Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige nicander
8 fjordar nominerat

Projektet 8 fjordar som bland annat arbetar för att återskapa fiskbestånden i fjordarna kring Tjörn och Orust har blivit nominerade till Årets Leader.
Leader är en metod för landsbygdsutveckling som delvis finansieras med pengar från EU. 8 fjordar uppmärksammans och nomineras tillsammans med tre andra svenska projekt. I motivering står det bland annat att 8 fjordar redan efter halva projekttiden åstadkommit tydliga resultat inom områdena miljö, fiske och turism. I fjordområdet finns, utöver två mindre områden med totalt fiskeförbud, ett större område där endast fiske med krok och burar är tillåtet. Projektet har uppmärksammats av EU:s fiskekommision.
Anders Nicander

8 fjordars projektledare Niclas Åberg sätter ut ålyngel Havstensfjorden. (Foto: Anders Nicander)

8 fjordars projektledare Niclas Åberg sätter ut ålyngel Havstensfjorden. (Foto: Anders Nicander)

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta