2012 hade inget av våra svenska havsområden en god miljöstatus.
2012 hade inget av våra svenska havsområden en god miljöstatus.[/caption]Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslår 33 åtgärder för att få en bättre havsmiljö i Östersjön och Nordsjön. " /> 33 åtgärder för havet | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
33 åtgärder för havet

2012 hade inget av våra svenska havsområden en god miljöstatus.


2012 hade inget av våra svenska havsområden en god miljöstatus.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslår 33 åtgärder för att få en bättre havsmiljö i Östersjön och Nordsjön.
Det handlar bland annat om att minska övergödning, miljöfarliga ämnen och främmande och invasiva arter samt öka skydd för fisk och skaldjur som påverkas negativt av fiske.
Enligt EU:s havsmiljödirektiv ska Europas hav ha en god miljöstatus år 2020, något som medlemsländerna förbundit sig att genomföra. För Sveriges del handlar det om delar av Östersjön och om Västerhavet. 2012 nådde inget av Sveriges havsområden god miljöstatus. Detta ledde vidare till att man nu har försökt identifiera vilka åtgärder som behövs för att förbättra havsmiljön.
Läs hela remissförslaget här.

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta