[/caption] " /> 310 miljoner till vattenvård | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
310 miljoner till vattenvård

Av de 310 miljonerna är en mindre del, drygt 19 miljoner kronor, öronmärkta för att finansiera fleråriga lokala vattenvårdsprojekt som länsstyrelserna redan fattat beslut om.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu beslutat att fördela totalt 310 miljoner kronor från åtgärdsanslaget för havs- och vattenmiljö till länsstyrelserna för vattenvård.
– Det är mindre ekonomiska ramar än i fjol men vi ser till att de kan använda resurserna friare än tidigare, säger generaldirektör Björn Risinger.
Pengarna får användas för vattenförvaltning, kalkning, fiskevård, åtgärdsprogram för hotade arter och lokala vattenvårdsprojekt.
HaV:s anslag för åtgärder inom havs- och vattenmiljö omfattar 503 miljoner för 2013 jämfört med 738 miljoner 2012. Av detta får länsstyrelserna 310 miljoner kronor i bidrag för olika åtgärder inom vattenvård, jämfört med 440 miljoner kronor i fjol.
– Jag är glad över att vi nu är klara med beredningen och kan börja fördela resurserna. Vi har också haft bra diskussioner med länsstyrelserna om hur pengarna ska fördelas och jag tycker att vi nått fram till en bra lösning, säger Björn Risinger.
– Från HaV:s sida ser vi det som angeläget att de nu kan prioritera vattenförvaltning och de löpande kalkningsåtgärderna.

Mest pengar får länsstyrelsen i Västra Götaland med drygt 45 miljoner kronor och därefter länsstyrelsen i Värmland med drygt 35 miljoner kronor medan länsstyrelserna i Gotland och Sörmland får drygt två miljoner respektive drygt fyra miljoner kronor.
Här kan du läsa beslutet och hur pengarna fördelas

Relaterad nyhet från din region
18 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Fredrik Andersson, Götene SFK, med en präktig lax från Vänern. Frågan är vem som drar den största under årets Kinnekulleträffen? Foto: Privat
Laxfest på Vänern – här kan du se fiskarna!

Kinnekulleträffen är årets största händelse för många trollingfiskare i Sverige. Under lördagen och söndagen kommer båtarna att sprida ut sig på ett glödhett Vänern – som har levererat väldigt mycket lax de senaste veckorna.

Det har rapporterats in många laxar över 10 kilo den senaste tiden, både vilda och sådana som har satts ut som smolt. Det tyngsta exemplet är Marcus ”Wibbe” Weibergs exemplar på hela 13 kilo, som du kan läsa om här.

Frågan är förstås om någon fångar en ännu större fisk under den klassiska tävlingen Kinnekulleträffen, som detta år avgörs som en onlinetävling? På söndag eftermiddag har vi svaret.
Fredrik Andersson i arrangörsklubben Götene SFK hälsar att alla kan följa dramatiken på denna sida, där det kommer att visas bilder på alla inrapporterade fiskar!

Du kanske även gillar detta