[/caption] " /> 310 miljoner till vattenvård | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
310 miljoner till vattenvård

Av de 310 miljonerna är en mindre del, drygt 19 miljoner kronor, öronmärkta för att finansiera fleråriga lokala vattenvårdsprojekt som länsstyrelserna redan fattat beslut om.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu beslutat att fördela totalt 310 miljoner kronor från åtgärdsanslaget för havs- och vattenmiljö till länsstyrelserna för vattenvård.
– Det är mindre ekonomiska ramar än i fjol men vi ser till att de kan använda resurserna friare än tidigare, säger generaldirektör Björn Risinger.
Pengarna får användas för vattenförvaltning, kalkning, fiskevård, åtgärdsprogram för hotade arter och lokala vattenvårdsprojekt.
HaV:s anslag för åtgärder inom havs- och vattenmiljö omfattar 503 miljoner för 2013 jämfört med 738 miljoner 2012. Av detta får länsstyrelserna 310 miljoner kronor i bidrag för olika åtgärder inom vattenvård, jämfört med 440 miljoner kronor i fjol.
– Jag är glad över att vi nu är klara med beredningen och kan börja fördela resurserna. Vi har också haft bra diskussioner med länsstyrelserna om hur pengarna ska fördelas och jag tycker att vi nått fram till en bra lösning, säger Björn Risinger.
– Från HaV:s sida ser vi det som angeläget att de nu kan prioritera vattenförvaltning och de löpande kalkningsåtgärderna.

Mest pengar får länsstyrelsen i Västra Götaland med drygt 45 miljoner kronor och därefter länsstyrelsen i Värmland med drygt 35 miljoner kronor medan länsstyrelserna i Gotland och Sörmland får drygt två miljoner respektive drygt fyra miljoner kronor.
Här kan du läsa beslutet och hur pengarna fördelas

Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta