Med hjälp av frivilla sportfiskare placerade Mörrums Kronolaxfiske i helgen ut 30 ton sten i ån. Projektet syftar till att förbättra lek- och uppväxtområden för lax och öring, men också att förbättra förutsättningarna för flera andra organismer. " /> 30 ton sten i Mörrumsån | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

5 år sedan Sverige Fiskejournalen
Här, vid järnvägsbron är det bra stenigt, men på andra platser behövs mer sten i Mörrumsån för att fisken ska trivas. (Bild: Svenne Andersson)
30 ton sten i Mörrumsån

Med hjälp av frivilla sportfiskare placerade Mörrums Kronolaxfiske i helgen ut 30 ton sten i ån. Projektet syftar till att förbättra lek- och uppväxtområden för lax och öring, men också att förbättra förutsättningarna för flera andra organismer.

Mörrumsån är på vissa ställen kraftigt påverkad av mänsklig aktivitet och avsikten med stendumpningen är att återställa en sträcka till det som naturen en gång skapat. Därför dumpades den gångna helgen 30 ton sten i ån i poolerna 8-12, det vill säga från det som kallas Smörhålan till nedströms E22-bron.
– Det känns fantastiskt att vi har kunnat genomföra det här projektet, säger Ola Söderdahl, platschef på Mörrums Kronolaxfiske. Extra roligt är det att vi fick hjälp av ett tjugotal intresserades sportfiskare som bar sten och flyttade block i lördags. Förutom att det blev mindre tungt för oss själva är det också ett bra tillfälle att prata om fiskevård och umgås.

– Det här blir startskottet för ett långsiktigt arbete med att återställa delar av ån som lämpar sig särskilt väl som lek- och uppväxtområde, säger Henric Persson, fiskevårdsansvarig på Kronolaxfisket. Det blir extra viktigt då projektet med att riva vandringshindren vid Marieberg kommer att innebära att mer fisk leker.

Svenne Andersson

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Relevanta produkter från vår fiskebutik:

Du kanske även gillar detta