. Det blir extra viktigt då projektet med att riva vandringshindren vid Marieberg kommer att innebära att mer fisk leker.

Svenne Andersson

Relaterad nyhet från din region
15 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta