Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
700 000 laxar på rymmen

Det som inte skulle kunna hända – hände igen. Trots deklarerad nolltolerans mot rymningar från laxodlingsindustrin rymde upp mot 700 000 lodlade laxar. (Foto: Rudolf Svensen)

Under gårdagen rymde upp emot 700 000 laxar från odlingar utanför Tröndelag, Norge. Naturvernforbundet anser att rymningen är mycket allvarligt eftersom det kan göra stor skada på bestånd av vild lax i regionen.
Under gårdagen rymde så mycket som 700 000 odlade laxar från Salmar och Marine Harvest anläggning utanför Roan och Osen i södra Tröndelag.
Jörgen Christiansen, kommunikationsdirektör på Marine Harvest, berättade under gårdagen för NRK att de kommer att gå genom både rutiner och standarder för utrustning som används på anläggningarna.
– På Marine Harvest vi har nolltolerans för flykt. Detta bör inte hända, även i händelse av en orkan, säger Jörgen Christiansen till NRK.
Rymningarna skedde troligen under helgens kraftiga stormar, men Naturskyddsföreningen i Norge anser inte att detta är en godtaglig ursäkt.
– Det är ganska vanligt med höst- och vinterstormar. Vattenbruket måste också ta hänsyn till detta, säger man till NRK.
I februari flydde 175 000 laxar från Salmars anläggning vid Hitra i södra Tröndelag. Företaget fick nyligen fyra miljoner kronor i böter för händelsen.
Läs mer på Nrk.no.
Vill du veta mer om vilka effekter laxodlingsindustrin medför – eller skicka ett protestbrev? Klicka här.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
16 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta