Det är först och främst när pirayor har blivit instängda i små pölar och är utsvultna, som de utgör en risk för människors liv. I det här fallet var det inte så, utan de befann sig på en flod.  Foto: Heather Paul, Creative Commons
Det är först och främst när pirayor har blivit instängda i små pölar och är utsvultna, som de utgör en risk för människors liv. I det här fallet var det inte så, utan de befann sig på en flod.
Foto: Heather Paul, Creative Commons[/caption]En sexårig flicka föll ur kanoten och åts upp av pirayor på Maicurufloden i Brasilien. En mycket ovanlig incident, men lika skräckartad som i den värsta av mardrömmar. " /> 6-årig flicka uppäten av pirayor | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
6-årig flicka uppäten av pirayor

Det är först och främst när pirayor har blivit instängda i små pölar och är utsvultna, som de utgör en risk för människors liv. I det här fallet var det inte så, utan de befann sig på en flod.  Foto: Heather Paul, Creative Commons


Det är först och främst när pirayor har blivit instängda i små pölar och är utsvultna, som de utgör en risk för människors liv. I det här fallet var det inte så, utan de befann sig på en flod.
Foto: Heather Paul, Creative Commons

En sexårig flicka föll ur kanoten och åts upp av pirayor på Maicurufloden i Brasilien. En mycket ovanlig incident, men lika skräckartad som i den värsta av mardrömmar.
Mormor var ute och paddlade med fem barn i en kanot utanför byn. En storm överraskade dem och kanoten kapsejsade. Mormodern fick snabbt upp fyra av barnen i kanoten igen. Det femte barnet, den sexåriga flickan Adrila, kunde inte nås av mormodern, utan sveptes med av vattnet.
Hur det hela sedan förlöpte finns inga uppgifter om, men bilder från obduktionen visar att princip allt kött har försvunnit från kroppens ben. Enligt bybor kan hon redan varit drunknad när fiskarna började äta på henne.
Piraya-attacker på människor är mycket sällsynta.
Uppgifterna kommer från BBC.

Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
3 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta